odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZESZCZANY 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi (pismo znak RGW.1431.6.2019 z dnia
25.07.2019 r.) na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy Trzeszczany

Re: Wniosek o informację - OR.1431.41.2019 przez ADAMÓW 2

Urząd Gminy Adamów w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek dot.
raportu o stanie gminy.

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-13887@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informację przez Teatr Narodowy w Warszawie 3

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa mejla przesyłam poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

TEATR NARODOWY, Pl. Teatralny 3

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? – TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? – TAK, ale wyłącznie do holu kasowego (nie na widownię)
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca – TAK
b. prowadzenie na smyczy – TAK
c. określona wielkość – BRAK OGRANICZEŃ
d. określona rasa – BRAK OGRANICZEŃ

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? – NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? – przy wejściu z psem asystującym osobie niepełnosprawnej nie pobierana jest żadna dodatkowa opłata
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? – TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków – nie jest potrzebny, przy wejściu do Teatru nie ma schodów
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością – TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością – TAK
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a – BRAK
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku – BRAK
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości – BRAK
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód – TAK
h. inne – WINDA

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? – TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać – NIE
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy – NIE
c. materiały z audio deskrypcją – TAK (spektakle z audio deskrypcją)
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania – NIE
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? – NIE
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? – TAK

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt.

Pozdrawiam serdecznie,

Anna Pękala
Kierownik Działu Promocji i Organizacji Widowni
Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa

tel. (+48) 22 69 20 744
fax. (+48) 22 69 20 741
apekala@narodowy.pl<mailto:apekala@narodowy.pl>

[cid:image003.jpg@01D542E3.2BB92120]

Wysyłanie wiadomości e-mail: Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez KARCZMISKA 1

Witam
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2019 r. w sprawie raportu o stanie gminy.

Pozdrawiam
Zenon Rodzik
Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez None

Chodzież, 25.07.2019r.

SG.1431.25.2019

Państwo!

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć,Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przesyłam niżej odpowiedzi na żądane pytania:

1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Tak

2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Gazeta, Wydawca: Urząd Gminy Chodzież,

3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. Wyłącznie wersja drukowana,

4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nie, W/w gazeta posiada numer ISSN – jest zarejestrowana w Bibliotece Narodowej,

5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. w/w gazeta wydawana jest wyłącznie w wersji drukowanej,

6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku,

Odp. wszelkie wydatki związane z promocja gminy opublikowane są na stronie internetowej w zakładce finanse (sprawozdania z wykonania budżetu – 750/75075/4300 i 750/75075/4210 - https://www.gminachodziez.pl/pl,16,Bud%C5%BCet.html oraz z roku 2018 na stronie https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywChodziezy/document/546186/Zarz%C4%85dzenie-37_2019

Z poważaniem
--
Katarzyna Staśkowiak
Sekretarz Gminy
email: kstaskowiak@gminachodziez.pl
tel. 67 28 21 608
kom. 728 814 037

RE: FW: Wniosek o informacje publiczną przez TRZCIANKA 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który został
dostarczony do Urzędu Miejskiego Trzcianki drogą e-mailową w dniu 22 lipca
2019 r., udzielam informacji na zawarte w nim pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
ODPOWIEDŹ: NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
ODPOWIEDŹ: GMINA TRZCIANKA NIE PROWADZI DZIENNIKA LUB CZASOPISMA

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
ODPOWIEDŹ: NIE DOTYCZY

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016,
2017 i 2018 roku.

ODPOWIEDŹ:

wydatki na media 2015-2018 rok

75075.4300

zadanie

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

publikacje w prasie

17 322,00 zł

25 810,78 zł

24 151,60 zł

42 794,06 zł

współpraca z lokalną telewizją

6 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

12 000,00 zł

druk folderów

4 757,50 zł

14 957,60 zł

19 999,14 zł

11 021,67 zł

broszura podsumowująca kadencję

- zł

- zł

- zł

9 000,00 zł

film reklamowy

- zł

- zł

11 808,00 zł

- zł

spacer wirtualny po mieście i gminie

- zł

8 300,00 zł

- zł

- zł

album fotograficzny

15 960,00 zł

- zł

- zł

- zł

razem

44 039,50 zł

59 068,38 zł

65 958,74 zł

74 815,73 zł

Pozdrawiam

Dawid Czyż

Podinspektor ds. promocji i współpracy z mediami

Urząd Miejski Trzcianki
tel. 67 352 73 64
e-mail: <mailto:dczyz@trzcianka.pl> dczyz@trzcianka.pl

<http://www.trzcianka.pl/> www.trzcianka.pl

<http://www.facebook.com/GminaTrzcianka> facebook.com/GminaTrzcianka

udzielenie informacji publicznej przez Muzeum Narodowe w Krakowie 2

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lipca 2019 r., doręczony w dniu 22 lipca
2019 r. przesyłam w załączeniu informację publiczną z dnia 25 lipca 2019 r.
zawierającą szczegółowe odpowiedzi na postawione w nim pytania.

W przypadku ewentualnych dodatkowych pytań w omawianym zakresie, informacji
chętnie udzieli Iwona Parzyńska - Pełnomocnik Dyrektora ds. osób z
niepełnosprawnościami iparzynska@mnk.pl, tel. +48 12 43 35 622, 609 430 129.

Z poważaniem,

Magdalena Snela - Włodarczyk

radca prawny

Muzeum Narodowe w Krakowie

tel. 124335711

odpowiedź przez Muzeum- Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 1

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynku, w którym Muzeum Kaszubski – Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich prowadzi działalność kulturalną złożony dnia 22 lipca
2019 r. przez stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Wioleta
Sekretariat
--------------------------------------------
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny
im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach Kiszewskich
ul. T. i I. Gulgowskich 68
83-406 Wdzydze
www.muzeum-wdzydze.gda.pl
muzeum@muzeum-wdzydze.gda.pl
Tel/Fax 58 686-12-88 & 686-11-30
www.facebook.com/Muzeum.we.Wdzydzach.Kiszewskich

INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

RE: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW

Dzień dobry,

Gmina Czarnków w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 24 lipca 2019 roku oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z ze zm.), a także art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przesyła odpowiedzi na pytania:

1) Urząd Gminy Czarnków, jej jednostki, samorządowe osoby prawne i nie prowadzą mediów. Urząd Gminy Czarnków prowadzi fanpage na portalu Facebook.pl

2) Link do fanpage Gminy Czarnków: https://www.facebook.com/czarnkowgmina/

3) Gmina Czarnków nie prowadzi dziennika, czasopisma, i tym samym nie są one zarejestrowane w sądzie.

4) Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane:

- 2015 : 4 560,84 zł

- 2016: 4 951,98 zł

- 2017: 9 713,66 zł

- 2018: 19 069,06 zł.

Z poważaniem

Mariusz Grzegorek
Sekretarz Gminy Czarnków

Urząd Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
tel. (067) 255 22 27, fax (067) 255 30 79
e-mail: <mailto:urzad@czarnkowgmina.pl> urzad@czarnkowgmina.pl
e-mail: <mailto:mariusz.grzegorek@ugczarnkow.pl> mariusz.grzegorek@ugczarnkow.pl

z UG Drawsko przez DRAWSKO 2

Urząd Gminy Drawsko w odpowiedzi na zapytania z dnia 22.07.2019 r. informuje:
- w urzędzie są prowadzone media
- wydawana jest gazeta "Panorama Ziemi Drawskiej"
- gazeta nie jest zarejestrowana w sądzie
- w załączeniu 5 ostatnich numerów
- w gazecie nie zamieszczane są żadne ogłoszenia ani artykuły sponsorowane

Pozdrawiam
Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Drawsko
693 223 721

(bez tematu) przez DRAWSKO 2

Informacja publiczna WOA-I.1431.76.2019 przez Chełm 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej doręczony
w dniu 16 lipca 2019 r. , wysyłam informację.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

Małgorzata Ciemińska

--
Małgorzata Ciemińska
inspektor Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego
Urząd Miasta Chełm
ul.Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel.82 565 25 21
e-mail malgorzata.cieminska@umchelm.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYSOKIE

RO.1431.27.2019

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, podaję wymagane informacje:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? Nie
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? nd.
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 53 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//RAPORT_O_STANIE_GMINY_WYSOKIE_za_2018.pdf <https://ugwysokie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/RAPORT_O_STANIE_GMINY_WYSOKIE_za_2018.pdf>
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) Pracownicy urzędu
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? nd.
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Wyłożenie w Urzędzie gminy, publikacja na stronie internetowej
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości. 20.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 30.05.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 0
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? nd
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) nd
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? nd
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? nd
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? nd
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? nd
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? Mieszkańcy nie zabierali głosu

Z poważaniem,

Hubert Dobosz

Urząd Gminy Wysokie

Ul. Nowa 1

23-145 Wysokie

Tel: 846806206

Wniosek o informację przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwraca się z
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności
budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną (chodzi
o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Rolnictwa

im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5

18.230 Ciechanowiec

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - Tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? - Tak

a. posiadanie kagańca - Tak
b. prowadzenie na smyczy - Tak
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Tak
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? - Nie
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - Tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków - Nie
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - Nie
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością - Nie
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a - Tak
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku - Nie
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości - Nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - Tak
h. inne - w niektórych obiektach posiadamy przenośne rampy podjazdowe dla
wózków inwalidzkich a nowo otwarta wystawa Dzieje Rolnictwa w Polsce jest w
pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych . Także w audio przewodnikach
jakie posiadamy jednym z języków jest migowy.

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? Nie
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania): - Nie

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? -
Nie
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak

Małgorzata Pawlik

Sekretariat

Muzeum Rolnictwa

im. ks. Krzysztofa Kluka

w Ciechanowcu

Wniosek o informację przez Muzeum Śląskie w Katowicach 2

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie dotyczącej dostępności budynku.

Z poważaniem

Z pozdrowieniami,
Maja Duda
Asystentka Dyrektora

Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1_40-205 Katowice
tel. 32 213 08 81, kom. 530 688 464
www.muzeumslaskie.pl<http://www.muzeumslaskie.pl/>

Muzeum Śląskie wyróżnione w międzynarodowym
Konkursie na najlepsze europejskie muzeum
European Museum of the Year Award 2017

Wyróżnienie za otwartość i dbałość o publiczność
Živa. Award for the best Slavic Museum

[cid:image001.jpg@01D43B9D.5230EF70]

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYDMINY 35

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Emilia Chojnowska
Urząd Gminy Wydminy

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Narodowe w Szczecinie

DMB.0142.7.2019.(EJ)

Szanowni Państwo,

przesyłam odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 22 lipca 2019 r.:

1) Wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby (gmach główny):
Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3, 70-500 Szczecin (wszystkie odpowiedzi dotyczą tego budynku)

[Adres oficjalny Muzeum Narodowego w Szczecinie: ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin , oprócz gmachu przy ul. Wały Chrobrego 3 MNS ma odziały: Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin; Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1, 70-561 Szczecin; Muzeum Historii Szczecina, ul. Księcia Mściwoja II 8, 70-533 Szczecin; Centrum Dialogu Przełomy, pl. Solidarności 1, 70-549 Szczecin; Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych, ul. Błonie 2, 72-300 Gryfice.]

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
Można

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
Nie można

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
Nie można

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
Nie (pies asystujący)

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
Tak

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wózków
Tak
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
Nie
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
120 metrów od wejścia do muzeum
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
Nie
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
Nie
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
Tak
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
Tak
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
Tak

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. eksponaty, których można dotykać
Tak (ale tylko po wcześniejszym umówieniu grupy, na specjalnie zorganizowanych lekcjach i warsztatach muzealnych)
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
Nie
c. materiały z audiodeskrypcją
Nie
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
Nie
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
Nie

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?
Tak

Pozdrawiam
dr Stanisław Piskorz
Kierownik Biura Dyrektora

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
70-561 Szczecin
+48 797 705 219

odpowiedź na wniosek o informację przez KAMIONKA 2

Dzień dobry,

W załączniku wiadomości przesyłam pismo wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

Weronika Mądro

Podinspektor

Urząd Gminy Kamionka

Ul. Lubartowska 1

21-132 Kamionka

Tel. (81)852 65 66

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

informacja publiczna przez MIKOŁAJKI 6

Dzień dobry,

Nawiązując do Państwa prośby o informację, poniżej odpowiedzi:

* Wydawany jest bezpłatny biuletyn informacyjny ,,Nasze Mikołajki"
* Biuletyn
* Biuletyn nie jest dostępny w internecie.
* Biuletyn jest zarejestrowany pod nr ISSN 2080-5039.
* W załączniku znajdują się ostatnie numery. Biuletyn ukazuje się
nieregularnie.
* Wydatki z podziałem, na poszczególne lata, w tym audycje radiowe i
telewizyjne:

2015 - 51 057,40 zł

2016 - 12 957,97 zł

2017 - 26 015,13 zł

2018 - 47 355 zł

Z poważaniem

Natalia Wrzosek

e: promocja@mikolajki.pl

Inspektor ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
tel. (87) 42 19 057
<http://www.mikolajki.eu> www.mikolajki.eu | <http://www.bip.mikolajki.pl>
www.bip.mikolajki.pl | <http://www.facebook.com/MiastoMikolajki>
www.facebook.com/MiastoMikolajki

odpowiedź na pismo przez Olsztyn 1

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa pismo z dnia 12.07.2019 roku.

Pozdrawiam,
Marta Bartoszewicz
rzeczniczka prasowa
Urzędu Miasta Olsztyna

Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

tel. 89 527 35 39
tel. 89 527 31 11 w. 419

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez URZĄD GMINY HRUBIESZÓW 1

W załączniku przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2019
roku w sprawie udostepnienia informacji publicznej.

Urząd Gminy Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

tel.: 846 962 681 w. 11

<http://www.hrubieszow-gmina.pl/> www.hrubieszow-gmina.pl

<mailto:sekretariat@hrubieszow-gmina.pl> sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Gmina Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

NIP: 919-17-35-733

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST
POD ADRESEM: <https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo>
https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo

----------------KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA:---------------

UWAGA!

Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami przeznaczona jest
wyłącznie dla zamierzonego adresata. Wiadomość może zawierać treści poufne i
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść niniejszej wiadomości i
ewentualnych załączników otrzymanej omyłkowo, jej dalsze przekazywanie,
rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub
podmiot nie będący jej zamierzonym adresatem, jest niedozwolone i prawnie
zabronione. Odbiorca niniejszej wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera
wraz z ewentualnymi załącznikami.

ATTENTION!

The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or entity
other than the intended recipient is not permitted. If you received this in
error, please contact the sender and delete the material from any computer.

----------KONIEC WIADOMOŚCI / END MESSAGE----------

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez RYN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję, że jedynymi
mediami prowadzonymi w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych są
strony internetowe, podaję następujące linki do stron:

- Urząd Miasta i Gminy w Rynie: www.miastoryn.pl <http://www.miastoryn.pl>
oraz profil na portalu facebook: https://pl-pl.facebook.com/rynmiasto

- Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie:
http://www.rck-ryn.pl/ oraz profil na portalu facebook:
https://www.facebook.com/pages/category/Community-Center/Regionalny-Park-Edu
kacji-Kultury-i-Turystyki-w-Rynie-280111886218182/

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rynie: https://zspryn.edupage.org/

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. :
http://www.pgkimryn.pl/

Gmina Ryn nie prowadzi dzienników i czasopism.

Poniżej podaję wydatki Gminy Ryn na promocję (materiały promocyjne, gadżety
promocyjne, artykuły w gazecie itp.), dla następujących lat:

2015 r. : 20924,37 zł

2016 r. : 9372,00 zł

2017 r. : 9569,00 zł

2018 r.: 14709,71 zł

Z poważaniem

Emilia Kowalewska

Stanowisko ds. promocji i rozwoju

Urząd Miasta i Gminy w Rynie

udzielenie informacji publicznej przez JABŁOŃ

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2019 r. udzielam następujących informacji:

1) -

2) -

3) 40 stron

4) https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=lubelskie
<https://crv.pl/archiwum_sesja.php?wojewodztwo=lubelskie&rada=rada_gminy_jab
lon&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_7>
&rada=rada_gminy_jablon&kadencja=kadencja_1&sesja=sesja_7

5) Raport przygotowywali pracownicy urzędu,

6) -

7) W dniu 31.05.2019 r. został umieszczony na stronie BIP oraz przekazany
dla Radnych,

8) 31.05.2019 r.,

9) Sesja odbyła się 25.06.2019 r.,

10) Jedna osoba zabrała głos

11) -

12) -

13) -

14) -

15) -

16) -

17) -

18) -

19) -.

Podinspektor ds. obsługi interesanta

Julita Włoszek- Popielewicz

Urząd Gminy Jabłoń

tel. 83 356 00 06

RE: ***SPAM*** Wniosek o informację przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 1

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, w odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 22.07.2019 r., pragnie poinformować, że:

1) Główny budynek ekspozycyjny Muzeum znajduje się przy ul Warszawskiej 61 w Ciechanowie (06-400).

2) Zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym (odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo) ma prawo wstępu do Naszych obiektów;

3) Zgodnie z Regulaminem zwiedzania ekspozycji Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie na terenie ekspozycji muzealnej obowiązuje zakaz wprowadzenia i wnoszenia zwierząt (z wyjątkiem psa przewodnika);

4) Nie dotyczy;

5) Na terenie ekspozycji obowiązuje zakaz wprowadzenia jakichkolwiek zwierząt;

6) Nie dotyczy;

7) Budynek ekspozycyjny jest obiektem zabytkowym, wybudowanym w 1924 roku, o ile to możliwe i zgodne z wytycznymi konserwatorskimi staramy się likwidować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych;

8) Budynek ekspozycyjny posiada:

- podjazd dla wózków;

- oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a

- częściowe kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku

- wystawy stałe wyposażone w monitory z lektorem języka migowego oraz z audiodyskrypcją, audioprzewodniki z audiodyskrypcją wystaw stałych, tyflograficzny plan budynku

9) Zapewniamy aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami;

10)

- repliki wybranych eksponatów;

- wystawy stałe wyposażone w monitory z lektorem języka migowego;

- materiały z audiodeskrypcją na wystawach stałych.

11) Obiekt nie posiada wydzielonego miejsca do nakarmienia ani do przewinięcia dziecka.

12) Budynek ekspozycyjny pochodzi z 1924 roku.

Z poważaniem

Marta Lawrenc

Kierownik

Działu Kadrowo-Administarcyjnego

___________________________________

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

ul. Warszawska 61a , 06-400 Ciechanów

Tel. 23 672 94 58, tel/fax 23 672 53 46

e-mail: sekretariat@muzeumciechanow.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KOSZARAWA

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną informuję:
- w urzędzie gminy, w jednostce organizacyjnej gminy ani w samorządowej instytucji kultury nie są prowadzone są media,
- gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma,
- wydatki gminy z tytułu promocji: 2015 rok ogółem - 40.491,28 zł.; 2016 rok ogółem- 47.022,06 zł.; 2017 rok ogółem- 31.085,64 zł.; 2018 rok ogółem- 60.572,69 zł.

Z poważaniem
Marcin Cebula
Sekretarz Gminy