FW: Wniosek o informacje publiczną przez KISZKOWO

SG.1431.9.2019

Szanowny Panie,

odpowiadając na poniższy wniosek, na podstawie art. 10, ust.1 i art. 14 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z dnia 2016.10.26) przesyłam poniżej odpowiedzi:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tylko strona www urzędu

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Strona internetowa Gminy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

www.kiszkowo.pl <http://www.kiszkowo.pl>

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
Wydatki na publikację ogłoszeń (łącznie z ogłoszeniami wymaganymi podczas procedury administracyjnej)
2015 5 112,54 zł
2016 5 178,92 zł
2017 6 036,13 zł
2018 3 771,70 zł

Wydatki na promocję:
2015 557,10 zł
2016 1 796,20 zł
2017 2 000,50 zł
2018 42 925,00 zł

Z poważaniem

Radosław Występski

Sekretarz Gminy Kiszkowo

Tel. 61 429 70 19

Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez DĘBOWA ŁĄKA

Cz. FB

Nie dotyczy

Cz. 2 TWITTER

Nie dotyczy

Cz. 3 FORUM

Nie

Cz. PROFIL

Nie dotyczy

Z poważaniem

UG Dębowa Łąka

W dniu 25.04.2019 o 21:46, sprawa-13311@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek przez LIDZBARK 6

Dzień dobry, przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
Or.1431.47.2019

Pozdrawiam
Zastępca Naczelnika Wydziału
Agnieszka Ptaszyńska

RE: Wniosek o informację przez KONSTANTYNÓW 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Anna Milańczuk

Urząd Gminy Konstantynów

tel. 83 341 41 92

<http://www.konstantynow.lubelskie.pl/> nagłówek GMINA mini

RE: Wniosek o informacje publiczną przez EŁK 4

W nawiązaniu do poniższego wniosku w załącznikach odpowiedź i pdf gazeta.

W kolejnych e-mailach dołączam pozostałe 2 gazety.

Karolina Doliwa

Kancelaria

tel. 87 619 45 41

-----------------------------------------------
Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
tel. 48 87 619 45 00 faks 48 87 619 45 01
www.elk.gmina.pl <http://www.elk.gmina.pl>
Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi.
Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na nią oraz ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo.
Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości, prosimy przesłać wersję drukowaną.
Urząd Gminy Ełk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania.
Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ełk przetwarza dane osobowe, jako ich administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

Informacja publiczna przez KĘTRZYN 1

Dzień dobry,
w zał. przesyłam odpowiedź na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej.

Z poważaniem
Małgorzata Margas
Inspektor ds. Promocji
Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju
_______________________________________________________
Urząd Miasta Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 05 05

RE: Wniosek o informacje publiczną przez EŁK 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź i pdf gazety 1.

W kolejnych 2 mailach prześlę 2 pozostałe gazety.

Karolina Doliwa

Kancelaria

tel. 87 619 45 41

-----------------------------------------------
Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
tel. 48 87 619 45 00 faks 48 87 619 45 01

<http://www.elk.gmina.pl/> www.elk.gmina.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi.

Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na nią oraz ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo.

Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości, prosimy przesłać wersję drukowaną.

Urząd Gminy Ełk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ełk przetwarza dane osobowe, jako ich administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

RE: Wniosek o informację przez LEŚNAPODLASKA

IP.1432.50.2019

W odpowiedzi na poniższy wniosek, działając na podstawie ar. 13 ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na nakład pracy dodatkowej pracownika merytorycznego, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy tj. do 6 sierpnia 2019 r.

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez EŁK 3

W załączeniu gazeta 2.

Karolina Doliwa

Kancelaria

tel. 87 619 45 41

-----------------------------------------------
Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
tel. 48 87 619 45 00 faks 48 87 619 45 01

<http://www.elk.gmina.pl/> www.elk.gmina.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi.

Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na nią oraz ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo.

Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości, prosimy przesłać wersję drukowaną.

Urząd Gminy Ełk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ełk przetwarza dane osobowe, jako ich administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

RE: Wniosek o informacje publiczną przez EŁK 3

W załączeniu gazeta 3.

Karolina Doliwa

Kancelaria

tel. 87 619 45 41

-----------------------------------------------
Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk
tel. 48 87 619 45 00 faks 48 87 619 45 01

<http://www.elk.gmina.pl/> www.elk.gmina.pl

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne lub kierowane tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby do której jest adresowana. Może być również objęta tajemnicą zawodową lub być chroniona innymi przepisami prawnymi.

Jeśli Pan/Pani nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę niezwłocznie zawiadomić o tym nadawcę odpowiadając na nią oraz ją skasować, przy czym zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie tej wiadomości, a w przypadku jego podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo.

Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. Jeżeli konieczna jest weryfikacja treści tej wiadomości, prosimy przesłać wersję drukowaną.

Urząd Gminy Ełk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających w następstwie przesłania niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, nieuprawnionego pozyskania, uszkodzenia lub zawirusowania.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ełk przetwarza dane osobowe, jako ich administrator, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

Re: Wniosek o informację przez KODEŃ

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019 r.. Urząd Gminy w Kodniu Przesyła odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Odp. Tak
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp. :https://ugkoden.bip.lubelskie.pl/index.php?id=379&p1=szczegoly&p2=1408892
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp. Raport o stanie gminy liczy 23 strony
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

Odp.:Raport o stanie gminy nie jest opublikowany na stronie BIP

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)
Odp. Pracownicy

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Odp.: nie dotyczy
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odp.: Raport o stanie gminy był przedstawiony na Sesji Rady Gminy

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odp.: 28 czerwca 2019 r, Przekazano Radnym 31 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

Odp.: 28 czerwca 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odp.: Podczas debaty głos zabrało 4 radnych

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odp.: nie dotyczy
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odp.: nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Odp.: nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odp.: nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odp.: nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odp.: nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odp.: nie dotyczy

Z poważaniem

Urząd Gminy Kodeń

odpowiedź na wniosek przez HAŃSK 1

Urząd Gminy Hańsk w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2019r.

Marta Furmanik

Re: Wniosek o informację przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi Muzeum Archeologicznego w Krakowie na pytania, które Państwo do nas wysłali w ramach udzielenia informacji publicznej.

Z poważaniem

Alicja Wilkosz Nawara
Kierownik Działu Administracji
Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

ul. Senacka 3, 31-002 Kraków

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Nie
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): nie dotyczy

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Nie
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? nie dotyczy
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków Nie
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością Tak
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością Nie
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a Tak
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku Tak – oznaczenia poziome
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości Nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód Nie (stary budynek, mamy ograniczenia)
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania): tyflografiki: orientacyjne plany dotykowe, audiodeskrypcje, tłumaczenia na PJM

oświadczenie o dostępności znajduje się na naszej stronie internetowej: http://ma.krakow.pl/odwiedz-muzeum/dostepnosc/

a. eksponaty, których można dotykać Tak
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy Tak
c. materiały z audiodeskrypcją Tak
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania Tak
e. INNE (jakie?) tłumaczenia opisów na PJM

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? Nie
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak w XVII wieku

odpowiedź przez Muzeum Historyczne w Sanoku

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.07.2019 dot. dostępności budynku Muzeum historycznego w Sanoku informuję, co następuję:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
Muzeum Historyczne w Sanoku
ul. Zamkowa 2
38-500 Sanok

odpowiedzi na pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
raczej nie, chyba że jest to mały pies na rękach właściciela w wyjątkowych sytuacjach

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość - mały pies na rękach
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
nie

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
nie

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
tak

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wózków - nie
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - tak
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością - tak
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - tylko na kilku eksponatach
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku - nie
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości - nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - tak
h. inne - winda

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
nie

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
tak
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?
tak

Joanna Przybyła
Wicedyrektor ds. administracyjnych Muzeum Historycznego w Sanoku

Odpowiedź na przez TRZYDNIK DUŻY 1

Szanowni Państwo
Przesyłam odpowiedź
na zapytanie dotyczące udzielenia informacji publicznych

Pozdrawiam
Katarzyna Kałasz
UG Trzydnik Duży
tel. 15/873 18 79 wew. 315

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez TRZCINICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@trzcinica.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

RE: Wniosek o informację przez WILKOŁAZ

Witam,

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek:

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? NIE DOTYCZY
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 16
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej <https://ugwilkolaz.e-bip.eu/upload/pliki/doc06301620190628122112.pdf> https://ugwilkolaz.e-bip.eu/upload/pliki/doc06301620190628122112.pdf
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) PRACOWNICY URZĘDU
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? NIE DOTYCZY
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? UMIESZCZENIE W BIULETYNIE
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.31.05.2019
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 27.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 4
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? 0
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Jacek Stec

Analiza wyników dla strony fedrowanie.siecobywatelska.pl w Google przez Przykładowa instytucja

Dzień dobry,

Badając branżę znalazłem stronę fedrowanie.siecobywatelska.pl i dostrzegłem niewłaściwe ustawienia które wpływają na pozycje w wyszukiwarkach internetowych, a które można zoptymalizować.

Na dzień dzisiejszy Państwa strona widoczna jest w Top50 Google na 8172 słów, w tym w na pierwszej stronie Google znajduje się 324 fraz kluczowych. Wynik ten można zdecydowanie ulepszyć optymalizując stronę do wymogów Google i pozycjonując ją w wyszukiwarkach internetowych.

Z mojego wstępnego badania wynika także, że najprawdopodobniej Państwa strona internetowa notowała największy ruch w czerwcu 2019. Wtedy pozycje Państwa strony w Google były najlepsze.

Zbadałem także podstawowe parametry strony jak na przykład:
- Title
- Description strony głównej
Niestety nie są one dobrze wypełnione co na pewno źle wpływa na pozycje w wyszukiwarkach internetowych. Sugeruję możliwie szybko poprawić te parametry.

Przykładowe słowa kluczowe i wyniki strony fedrowanie.siecobywatelska.pl z ostatnich tygodni:
- e drewno - 56 pozycja
- sąd rejonowy dla warszawy mokotowa - 79 pozycja
- cedynia bez cenzury - 19 pozycja
- um bytom - 35 pozycja
- nieprzeczytane - 67 pozycja
- so poznań - 15 pozycja

Poniżej przedstawiam serwisy które pozycjonują się na podobne frazy co Państwo:
- rejestr.io
- wybory2018.pkw.gov.pl
- bzp.uzp.gov.pl
- stolarstwo.org
- pwrz.pl
- czaswlas.pl

Mógłbym przesłać Państwu więcej szczegółów odnośnie promocji, w ramach której oferujemy 30 dni gratis z możliwością rezygnacji bez żadnych kosztów i zobowiązań.
Oprócz tego mogę sprawdzić na jakie frazy kluczowe pozycjonują się konkurencyjne firmy. Proszę o podanie 2-3 stron które mam sprawdzić.

Co się zmieni po zainwestowaniu w pozycjonowanie?
* strona fedrowanie.siecobywatelska.pl będzie bardziej widoczna na głównych pozycjach w Google
* będą Państwo generować dużą (ciągle rosnącą) liczbę wejść na stronę
* strona fedrowanie.siecobywatelska.pl będzie w pełni zoptymalizowana i dostosowana do wytycznych Google
* Klienci samodzielnie Państwa odnajdą
* statystyki będą codziennie monitorowane i raportowane w Centrum Klienta

Czy mógłbym wobec tego przesłać do Państwa ofertę z cennikiem i propozycją słów kluczowych? Jeżeli tak to proszę o odpowiedź na to zapytanie. Będę również zobowiązany za podanie mi Imienia.

Jeśli nie to najmocniej przepraszam i nie zawracam głowy.

Łączę pozdrowienia,
Bartosz Posmyk

Top Online Sp. z o.o. - Sp. k.
ul. Klecińska 5B, lok. 11-12, 54-413 Wrocław,
NIP: 8943136208, REGON: 382090903
KRS: 0000763358
www.toponline.pl

Re: Wniosek o informację przez BIAŁOPOLE

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

– tak,

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

– nie, radca prawny,
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

– 24
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

– https://ugbialopole.bip.lubelskie.pl/index.php?id=187
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

– Wójt i pracownicy Urzędu Gminy,
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

– doręczono radnym, wyłożenie w Urzędzie Gminy, zamieszczenie na stronie BIP gminy, przedstawienie na posiedzeniach Komisji Stałych oraz na sesji Rady Gminy,
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

– 21 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

– 21 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

– 2 radnych,
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

– 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

– 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

– nie
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

– nie
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

– nie

Waldemar Szykuła – Sekretarz Gminy

Odp. na wniosek o informację przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do Państwa zapytania przekazujemy poniżej następujące
odpowiedzi:

1. Nazwa instytucji: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Adres: al. Wilanowska 204, Warszawa

2. Do instytucji można wejść z psem asystującym

3. Do instytucji nie można wejść z psem innym niż pies asystujący

5. Do instytucji nie można wchodzić z innymi zwierzętami

7. Po wcześniejszym umówieniu jest możliwość umówienia zwiedzania dla osób
niepełnosprawnych wraz z zarezerwowaniem parkingu dla osoby niepełnosprawnej

8. Muzeum jest zabytkowym budynkiem i nie posiada rozwiązań wymienionych w
punkcie 8

9. Instytucja nie zapewnia takich aktywności w swoim programie

11. Po wcześniejszej informacji miejsce w Muzeum do
nakarmienia/przewinięcia dziecka może być udostępnione. Nie ma jednak
jednego stałego miejsca pełniącego taką funkcję.

12. Siedziba Muzeum została wybudowana przed 1995 roku.

Z poważaniem,

Michał Wójtowicz

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

02-730 Warszawa

Al. Wilanowska 204

Dział Naukowo-Oświatowy

tel. 669 332 826 / 22 843 38 76 w. 107

Odpowiedź na wniosek przez FIRLEJ

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1    Rani nie przyjęli uchwał,

2    Nie dotyczy,

3    Raport liczy 68 stron,

4    Link do raportu
:www.firlej.pl/images/startowa/Sesje/raport-28.06.2019.pdf,

5    Raport przygotowali pracownicy urzędu gminy i kierownicy jednostek
organizacyjnych,

6      N ie dotyczy,

7    Raport został zamieszczony do wiadomości publicznej na stronie
internetowej urzędu,

8.    Data pierwszego raportu 4.06.2019,

9    Data sesji 28.06.2019,

10    Głos zabrał jeden radny,

11    Do debaty nad raportem  nie zgłosił się żaden mieszkaniec,

12    W związku z punktem 11 punkt 12-19 nie dotyczy,

--
Pozdrawiam

Sekretariat
Urzędu Gminy Firlej
21-136 Firlej, ul. Rynek 1
Tel: 81 8575041
Fax: 81 8575081
e-mail: sekretariat@firlej.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOŚCIERADÓW 1

Witam ,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

Szanowni Państwo,
Muzeum Etnograficzne w Krakowie przesyła odpowiedzi na poniższe pytania (dla oznaczenia ich w tekście są wyróznione boldem).
Z poważaniem,
Bożena Bieńkowska
z-ca dyrektora
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
www.etnomuzeum.eu

Prosimy o:

1. wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Ratusz przy przy placu Wolnica 1, Kraków

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? – NIE. Ekspozycja muzeum jest umieszczona na 3 kondygnacjach budynku. Obiekty na niej umieszczone nie są odgrodzone od zwiedzających i nie są też umieszczane w gablotach. Do pracowni naukowych wchodzi się bezpośrednio z przestrzeni ekpozycyjnej.
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): NIE DOTYCZY
a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? - NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? - NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wózków - TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - TAK
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością – Muzeum nie dysponuje w ogóle miejscami postojowymi. Otoczenie budynku znajduje się na terenie należącym do Miasta Kraków i objęte jest regulacjami miejskimi.
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - NIE
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku – Tylko w toaletach.
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości – aranżacja przetrzeni recepcyjnych nie stanowi problemu dla obsługi gości na wózkach. Portierzy wychodzą do gości (wszystkich), a dojazd wózkiem do kasy jest też możliwy z pominięciem blatu. Obniżenie blatu będzie możliwe (i jest planowane) w niedługim czasie w ramach prac remontowych w budynku, które m.in. zakładają nową aranżację w przestrzeniach recepcyjnych.
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - TAK
h. inne: W Ratuszu przy placu Wolnica 1, gdzie prezentowana jest wystawa stała, istnieje możliwość zwiedzania w towarzystwie asystenta. Asystent pomoga bezpiecznie i komfortowo przemieszczać się po terenie Muzeum oraz w pełni korzystać z dostępnych materiałów. Jest to oferta bezpłatna. Jeśli jest taka potrzeba, asystent pomoże też dotrzeć z przystanku tramwajowego lub samochodu do Muzeum i z powrotem.

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? TAK
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać: TAK
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy: TAK
c. materiały z audiodeskrypcją: NIE
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania: W TRAKCIE WPROAWDZANIA (SĄ WPROWADZANE SUKCESYWNIE)
e. INNE (jakie?)

Istnieje możliwość zwiedzania audiodeskryptywnego z dotykowym poznawaniem obiektów. Ze względu na brak linii prowadzących, komunikatów głosowych i audioprzewodników oferujemy takie zwiedzanie jedynie w towarzystwie asystenta gościa muzealnego. Zwiedzanie z asystentem jest bezpłatne. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup (do 12 osób) w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie.

Istnieje również możliwość zwiedzania z przewodnikiem, poszerzonego o audiodeskrypcję wybranych obiektów i możliwość poznania ich za pomocą dotyku. Oferta dostępna jest dla zwiedzających indywidualnie i dla niedużych grup (do 12 osób), w dogodnym, określonym przez zwiedzających, terminie.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK (wymurowany w 1414 r. na miejscu poprzedniej, drewnianej budowli)

Muzeum Etnograficzne w Krakowie pragnie być dostępne dla każdego. Ponieważ nasi goście mają różne potrzeby, pracujemy nad tym, by każdy czuł się u nas dobrze i jak najpełniej korzystał z naszej oferty.
Muzeum od początku uczestniczy w długofalowym projekcie Województwa Małopolskiego, rozpoczętego w 2016 r., który dąży do wciąż lepszego wychodzenia naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami. W 2019 r. Muzeum po raz kolejny otrzymało „Certyfikat dostępności” w trzech kategoriach: niepełnosprawność wzroku, słuchu i ruchu. Nasze działania zostały także uhonorowane nagrodą „Integralia”, przyznawaną corocznie podczas Krakowskich Dni Integracji osobom lub instytucjom w uznaniu za ich działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Kapituła, w skład której wchodzą Pełnomocnicy ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Kierownicy Biur i Działu ds. Osób Niepełnosprawnych siedmiu krakowskich uczelni. Należy podkreślić, że MEK był jedyną instytucją kultury w Województwie Małopolskim, która taką nagrodę otrzymała.

Opracowaliśmy ścieżki zwiedzania wystaw z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku, a także program warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (ruchową i intelektualną oraz dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, tj. wzroku lub słuchu). Wymaga to stałej współpracy z tłumaczami polskiego języka migowego, szczególnie przy produkcji filmików przedstawiających ofertę MEK. Jesteśmy otwarci na wszelkie potrzeby, sugestie i pomysły.

Ważnym aspektem w pracy nad udostępnianiem Muzeum i jego oferty jest aktywność w mediach społecznościowych. Osoby z niepełnosprawnością swoją decyzję o wyjściu do instytucji kultury uzależniają w dużej mierze od informacji, która dostępna jest w Internecie. Toteż MEK za pośrednictwem profilu na Facebooku regularnie zamieszcza zaproszenie do tychże osób skierowane (są to posty, filmy z napisami oraz filmy z zaproszeniami w Polskim Języku Migowym). Zasięg tych filmów jest duży. (Ostatnie dwa filmy z zaproszeniem w PJM na warsztaty rodzinne „Etnokalendarz” miały ponad 2600 wyświetleń.) Posty o wydarzeniach w MEK udostępniane są przez takie strony i grupy jak: Fundacja Między Uszami, Kraków dla wszystkich, PJM Warto wiedzieć więcej, Głucha mama, Życie Głuchych, Życie Osób Głuchych, PZG Oddział Małopolski w Krakowie.

Jednocześnie, przy często nadawanych przekazach, problemem okazała się nazwa Muzeum, gdyż o ile istnieje w PJM znak odpowiadający „Muzeum”, o tyle nie ma znaku, który odnosiłby się do przymiotnika „Etnograficzny”, ani do samej „Etnografii”. Wobec tego, każdorazowo należy nazwę „E T N O G R A F I C Z N Y” literować, co jest mało funkcjonalną metodą komunikacji. Podjęliśmy więc decyzję o stworzeniu znaku migowy dla „Muzeum Etnograficznego” poprzez konkurs na znak migowy skierowany do osób posługujących się PJM. Został on zorganizowany i przeprowadzony za pośrednictwem portalu Facebook. Utworzyliśmy wydarzenie pod nazwą „Zamigaj MEK”.

RE: Wniosek o informację przez ZAKRZÓWEK 2

Szanowni Państwo!

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem Ewelina Stańko

Urząd Gminy Zakrzówek

Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice. przez FAJSŁAWICE

Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice.

1. Radna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o samorządzie gminnym.
2. Raport o Stanie Gminy Fajsławice za rok 2018 liczy 19 stron.
3. http://www.fajslawice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=811:raport-o-stanie-gminy-fajslawice-za-rok-2018&catid=34&Itemid=81
4. Raport o Stanie Gminy Fajsławice przygotował Pan Mieczysław Paluch Zastępca Wójta Gminy Fajsławice w oparciu o dane przekazane mu przez pracowników merytorycznych.
5. Pod koniec maja radni Rady Gminy Fajsławice otrzymali w wersji papierowej raport o stanie gminy Fajsławice za 2018 rok. Został on wyłożony w Biurze Rady Gminy z dostępem dla wszystkich zainteresowanych. W dniu 4 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie komisji na którym omawiany był Raport o Stanie Gminy Fajsławice.
6. 17 czerwca raport został zamieszczony na stronie urzędu gminy i BIP.
7. 18 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy Fajsławice na której podjęto dyskusje odnośnie raportu w której głos zabrali radni, wójt gminy oraz zastępca wójta. Wypowiedzi nie były ograniczone czasem.
8. Podczas debaty głos zabrało trzech radnych.
9. Mieszkańcy nie zgłosili chęci udziału w debacie.

Urząd Gminy Fajsławice

Fajsławice 107

Monika Madeja

tel. 81 585 39 71