Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.07.2019 07:55

odczytano w dniu 22.07.2019 08:59.

Odpowiedź na wniosek przez None

1) Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymagań raportu,

2) jw.

3) Raport liczy 39 stron,

4)https://adamow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=100&id_dokumentu=1393275&akcja=szczegoly&p2=1393275

5) Raport przygotowali pracownicy Urzędu,

6) jw.

7) Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,

8) 31 maja 2019,

9) 14 czerwca 2019,

10 19) Podczas sesji nie było dyskusji nad raportem, z powodu nikłego
zainteresowania radnych i zerowego mieszkańców.

Z poważaniem

Jolanta Biaduń

Przeczytane: Wniosek o informację przez Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<muzeum@gross-rosen.eu> o 2019-07-22 07:55

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-22 08:35

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Twoja wiadomość

Do: info@muzeumrolnictwa.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.07.2019 07:55

odczytano w dniu 22.07.2019 08:09.

Udostępnienie informacji publicznej przez POŁANIEC 1

Dzień dobry,
przesyłam w załączniku odpowiedź odnośnie Państwa wniosku o
udostępnienie informacji publicznej.

Do odpowiedzi załączam linki dotyczące wydawanych przez Gminę Połaniec
czasopism: CZASOPISMA - ZAŁĄCZNIKI pdf

Kosynier - Nasza Ziemia Połaniecka - 5 ostatnich wydań (format .pdf):

http://portal.polaniec.eu/grzegorz/kosynier%20polaniec.zip

Merkuriusz Połaniecki - 5 ostatnich wydań (format .pdf):

http://portal.polaniec.eu/grzegorz/merkuriusz%20polaniec.zip

W przypadku pytań lub niejasności proszę o kontakt.
Pozdrawiam

--
Agnieszka Krupa
Referat Komunikacji Społecznej i Promocji
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec

________________________
Zgodnie z RODO informujemy, iż na stronie internetowej Administratora
znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym
wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną:
https://polaniec.bip.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/klauzula-inforacyjna-ochrona-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-polaniec.html.
W przypadku pytań lub wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich
danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych - pan Dawid Widera. Kontakt: iod@efigo.pl

Przeczytane: Wniosek o informację przez Muzeum- Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl> o 2019-07-22 07:55

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-07-22 09:23

MOZK Kalisz przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1

Szanowni Państwo

W związku z wnioskiem o przekazanie informacji dotyczącej obiektów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu przesyłam w załączeniu odpowiedzi na Państwa pytania.
Pragnę także przypomnieć, iż siedziba główna MOZK, mieszcząca się przy ul. Kościuszki 12 w Kaliszu, jest wyłączona z ruchu turystycznego na czas generalnego remontu. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to 30.10.2020 r.

Serdecznie pozdrawiam

--
Z wyrazami szacunku

Beata Tokarek
Specjalista ds. inwestycji
b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl mailto:b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl
kom. 669 996 527

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz

https://www.muzeumwkaliszu.pl/

Wysyłamy do Państwa tego maila, ponieważ dobrowolnie udostępniliście nam swoje dane, w związku z tym informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu 1

Dzień dobry,

poniżej znajdują się odpowiedzi na Państwa zapytania:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 (bud. adm.) – główna siedziba Muzeum znajduje się pod adresem ul. Mały Rynek 7-7a

odpowiedzi na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): NIE DOTYCZY

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE DOTYCZY
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne :

pętla indukcyjna dla osób słabo słyszących w Sali odczytowej (w której odbywa się większość spotkań, konferencji etc.)

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? NIE
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania): NIE DOTYCZY

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

Z poważaniem,

Dominika Bilik

Asystentka Dyrekcji

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

ul. św. Wojciecha 13

45-023 Opole

tel. 77 443 17 50 // tel. kom. 662 507 250

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 2019-07-22 07:55

odczytano w dniu 2019-07-22 09:48.

Odpowiedź na wniosek o udostęnienie informacji publicznej przez PANKI 1

Dzień dobry,

W załączniku pismo będące odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08-07-2019r. nr SK.1431.41.20119

odpowiedz na inf. publiczną przez ZAMOŚĆ 1

pozdrawiam
T>Klimko

Wniosek o informację przez Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pytania zawarte w mailu z dnia 22.07.2019 informuję:

Ad.1: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
Ad.2: Tak, możliwe jest zwiedzanie muzeum z psem asystującym.
Ad.3: W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest zwiedzanie z psem innym niż pies asystujący.
Ad.4: Zwiedzanie z psem innym niż asystujący możliwe jest pod warunkiem, że jest to pies małej rasy trzymany na rękach bądź w specjalnej torbie / nosidle
Ad.5: Możliwe jest zwiedzanie z innymi zwierzętami pod warunkami tak, jak w pkt. 4.
Ad.6: Wstęp ze zwierzętami nie podlega dodatkowym opłatom.
Ad.7: Muzeum zapewnia ograniczony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (możliwość zwiedzania sal ekspozycyjnych na parterze budynku)
Ad.8: Zastosowane rozwiązania:
- bezkolizyjny wjazd dla wózków
- toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- bezkolizyjne ciągi komunikacyjne
Ad.9 i 10:
- zwiedzanie ekspozycji jest możliwe dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: audioprzewodniki, przewodnicy przeszkoleni do pracy z osobami niepełnosprawnymi
- inne działania (np. warsztaty edukacyjne): większość oferty muzeum może być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ad.11: Tak, w muzeum jest miejsce przystosowane dla rodziców z małymi dziećmi (karmienie / przewijak).
Ad.12: Siedziba muzeum została zbudowana w roku 1803.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Łączę wyrazy szacunku

Jacek Drejer
Dyrektor
Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax: +48 74 664 60 30, +48 74 664 60 31

www.muzeum.walbrzych.pl

Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych: w związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną niewymagającej zezwolenia informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych, muzeum@muzeum.walbrzych.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usługi poczty elektronicznej. Dane będą udostępnianie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Uwaga: Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Or.S.1431.26.2019 z dnia 17.07.2019 przez OPOLE LUBELSKIE 2

W załączeniu przesyłam pismo znak: Or.S.1431.26.2019 z dnia 17.07.2019

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem,

W dniu 16.07.2019 o 06:35, sprawa-13998@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

(bez tematu) przez KOCK 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 16.07.2019r.

Z poważaniem

Dorota Czechowska

Urząd Miejski w Kocku

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock

NIP 714-10-94-024

tel. 81 85 91 004

e-mail: kock@kock.pl

Odpowiedż na wniosek o informację przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22 lipca 2019 r o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Muzeum Archeologiczne w Poznaniu prowadzi działalność kulturalną informujemy, że:

1) Muzeum Archeologiczne w Poznaniu ma główną siedzibę w Pałacu Górków przy ul Wodnej 27 w Poznaniu (kod pocztowy 61-781)

2) Do Muzeum można wejść z psem asystującym.

3) Do Muzeum nie można wejść z psem innym niż pies asystujący.

4) nie dotyczy

5) Do instytucji nie można wejść z innymi zwierzętami niż psy.
6) Wejście z psem nie podlega dodatkowej opłacie.
7) Muzeum zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.
8) Muzeum posiada

- podjazd dla wózków

- schodołaz

- toalety przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością

- oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a (częściowe)
- kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku

- listwy dotykowe z guzami przy schodach
- obniżony blat w miejscu obsługi gości
- szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód

- pętlę indukcyjną dla audioprzewodników
9) Muzeum nie posiada miejsce postojowego dla osób z niepełnosprawnością ze względu na brak parkingu muzealnego.
10) Muzeum zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

11) Sa to:

- kopie eksponatów, które można dotykać
- materiały z audiodeskrypcją (dla dorosłych i dla dzieci)
- opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
12) Muzeum wydzieliło miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka.
13) Pałac Górków, w którym Muzeum prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem.

Z poważaniem

Agnieszka Mączyńska

dr hab. Agnieszka Mączyńska

kierownik Działu Wystaw i Edukacji

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

ul. Wodna 27 - Pałac Górków

61-781 Poznań

tel. 61 6285551

fax. 618531010

<http://www.muzarp.poznan.pl/> www.muzarp.poznan.pl

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Powstania Warszawskiego

Twoja wiadomość

Do: kontakt@1944.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.07.2019 07:55

odczytano w dniu 22.07.2019 11:10.

odp. na wniosek o informację publiczną gm. Szczebrzeszyn przez SZCZEBRZESZYN 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dot. raportu o stanie miasta i gminy Szczebrzeszyn.

Zofia Wachowicz

Urząd Miejski w Szczebrzeszynie

Odpowiedź przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku 3

Dzień dobry
W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

--
Anna Zienkiewicz
Zastępca Dyrektora
Muzeum Mikołaja Kopernika
we Fromborku
tel. 608 809 884

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych w Muzeum
Mikołaja Kopernika we Fromborku
http://frombork.art.pl/bip/polityka-prywatnosci/

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek