Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8750@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8782@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8646@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8755@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8658@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Ponaglam. KBatko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8592@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8665@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8664@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZYTNIKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.07.2019 21:31

odczytano w dniu 24.07.2019 07:06.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRZEMIENIEWO

Twoja wiadomość

Do: wgm@krzemieniewo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.07.2019 22:32

odczytano w dniu 24.07.2019 07:07.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SOMPOLNO

Twoja wiadomość

Do: gmina@sompolno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-23 22:14

odczytano w dniu 2019-07-24 07:29.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PERZÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@perzow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 23.07.2019 21:45

odczytano w dniu 24.07.2019 07:29.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez ŁĘKA OPATOWSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@leka-opatowska.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2019-07-23 21:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRZYMÓW

Twoja wiadomość

Do: krzymow@op.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-07-23 22:11

odczytano w dniu 2019-07-24 08:00.

odp na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRASNYSTAW

Urząd Miasta Krasnystaw Krasnystaw, dnia 23 lipca 2019 r.

Plac 3 Maja 29

22-300 Krasnystaw

OR.1431.31.2019

Stowarzyszenie

Sieć Obywatelska Watchog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu do Urzędu Miasta Krasnystaw – 16.07.2019 r.) informuję, co następuje:

1) Rada Miasta Krasnystaw nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie miasta.

2) nie dotyczy,

3) Raport o stanie Miasta Krasnystaw składa się z raportu, który liczy 50 stron i 32 stron załączników.

4) https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//raport_2018.pdf

5) Raport o stanie Miasta Krasnystaw przygotował podmiot zewnętrzny.

6) Koszt przygotowania raportu wyniósł 7 000 zł. netto

7) Pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości nastąpiło poprzez umieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta.

8) Pierwsze podanie raportu do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu 3 czerwca 2019 r.

9) Raport o stanie Miasta Krasnystaw był przedstawiony i omawiany na IX sesji Rady Miasta Krasnystaw dnia 25 czerwca 2019 r.

10) W debacie udział brało 5 radnych.

11) Mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie nad raportem o stanie miasta.

12) nie dotyczy,

13) nie dotyczy,

14) nie dotyczy,

15) nie dotyczy,

16) nie dotyczy,

17) nie dotyczy,

18) nie dotyczy,

19) nie dotyczy.

Z up. Burmistrza

/-/Renata Stangryciuk

Sekretarz Miasta

Re: Wniosek o informację przez Muzeum w Koszalinie

Muzeum w Koszalinie odpowiadając na Państwa zwrócenie się o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku-
głównej siedziby muzeum informuje:

1.

Nazwa i adres głównej siedziby: *Muzeum w Koszalinie ul. Młyńska
37-39 75-420 Koszalin.*

2.

Do Muzeum w Koszalinie można wejść z psem asystującym.

3.

Do Muzeum nie można wejść z psem innym niż asystującym. Pozwalamy
wejść psom na dziedziniec obiektu.

4.

Nie dotyczy.

5.

Nie można wejść z innymi zwierzętami.

6.

Nie pobiera się opłaty za psa asystującego.

7.

Muzeum zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnością.

8.

Muzeum posiada wejście przez furtkę i bramę dla osób na wózku od
strony ul. Młyńskiej. Wjazd do kompleksu głównego z pochylnią
znajduje się w głębi dziedzińca ( inne wejście niż główne- oznaczone
tabliczką. Przy drzwiach zamontowany dzwonek pozwala wezwać osobę do
opieki i zawiezienia windą dla niepełnosprawnych na wybrane
kondygnacje, na których zlokalizowano poszczególne sale wystawowe.

a. podjazd dla wózków- tak,
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością- tak
parter oraz budynek archeologii..
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością- posiadamy parking
wew. bez oznaczenia miejsca dla niepełnosprawnych, obok muzeum przy ul.
Młyńskiej jest parking z 2 miejscami oznaczonymi dla niepełnosprawnych.
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a- brak,
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku- brak,
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości- brak,
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód- brak , ale wystarczające
na wózek,
h. inne- uchwyty wzdłuż pochylni wewnętrznej na parterze budynku głównego.

9) Muzeum nie posiada w programie aktywności przystosowania dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami.
10)Muzeum planuje w roku bieżącym zorganizować wystawę w budynku
archeologii przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 11)
Muzeum nie posiada miejsca do nakarmienia i przewinięcia dziecka,
12) Budynek, w którym Muzeum prowadzi działalność kulturalną, został
wybudowany 1890 r.

Z poważaniem

Krzysztof Jedynak

p.o. Dyrektor Muzeum w Koszalinie

W dniu 2019-07-22 o 07:55, sprawa-14159@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Muzeum w
Koszalinie znajduje się na stronie: www.muzeum.koszalin.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, klauzula informacyjna przez DZIERZKOWICE 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest . Gmina Dzierzkowice adres:
Terpentyna 1, 23-251

1) numer telefonu: ( (081) 822-10-06

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować
się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
<mailto:inspektor@cbi24.pl> inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww.
celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww.
rozporządzenia.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych,
a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie
danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

WOP.1431.24.2019 przez RADZYŃ PODLASKI 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo WOP.1431.24.2019 w sprawie udzielenie informacji publicznej.
Z poważaniem

RE: Wniosek o informację przez BORZECHÓW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r. informuję, iż:

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? -
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 18 stron
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://borzechow.e-biuletyn.pl/index.php?id=72&rok=2019&p1=szczegoly&p2=58042
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) Pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? -
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Przedstawienie na sesji rady gminy
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 30.05.2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 27.06.2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 0
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? -
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) -
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? -
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? -
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? -
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? -
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? –

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA3MTYwNDM1MzEuMzY1NzYuOTY4MzVAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNiBKdWwgMjAxOSAwNDozNTozMSAtMDAwMHx1Z0Bib3J6ZWNob3cuZXVyemFkLmV1fDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

Informacja publiczna przez MILEJÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Karolina Smalec
Urząd Gminy Milejów
21-020 Milejów
Partyzancka 13a

RE: Wniosek o informację przez DRELÓW

Witam.

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję co następuje:

1) Tak

2) Uchwała przygotowana przez Radcę

3) 5

4) http://www.drelow.pl/asp/pliki/do_pobrania/raport_o_stanie_gminy_2018.pdf

5) Sekretarz Gminy i Pracownicy Urzędu Gminy

6) Nie dotyczy

7) Przedstawienie Radzie Gminy, Bip, Strona Internetowa UG

8) 31-05-2019

9) 27-06-2019

10) 1

11) 0

12) 0

13) Nie

14) Nie dotyczy

15) Nie dotyczy

16) Nie dotyczy

17) Nie dotyczy

18) Nie dotyczy

19) Nie dotyczy

Urszula Abramowicz

inspektor ds. mienia komunalnego

Urząd Gminy Drelów

ul. Szkolna 12

21-570 Drelów

tel. 83 372 32 29

RE: Wniosek o informację przez STARY ZAMOŚĆ 1

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedzi na przedstawione pytania.

Janusz Czarny Sekretarz Gminy

Dostępność Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 1

Szanowni Państwo,

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji na temat dostępności muzeum
poniżej odpowiadam na zadane przez Państwa pytania.

1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

ul. Dworcowa 5

62-052 Komornik

2. Do muzeum można wejść z psem asystującym (wszędzie).

3. Na teren muzeum (park i część folwarczna oraz ekspozycje na wolnym
powietrzu) można wchodzić z psami (innymi) z wyjątkiem pawilonów
wystawienniczych i pałacu. Na terenie parku znajdują się specjalne pojemniki
na psie odchody.

4. Pies zgodnie z regulaminem zwiedzania musi być na smyczy. Jeśli
właściciel lub ochrona muzeum uzna za stosowne ze względu na bezpieczeństwo
zwiedzających, to również w kagańcu. Jednak nigdy taka konieczność się nie
zdarzyła. Muzeum mogą odwiedzać wszystkie psy bez względu na rasę i
wielkość.

5. Nigdy nie zdarzył się taki przypadek, aby zwiedzający przyszedł z innym
zwierzęciem niż pies. Inne zwierzęta mogą wchodzić do muzeum na tych samych
zasadach co psy, chyba że byłyby zagrożeniem dla zwiedzających ze względu na
swoją wielkość lub cechy związane z temperamentem (np. koń, słoń lub boa
dusiciel J ).

6. Wejście ze zwierzętami nie podlega dodatkowej opłacie.

7. Instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

8. Rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami wymienione przez Państwa
oraz inne:

a. podjazdy dla wózków

b. toalety przystosowane dla osób z ograniczoną sprawnością

c. winda i dźwig dla osób poruszających się na wózkach

d. wózek dla osób starszych i z niepełnosprawnościami do bezpłatnego
wypożyczenia

c. oznaczenia pomieszczeń, pięter, toalet oraz eksponatów i modeli do
dotkania w Brajlu oraz ulotki w Brajlu

d. plany tyflograficzne pomieszczeń ułatwiające orientację

e. szerokie ciągi komunikacyjne w nowo remontowanych pawilonach

f. wypukłe i kontrastowe, podłogowe linie prowadzące w pawilonach dla osób
niewidomych i niedowidzących

c. wypukłe podłogowe punkty uwagi informujące o zmianie kierunku zwiedzania
lub punkcie dotykowym

d. przewodnik po muzeum w języku łatwym do czytania

e. miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

9. Instytucja zapewnia w programie aktywności dla osób z rożnymi
niepełnosprawnościami.

10. Aktywności dla osób z niepełnosprawnościami:

a. eksponaty do dotykania

b. modele eksponatów do dotykania

c. reliefy do dotykania

d. audiodeskrypcja eksponatów możliwa do słuchania w muzeum oraz za
pośrednictwem portalu czytanieobrazow.pl

e. audiowycieczka po pałacu - audiodeskrypcja przestrzeni pałacu i
eksponatów z komunikatami nawigacyjnymi, samoodtwarzająca się za pomocą
nadajników umieszczonych na ekspozycji, umożliwiająca samodzielne zwiedzanie
osobom niewidomym

f. lekcje muzealne dla osób z niepełnosprawnością wzroku i intelektualną

g. opisy w języku łatwym do czytania i piktogramy do lekcji dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną

h. aktualnie prowadzony projekt edukacyjny dla seniorów

11. Instytucja wydzieliła miejsce do przewinięcia dziecka, oferuje też do
wypożyczenia (odpłatnie) wózki do wożenia dzieci po terenie muzeum. Na
terenie muzeum znajduje się plac zabaw dla dzieci.

12. Główny budynek administracyjny został wybudowany w 1983 roku, pałac
połowa XIX wieku, zabudowania folwarczne druga połowa XIX w., pierwszy
pawilon wystawienniczy 1964 rok.

Cały czas pracujemy na udostępnianiem naszego muzeum. Po remoncie pawilonów
wystawienniczych (aktualnie trwa) nasza oferta dla osób z
niepełnosprawnościami poszerzy się jeszcze. Zapraszamy też na organizowaną
przez nas konferencję poświęcona temu tematowi pt. "Włączamy w kulturę.
Edukacja muzealna dla środowisk zagrożonych wykluczeniem". Szczegóły na
naszej stronie.

Pozdrawiam

Karolina Fiszer

Kustosz

Dział Edukacji i Wydawnictw

Tel. 61 810 76 29 wew. 63

Kom. 500 512 112


<http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/klauzula_informac
yjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_przez_muzeum_narodowe_rolnictwa_i_prze
myslu_rolno_spozywczego_w_szreniawie.html> Informacja o ochronie danych
osobowych