Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum w Łowiczu

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@muzeumlowicz.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.07.2019 07:55

odczytano w dniu 23.07.2019 09:02.

Odpowiedż na wniosek o informację publiczną przez DĄBRÓWNO

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną, z dnia 11 lipca 2019
r., informuję, iż:

1. Gmina Dąbrówno nie prowadzi mediów

2. Wydatki gminy Dąbrówno dotyczące promocji w:

2015 r. - 18 645,28 zł

2016 r. - 22 186,84 zł

2017 r. - 24 584,61 zł

2018 r. - 16 495,30 zł

Z poważaniem,

Maria Szczepańska

Inspektor Ochrony Danych

Urząd Gminy Dąbrówno

RE: Wniosek o informację przez PUŁAWY 1

Witam. Przesyłam skan odpowiedzi w sprawie wniosku o informację publiczną. Paweł Kamola Sekretarz Gminy Puławy.

odpowiedź na wniosek przez KĄKOLEWNICA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Aneta Uss
Inspektor UG

Re: Wniosek o informację przez PONIATOWA

Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie
raportu o stanie Gminy za 2018 rok odpowiadam na postawione pytania:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? Radni RM w Poniatowej nie podjęli takiej uchwały.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? Raport liczy 118 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
(https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=294&p1=szczegoly&p2=1394154)
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowany został przez pracowników UM w Poniatowej.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport przekazany został przewodniczącej RM w Poniatowej 31 maja 2019 r.
W dniu 3 czerwca raport umieszczony został na stronie BIP UM w
Poniatowej oraz w systemie e-sesja. W dniach 6 i 7 czerwca radni
otrzymali tradycyjną (papierową) wersję raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 3 czerwca
2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Radni
zabierali głos w trakcie komisji przed sesją. Podczas debaty radni nie
zabierali głosu.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? Mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Mieszkańcy nie wypowiadali się.

Re: Wniosek o informację przez PONIATOWA

Dzień dobry, miałem problem z łącznością i nie wiem czy odpowiedź
została nadana dlatego ponawiam przesył.
Nawiązując do wniosku o udzielenie informacji publicznej w sprawie
raportu o stanie Gminy za 2018 rok odpowiadam na postawione pytania:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? Radni RM w Poniatowej nie podjęli takiej uchwały.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? Raport liczy 118 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
(https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=294&p1=szczegoly&p2=1394154)
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Raport przygotowany został przez pracowników UM w Poniatowej.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Raport przekazany został przewodniczącej RM w Poniatowej 31 maja 2019 r.
W dniu 3 czerwca raport umieszczony został na stronie BIP UM w
Poniatowej oraz w systemie e-sesja. W dniach 6 i 7 czerwca radni
otrzymali tradycyjną (papierową) wersję raportu.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 3 czerwca
2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? Radni
zabierali głos w trakcie komisji przed sesją. Podczas debaty radni nie
zabierali głosu.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? Mieszkańcy nie zgłosili się do debaty.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
Mieszkańcy nie wypowiadali się.

Pozdrawiam Witold Szwajgier UM w Poniatowej

Re: Wniosek o informację przez WOLA UHRUSKA

odpowiedź na wniosek UG SEROKOMLA przez SEROKOMLA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji
publicznych.
Justyna Chojęta
Urząd Gminy Serokomla

--
Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi
informację chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla
osoby lub podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
dostępny pod adresem e-mail: iod@gminaserokomla.pl

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej
dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
udzielenia odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych dostępna jest na stronie internetowej
http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

Odpowiedź w sprawie wniosku o informację publiczną przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 1

Szanowni Państwo

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Wobec faktu, że Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczy udostępniania informacji publicznej przetworzonej stosownie do art.
3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. prosi się o wykazanie w jakim zakresie żądanie
informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Pozdrawiam

..................

Daniel Lachor

Referent ds. Imprez edukacyjnych i Kulturalnych

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 56

tel. 18 443 77 08 wew. 124

odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu 1

W odpowiedzi na przesłane zapytanie informuję

1) Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością TAK
d.winda, platformy przyschodowe TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. część wystaw jest przystosowana do zwiedzania przez osoby z
niepełnosprawościami: linie oznaczenia poziomego, plany tyflolgiczne sal
ekspozycyjnych,, opisy i nagrania audiodeskrypcyjne, haptyczne systemy
udostępniania obiektów, kopie wypukłoreliefowe eksponatów z opisami
audiodeskrypcyjnymi

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy NIE
c. materiały z audiodeskrypcją TAK
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania NIE
e. INNE (jakie?) j.w.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
PRZEWIJAKI
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? NIE

Z poważaniem

Małgorzata Merta-Witecka

Zastępca dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych

kom: (+48) 500 752 104

[image: stopka-MNWR1]

Administratorem danych osobowych przekazywanych w niniejszej korespondencji
jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Szczegółowe informacje na temat celów i
zakresu przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum oraz
przysługujących Państwu praw znajdują się w zaktualizowanej Polityce
Prywatności, która dostępna jest na stronie http://www.mnwr.pl w zakładce
„Polityka prywatności”.

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 1

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby : Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? - TAK
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca- TAK
b. prowadzenie na smyczy- TAK
c. określona wielkość - NIE
d. określona rasa - NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? – Z KAŻDYM MAŁYM W TRANSPORTERZE, W KAGAŃCU, NA SMYCZY
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? - NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków – TAK W SALACH, WINDA, SCHODOŁAZ
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością - NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a – TAK /CZEŚC SAL, TOALETY
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku – NIE , SĄ LINIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DLA NIEWIDOMYCH W CZESCI SAL
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości - TAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód – W CZĘŚCI BUDYNKU
h. inne – SYSTEM SYGNALIZACJI I NAWIGACJI, UDŹWIĘKOWIONY PLAN MUZEUM, PLANY TYFLOGRAFICZNE SAL, SYSTEM UŁATWIAJĄCY DOSTEP DO BUDYNKU, MAŁA PĘTLA INDUKCYJNA

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?- TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać- TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy - NIE
c. materiały z audiodeskrypcją- TAK
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania- TAK CZĘŚĆ, PRZEWODNIKI BRAILLE`A
e. INNE (jakie?)- RELIEFY NIEKTÓRYCH OBIEKTÓW

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?- TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? – TAK (1562)

Pozdrawiam

Kierownik Produkcji

Agata Daniel

Odpowiedź na wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe w Toruniu

Dzień dobry!

W związku na Państwa prośbą o informację na temat dostępności budynku, w
którym prowadzimy działalność kulturalną udzielamy odpowiedzi:

1. Muzeum Okręgowe w Toruniu

Siedziba główna - Ratusz Staromiejski

Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

2. Do naszego Muzeum można wejść z psem asystującym

3. Można również wejść z psem innym niż pies asystujący

4. Warunki, jakie musi spełniać pies to:

- prowadzenie na smyczy

- określona wielkość psa - nie większy niż psy rasy najczęściej szkolonej
jako asystent

5. Nie można do Muzeum Okręgowego wejść ze zwierzęciem innym niż pies

6. Nie ma takiej możliwości nawet po uiszczeniu dodatkowej opłaty

7. Ratusz Staromiejski jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

- posiada podjazd dla wózków

- w budynku jest winda

- jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

- ze względu na zabytkowy charakter budynku są miejsca niedostępne dla
wózków, jednak większość ciągów komunikacyjnych jest szeroka

- nie mamy miejsc postojowych żadnych nawet dla osób
niepełnosprawnych - mieścimy się na

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIŁGORAJ 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca 2019 roku.

Z poważaniem

Paweł Jednacz

rzecznik prasowy

Urząd Miasta Biłgoraj

Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

e-mail: rzecznik@bilgoraj.pl <mailto:rzecznik@bilgoraj.pl>

tel.: 84 686 96 80

fax: 84 686 96 65

Re: Wniosek o informację przez CZEMIERNIKI

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej
znajdą Państwo odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? N/D
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 129
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=481

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
PRACOWNICY URZĘDU
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi? N/D
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
Umieszczenie w BIP
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy. 18.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? N/D
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) N/D
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? N/D
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? N/D
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
czasu? N/D
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla
ograniczenia? N/D
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? N/D

Z poważaniem:
Dorota Godula
Podinspektor ds. organizacyjno-administracyjnych
tel. 83 351-30-03 wew. 11
tel. 83 351-34-54 wew. 11
tel. 83 351-34-55 wew. 11

Odpowiedź na wniosek-Gmina Turobin przez TUROBIN 1

Dzień dobry,

W załaczeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Ewelina Zdybel
Urząd Gminy Turobin

odpowiedź na wniosek przez JABŁONNA 3

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

--

Z poważaniem:
*Magdalena Pęcak*
Podinspektor ds. administracyjnych i obsługi rady gminy
tel. (81) 56-10-077

Urząd Gminy Jabłonna*Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich*
Jabłonna-Majątek 22; 23-114 Jabłonna-Majątek;
tel. 81 561-05-70, fax. 81 561-00-65,
www.jablonna.lubelskie.pl, e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl

W odpowiedzi na pismo z dn. 22 lipca przez Muzeum Okręgowe w Toruniu

Dzień dobry!

W związku na Państwa prośbą o informację na temat dostępności budynku, w
którym prowadzimy działalność kulturalną udzielamy odpowiedzi:

1. Muzeum Okręgowe w Toruniu

Siedziba główna - Ratusz Staromiejski

Rynek Staromiejski 1

87-100 Toruń

2. Do naszego Muzeum można wejść z psem asystującym

3. Można również wejść z psem innym niż pies asystujący

4. Warunki, jakie musi spełniać pies to:

- prowadzenie na smyczy

- określona wielkość psa - nie większy niż psy rasy najczęściej szkolonej do
asysty

5. Nie można do Muzeum Okręgowego wejść ze zwierzęciem innym niż pies

6. Nie ma takiej możliwości nawet po uiszczeniu dodatkowej opłaty

7. i 8. Ratusz Staromiejski jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych:

- posiada podjazd dla wózków

- w budynku jest winda

- jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

- ze względu na zabytkowy charakter budynku są miejsca niedostępne dla
wózków, jednak zdecydowana większość ciągów komunikacyjnych jest szeroka

- nie mamy miejsc postojowych żadnych nawet dla osób
niepełnosprawnych - mieścimy się na Rynku w ścisłym centrum starówki i nie
ma tu opcji postoju

- nie mamy oznaczeń w języku Braille'a ani kontrastowych
oznaczeń

- w punkcie kasowym jest niewysoki blat, jak najbardziej
dostępny dla osób na wózku

9. i 10. Mamy bogatą ofertę zajęć edukacyjnych (ze specjalnym
programem i pomocami dydaktycznymi)skierowanych głównie do osób z
niepełnosprawnością intelektualną, przygotowanych we współpracy ze szkołami
specjalnymi z Torunia.

Zajęcia są prowadzone dla dzieci i młodzieży oraz
osobno dla dorosłych.

Dla osób niewidomych i niedowidzących są jedne zajęcia
przygotowane we współpracy z PZN.

Indywidualnie można się te umawiać z panią kustosz na
audiodeskrypcję - barwny i szczegółowy opis naszych wybranych eksponatów.

- nie mamy niestety ofert dla osób niedosłyszących ani
materiałów z audiodeskrypcją

- w Ratuszu nie ma możliwości dotykania eksponatów, taka opcja
jest w naszych dwóch innych oddziałach

11. Mamy miejsce dla przewinięcia i nakarmienia dziecka

12. Nasz obiekt powstał przed 1995 rokiem - dokładnie w XIII wieku

Z wyrazami szacunku

Justyna Skibińska

referent
Dział Promocji

tel. 56 66 05 645 | @: <mailto:j.skibinska@muzeum.torun.pl>
j.skibinska@muzeum.torun.pl
*************************************************
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
tel. <callto:56%2066%2005%20612> 56 66 05 612 | fax
<callto:56%2062%2024%20029> 56 62 24 029
<mailto:muzeum@muzeum.torun.pl> muzeum@muzeum.torun.pl
<http://www.muzeum.torun.pl/> http://www.muzeum.torun.pl

<http://www.facebook.com/muzeum.torun> http://www.facebook.com/muzeum.torun

<http://www.twitter.com/MuzeumTorun> www.twitter.com/MuzeumTorun

<http://www.instagram.com/muzeum_torun_okregowe/>
www.instagram.com/muzeum_torun_okregowe/

Dział Promocji
Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń
tel. 56 66 05 698 | @: <mailto:dp@muzeum.torun.pl> dp@muzeum.torun.pl

wniosek o informację przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuję
poniższe informacje:

1) Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19

87-100 Toruń

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków - do części obiektów TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku NIE
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości NIE
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - częściowo TAK
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? TAK OKAZJONALNIE
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy NIE
c. materiały z audiodeskrypcją NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania NIE
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?TAK

--
Joanna Muszyńska
Zastępca dyrektora
j.muszynska@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
87-100 Toruń

Tel. 56/ 622 36 49

www.etnomuzeum.pl

RE: Wniosek o informację przez TOMASZÓW LUBELSKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek

Wniosek o informację przez Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 3

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na zapytanie o udzielenie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym nasza instytucja prowadzi działalność kulturalną. Odpowiedzi zawarte zostały w pliku wordowskim, który jest załączony do listu. W razie jakichkolwiek pytań dodatkowych, proszę o maila.

Pozdrawiam,

Alicja Błażyńska

rzecznik prasowy MZL

MZL LOGO rgb2

65-048 Zielona Góra,

al. Niepodległosci 15

tel. 601 56 57 26

tel. 68 327 23 45 wew. 11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re: Wniosek o informację przez WĄWOLNICA 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

--

/Z poważaniem
/

/Iza Skocz/

////

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14071@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Re: Fwd: Wniosek o informację przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 3

Dzień dobry!

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na e-maila z dn. 22.07.2019 r. przesyłam
uzupełniony wniosek. Jednocześnie zaznaczam, że Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej to park etnograficzny liczący ok. 80 zabytkowych obiektów, z
czego część jest udostępniona do zwiedzania. Dlatego w przesłanym
wniosku podane dane dotyczą nie tylko jednego obiektu.

Z poważaniem

Katarzyna Dypa

---

Dział Upowszechniania i Promocji
ul. Kościuszki 6
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 96 w. 35

www.muzeumkolbuszowa.pl [1]

Facebook.com
[2]Instagram.com [3]
ISSUU.COM [4]

Links:
------
[1] http://www.muzeumkolbuszowa.pl/
[2] https://www.facebook.com/skansenkolbuszowa/
[3] https://www.instagram.com/skansenkolbuszowa/?hl=pl
[4] https://issuu.com/muzeumkulturyludowejkolbuszowa

ZAPYTANIE przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Dzień dobry,

W związku z Państwa zapytaniem przesyłam poniżej odpowiedzi

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 3
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
NIE DOTYCZY
a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa
5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? NIE
DOTYCZY
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
CZĘŚCIOWO
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością NIE
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku NIE
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości NIE
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód NIE
h. inne
9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami? CZĘŚCIOWO
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):
a. eksponaty, których można dotykać TAK PODCZAS ZAJĘĆ Z KUSTOSZEM
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy NIE
c. materiały z audiodeskrypcją NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania NIE
e. INNE (jakie?)
11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
dziecka? NIE
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

Z SERDECZNOŚCIĄ

Magdalena Kurek
kierownik Działu Promocji i Wydawnictw MWP
tel. 609 969 237

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 3

uip na pismo z 15.07.19 przez RYCHLIKI

UIP – odp na 6 pytań z dnia 15.07.:
1. Tak
2. strona internetowa: rychliki.pl
3. rychliki.pl
4. obecnie nie
5. ---
6.

2015
2016
2017
2018

Media
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Prasa – Głos Rychlik
1.519,05 zł
2.595,30 zł
1.312,41 zł
0,00 zł

Wydatki gminy na ogłoszenia w prasie, art. Sponsorowane, inne art. Promocyjne (broszury)
1.867,14 zł
3.106,02 zł
2.796,04 zł
6.543,00 zł

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK

Twoja wiadomość

Do: um@pultusk.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 23:06

usunięto w dniu 2019-07-23 13:20.