Dotyczy informacji publicznych przez BRODY 3

OB. 1431.12.2017

Urząd Gminy Brody w odpowiedzi ma wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w załączeniu przesyłam skan spisu rejestru wniosków o
informację publiczna za lata 2014-2016.

Rejestr wniosków prowadzony jest w formie pisemnej, w którym każdy
pracownik zadekretowany wniosek przyjmuje i później rejestruje.

Z poważaniem

M.Pawelska

rejestr wniosków o udost. inf. publicznej przez LELKOWO 1

Urząd Gminy w Lelkowie w załączeniu przesyła Rejestr wniosków o
udostępnienie informacji publicznej za okres od 2014r. do 2016r.

--
Agata Kaziniec
Młodszy referent ds. organizacyjnych, kadr
i obsługi Rady Gminy
(55) 2448152

Urząd Gminy Lelkowo
Lelkowo 21
14-521 Lelkowo
tel/fax: (55) 2448183
www.uglelkowo.pl

odpowiedź na wniosek - drobna korekta przez ŚWIDNICA 2

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do tut. Urzędu 22 lutego 2017 r., w załączeniu przekazuję ewidencję
wniosków i odpowiedzi za rok 2014 i 2015 w formie elektronicznej oraz 2016 w
formie skanu rejestru prowadzonego ręcznie.

Równocześnie informuję, że:

1. w 2014 roku na 30 wniosków, 1 wpłynął poczta oraz 1 faksem, pozostałe
wpłynęły drogą elektroniczną; 2. w 2015 roku na 30 wniosków, pocztą
wpłynęły 2, wniesione telefonicznie - 1, a pozostałe wpłynęły drogą
elektroniczną; 3. w 2016 roku, na 43 wnioski, pocztą wpłynęły 2, za pomocą
platformy e-Puap - 1, a pozostałe wpłynęły drogą elektroniczną

Z poważaniem


Adam Szreder

Sekretarz Gminy

_____

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:
Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:
http://bip.swidnica.zgora.pl/system/pobierz.php?id=1644

tel. +48 68 327 31 15 wew. 123
a.szreder@swidnica.zgora.pl

Urząd Gminy Świdnica
ul. Długa 38 66-008 Świdnica

www.swidnica.zgora.pl

_____

P Pomyśl o ŚRODOWISKU zanim wydrukujesz

FW: Message from KMBT_223 przez PADEW NARODOWA 1

Rejestr do odpowiedzi na wniosek o udzielenie inf publ.

Padew Narodowa

Odpowiedź na wniosek o UDIP przez ROGOWO 1

Urząd Gminy Rogowo przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAGNUSZEW

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 21 lutego br. Informuję, że Urząd nie wydziela pism o charakterze informacji publicznej i nie rejestruje ich odrębnie.
Każde pismo kierowane jest do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za zakres spraw objętych wnioskiem.

Z poważaniem
Barbara Sobota
Sekretarz Urzędu Gminy

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUREK 7

Turek, dnia 7
marca 2017 roku

SO.1431.2.2017


sprawa-1293@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuję:

Liczba pisemnych wniosków o udostępnienie informacji publicznej otrzymanych
przez Urząd Miejski w Turku:

w 2014 roku 13 wniosków;

w 2015 roku 48 wniosków;

w 2016 roku 43 wnioski.

W załączeniu przesyłam spisy spraw i rejestry prowadzone przez komórki
organizacyjne Urzędu Miejskiego w Turku.


Z poważaniem

Kamila Majcherek-Klimas
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
tel. 63 289 61 29, fax 63 289 61 11
e-mail: kamila.majcherek@miastoturek.pl
______________________________________
Urząd Miejski w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
www.miastoturek.pl

cid:image001.jpg@01D1F94B.E5532570

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji mailem zwrotnym.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄBRZEŹNO 3

WO.1431.2.2017**

**

**

**

*Pani*

*KatarzynaBatko-Tołuć*

*Pan *

*Szymon Osowski*

*Stowarzyszenie Sieć*

*Obywatelska Watchdog Polska*

W odpowiedzina wniosekz dnia 22 lutego 2017 r. o udostępnienie
informacji publicznejinformuję, iż do Urzędu Gminy wpłynęła następująca
liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej:

1)2014 r. – 43,

2)2015 r. – 34,

3)2016 r. – 31.

W załączeniu przekazuję ewidencję udostępnienia informacji publicznej na
wniosek z lat 2014 -2016.

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy

Justyna Mytlewska

Sekretarz Gminy Ryńsk

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STUPSK 3

Stupsk, dnia 3 marca
2017 r.
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
2017.02.21 odnośnie liczby pisemnych wniosków o informacje publiczną jakie
otrzymał Urząd informuję, że w poszczególnych latach było ich:
2014 rok – 59
2015 rok – 38
2016 rok – 32
Ewidencję wyżej wymienionych wniosków dołączam do odpowiedzi na wniosek w
formie skanu.
Jacek Świderski
Wójt Gminy Stupsk
tel: 23 653 12 54

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na informację publiczna - Gmina Kuślin przez KUŚLIN 4

W załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzi3elenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Zbigniew Heliński

Sekretarz Gminy Kuślin

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)w nawiązaniu do
wniosku z dnia 21.02.2017 r., Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski informuje,
że z uwagi na bardzo obszerny zakres wnioskowanych danych, związanych
także z ich anonimizacją informacja publiczna nie może być udostępniona
w terminie określonym w art. 13 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, tzn. w
terminie14 dni.W związku z powyższym, Wójt Gminy Aleksandrow Kujawski
informuje, że wniosek zostanie rozpatrzonyw terminie do dnia 31.03.2017 r.
--

Z pozdrowieniami

*Maja Majewska*

*Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej

*

Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. +48 54 282 20 59 <tel:%2B48%2054%20282%2020%2059>w. 25, fax +48 54
282 20 31 <tel:%2B48%2054%20282%2020%2031>

Gmina Aleksandrów Kujawski

NIP: 8911560280

www.gmina-aleksandrowkujawski.pl <http://www.gmina-aleksandrowkujawski.pl>

odpowiedź na wniosek z dnia 21.02.2017r. przez MORZESZCZYN 1

SG.1431.8.2017

Urząd Gminy w Morzeszczynie odpowiadając na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 21.02.2017r. informuje, iż liczba złożonych
wniosków o udostępnienie informacji publicznej

przedstawia się następująco:

- w roku 2014 - 33 wnioski

- w roku 2015 - 34 wnioski

- w roku 2016 - 49 wniosków

W załączeniu przekazuje się skany spisu spraw ww. wniosków.

Sekretarz Gminy

Roman Szwarc

prośba przez BOBROWICE

Witam, uprzejmie proszę o zwolnienie miejsca w skrzynce mailowej, gdyż
problem ten uniemożliwia odesłanie nam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,

Ewelina Roszak

Inspektor ds. samorządu i organizacji

Urząd Gminy Bobrowice

Tel. 68 391 92 20

informacja publiczna przez PRUCHNIK 1

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 r. informuję:

W roku 2014 do Urzędu wpłynęło 26 wniosków o informację publiczną, w 2015 r.
- 24, a w 2016 r. 19.

W załączeniu skany rejestru wniosków z poszczególnych lat.

Z poważaniem

Robert Grządziel

Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUBENINKI 2

W załączeniu zestawienie wniosków o udostępnienie informacji publicznej
w latach 2014 - 2016

Stanisław Kosiński

sekretarz gminy

W dniu 2017-02-21 o 21:08, sprawa-1621@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZCHÓW 6

W dniu 2017-02-21 o 21:02, sprawa-1448@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
pismo wraz z załącznikami.

--
Z poważaniem
Rafał Kopytko
Pełnomocnik Burmistrza Czchowa
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Urząd Miejski w Czchowie
tel. 146 621 718

(bez tematu) przez KAŁUSZYN

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przekazuje się dane z Urzędu
Miejskiego w Kałuszynie :

1. Liczba wniosków o informację publiczną w 2014 roku - 16

2. Liczba wniosków o informację publiczną w 2015 roku - 40

3. Liczba wniosków o informację publiczną w 2016 roku - 28

J. Gójska

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE CZARNOWO 8

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22.02.2017, w załączeniu przesyłam odpowiedź wraz z załącznikami.

__________
Pozdrawiam

Paweł Kuźniar
Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty

Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10, 74–106 Stare Czarnowo
tel. 693 368 827
tel. (91) 485 70 50
fax (91) 485 70 60
e-mail: pkuzniar@stareczarnowo.pl

www.stareczarnowo.pl

Wniosek o informację publicznę Gmina Grębów przez GRĘBÓW 4

W załączeniu treść pisma.

Z poważaniem

Lidia Jurek

odpowiedź na wniosek z dn. 21.02.2017 r. przez ŁAPY 6

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam

Ewa Walentynowicz
Inspektor ds. obsługi sekretariatu
Referat Organizacyjny

--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel.: 85 715 22 51 w. 103, 85 715 27 49, 85 715 26 47
fax: 85 715 22 56
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl

Odpowiedź na wniosek przez PILAWA 3

OR.1431.15.2017

Witam,

Odpowiadając na Pana zapytanie w sprawie liczby wniosków o udzielenie
informacji publicznej w latach 2014- 2016 informuję, że:

1. W 2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy Pilawa wpłynęło 43 wnioski o
udzielenie informacji publicznej.

2. W 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wpłynęło 52 wnioski o
udzielenie informacji publicznej.

3. W 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie wpłynęło 50 wniosków o
udzielenie informacji publicznej.

4. Scan spisu wniosków o udzielenie informacji publicznej z 20114 r. w
załączniku.

5. Scan spisu wniosków o udzielenie informacji publicznej z 2015 r. w
załączniku.

6. Scan spisu wniosków o udzielenie informacji publicznej z 2016 r. w
załączniku.

Pozdrawiam

Anna Wójcik

Urząd Miasta i Gminy w Pilawie

Tel. (025) 685-61-10 wew. 31

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Przemyśl 4

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Edyta Florczak

Kancelaria Prezydenta Miasta
Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1
37-700 Przemyśl

tel: 16 675 21 17 wew. 309
fax: 16 675 20 92
kpm@um.przemysl.pl

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRWINÓW 1

Dzień dobry,
w związku z wnioskiem z dnia 22 lutego 2017 r., złożonym w sprawie udostępnienia informacji publicznej przesyłam załączone pismo.

Z poważaniem

Anna Kozłowska
Sekretarz Gminy Brwinów
tel. 22 738 26 21
e-mail: sekretarz@brwinow.pl

Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez JÓZEFÓW nad Wisłą

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
21-02-2017 informuję, że w 2014 roku Urząd otrzymał 9 wniosków, w 2015
roku 16 wniosków i 2016 roku - 21 wniosków. Odnośnie
ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną nie możemy
udzielić informacji, ponieważ Urząd nie prowadzi takowej ewidencji.

Z poważaniem
Anna Ul
UG Józefów nad Wisłą

W dniu 2017-02-21 o 20:33, sprawa-611@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIELONKI 9

Szanowni Państwo
Katarzyna Batko – Tołuć
Szymon Osowski

ROP.1431.3.2017

W odpowiedzi na otrzymany mailem, w dniu 21 lutego 2017 r., wniosek w trybie
dostępu do informacji publicznej informuję, że:
1) w roku 2014 Urząd Gminy Zielonki otrzymał 48 wniosków o udzielenie
informacji publicznej;
2) w roku 2015 Urząd Gminy Zielonki otrzymał 54 wnioski o udzielenie
informacji publicznej;
3) w roku 2016 Urząd Gminy Zielonki otrzymał 74 wnioski o udzielenie
informacji publicznej;
Ad. 4,5,6) w załączeniu przekazuję ewidencje, spisy i rejestry wniosków o
udzielenie informacji publicznej z roku 2014, 2015 i 2016, jakie otrzymały
komórki organizacyjne Urzędu Gminy Zielonki.

Z poważaniem

___________________________________________________________________________

Ryszard Krawczyk
Kierownik / Referatu Organizacyjno - Prawnego / tel.:48 12 28 50 850, w. 212
___________________________________________________________________________

Urząd Gminy Zielonki
32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, woj. małopolskie
tel.: +48 12 2850 850, fax: +48 12 2850 950
www.zielonki.pl , ug@zielonki.pl

___________________________________________________________________________

-->

-----Oryginalna wiadomość-----