Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez KRAŚNICZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@krasniczyn.gmina.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację przez Biała Podlaska

Twoja wiadomość

Do: um@bialapodlaska.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:25.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁUKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.lukow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:23.

Odpowiedź na wniosek przez STOCZEK ŁUKOWSKI 1

Odpowiedź w załączeniu

Przeczytano: Wniosek o informację przez IZBICA

Twoja wiadomość

Do: ugizbica@mbnet.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 08:37.

Przeczytane: Wniosek o informację przez SUSIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@susiec.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-16 08:39

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez GOŚCIERADÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@goscieradow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź na wniosek z 16 lipca 2019 gmina Łopiennik Górny przez ŁOPIENNIK GÓRNY

Łopiennik Górny 16/07/2019 r.

Or.1431.41.2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 16/07/2019 r. Urząd Gminy Łopiennik Górny
udziela odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?*NIE*
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? *NIE DOTYCZY*
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *56*
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://uglopiennikgorny.bip.e-zeto.eu/bip/42_uglopiennikgorny/fckeditor/file/2019%20ROK/Raport%20o%20stanie%20gminy/35%20raport%20o%20stanie%20gminy%20%C5%81opiennik%20G%C3%B3rny.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

*PRACOWNICYURZĘDU GMINY*
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? *NIE DOTYCZY*

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
*Tak wszystkie wymienione*
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. *Komisjom
Rady od 27 do 31 maja, publikacja na BIP i tablicy ogłoszeń 4 czerwca
2019 r.*

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

*18 czerwca 2019 r.*
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? *3 lub 4*
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? *0*
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *0*
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?*0*
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
dotyczy)*NIE DOTYCZY*
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? *NIE DOTYCZY*
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? *NIE
DOTYCZY*
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? *NIE DOTYCZY*
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? *NIE DOTYCZY*
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

*Przed dyskusją radnych odczytano wniosek ,który wpłyną w sprawie zmiany
raportu. Wniosek został uwzględniony.*

*Monika Zaj*

*UG Łopiennik Górny
*

Przeczytano: Wniosek o informację przez OSTRÓWEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ostrowek.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 08:47.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru przez PUŁAWY 1

To jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez Urząd Miasta Puławy w
dniu 16-07-2019 08:50:28. Dokument został zarejestrowany w elektronicznej
skrzynce podawczej pod numerem: 7806.19.DP w dniu: 16-07-2019 06:39:01. Treść
niniejszego dokumentu jest automatycznie generowana i podpisywana podpisem
cyfrowym. Certyfikat używany do podpisywania wygenerowany został przez ZETO
Lublin Sp. O.O. na zlecenie Urząd Miasta Puławy na podstawie umowy nr
AQGI/BZP-26/07 z dnia 03-07-2007 w sprawie obsługi Elektronicznej Skrzynki
Podawczej. \---------------------------------- Podstawa prawna: Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków
organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom
publicznym (Dz. U. Nr 200 poz.1651 z dnia 13 października 2005r.).

* * *

_Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1) Czy
radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o
stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? 2)
Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w
Biuletynie Informacji Publicznej? 3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 4)
Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 5)
Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) 6) Jeśli
raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? 7)
Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie
na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? 8) Data pierwszego
podania raportu do publicznej wiadomości. 9) Data sesji Rady Gminy, podczas
której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 10) Ilu radnych zabrało
głos podczas debaty o stanie gminy? 11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do
zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się
w debacie o stanie gminy? 13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi
podczas debaty? 14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się
mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ?
(jeżeli dotyczy) 15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? 16) Jeśli
ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono
inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? 17) Jeśli ograniczono
mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne
ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? 18) Jeśli podczas
debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia,
jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? 19) Czy mieszkańcy
zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i
radnych się przeplatały? Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w
formie elektronicznej na adres: sprawa-14009@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji \-- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul.
Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP
526282872 KRS 0000181348_

Gmina Braniewo(odpowiedź: Wniosek o informację publiczną) przez BRANIEWO

Witam, przesyłam informację:
1. Tylko w Urzędzie Gminy, posiadamy stronę internetową oraz facebooka
gminnego.
2. Strona internetowa oraz portal społecznościowy.
3. http://www.gminabraniewo.pl/cms/ oraz
https://www.facebook.com/urzadgminybraniewo/
4. Nie posiadamy.
5. Nie posiadamy.

--
Pozdrawiam,

Adrian Jarzębski,
Gmina Braniewo,
Referent ds. promocji gminy,
tel. 55 644 03 23
kom. 606 343 981

Przeczytano: Wniosek o informację przez RADZYŃ PODLASKI

Twoja wiadomość

Do: ug@radzynpodlaski.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 08:57.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ZAKRZÓWEK

Twoja wiadomość

Do: gmina@zakrzowek.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 09:02.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Wniosek oinformację przez ŁASZCZÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@laszczow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację przez LUDWIN

Twoja wiadomość

Do: ludwin@lubelskie.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 16.07.2019 06:35

odczytano w dniu 16.07.2019 09:25.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁUKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 09:27.

Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁOMAZY

Twoja wiadomość

Do: ug@lomazy.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 09:30.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez MILEJÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@milejow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez GARBÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@garbow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informację przez GARBÓW

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13920@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--------------------------------------------------------------------------

Odpowiadając na Wasz wniosek z dnia 2019-07-16 o udostępnienie
informacji publicznych informuję jak niżej:

Ad. 1. NIE - nie jest to uchwała obligatoryjna, stosownie do art. 28aa
ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy może określić w drodze uchwały
szczegółowe wymogi - ale tego nie musi uczynić;

Ad. 2. NIE DOTYCZY;

Ad. 3. 13;

Ad. 4.
https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raport_o_stanie_gminy_w_roku_2018.pdf;

Ad. 5. Pracownicy urzędu;

Ad. 6. NIE DOTYCZY;

Ad. 7. 1) Wyłożenie w urzędzie, + 2) przekazanie radnym w aplikacji
e-Sesja + 3) zamieszczenie w BIP + 4) omówienie na sesji Rady Gminy;

Ad. 8. 2019-05-31 (wyłożenie w urzędzie);

Ad. 9. 2019-06-12;

Ad. 10. 1;

Ad. 11. 0;

Ad. 12. 0;

Ad. 13. NIE;

Ad. 14. NIE DOTYCZY;

Ad. 15. NIE DOTYCZY;

Ad. 16. NIE DOTYCZY;

Ad. 17. NIE DOTYCZY;

Ad. 18. NIE DOTYCZY;

Ad. 19. NIE DOTYCZY.

Z up. Wójta Gminy, Adam Reszka Sekretarz Gminy

Przeczytane: Wniosek o informację przez GODZISZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@godziszow.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-07-16 09:57

Przeczytane: Wniosek o informację przez KARCZMISKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@poczta.karczmiska.pl> o 2019-07-16 06:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-16 10:01

odpowiedz na wniosek z dn. 16.07.2019 przez SIEDLISZCZE 2

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dot. raporo stanie gminy,pozdrawiam

--

Przeczytano: Wniosek o informację przez POTOK WIELKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@potokwielki.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-16 06:35

odczytano w dniu 2019-07-16 10:12.

wniosek o informację nt. raportu przez Zamość

Odpowiadając na wniosek dot. raportu o stanie gminy, złożony w trybie ustawy
o dostępie do informacji publicznej dnia 16.07.2019r., wyjaśniam:

1) Nie

2) Nd.

3) 120

4)
<https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=1387113>
https://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=1387113

5) Pracownicy urzędu, dyrektorzy, prezydenci

6) Nd.

7) Biuletyn, platforma esesja

8) 15 maja br.

9) 24 czerwca br.

10) Dwóch

11) 0

12) 0

13) Nd.

14) Nd.

15) Nd.

16) Nd.

17) Nd.

18) Nd.

19) Nd.

pozdrawiam,

Piotr Zając

II Zastępca Prezydenta Miasta Zamość

tel. 84 677 24 98