Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 01.07.2019 - 31.08.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek

Fwd: FW: Wniosek o informację przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: FW: Wniosek o informację
Data: 2019-07-22 12:03
Od: "Sekretariat" <sekretariat@mblsanok.eu>
Do: <mkrowiak@mblsanok.pl>

Watchdog -IP przez STRAWCZYN 3

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie Informacji publicznej przesyłamy odpowiedź odnośnie każdego pytania zawartego we wniosku:

- Media w Gminie Strawczyn:

Miesięcznik Samorządowy Ziemia Strawczyńska (nr ISSN: 1730-86-66)

- Wydawca: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie

- <http://sckis.strawczyn.pl/ziemia-strawczynska> http://sckis.strawczyn.pl/ziemia-strawczynska

- Gazeta jest zarejestrowana w sądzie.

- Ostatnie pięć numerów w formacie pdf w załączniku (spakowane do formatu zip).

- wydatki gminy na promocję:

- 2015 r. – 48 980,87 zł

- 2016 r. -37 034,92 zł

- 2017 r. – 50 012,27 zł

- 2018 r. – 57 772,53 zł

Anna Gad

Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy Strawczyn

Ul. Żeromskiego 16

26-067 Strawczyn

41 3038002 wew. 62

Re: Wniosek o informację przez Prywatne Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach

W dniu 22.07.2019 o 07:55, sprawa-14175@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
> informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
> dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi
> działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie
> czy oddziały).
>
> Prosimy o:
>
> 1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
>
*Muzeum Motoryzacji i Techniki
*

*05-805 Otrębusy , ul. Warszawska 21
*

> oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
>
> 2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *TAK*
> 3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?*TAK*
> 4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
> asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
> (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
> *TAK*
>
> a. posiadanie kagańca *JEŻELI NIE JEST AGRESYWNY NIE*
> b. prowadzenie na smyczy *TAK*
> c. określona wielkość*  NIE*
> d. określona rasa *NIE*
>
> 5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *TAK*
> 6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?*NIE*
> 7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? *TAK*
> 8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
> to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji
> (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
>
> a. podjazd dla wózków *TAK *
> b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością *TAK*
> c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością *TAK*
> d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a *NIE*
> e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
> niepełnosprawnością wzroku
> f. obniżony blat w miejscu obsługi gości *TAK*
> g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód *TAK*
> h. inne
>
> 9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
> osób z różnymi niepełnosprawnościami?
> 10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
> osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z
> poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić
> wszystkie stosowane rozwiązania):
>
> a. eksponaty, których można dotykać *TAK*
> b. wydarzenia tłumaczone na język migowy*NIE*
> c. materiały z audiodeskrypcją *NIE*
> d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania *TAK*
> e. INNE (jakie?)
>
> 11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
> dziecka? *TAK*
> 12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
> kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? *TAK*
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-14175@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.informacjapubliczna.org
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
> Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
> Krajowego Rejestru Sądoweg
>
POZDRAWIAM

SEKRETARIAT

--

Pozdrawiam,
Joanna Mikiciuk
kom. 502 257 021

Ul. Warszawska 21
05-805 Otrębusy
22 758-50-67

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Odp. wniosek informacja publiczna cz.1 przez CIASNA 4

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 08.07.2019 r.

*/Angelika Gajda/*

/Mł. ref. ds. sekr.-kanc./

/Urząd Gminy Ciasna/

/Tel. 34 35 72 760/

Wniosek o informację publiczną przez MARKLOWICE

Sieć Obywatelska Watchdog Polska. W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia
9 lipca 2019 r., w imieniu Wójta Gminy Marklowice, uprzejmie wyjaśniam,
co następuje:

- W Urzędzie Gminy Marklowice prowadzimy biuletyn informacyjny urzędu
pt. "Kurier Marklowicki" w ilości 5 wydań rocznie,

- link do biuletynu:
https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/148188#structure,

- biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie, posiada nr ISNN 1428-605X,

- numery te ukazują się na stronie internetowej Biblioteki Śląskiej,
link jw.,

- w latach 2015, 2016, 2017 i 2018 gmina nie wydatkowała pieniędzy na
ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane.

Z poważaniem, Benedykt Kołodziejczyk, Sekretarz Gminy Marklowice

Gmina Ludwin przez LUDWIN 2

Witam przesyłam odpowiedź na maila z dnia 16 lipca 2019 r.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
gminnym? Tak
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
http://www.e-bip.pl/Start/12373/ActDetails/152115
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej http://www.e-bip.pl/Start/12373/OfficialBulletinBoard/237249
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? Nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczone na BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy. V/2019 14.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Nie zabierali
głosu
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Nie zgłosili się
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? Nie dotyczy
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) Nie
dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? Nie
dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? Nie dotyczy

Pozdrawiam

Monika Gryglicka

Inspektor ds. obsługi rady i jej organów, kultury, sportu i turystyki

e-mail: m.gryglicka@gminaludwin.pl

tel. (81) 75 70 901

www.gminaludwin.pl

Gmina Ludwin

21-075 Ludwin 51

NIP 5050123397

REGON 431019610

Czy musisz drukować tę wiadomość pomyśl o środowisku!!!

Odp. wniosek informacja publiczna cz.2 przez CIASNA 1

pozostałe numery biuletyny Express Gminny.

*/Angelika Gajda/*

/Mł. ref. ds. sekr.-kanc./

/Urząd Gminy Ciasna/

/Tel. 34 35 72 760/

Odp. wniosek informacja publiczna cz.3 przez CIASNA 1

pozostałe numery biuletyny Express Gminny.

*/Angelika Gajda/*

/Mł. ref. ds. sekr.-kanc./

/Urząd Gminy Ciasna/

/Tel. 34 35 72 760/

odpowiedz na wniosek przez KRAŚNICZYN 1

Dzień dobry,

W załączniku przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

poniżej link do raportu o stanie gminy:
https://ugkrasniczyn.bip.e-zeto.eu/bip/47_ugkrasniczyn/fckeditor/file/ogloszenia/aktualnosci/Aktualnosci_2019/maj_2019/Zarzadzenie%2038_2019.pdf

Pozdrawiam

Izabela Malinowska

UG Kraśniczyn

--

--

*Urząd Gminy Kraśniczyn*

ul. Kościuszki 21

22-310 Kraśniczyn

tel. 82 577 55 11

=======================================================================

Ta wiadomość i ewentualne załączniki są kierowane dla wskazanego
odbiorcy i są poufne.

Jeżeli wiadomość zostanie otrzymana w sposób niezamierzony,

należny ja natychmiast usunąć i powiadomić nadawcę.

Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, nie możesz używać,

kopiować ani ujawniać zawartości wiadomości w całości, bądź wybiórczo.

=======================================================================

odp. z Muzeum w Grudziądzu przez Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na prośbę o udostępnienie informacji - zawartą w wiadomości
przesłanej do grudziądzkiego Muzeum w dniu 22 lipca 2019 r. - przesyłam
następujące informacje:

1) nazwa instytucji i adres jej siedziby: Muzeum im. ks. dr. Władysława
Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? - nie
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych
poniżej):-----------
5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? - nie
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej
opłacie?--------------------
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

* W chwili obecnej Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową w następującym
zakresie – na parterze i piętrze Gmachu Głównego. Osoby na wózkach
inwalidzkich mogą wjechać na dziedziniec Muzeum od strony ulicy
Klasztornej, aby stąd dostać się na parter Gmachu Głównego. Ponadto
– od strony ulicy Wodnej znajduje się parking z miejscem dla osób
niepełnosprawnych. W Gmachu Głównym Muzeum znajduje się dźwig
platformowy w przeszklonym szybie, który łączy parter obiektu z
piętrem. Sale wystawowe w obiekcie nie posiadają progów i drzwi, a
przejścia między nimi są szerokie.
* Na parterze Gmachu Głównego Muzeum znajduje się ponadto toaleta
przystosowana do użytkowania przez osoby z ograniczoną sprawnością.

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? - tak
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
*_c. materiały z audiodeskrypcją - dotyczy wystawy "Centrum Wyszkolenia
Kawalerii w Grudziądzu"_*
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? - tak
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?  - tak

Z poważaniem

--
Marta Bolek-Maszewska
Kierownik
Działu Edukacji i Promocji
Działu Dokumentacji z Biblioteką
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
tel. 56 46 590 63 w.18
e-mail: promocja@muzeum.grudziadz.pl

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej 1

Szanowni Państwo

Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
e-mail: sprawa-14117@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dyrekcja Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej przesyła poniżej
odpowiedź na zapytanie mailowe z dnia 22.07.2019 r.

1) Nazwa instytucji i adres jej siedziby:

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

ul. Wzgórze 16, Bielsko-Biała

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? nie
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? nie

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? nie

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? tak,
ograniczony
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h.winda

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? tak
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. zajęcia edukacyjne

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? nie
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? tak

--

Z poważaniem

Justyna Kubaczka
Sekretarz

tel: 33 811 10 35
sekretariat@muzeum.bielsko.pl

Logo Muzeum
Wiadomość przesłana przez: *Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej*

ul. Wzgórze 16
43-300 Bielsko-Biała
tel./faks: 33 811 10 35
sekretariat@muzeum.bielsko.pl
www.muzeum.bielsko.pl
NIP: 547-10-26-579, Regon: 072342109

Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
wykasować wiadomość.

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 22.07.2019 o 07:55, sprawa-14117@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek. Gmina Gorzków przez GORZKÓW

Dzień dobry, przesyłam następujące odpowiedzi do pytań:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aaustawy o
samorządzie gminnym?
Rada nie przyjęła stosownej uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link dowłaściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

J.w.

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
96 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/bip/41_uggorzkow/fckeditor/file/P.Cichosz/Raport%20o%20stanie%20Gminy/Raport%20o%20stanie%20Gminy%20Gorzk%C3%B3w%20za%20rok%202018.%2031.05.2019%20r.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiotzewnętrzny)
Raport opracowali pracownicy Urzędu Gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był kosztwykonania
usługi?
J.w.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czybyło
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek innysposób)?
Publikacja w BIP – 31.05.2019 r. oraz przesłanie radnym na służbowe
skrzynki mailowe
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
31.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawianyraport
o stanie gminy.
14.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
7
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie ostanie gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy,np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżelidotyczy)
Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakieograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lubteż
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lubteż
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenieczasu?
Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub teżwprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dlaograniczenia?
Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czyteż
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie było takich wypowiedzi.

Z poważaniem

Piotr Cichosz

Z-ca Wójta Gminy Gorzków

Odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2019 r. przez DOROHUSK

Urząd Gminy Dorohusk

Ul. Niepodległości 50

22-175 Dorohusk

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany droga
elektroniczną w dniu 16 lipca 2019 r. informuję, co następuje:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

Odp. Radni nie przyjęli w/w uchwały.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. Nie dotyczy
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. 20 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

Link:
http://www.dorohusk.lubelskie-24.pl/index.php/archiwum/1501-2019-06-13-zglos
zenie-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy-dorohusk-za-2018-rok

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Raport przygotowali pracownicy Urzędu Gminy.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

Nie dotyczy.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Raport podano do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2019 r. poprzez
zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Dorohusk.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

30.05.2019 r. W dniu 13 czerwca 2019 r. raport umieszczono także na stronie
Gminy Dorohusk(link podany przy odpowiedzi na pyt. 4) wraz z wzorem
zgłoszenia do udziału w debacie publicznej.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

27.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

1 - glos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Dorohusk.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Nie zgłosił się żaden mieszkaniec.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nie dotyczy
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Z poważaniem

Katarzyna Rafalska

Sekretarz Gminy

ODP: PD: Wniosek o informację przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Szanowni Państwo
Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
(toaleta przy pałacu)
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a TAK (przewodniki)
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku TAK
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości NIE
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód NIE
h. inne: szczegóły na stronie:
http://www.wilanow-palac.pl/muzeum_otwarte_dostepnosc_muzeum_palacu_w_wilanowie.html

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy TAK
c. materiały z audiodeskrypcją TAK
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania TAK
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK
.

Pozdrawiam
---
Kamila Misiejuk

Główny specjalista ds. prawnych
Dział Administracji
In-house lawyer
Administration Department
+ 48 22 5442 776, +48 607 351 365
kmisiejuk@muzeum-wilanow.pl
kamilamisiejuk@wp.pl

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Museum of King Jan III's Palace at Wilanów
www.wilanow-palac.pl

Od: Monika Tyc/muzeum
Do: Kamila Misiejuk/muzeum@muzeum_pl, Elżbieta
Podgórska/muzeum@muzeum_pl
Data: 22.07.2019 08:50
Temat: PD: Wniosek o informację

Od: sprawa-14143@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: muzeum@muzeum-wilanow.pl
Data: 2019-07-22 07:55
Temat: Wniosek o informację

Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami?
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-14143@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację przez ULAN-MAJORAT 1

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, podaję poniżej odpowiedzi na pytania przedstawione w Państwa korespondencji e-mail z dnia 16.07.2019 r.
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?
Nie, radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
Nd
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
Raport o stanie gminy liczy 125 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
Link do raportu o stanie gminy:
http://www.ulanmajorat.pl/_portals_/ulanmajorat/CKFiles/RAPORT_PDF1.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)?
Raport przygotowali pracownicy urzędu.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
Nd
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport o stanie gminy został umieszczony na stronie internetowej w serwisie: www.ulanmajorat.pl
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
Raport o stanie gminy został opublikowany 04.06.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.
Sesja Rady Gminy, podczas której omawiany był raport o stanie gminy odbyła się 19.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
Pięciu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Nd
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
Nd
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
Nd
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
Nd
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
Nd
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
Nd
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
Nd
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
Nd

Wójt Gminy
Jarosław Koczkodaj

Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Potwierdzam otrzymanie wszystkich maili z numerami gazety. Pozdrawiam, Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Dziękujemy za odpowiedź. Poprzedniej nie otrzymaliśmy. Dlatego poprosiliśmy o tę informację ponownie. Pozdrawiam, KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8591@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

Mija właśnie rok. Wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek o treści:

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8678@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8757@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8595@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8607@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego