odpowiedz na wniosek o udzielenie inf.publicznej przez KRZYWDA 1

Urząd Gminy Krzywda w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o udzielenie
informacji publicznych.


zofia mikusek
z-ca wójta

odpowiedź na wniosek przez TARNOGRÓD 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 16.07.2019 r.

--
Z poważaniem
Kurzydło Anna
Urząd Miejski w Tarnogrodzie,
ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród,
tel. 84 6897161, fax. 84 6897731

Gmina Sitno - Odpowiedz dot. Raportu o Stanie Gminy RG.1431.2.2019 przez SITNO 1

Witam
w załączeniu odpowiedz.
Pozdrawiam
Krzysztof Prokopowicz
UG Sitno

Re: Wniosek o informację przez SIENNICA RÓŻANA 1

Urząd Gminy w Siennicy Różanej w załączeniu przesyłamy odpowiedz na
Państwa wniosek o udostępnianie informacji publicznej.

wt., 16 lip 2019 o 06:35 <sprawa-14029@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
napisał(a):

--
Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00 wew. 37
www.siennica.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

ODPOWIEDŹ na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LELKOWO 1

Urząd Gminy w Lelkowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej złożony w dniu 12.07.2019r.

Re: Wniosek oinformację przez RUDA-HUTA

Dzień dobry,
udzielam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16 lipca
2019 r.:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym?
NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?
-
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?
52 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej
https://ugrudahuta.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Raport_o_stanie_gminy_Ruda-Huta_2018.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania
usługi?
-
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było
to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
wyłożenie
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.
29 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy.
21 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?
4
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?
0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?
-
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?
-
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)
-
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie
wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
-
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
-
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też
wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
-
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono
inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
-
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też
wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?
-

Marek Słupczyński
Sekretarz Gminy Ruda-Huta

Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
22-110 Ruda-Huta
tel/fax 82 5686033, 5686016, 5686076
www.ruda-huta.pl

W dniu 2019-07-16 06:35, sprawa-14020@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odp.inf.publiczna przez None 1

Dzień dobry, przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Anna Dygulska

Sekretarz Gminy Mełgiew

Re: Wniosek o informację przez KŁOCZEW 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Państwa w dniu 16 lipca 2019 r.

Z poważaniem,
Małgorzata Kiliszek
Urząd Gminy Kłoczew
Tel. (25) 75 43 199 w. 16

Odpowiedź na informację publiczną przez ZWIERZYNIEC

W odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r. informuję:

Ad 1. NIE
Ad 2. -
Ad 3. 24 strony
Ad 4. https://zwierzyniec.e-biuletyn.pl/index.php?id=996
Ad 5. Pracownik Urzędu
Ad 6. -
Ad 7. Umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Ad 8. 06.06.2019 r.
Ad 9. 26.06.2019 r.
Ad 10. 5 - radnych
Ad 11. -
Ad 12. -
Ad 13. -
Ad 14. -
Ad 15. -
Ad 16. -
Ad 17. -
Ad 18. -
Ad 19. -

Sylwia Mędziak
Insp. d/s obsługi rady

Informacja publiczna przez NIEMCE

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie
raporu o stanie gminy Niemce, informuję że:
1) Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
raportu
2)--
3) 68
4)ugniemce.bip.lubelskie.pl
5) Sekretarz Gminy
6)nie
7) strona główna gminy oraz BIP
8)21.05.2019
9)31.05.2019
10)1
11)1
12)1
13)NIE
14)BRAK
15)-
16)-
17)-
18)-
19) Mieszkaniec zabrał głos po wypowiedzi radnych

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 2

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym nasza instytucja prowadzi działalność kulturalną informujemy:

Ad 1) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie; ul. Zamkowa 2 a, 84-200 Wejherowo

Ad 2) Tak

Ad 3) Tak

Ad 4) Właściciel zobowiązany jest do zapewnienia kontroli nad psem oraz bezpieczeństwa innym zwiedzającym

Ad 5) Nie

Ad 6) Nie

Ad 7) Tak

Ad 8) c – miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością

g – szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód

h – winda przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich

Ad 9) Oprowadzanie, wernisaże, koncerty, wykłady, promocje wydawnictw, współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Wejherowie

Ad 10) a- eksponaty, których można dotykać

Ad 11) Nie

Ad 12) Tak

_ _ _

Anna Górkowska

Specjalista ds. osobowo-organizacyjnych

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. Zamkowa 2A,

tel. (58) 672-29-56, (58) 736-18-21

fax. (58) 672-29-56 wew. 13

strona internetowa: <http://www.muzeum.wejherowo.pl/> www.muzeum.wejherowo.pl

e-mail: <mailto:sekretariat@muzeum.wejherowo.pl> sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

RE: Wniosek o informację przez WISZNICE 1

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Państwa pytania:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? TAK

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61 <https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1397619> &p1=szczegoly&p2=1397619

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 98 STRON

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138 <https://ugwisznice.bip.lubelskie.pl/index.php?id=138&p1=szczegoly&p2=1393797> &p1=szczegoly&p2=1393797

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) PRACOWNICY URZĘDU ORAZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? PODMIOT ZEWNĘTRZNY raport wykonywał w części dokumentu, a koszt usługi wyniósł:

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? RAPORT ZOSTAŁ UMIESZCZONY NA BIP GMINY, PRZESŁANY DO RADNYCH ORAZ OMÓWIONY NA SESJI RADY GMINY.

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 31 MAJA 2019 R.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 06.07.2019 R.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 0

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? NIE DOTYCZY

Z poważaniem,

Ewa Jarosławska-Popielewicz

Inspektor ds. Promocji Gminy i obsługi Rady Gminy

Urząd Gminy Wisznice

ul. Rynek 35

21-580 Wisznice

tel. 83 378 21 19, 83 378 21 02

faks: 83 378 20 39

e-mail: <mailto:amaciejuk@wisznice.pl> ejpopielewicz@wisznice.pl

<http://www.wisznice.pl/> www.wisznice.pl

herb_wisznic

Odpowiedź na inf.pub. przez BIŁGORAJ 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Pozdrawiam
Renata Stelmach
Urząd Gminy Biłgoraj

Odpowiedź na wniosek przez JEZIORZANY

W.1431.20.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Z upoważnienia Wójta Gminy Jeziorzany, zgodnie z Państwa wnioskiem, udzielam
poniższej informacji według sformułowanych pytań:

1) Radni RG Jeziorzany nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.
2) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 1.
3) Raport o stanie gminy liczy 22 strony.
4) Adres do raportu o stanie gminy, który zostanie zamieszczony w Biuletynie
Informacji Publicznej:
https://ugjeziorzany.bip.lubelskie.pl/index.php?id=250.
5) Raport opracowali pracownicy Urzędu Gminy Jeziorzany.
6) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 5.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości: wyłożenie w
Urzędzie Gminy Jeziorzany oraz doręczenie radnym i sołtysom.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości: 30 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o
stanie gminy: 25 czerwca 2019 r.
10) Ilość radnych, którzy zabrali głos podczas debaty o stanie gminy: 4
radnych.
11) Mieszkańcy nie zgłosili się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy.
12) Mieszkańcy nie wypowiedzieli się w debacie o stanie gminy.
13) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
14) Nie dotyczy.
15) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
16) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
17) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
18) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.
19) Pytanie bezprzedmiotowe, w związku z odpowiedzią nr 12.

Z poważaniem:

Jerzy Bańkowski, z-ca wójta

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 2

Szanowni Państwo,

w załączniku przekazujemy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dn. 22.07.2019 r.

Z poważaniem,

Agnieszka Opalińska

­
Specjalista ds. administracyjnych

Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

tel. 17/853 52 78 w. 26

<http://www.muzeum.rzeszow.pl/> logo małe

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów

www.muzeum.rzeszow.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 19. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i prowadzenia sprawy, której ona dotyczy. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem: http://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/polityka-prywatnosci/

P Be Green – keep it on the screen. Please consider the environment before printing this email. Thank you.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez MIĘDZYRZEC PODLASKI 1

Witam,
w załączeniu przekazuję podpisany elektronicznie plik z odpowiedzią na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Sylwia Hubica

Fwd: Fw: Wniosek o informację przez Muzeum Okręgowe w Lesznie

Dzień dobry, odsyłam wypełnioną ankietę, w razie wątpliwości proszę o kontakt na adres: promocja@muzeum.leszno.pl.
Miłego dnia.
> -------- Oryginalna wiadomość --------
> Od: Muzeum Okręgowe w Lesznie - Sekretariat <sekretariat@muzeum.leszno.pl>
> Do: Beata Grzegorzewska <promocja@muzeum.leszno.pl>
> Data: 25 lipca 2019 o 07:55
> Temat: Fw: Wniosek o informację
>
>
>
> -----Oryginalna wiadomość-----
> From: sprawa-14137@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> Sent: Monday, July 22, 2019 7:55 AM
> To: sekretariat@muzeum.leszno.pl
> Subject: Wniosek o informację
>
>
>
> Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
> publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z
> wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności
> budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi
> o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).
>
> Prosimy o:
>
> 1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby:

> Muzeum Okręgowe w Lesznie
pl. Jana Metziga 17
64-100 Leszno
tel. 65 529 61 40
fax. 65 529 29 86

> oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
>
> 2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
Tak
> 3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący?
Nie
> 4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
> pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
> wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
>
> a. posiadanie kagańca
> b. prowadzenie na smyczy
> c. określona wielkość
> d. określona rasa
>
> 5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
Nie
> 6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

> 7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
Tak
> 8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
> jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
> wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
>
> a. podjazd dla wózków - nie
> b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - nie
> c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością - nie
> d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - nie
> e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
> niepełnosprawnością wzroku - nie
> f. obniżony blat w miejscu obsługi gości - nie
> g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - nie
> h. inne
>
> 9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
> różnymi niepełnosprawnościami?
Nie
> 10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
> z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
> wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
> rozwiązania):
>
> a. eksponaty, których można dotykać
> b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
> c. materiały z audiodeskrypcją
> d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
> e. INNE (jakie?)
>
> 11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
Nie
> 12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
> kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?
Tak
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
> adres sprawa-14137@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
> zasadami reprezentacji
>
> --
>
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55
> www.siecobywatelska.pl
> www.informacjapubliczna.org
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
> Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
> Krajowego Rejestru Sądowego
>
>
>

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 1

Dzien dobry,

w zalaczeniu przesylam odpowiedz

Z powazaniem

Iwona Brudnicka

dzial administracji i inwestycji
sekretariat Dyrektora
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
tel. 24 275 28 83, wew. 20

W dniu 2019-07-22 o 07:55, sprawa-14164@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.
Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, NIP 776 000 48 23, REGON 007010881, Wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 20/99 oraz do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr PRM/119/2014 prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez GOŚCIERADÓW 1

Witam ,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Muzeum Narodowe w Kielcach

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej, Muzeum Narodowe w Kielcach odpowiada na Państwa zapytanie:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby:

*Muzeum Narodowe w Kielcach, pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce.*

oraz odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? *TAK, można.*
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? *NIE,
nie można wejść z innym psem niż pies asystujący. Pies powinien być
odpowiednio oznakowany*.
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): *NIE DOTYCZY*

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? *NIE, do
Muzeum nie można wejść z innym zwierzęciem niż pies asystujący.*
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? *NIE
DOTYCZY*
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? *TAK*
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. *podjazd dla wózków*
b.* toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością*
c. *miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością*
d. *oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a*
h. *inne: winda, callheary i 2 pętle indukcyjne, 5 audiogaidów z deskrypcją
dla osób niewidzących, 10 obiektów przeznaczonych do dotykania.*

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? *Muzeum prowadzi* p*rojekt ,, Muzeum Bliżej
Nas" w ramach, którego przeprowadzone są warsztaty i lekcje muzealne.*
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. *eksponaty, których można dotykać ( 10 szt.)*
c. *materiały z audiodeskrypcją*
d.* opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania*

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
*TAK*
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? *TAK*

Z poważaniem

Kamila Giemza

--

---------------------------------------------------------------------------------

Kancelaria
Muzeum Narodowego w Kielcach
-------------------------------------------
pl. Zamkowy 1, 25-010 Kielce
tel./+48/41 344-67-64
fax /+48/41 344-82-61
NIP: 9591982234
Regon: 366209736
*Email:* poczta@mnki.pl
*WWW: *http://www.mnki.pl

---------------------------------------------------------------------------------

Państwa zdanie jest dla nas ważne, dlatego uprzejmie prosimy o wypełnienie
ankiety. <http://mnki.pl/ankitka.php>

Odpowiedź na wniosek przez LUBARTÓW 1

Dzień dobry,

Urząd Miasta Lubartów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Ewa Czarnecka

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Urząd Miasta Lubartów

Wniosek o informację- odpowiedź Gmina Rokitno przez ROKITNO 1

> Dzień dobry,
poniżej przesyłam odpowiedź na przesłany wniosek o udzielenie informacji
publicznej
>
> 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
> dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
> o samorządzie gminnym? -*NIE*
> 2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego
> miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? - *NIE DOTYCZY*
> 3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? *- 25*
> 4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji
> Publicznej -
> *https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=134&id_dokumentu=1394011&akcja=szczegoly&p2=1394011*
> 5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
> *- PRACOWNICY URZĘDU GMINY*
> 6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt
> wykonania usługi? *- NIE DOTYCZY*
> 7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy
> było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie,
> przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?
> - *umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej*
> 8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.-
> *03.06.2019 R.*
> 9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany
> raport o stanie gminy. *- 27.06.2019 R.*
> 10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? -*0*
> 11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie
> gminy?*- 0*
> 12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? *- 0*
> 13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? *- 0*
> 14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np.
> czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli
> dotyczy)- *NIE DOTYCZY*
> 15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie
> ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? -
> *NIE DOTYCZY*
> 16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
> też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
> - *NIE DOTYCZY*
> 17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub
> też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie
> czasu? - *NIE DOTYCZY*
> 18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też
> wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie
> dla ograniczenia? - *NIE DOTYCZY*
> 19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy
> też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?- *NIE DOTYCZY*
>
>
--

z poważaniem
*Katarzyna Tur
*tel. 83 345 35 50
e-mail: tur@rokitno.pl

*/
/*

*/Urząd Gminy Rokitno/*

/Rokitno 39a
21-504 Rokitno
e-mail: sekretariat@rokitno.pl <mailto:sekretariat@rokitno.pl>
tel. 83 345 35 50/

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JÓZEFÓW nad Wisłą 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 16.07.2019 r.

Z poważaniem,

*Magdalena Burda*

*Sekretariat*

*Urząd Miasta Józefów nad Wisłą *

ul. Opolska 33 F, 24-340 Józefów nad Wisłą,

tel. 81 828 83 20, fax 81 828 50 70,

e-mail: /sekretariat@gminajozefow.pl/ <mailto:sekretariat@gminajozefow.pl>

/www.gminajozefow.pl/ <http://www.gminajozefow.pl>

odp. na inf. pub. przez BEŁŻEC 1

W załączeniu przesyłam wnioskowane dane

Re: Wniosek o informację przez MARKUSZÓW 1

1) Radni nie podejmowali uchwały określającej szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
samorządzie gminnym.
2) Nie dotyczy
3) Raport o stanie gminy liczy 23 strony
4) Link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
https://ugmarkuszow.bip.e-zeto.eu/bip/62_ugmarkuszow/fckeditor/file///Raport%20o%20stanie%20gminy%20Markusz%C3%B3w.pdf
5) Raport przygotowany został przez pracowników urzędu.
6) Nie dotyczy
7) Raport został przekazany do biura Rady Gminy, a także zamieszczony na
stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości - 30 maja 2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport
o stanie gminy - 27 czerwca 2019 r.
10) Głos podczas debaty głos zabrało 5 radnych
11) Mieszkańcy nie zgłaszali akcesu do zabrania głosu w debacie
12) Nie dotyczy
13) Nie dotyczy
14) Nie dotyczy
15) Nie dotyczy
16) Nie dotyczy
17) Nie dotyczy
18) Nie dotyczy
19) Nie dotyczy

Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk - Żurawska
tel. 81 8818004

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13982@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: