Re: Wniosek o informację przez SKIERBIESZÓW

W odpowiedzi na wniosek udzielam odpowiedzi na pytania:
ad. 1. NIE
ad. 2 nie dotyczy
ad. 3. -45 stron
ad. 4.
https://ugskierbieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=163&p1=szczegoly&p2=1392322
ad. 5. Pracownicy Urzędu Gminy
ad. 6. nie dotyczy
ad. 7. BIP i strona www Urzędu Gminy
ad. 8. 29.05.2019 r.
ad. 9. 14.06.2019 r.
ad. 10. 0
ad. 11. 0
ad.12. 0
ad.13. nie
ad.14. nie dotyczy
ad.15. nie dotyczy
ad.16. nie dotyczy
ad.17. nie dotyczy
ad.18. nie dotyczy
ad.19. nie dotyczy

Z poważaniem
Sławomir Kugiel
Sekretarz Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów

odpowiedz na wniosek przez MYSZKÓW 1

Witam
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Edyta Rolka - inspektor

Urząd Miasta Myszkowa
ul.Kościuszki 26
42-300 Myszków

Re: Fwd: Wniosek o informację przez TARNAWATKA

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

W dniu 2019-07-16 o 07:37, Gmina Tarnawatka pisze:
--
Magdalena Kulas

MCK Kraków przez None 1

Szanowni Państwo.
W nawiązaniu do Państwa zapytanie
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
przesyła odpowiedz na zadane pytania

z poważaniem
Piotr Bąk
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych | Deputy Director for
Organisational Affairs
Międzynarodowe Centrum Kultury | International Cultural Centre
Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, Poland

Tel.: +48 12 42 42 827, 811
Fax: +48 12 42 17 844
e-mail: p.bak@mck.krakow.pl
www.mck.krakow.pl

Ten dokument może zawierać informacje poufne, przeznaczone tylko do
wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego
dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat oraz osoba
odpowiedzialna za dostarczenie tej informacji adresatowi. Jeśli
otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
powiadomienie nadawcy. Dziękujemy.
Privileged information may be contained in this document and is intended
only for the use of the addressee. If you are not the addressee, or the
person responsible for delivering it to the person addressed, you may not
copy or deliver this to anyone else. If you receive this document by
mistake, please notify us immediately. Thank you.

odp. inf. publiczna przez MIRCZE 1

Dzień dobry
w załączeniu przekazuje odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Krzysztof Filipowicz
UG Mircze

Opowiedz na informacje publiczną przez None 9

Treść w załączniku
------------------------------------------------------------------------------
Mariusz Pilśniak
Referent ds.informatycznych oczyszczalni ścieków
i spraw obronnych
Urząd Gminy Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
tel. 34 318 80 33 w 47

Muzeum Architektury przez Muzeum Architektury we Wrocławiu 1

Wrocław, 18.07.2019

W odpowiedzi na Państwa prośbę udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące dostępności siedziby Muzeum Architektury we Wrocławiu:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

Tak

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Tak, pod kontrolą właściciela i gdy nie utrudnia to zwiedzania muzeum innym osobom.

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca TAK
b. prowadzenie na smyczy TAK
c. określona wielkość NIE
d. określona rasa NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

TAK, zwierzęta domowe np. koty, pod kontrolą właściciela i gdy nie utrudnia to zwiedzania muzeum innym osobom.

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

NIE

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

TAK, do większości przestrzeni wystawowych jest umożliwiony dostęp, pokonywanie różnic poziomów podłóg umożliwiają podjazdy oraz dwie windy dla osób poruszających się na wózkach lub posiadających trudności w poruszaniu się.

Do toalet znajdujących się na pierwszym piętrze dostać się można windą osobową.

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością NIE
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku NIE

f. obniżony blat w miejscu obsługi gości NIE
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód TAK
h. Inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

W ofercie edukacyjnej prowadzimy zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać TAK – eksponaty z wystawy stałej (kamienne detale architektoniczne, piece, niektóre eksponaty rzemiosła architektonicznego)
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy NIE
c. materiały z audiodeskrypcją NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania TAK
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

TAK, blat z przewijakiem znajduje się w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami.

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

TAK, czas powstania to początek XVI w.

Dziękujemy za zainteresowanie! Jednocześnie pragniemy nadmienić, że pracownicy muzeum przechodzą obecnie szkolenia dotyczące dostępności instytucji kultury. Pracujemy nad stworzeniem infrastruktury umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się po obiekcie osobom z różnymi niepełnosprawnościami, korzystanie z oferty muzealnej - wystaw oraz oferty edukacyjnej.

Z poważaniem

Michał Duda
zastępca dyrektora ds. programowych
Muzeum Architektury we Wrocławiu/
Museum of Architecture in Wroclaw
ul. Bernardyńska 5
50-156 WROCŁAW
POLAND
(+48) 71 344 82 78 w. 09
GSM +48 696 422 127

Odpowiedź na wniosek przez STĄPORKÓW 1

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, z dnia 10
lipca 2019 roku, uprzejmie informuję, że Miasto i Gmina Stąporków, nie
prowadzi mediów. Natomiast jeśli chodzi o wydatki na promocję, to dane
wyglądają następująco:

- rok 2015 - 18085,10 zł

- rok 2016 - 14451,64 zł

- rok 2017 - 34614,42 zł

- rok 2018 - 25889,39 zł

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Śmietański
Inspektor ds. Promocji
Urząd Miejski w Stąporkowie
ul. Piłsudskiego 132A
26-220 Stąporków
tel. (41) 374-32-13
e-mail: <mailto:bartosz.smietanski@staporkow.pl>
bartosz.smietanski@staporkow.pl

RE: Wniosek o informację przez LEŚNIOWICE 2

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z and 16.07.2019

Z poważanie

Jacek Stańkowski

Odpowiedź na wniosek o informację przez DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów
Dołhobyczów, dnia 19 lipca 2019r.

ul. Spółdzielcza 2a

22-540 Dołhobyczów


Sieć Obywatelska Watchdog Polska


ul. Ursynowska 22/2


02-605 Warszawa

W odpowiedzi na e-mail z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie udostępnienia
następujących informacji publicznych :

1. Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym

mowa w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym?

Nie

2. Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Nie dotyczy.

3. Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Raport liczy 28 stron.

4. Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej.

https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210
<https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=210&akcja=szczegoly&p2=
1411389> &akcja=szczegoly&p2=1411389

5. Kto przygotował raport (pracownik urzędu czy podmiot zewnętrzny)?

Raport został przygotowany przez pracownika gminy.

6. Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
wykonania usługi?

Nie dotyczy.

7. Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji

Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też
jakikolwiek inny sposób)?

Przedstawienie na sesji rady gminy.

8. Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

31.05.2019r.

9. Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
raport o stanie gminy?

31.05.2019r.

10. Ilu Radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Nikt z Radnych nie zabrał głosu.

11. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
gminy?

Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie.

12. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie o stanie gminy.

13. Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Nikt z mieszkańców nie zabrał głosu w debacie.

14. Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji

itp.? (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

15. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenia
wprowadzono - ile było czasu na wypowiedź

mieszkańca?

Nie dotyczy

16. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto

wnioskował o ich wprowadzenie?

Nie dotyczy.

17. Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia

w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Nie dotyczy.

18. Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było

merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Nie dotyczy.

19. Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców

i radnych się przeplatały?

Nie dotyczy.


Kamila Lizak

RE: Wniosek o informację {Disarmed} przez KOMARÓW-OSADA 1

Urząd Gminy Komarów-Osada przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 roku.

Nieobecność przez CHOTCZA

míchαl tlαczαlα,
mєmвєr σf thє mαnαgєmєnt вσαrd
ín íвm wrσclαw:

c hírєs shєmαlєs tσ suck thєír cσck ín thє cσmpαnч's tσílєts.
c mαsturвαtє σn thє єmplσчєєs cv's.
c fírєs єmplσчєєs íf thєч dσn't prαctícє prσstítutíσn.
c ís α psчchσpαth.
c sєnd thє pσlícє ín tσ чσur hσmє íf чσu cσmplαín αвσut mαnαgєr's αвusєs!

cσmplαínt tσ wrσclαw pσlícє thαt íвm wrσclαw prαctícє prσstítutíσn:

http://bit.ly/vrehmfg

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej OPG przez WĘGIERSKA GÓRKA 1

W załączniku Kolejne numery gazety "Nowiny z Gminy" 5/5

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej OPG przez WĘGIERSKA GÓRKA 1

W załączniku Kolejne numery gazety "Nowiny z Gminy" 4/5

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej OPG przez WĘGIERSKA GÓRKA 1

W załączniku Kolejne numery gazety "Nowiny z Gminy" 3/5

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publicznej OPG przez WĘGIERSKA GÓRKA 2

Dzień dobry,

Na wniosek o udzielenie informacji publicznej wysłanej przez Państwa do
Urzędu Gminy Węgierska Górka, udzielamy odpowiedzi na pytania.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp: Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odp: gazeta lokalna "Nowiny z Gminy" oraz strona internetowa

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp: http://www.wegierska-gorka.opg.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp: Posiadamy nr ISSN

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: W załączniku 2 numery, kolejne w następnych e-mailach. 2/5

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
2017 i 2018 roku.

Odp: 2018 - 13603,78 zł

2017 - 11278,51 zł

Jeżeli koniecznie potrzebują państwo informacji z lat 2015 i 2016,prosimy o
informację gdyż potrzebujemy czasu aby wyciągnąć je ze starego systemu, gdyż
obecnie pracujemy na innym.

pozdrawiam

------------------------

Edyta Mróz

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka

Nieobecność przez DUBENINKI

míchαl tlαczαlα,
mєmвєr σf thє mαnαgєmєnt вσαrd
ín íвm wrσclαw:

c hírєs shєmαlєs tσ suck thєír cσck ín thє cσmpαnч's tσílєts.
c mαsturвαtє σn thє єmplσчєєs cv's.
c fírєs єmplσчєєs íf thєч dσn't prαctícє prσstítutíσn.
c ís α psчchσpαth.
c sєnd thє pσlícє ín tσ чσur hσmє íf чσu cσmplαín αвσut mαnαgєr's αвusєs!

cσmplαínt tσ wrσclαw pσlícє thαt íвm wrσclαw prαctícє prσstítutíσn:

http://bit.ly/vrehmfg

Re: Odpowedź na wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy tylko jedną stronę odpowiedzi na nasz wniosek. Widać, że to nie wszystko. Poprosimy o całość.

Pozdrawiam,

Katarzyna Batko

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o dostęp do informacji publicznej przez BISZTYNEK

Dziękujemy. Twój wniosek o dostęp do informacji publicznej został wysłany.

Twój wniosek został wysłany do URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU, dnia 21-07-2019
09:43.

Potwierdzenie wysłania wniosku dostaniesz na skrzynkę ePUAP. W każdej chwili
masz do niego dostęp poprzez skrzynkę ePUAP.

Zespół ePUAP

Ponowienie wniosku do UM Bisztynek przez BISZTYNEK 1

W dniu 21 lipca 2019 r. przesłano ponownie obywatelski wniosek
odnośnie informacji monitoringu mediów samorządowych za pośrednictwem
systemu ePUAP poświadczony Profilem Zaufanym, ze względu na brak
odpowiedzi urzędu w przedstawionym toku sprawy.

Re: Re: Fwd: Re: Fwd: FW: Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

Chodzi nam o budynki, w których jest prowadzona działalność kulturalna - wystawy, warsztaty. Jeśli jest prowadzona w wielu budynkach, to chyba najlepiej byłoby opisać sytuację dotyczącą dostosowań architektonicznych i organizacyjnych każdego budynku, natomiast ofertę niezwiązaną z żadnym miejscem - jeśli taka istnieje - można potraktować wspólnie.

Uprzejmie dziękuję,

Katarzyna Batko
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nowy adres email przez DOMANIÓW

???????????????????????? ????????????????????????????????,
???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ???????????? ????????????????????????????:

x ???????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????'???? ????????????????????????????.
x ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????? ????????'????.
x ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ????????????'???? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????.
x ???????? ???? ????????????????????????????????????????.
x ???????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????'???? ????????????????????????!

???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????:

http://bit.ly/nyug7m

Nowy adres email przez DUBENINKI

???????????????????????? ????????????????????????????????,
???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ???????????? ????????????????????????????:

x ???????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????'???? ????????????????????????????.
x ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????? ????????'????.
x ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ????????????'???? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????.
x ???????? ???? ????????????????????????????????????????.
x ???????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????'???? ????????????????????????!

???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????:

http://bit.ly/nyug7m

Nowy adres email przez CHOTCZA

???????????????????????? ????????????????????????????????,
???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ???????????? ????????????????????????????:

x ???????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ????????????????????????????'???? ????????????????????????????.
x ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????????? ????????'????.
x ???????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ????????????'???? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????.
x ???????? ???? ????????????????????????????????????????.
x ???????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????? ???????? ???????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????'???? ????????????????????????!

???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????:

http://bit.ly/nyug7m

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ELBLĄG 2

Witam.

Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udzielenie informacji publicznej.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; tak
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; gazetka – kwartalnik „W naszej gminie”
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; http://www.gminaelblag.pl/index.php?pod_menu=1237
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; tak, ISSN: 1643-0611
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;Wszystkie dotychczasowe numery w formacie pdf są dostępne pod w/w adresem na stronie internetowej gminy Elbląg. Z uwagi na duże rozmiary niektórych plików, nie będą one przesłane pocztą elektroniczną.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wydatki na promocje w poszczególnych latach:

1) 2015 r

Wydatki ogółem = 22 406,95 zł ( druk biuletynu Nasza Gmina, książki, gadżety z logo gminy)

2) 2016 r

Wydatki ogółem = 12 729,30 zł (druk biuletynu Nasza Gmina, książki, gadżety z logo gminy)

3) 2017 r

Wydatki ogółem = 18 301,34 zł (druk biuletynu Nasza Gmina, książki, gadżety z logo gminy, reklama w folderze Warmińsko-Mazurskie)

4) 2018 r.

Wydatki ogółem = 18 067,55 zł (druk biuletynu Nasza Gmina, książki, gadżety z logo gminy, obsługa wizyty delegacji z gmin zaprzyjaźnionych Barssel i Czeczelnik)

______________________________
Radosław Zybała
Stanowisko ds. Informatyki i Promocji
godlo_m
Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Elbląg jest: Wójt Gminy Elbląg z siedzibą przy ul. Browarnej 85, 82-300 Elbląg, tel. (055) 234-18-84, email: sekretariat@gminaelblag.pl. Informacje dotyczące prawa do ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Elbląg pod adresem: http://bip.gminaelblag.pl/ w zakładce „RODO”.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Wgląd w treść e-mail`a otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przesyłanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w inny sposób, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usuniecie tego materiału z komputera.