odpowiedz przez DZWOLA 2

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2019 r. przesłany drogą elektroniczną
o udzieleni informacji publicznej, przekazuję informacje zgodnie z
wnioskiem:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu
o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

NIE

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

NIE DOTYCZY

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

108

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

pracownicy Urzędu Gminy Dzwola

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

NIE DOTYCZY

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to
umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie
na sesji rady Gminy, https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368
<https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=368&p1=szczegoly&p2=1393633>
&p1=szczegoly&p2=1393633

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31.05.2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy.

31.05.2019 r. i 14.06.2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

0

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nie


14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy
wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy

Powyższe informacje w formie elektronicznej zostaną udostępnienie zgodnie z
wnioskiem,
na adres: sprawa-13916@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Z poważaniem


Jadwiga Flis


Sekretarz Gminy Dzwola

OA.1431.43.2019 przez OSTRÓWEK 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16.07.2019 r.

Olga Rybak
Urząd Gminy Ostrówek

Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez OSTRÓW LUBELSKI

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

*W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r. informuję, *

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?

odp.:  *Radni Rady Miejskiej nie podejmowali uchwały w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.*

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

odp.*:  nie dotyczy *

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

odp. : *Raport o stanie Gminy Ostrów Lubelski liczy 54 strony. *

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej

odp.:
*https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//RAPORT_GMINA_2018-OK.pdf*

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

odp.: *Raport o stanie Gminy Ostrów Lubelski przygotowany został przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz pracowników
gminnych jednostek organizacyjnych.  *

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?

odp.: *nie dotyczy *

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

odp.: *Raport o stanie gminy został umieszczony na stronie internetowej
Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożony do wglądu w
Urzędzie Miejskim *

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

odp.: *31 maja 2019 r. *

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.

odp.: *18 czerwca 2019 r. *

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

odp.:*Pięciu  radnych zabrało głos podczas debaty nad raportem o stanie
gminy?*

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp.: *Żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty nad raportem o stanie
gminy.*

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

odp.:*nie dotyczy*

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

odp.:*nie dotyczy*

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

odp.: *nie dotyczy*

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

odp.: *nie dotyczy*

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

odp.: *nie dotyczy*

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

odp.: *nie dotyczy*

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

odp.: *nie dotyczy*

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

odp.: *nie dotyczy*

Z poważaniem

Sylwia Szczepańska

Sekretarz Gminy

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informację
Data: Tue, 23 Jul 2019 11:34:48 +0200
Nadawca: ostrowlubelski <ostrowlubelski@lubelskie.pl>
Adresat: sekretarz@ostrowlubelski.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Tue, 16 Jul 2019 04:35:36 -0000
Nadawca: sprawa-13999@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-13999@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: ostrowlubelski@lubelskie.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-13999@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348

Odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej - 1431.37.2019 z dnia 16 lipca 2019r. przez PUCHACZÓW 1

Dzień dobry,

W załączniku przekazujemy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.

Pozdrawiam
Arkadiusz Grzyb

--
Arkadiusz Grzyb
Inspektor Ochrony Danych

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012
www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl, ePUAP: 415pn0tool

---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete this e-mail along with attachments.

Odp. media przez CEKÓW-KOLONIA

Jesteśmy małą wiejską gminą - nie posiadamy mediów, nie wydajemy gazet, czasopism itp.

Wniosek o informację - odpowiedź przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 1

Dzień  dobry

W załączeniu odpowiedź na Państwa ankietę.

Pozdrawiam,
Anna Fajge-Samoń
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

udostępnienie informacji przez RUDNIK 1

Urząd Gminy w Rudniku w załączeniu przesyła odpowiedź na przesłany
wniosek.

Duda Anna
Podinsp. ds. ewidencji ludności i księgowości

Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez Państwowe Muzeum na Majdanku

Szanowni Państwo,

niniejszym udzielamy odpowiedzi na Państwa pytania. Odpowiedzi
zaznaczone są grubszą czcionką i wpisane w treść Państwa wiadomości.

Z poważaniem,

Marek Duda

Centrum Obsługi Zwiedzających,

Państwowe Muzeum na Majdanku

> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informację
> Data: Mon, 08 Jul 2019 04:46:03 -0000
> Nadawca: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: sekretariat@majdanek.eu
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
> informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
> dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi
> działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie
> czy oddziały).
>
> Prosimy o:
>
> 1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
>
*Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325
Lublin, Polska*
>
> oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
>
> 2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *Tak *
> 3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? *nie*
> 4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
> asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
> (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
>
> a. posiadanie kagańca
> b. prowadzenie na smyczy
> c. określona wielkość
> d. określona rasa
>
> 5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *Nie *
> 6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?*Nie*
> 7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
> *Ze względu na zachowaną infrastrukturę byłego niemieckiego obozu
> koncentracyjnego, istnieją pewne ograniczenia w dostępności Muzeum dla
> osób z niepełnosprawnosciami, ale w ramach prac modernizacyjnych
> Muzeum dąży do niwelowania barier. *
> 8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
> to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji
> (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
>
> a. podjazd dla wózków: *Do budynku Centrum Obsługi Zwiedzających nie
> prowadzą schody - wejście jest na poziomie chodnika, dlatego nie
> istnieje potrzeba stworzenia podjazdów. Tylne wejście do budynku
> biurowego, w którym znajdują się biura, archium i biblioteka posiada
> podjazd. Jeśli chodzi o historyczne obiekty poobozowe, nie posiadają
> one podjazdów, ale zwiedzającym którzy z wyprzedzeniem poinforują nas
> o swojej wizycie, Muzeum może bezpłatnie zapewnić podstawienie szyn
> ułatwiających wjazd do poszczególnych obiektów. Ponadto, Muzeum
> zadbało o dostępność swojej strony internetowej, która przygotowana
> została zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 i otrzymała
> przyznany przez Fundację Widzialni certyfikat "strona internetowa bez
> barier".*
> b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością *Tak*
> c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością *Tak*
> d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a: *Nie*
> e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
> niepełnosprawnością wzroku *Nie*
> f. obniżony blat w miejscu obsługi gości *Nie *
> g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszód *Tak *
> h. inne:*I**nformacje na temat przeszkód architektonicznych na terenie
> Muzeum dostępne w zakładce "dostępność" na stronie Muzeum, które
> pozwalają przygotować się do wizyty, *
> **tyflomapy Muzeum dostępne w punkcie informacji turystycznej, oraz
> udział pracowników w szkoleniach dotyczących dostępności instytucji
> kultury dla osób z niepełnosprawnościami.
> **
>
> 9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
> osób z różnymi niepełnosprawnościami? *Tak. Pełen opis tych zajęć
> dostęny jest w zakładce dostępność na naszej stronie internetowej:
> http://www.majdanek.eu/pl/education/oferta_edukacyjna_dla_osob_z_niepelnosprawnosciami/9*
>
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):
>
> a. eksponaty, których można dotykać *Tak *
> b. wydarzenia tłumaczone na język migowy *nie*
> c. materiały z audiodeskrypcją *nie*
> d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania *nie*
> e. INNE (jakie?) *Miniaturowe rzeźby obrazujące wygląd poszczególnych
> obiektów na terenie byłego obozu, wykonane w drewnie lub techniką
> druku 3d, fragmenty relacji byłej wieźniarki w alfabecie Braille'a,
> relacje audio dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dostosowanie do
> potrzeb grupy trasy i czasu zwiedzania. Ponadto kilka obiektów zostało
> opisanych w języku migowym w ramach wspołpracy Muzeum z Fundacją
> Kultury Bez Barier   - opisy te znajdują się na stronie**projektu
> "Czytanie Obrazów".*
>
> 11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
> dziecka? *Nie*
> 12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
> kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? *Tak*
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.informacjapubliczna.org
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
> Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
> Krajowego Rejestru Sądowego
>

Fwd: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację przez Państwowe Muzeum na Majdanku

Dzień dobry,

Wysyłam odpowiedź jeszcze raz, ponieważ w poprzednią wkradł się mały błąd.

Z poważaniem,

Marek Duda

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Wniosek o informację
Data: Tue, 23 Jul 2019 15:20:07 +0200
Nadawca: M.Duda <m.duda@majdanek.eu>
Adresat: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,

niniejszym udzielamy odpowiedzi na Państwa pytania. Odpowiedzi
zaznaczone są grubszą czcionką i wpisane w treść Państwa wiadomości.

Z poważaniem,

Marek Duda

Centrum Obsługi Zwiedzających,

Państwowe Muzeum na Majdanku

> --- Treść przekazanej wiadomości ---
> Temat: Wniosek o informację
> Data: Mon, 08 Jul 2019 04:46:03 -0000
> Nadawca: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Odpowiedź-Do: sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Adresat: sekretariat@majdanek.eu
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
> informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
> dotyczącej dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi
> działalność kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie
> czy oddziały).
>
> Prosimy o:
>
> 1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
>
*Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325
Lublin, Polska*
>
> oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
>
> 2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *Tak *
> 3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? *nie*
> 4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
> asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
> (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
>
> a. posiadanie kagańca
> b. prowadzenie na smyczy
> c. określona wielkość
> d. określona rasa
>
> 5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *Nie *
> 6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?*Nie*
> 7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
> *Ze względu na zachowaną infrastrukturę byłego niemieckiego obozu
> koncentracyjnego, istnieją pewne ograniczenia w dostępności Muzeum dla
> osób z niepełnosprawnosciami, ale w ramach prac modernizacyjnych
> Muzeum dąży do niwelowania barier. *
> 8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
> to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji
> (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
>
> a. podjazd dla wózków: *Do budynku Centrum Obsługi Zwiedzających nie
> prowadzą schody - wejście jest na poziomie chodnika, dlatego nie
> istnieje potrzeba stworzenia podjazdów. Tylne wejście do budynku
> biurowego, w którym znajdują się biura, archium i biblioteka posiada
> podjazd. Jeśli chodzi o historyczne obiekty poobozowe, nie posiadają
> one podjazdów, ale zwiedzającym którzy z wyprzedzeniem poinforują nas
> o swojej wizycie, Muzeum może bezpłatnie zapewnić podstawienie szyn
> ułatwiających wjazd do poszczególnych obiektów. *
> b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością *Tak*
> c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością *Tak*
> d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a: *Nie*
> e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
> niepełnosprawnością wzroku *Nie*
> f. obniżony blat w miejscu obsługi gości *Nie *
> g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszód *Tak *
> h. inne:*I**nformacje na temat przeszkód architektonicznych na terenie
> Muzeum dostępne w zakładce "dostępność" na stronie Muzeum, które
> pozwalają przygotować się do wizyty, *
> **tyflomapy Muzeum dostępne w punkcie informacji turystycznej oraz
> udział pracowników w szkoleniach dotyczących dostępności instytucji
> kultury dla osób z niepełnosprawnościami. **
> ***Ponadto, Muzeum zadbało o dostępność swojej strony internetowej,
> która przygotowana została zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG
> 2.0 i otrzymała przyznany przez Fundację Widzialni certyfikat "strona
> internetowa bez barier".* **
>
> 9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
> osób z różnymi niepełnosprawnościami? *Tak. Pełen opis tych zajęć
> dostęny jest w zakładce dostępność na naszej stronie internetowej:
> http://www.majdanek.eu/pl/education/oferta_edukacyjna_dla_osob_z_niepelnosprawnosciami/9*
>
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):
>
> a. eksponaty, których można dotykać *Tak *
> b. wydarzenia tłumaczone na język migowy *nie*
> c. materiały z audiodeskrypcją *nie*
> d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania *nie*
> e. INNE (jakie?) *Miniaturowe rzeźby obrazujące wygląd poszczególnych
> obiektów na terenie byłego obozu, wykonane w drewnie lub techniką
> druku 3d, fragmenty relacji byłej wieźniarki w alfabecie Braille'a,
> relacje audio dla osób z niepełnosprawnością wzroku, dostosowanie do
> potrzeb grupy trasy i czasu zwiedzania. Ponadto kilka obiektów zostało
> opisanych w języku migowym w ramach wspołpracy Muzeum z Fundacją
> Kultury Bez Barier   - opisy te znajdują się na stronie**projektu
> "Czytanie Obrazów".*
>
> 11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia
> dziecka? *Nie*
> 12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
> kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? *Tak*
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-13858@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.informacjapubliczna.org
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
> Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
> Krajowego Rejestru Sądowego
>

Odpowiedz na informacje publiczną przez KAZIMIERZA WIELKA 3

Witam w załączeniu przesyłam odpowiedz na informacje publiczna oraz
przesyłamy zgodnie z jednym z pytań biuletyny będą one wysłane w 2
mailach z powodu dużej ilości

--
Adam Rusiecki
URZĄD MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
ul. T. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

do odpowiedzi na informacje publiczna przez KAZIMIERZA WIELKA 3

Witam podsyłam kolejnego maila z biuletynami

--
Adam Rusiecki
URZĄD MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
ul. T. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

RE: Wniosek o informację przez JANÓW PODLASKI

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na poniższy wniosek, podaję stosowne informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? Nie było przyjętej uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 40 stron plus 14 str. załącznika.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raport.pdf <https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/raport.pdf>

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny). Pracownicy urzędu.
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 25 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? nie dotyczy

Z poważaniem

Adam Byszko

Sekretarz Gminy Janów Podlaski

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@czarnkowgmina.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 22.07.2019 21:22

odczytano w dniu 23.07.2019 14:22.

Re: Wniosek o informację przez SIEMIEŃ 1

W załączeniu przekazuję odpowiedz na poniższy wniosek.

--
Angelika Kopeć
Sekretarz Gminy Siemień
ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
tel. 833547001

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14028@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Angelika Kopeć
Sekretarz Gminy Siemień
ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień
tel. 833547001

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8751@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8759@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8674@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8712@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8769@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8576@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8601@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8637@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8644@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8660@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8748@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego