(bez tematu) przez KSIĘŻPOL

Urząd Gminy w Księżpolu odpowiadając na Państwa wniosek o informację
publiczną z dnia 16 lipca 2019 r

informuję:

1. Rada Gminy nie podejmowała uchwały co do wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy,

3. Raport o stanie gminy liczy 48 stron,

4. Link do raportu
https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1394880

5. Raport wykonali pracownicy urzędu pod nadzorem sekretarza,

7. Raport wyłożono do wglądu w biurze Rady Gminy, na tablicy ogłoszeń
urzędu wywieszono sam Raport i informację

    dla mieszkańców, umieszczono go w BIP-ie,

8. 27 maj 2019r.,

9. Sesja 19 czerwca 2019 r.,

10. Po przedstawieniu Raportu przez Wójta nikt z radnych nie zabierał głosu,

11. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty.

                            z poważaniem Henryk Kłało Sekretarz

odpowiedzi przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów Rzeczypospolitej 2

Szanowni Państwo, oto odpowiedzi na postawione pytania w formie dostępu do informacji publicznej:
Ad1 Nazwa instytucji:
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Rezydencja królów i Rzeczypospolitej
Plac Zamkowy 4
00-277 Warszawa

Ad2 - do instytucji można wejść z psem asystującym
Ad3 - z innym psem niż asystujący nie można wejść
Ad4 - nie dotyczy
Ad5 - nie
Ad6 - nie dotyczy

Ad7 - Instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami:
Ad. a - TAK
Ad. b- TAK
Ad. c - Nie
Ad. d - NIE
Ad e - TAK (na stronie internetowej)
Ad f - nie
Ad.  g - gdzieniegdzie
Ad . h - możliwość wypożyczenia wózków inwalidzkich; specjalne platformy w Ogrodzie Dolnym

Ad. 9  - TAK

Ad. 10:
Ad a - TAK
Ad b - TAK
Ad. c -  TAK
Ad d. - TAK

Ad11 - TAK
Ad. 12 - Tak

Z poważaniem,
Izabela Witkowska-Martynowiczy
Kierownik
Centrum Informacji o Zamku
Biuro Prasowe
e-mail: iwitkowska@zamek-krolewski.pl
tel:   22 35 55 221; 664 118 303

*****************************************************
                       
Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
https://www.zamek-krolewski.pl/

https://zamek-krolewski.pl
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowychw Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie 2

Dzień dobry,

Muzeum Fotografii w Krakowie, w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 lipca 2019 r.

Z poważaniem

Joanna Różańska

Specjalista ds. kancelarii i kadr

Muzeum Fotografii w Krakowie

Kancelaria i kadry

Tel.: 12 634-59-32 wew. 21

Tel. kom.: +48 503 869 430

Fax: 12 631-04-55

<mailto:joanna.rozanska@mhf.krakow.pl> joanna.rozanska@mhf.krakow.pl

sekretariat@mhf.krakow.pl

www.mhf.krakow.pl

Adres do korespondencji:

pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

Szanowni Państwo,

informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Fotografii z siedzibą w Krakowie. W związku z tym informujemy, że przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja dot raportu o stanie gminy przez JANOWIEC

Rada Gminy Janowiec w odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej uprzejmie informuję:

1) Radni w gminie Janowiec przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym
2) Link do uchwały dot. przyjęcia raportu w Biuletynie Informacji Publicznej – https://ugjanowiec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=384&akcja=szczegoly&p2=1404368.
3) Raport o stanie gminy liczy 48 stron.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugjanowiec.bip.lubelskie.pl/index.php?id=383&p1=szczegoly&p2=1392945
5) Raport przygotowali: pracownicy urzędu gminy , Wójt i kierownicy jednostek organizacyjnych.
7) Raportu podany był do publicznej wiadomości w formie umieszczenia go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożony był , przedstawiony na komisjach RG, na sesji rady gminy.
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości – 30 maja 2019 r.
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy – 27 czerwca 2019 r.
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy – 0.
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy – 0.
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy - 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty - 0
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? nie dotyczy
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? - nie dotyczy
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? -nie dotyczy
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? - nie dotyczy
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? - nie dotyczy
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? - nie dotyczy

Pozdrawiam.

Grażyna Biernacka
Kierownik USC Janowiec
tel. 81 8815810
mail: usc@janowiec.pl

Odpowiedź na wniosek o informację przez GNIEZNO

Witam.
Poniżej odpowiedzi na pytania:

1 i 2. Miasto Gniezno jest organem prowadzącym i wydającym: stronę internetową www.Gniezno.eu, kilka profili na portalu FB oraz Informator Miejski.

3. Linki:
- https://www.gniezno.eu/
- https://www.facebook.com/PierwszaStolicaPolski/
- https://www.facebook.com/KFAGniezno/
- https://www.facebook.com/TraktKrolewskiGniezno/
- https://www.gniezno.eu/cms/21650/informator_miejski_gniezno

4. Tak, Informator Miejski jest zarejestrowany w sądzie.

5. 5 ostatnich numerów dostępnych jest pod tym linkiem: https://www.gniezno.eu/cms/21650/informator_miejski_gniezno

6. Wydatki Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Gnieźnie na media:
2015: 69.000
2016: 73.900 + Informator Miejski: 33.000,-
2017: 82.400 + Informator Miejski: 112.200,-
2018: 90.999 + Informator Miejski: 123.700,-

Pozdrawiam.
Wiktor Koliński
Inspektor Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki
tel. 61 426 04 35
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - media przez Konin 12

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta na Państwa
wniosek. Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.
Z poważaniem
Katarzyna Łubik
Biuro Prezydenta Miasta Konina
(See attached file: odpowiedź na wniosek.doc)(See attached file: KIS nr
1.pdf)(See attached file: KIS nr 2.pdf)(See attached file: KIS10.pdf)(See
attached file: KIS 11.pdf)(See attached file: KIS12.pdf)(See attached
file: odpowiedz na wniosek.doc.xades)(See attached file: kis nr
1.pdf.xades)(See attached file: kis nr 2.pdf.xades)(See attached file:
kis10.pdf.xades)(See attached file: kis 11.pdf.xades)(See attached file:
kis12.pdf.xades)

FW: odp. wniosek dot. promocji przez SOMPOLNO 1

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez WÓLKA 1

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, który wpłynął do Urzędu gminy Wólka w dniu 17.07.2019 przesyłam poniżej treść wnioskowanych informacji.

1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym? NIE
2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej? NIE DOTYCZY
3) Ile stron liczy raport o stanie gminy? 83 str.
4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej NIE DOTYCZY
5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny) PRACOWNICY URZĘDU
6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi? NIE DOTYCZY
7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)? Sesja Rady Gminy
8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.30.05.2019 – przedstawienie Radzie Gminy / 14.06.2019 Sesja Rady Gminy
9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy. 14.06.2019
10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy? 1
11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy? 0
12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy? 0
13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty? NIE DOTYCZY
14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca? NIE DOTYCZY
16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie? NIE DOTYCZY
17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu? NIE DOTYCZY
18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia? NIE DOTYCZY
19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały? NIE DOTYCZY

Z poważaniem

Anna Kruk

Sekretarz Gminy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Wólka – Wójt Edwin Gortat z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin, tel.81 478 17 50, adres e-mail: <mailto:gmina@wolka.pl> gmina@wolka.pl, 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Gostkowski, adres e-mail <mailto:iodo@wolka.pl> iodo@wolka.pl, adres do korespondencji: Urząd gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa –zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka, 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólk, 5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka, 6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Wólka. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), 10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, 11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie gminy Wólka dostępny jest do wglądu Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin pok. 14.

Obraz usunięty przez nadawcę.

udostępnienie informacji przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi 2

Szanowni Państwo,

poniżej przekazuję informacje, o które Państwo wnioskowaliście :

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Nie
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): Nie dotyczy

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Nie
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? W
przypadku psa asystenta - nie/ w przypadku innych psów i innych zwierząt -
nie dotyczy
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków Nie, ale wejścia do budynków są na poziomie "0", bez
schodów, w budynkach znajdują się windy
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością Tak
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością Nie
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a Nie
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku Tak (w budynku Kotłowni)
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości Nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód Tak
h. inne wypukłe piktogramy na toaletach (w budynku Kotłowni)

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami? Prowadzone zajęcia każdorazowo są
przystosowywane do potrzeb grupy dla jakiej są przygotowane aktywności.
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać Nie
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy Nie
c. materiały z audiodeskrypcją Nie
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania Nie
e. INNE (jakie?) Scenariusze zajęć są projektowane w sposób umożliwiający
ich dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
Tak
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak (budynek XIX-wieczny)

Z poważaniem

Anna Rogalska - Grzybowska

Sekretariat

Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Tel. 42/ 684 33 55

<http://www.cmwl.pl/> www.cmwl.pl | <mailto:sekretariat@cmwl.pl>
sekretariat@cmwl.pl
PL 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282
Tel.: +48 42 683 26 84 w. 210
Fax: +48 42 684 33 55
<mailto:sekretariat@cmwl.pl> sekretariat@cmwl.pl

Administratorem danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w
Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji działalności statutowej. Macie
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania
danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody,
na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest
dostępna na stronie <http://cmwl.pl/informacje/rodo,73>
http://cmwl.pl/informacje/rodo,73

FW: Wniosek o informację przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem 2

Szanowni Państwo,

w związku z e-mailem z dnia 22.07.2019 r. dotyczącym prośby o udostępnienie
informacji publicznej przesyłam w punktach informacje, o które Państwo
prosili:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

Tak

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Nie

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący,
pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić
wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a.posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

...

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

Nie

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

Nie

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

Nie, obecnie gmach główny Muzeum Tatrzańskiego nie jest dostosowany dla osób
z niepełnosprawnościami. Jesteśmy obecnie przed rozpoczęciem dużego remontu
konserwatorskiego (dofinansowany ze środków UE), który poza pracami
budowlanymi, zmianą ekspozycji zakłada dostosowanie Muzeum do potrzeb osób z
różnymi niepełnosprawnościami.

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille'a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne

..

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z
różnymi niepełnosprawnościami?

Tak

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a.eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

Warsztaty pt. "Kto mo owce ten mo co chce" poruszające tematykę pasterstwa
na Podhalu. Zajęcia realizowane są w ramach programu "Bon Kultury" Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i dostosowane są dla osób z
niepełnosprawnością wzroku.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

Nie

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Tak

W razie dodatkowych pytań i wątpliwości pozostaję do dyspozycji.

Mam nadzieję, ze nasze odpowiedzi wyczerpują Państwa wniosek o dostęp do
informacji publicznej

Pozdrawiam serdecznie

Michał Murzyn
Główny Inwentaryzator

http://www.muzeumtatrzanskie.pl/MT_podpis_mejl_pasek_poziom_B.gif

<http://www.muzeumtatrzanskie.pl/>
http://www.muzeumtatrzanskie.pl/MT_podpis_mejl_logo.gif

Muzeum Tatrzańskie
im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
instytucja kultury Województwa Małopolskiego
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
tel.: +48 18 20 152 05
<http://www.muzeumtatrzanskie.pl> www.muzeumtatrzanskie.pl

P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail.

FW: info publiczna przez KOŚCIAN 1

Dzień dobry,

Przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Jagoda Urbańska

Sekretariat Urzędu Miejskiego Kościana

FW: Wniosek o informację przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniższego maila w załączeniu przesyłam skan pisma.

Z poważaniem,

Ewa Sikora

--

Obsługa Odwiedzających | Visitor Services

+48 33 844 8096 | ewa.sikora@auschwitz.org

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, jako Administrator danych osobowych, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Muzeum <http://www.auschwitz.org/rodo> http://www.auschwitz.org/rodo. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum jest dostępny : mail: <mailto:iod@auschwitz.org> iod@auschwitz.org, tel. 502 27 58 23.

The Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, at 20 Więźniów Oświęcimia St., as the Administrator of personal data, informs that the of your personal data is processed in compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L of 2016 No. 119, p.1). Detailed information can be found on the Museum's website http://www.auschwitz.org/rodo. The Personal Data Protection Officer at the Museum is available via mail: iod@auschwitz.org <mailto:iod@auschwitz.org> , phone: 502 27 58 23.

odpowiedź dotycząca raportu o stanie gminy przez TERESPOL 1

Szanowni  Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dotyczący udostępnienia
informacji publicznej.

--

Z poważaniem,

Marlena Szymańska
Urząd Gminy Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany, 21 - 540 Małaszewicze
tel. (83) 411 20 45

RE: Wniosek o informację - Muzeum Manggha przez Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na przesłaną prośbę o dostępie do informacji publicznej, przekazuje informacje na poniższe pytanie:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26
30-302 Kraków

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? - TAK (wyłącznie do części ogólnodostępnej tj. Hol główny)
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca - TAK
b. prowadzenie na smyczy - TAK
c. określona wielkość - NIE
d. określona rasa - NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? - TAK (do części ogólnodostępnej tj. Hol gówny)
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? - NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków - TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód, winda, platformy windowe (krzesełka).

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? - TAK - zajęcia edukacyjne
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. zajęcia edukacyjne dopasowywane dla określonych grup osób z niepełnosprawnościami
c. materiały z audiodeskrypcją

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? - TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?
- budynek Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha - 1994r
- budynek Galerii Europa-Daleki Wschód - 2015r.

Z poważaniem,

Daniel Seidler
Z-ca Dyrektora

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26
30-302 Kraków
T. 12/ 267-27-03
T. 502-556-064
www.manggha.pl
daniel@manggha.pl

Ta wiadomość e-mail wraz z załącznikami, jest do wyłącznego użytku adresata(ów) i może zawierać informacje poufne i chronione przez prawo. Jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie, ujawnienie lub dystrybucja tych informacji jest zabroniona. Jeżeli nie jesteś zamierzonym adresatem wiadomości skontaktuj się proszę z nadawcą odpowiadając na ten e-mail i zniszcz wszystkie kopie oryginalnej wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.
This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information or otherwise protected by law. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any applicable rights to privilege have not been waived.

komunikat przez LEGNICKIE POLE

http://www.legnickiepole.pl/59-aktualnopci/2737-komunikat-dotyczacy-polowania-dewizowego.html

obwieszczenie przez RUJA

http://www.ruja.pl/aktualnosci/2196-zawiadomienie-o-polowaniu.html

komunikat przez ZAGRODNO

http://zagrodno.eu/polowanie-dewizowe-z-udzialem-mysliwych-z-danii-30-07-2019-8-08-2019/

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UŚCIMÓW 1

Witam serdecznie

W załączeniu przesyłam odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej
w zakresie udzielania informacji o uchwale szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie Gminy, o którym mowa w art. 28aa ustawy o
samorządzie gminnym.

Z poważaniem,

mgr Radosław Szumiec

Sekretarz Gminy Uścimów

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 2

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za przesłaną korespondencję. Poniżej zamieszczam odpowiedzi na przesłane pytania.

Jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania – zapraszam do kontaktu.

Ad. 1.

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

Ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

Ad.2.

Oczywiście, psy asystujące są mile widziane. Mogą wejść do każdej przestrzeni dostępnej dla zwiedzających. Chętnie podamy psu miskę wody.

Ad.3 – 5.

Zgodnie z regulaminem Muzeum, zwiedzać mogą również małe zwierzęta (nie tylko psy). W trosce o bezpieczeństwo innych zwiedzających oraz eksponatów – zwierzę, inne niż pies asystujący, musi być trzymane na rękach lub w transporterze. Za szkody lub zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę odpowiada jego opiekun.

Ad. 6.

Obecnie wstęp na wystawę stałą oraz na wystawy czasowe jest bezpłatny dla ludzi i towarzyszących im zwierząt. W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu wprowadzenie płatnych biletów wstępu planowane jest na rok 2020. Nie planujemy odrębnych opłat za wstęp ze zwierzętami.

Ad. 7-8.

Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Przestrzeń dostępna dla zwiedzających znajduje się na parterze budynku. Wszystkie drzwi mają szerokość min. 90 cm. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość.

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca mają obniżony krawężnik.

W budynku dostępna jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Nie posiadamy opisów w alfabecie Braille’a, kontrastowych oznaczeń, ani obniżonego blatu w miejscu obsługi zwiedzających.

Ad. 9

Staramy się zapewniać wydarzenia dostępne dla różnych grup wiekowych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Organizowaliśmy oprowadzania kuratorskie dostępne dla osób z niepełnosprawnością wzroku, planowane są kolejne.

W ramach ubiegłorocznego Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier zorganizowaliśmy warsztaty „Gry i zabawy bez barier” prowadzone przez kuratora wystawy czasowej „Zabawa z kulturą”. Planujemy również wziąć udział w tegorocznej edycji Festiwalu.

Obecnie bierzemy udział w dwóch projektach koordynowanych przez Fundację Kultury Bez Barier. Pierwszy z nich – „Paszport do sztuki 2” - to cykl warsztatów dostosowanych do potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Drugi projekt – „Posmakuj Warszawy” - to cykl spotkań poświęconych tematom związanym z kulinariami. Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się w Muzeum Azji i Pacyfiku w lipcu b.r. i wzięły w nim udział osoby niewidome, Głuche oraz Głuchoniewidome.

Dział Edukacyjny prowadzi, po umówieniu, zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi typami niepełnosprawności, w tym intelektualnej.

Ad. 10.

Staramy się, aby na każdej z wystaw czasowych znalazły się przedmioty, których można dotykać. Na wystawie stałej dostępne są instrumenty muzyczne, których można dotknąć i na których można zagrać.

Nie mamy dostępnych audiodeskrypcji ani opisów przygotowanych w języku łatwym do przeczytania. Nie organizujemy wydarzeń tłumaczonych na język migowy. Wyjątkiem były wymienione wyżej warsztaty organizowane przez Fundację Kultury Bez Barier.

Ad. 11.

Przewijak znajduje się w toalecie dostoswanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie mamy wyznaczonego miejsca do karmienia piersią, ale w Muzeum jest wiele miejsc, w których można spokojnie usiąść z maluszkiem.

W kawiarni można podgrzać własne jedzenie dla dziecka lub zakupić przekąski. Znajduje się tam również kącik zabaw.

Ad. 12.

Budynek, w którym znajduje się ekspozycja został oddany do użytku po 1995 roku. Muzeum wprowadziło się od niego w 2013 roku.

Kolejne rozwiązania przeznaczone dla zwiedzających z niepełnosprawnościami planowane są w związku z otwarciem II części ekspozycji stałej, które nastąpi w 2. połowie 2020 r.

Pozdrawiam,

Pola Zygmunt

__________________________________________

Pola Zygmunt

Specjalista ds.promocji
Telefon: +48 22 621 94 70 w. 115

Kom.: +48 604 129 188
E-mail: <mailto:polazygmunt@muzeumazji.pl> polazygmunt@muzeumazji.pl

Muzeum Azji i Pacyfiku

ul. Solec 24, 00-403 Warszawa

<http://www.muzeumazji.pl/> www.muzeumazji.pl

inf. publiczna - gmina Kunice przez KUNICE 1

Dzień dobry,

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 22.07.2019r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Sabina Czerwińska

Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki gruntami

Urząd Gminy Kunice

tel. 76 85 75 322 wew. 33

e-mail: s.czerwinska@kunice.pl <mailto:s.czerwinska@kunice.pl>

"Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje
Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina
Kunice z siedzibą przy ul.Gwarna 1, 59-216 Kunice, tel.: 76 8575322
e-mail:kunice@kunice.pl

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć
na stronie:
https://www.kunice.pl/images/stories/ogolna-klauzula-informacyjna.pdf "

Informacja publiczna przez KUŚLIN 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Zbigniew Heliński

Sekretarz Gminy

<mailto:zbhel@kuslin.pl> zbhel@kuslin.pl tel. 614472721

Re: inf. publiczna - gmina Kunice przez krzysztof

Bardzo dziękuję za informację.

Krzysztof Wychowałek
--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez PERZÓW 6

Dzień dobry,

Zgodnie z wnioskiem w załączeniu przesyłam na niniejszego maila odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam

Wioleta Najdek

_____

Urząd Gminy w Perzowie
63-642 Perzów 78
NIP : 619-10-34-851 Regon : 000543924
tel.: 627861856
e-mail: <mailto:wioleta.najdek@perzow.pl> wioleta.najdek@perzow.pl
<http://www.perzow.pl/> http://www.perzow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – dalej RODO − informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Perzowie jest Wójt Gminy Perzów z siedzibą 63-642 Perzów 78.

Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Perzowie Państwa danych osobowych znajdują się na stronie <http://perzow.nowoczesnagmina.pl/?p=document&action=show&id=9454&bar_id=7852> Biuletynu Informacji Publicznej ( <http://bip.perzow.pl> http://bip.perzow.pl).

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Wniosek o informację przez RYBCZEWICE

SG 1431.31.2019 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej podaję
wymagane informacje:

1. nie została podjęta przedmiotowa uchwała,

3. Raport liczy 98 stron,

4.
http://bip.rybczewice.pl/userfiles/file/Raport%20o%20stanie%20gminy/2018/RAPORT-uzupe%C5%82nienie.pdf

5. Raport przygotowali pracownicy gminy,

7. Raport upubliczniony był w Biuletynie Informacji Publicznej,

8. 31 maj 2019 r.

9.  25 czerwca 2019 r.

10. 4 radnych,

11-19 żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty,

z poważaniem

Renata Trała

Urząd Gminy Rybczewice

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14022@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Renata Trała
Sekretarz Gminy Rybczewice

Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel.: 81 58 44 462
fax. 81 58 44 474
(e): sekretarz@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl

Re: Wniosek o informację przez Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby:
Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
Wroniecka 30, 64-500 Szamotuły
2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? NIE
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej) NIE DOTYCZY
5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? NIE
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? NIE
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? NIE
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy TAK
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)
11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? NIE
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? TAK

Powyżej odpowiedź na Państwa zapytania.

Z poważaniem,

Julia Anioł
Sekretariat
Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach