FW: Wniosek o informację przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 1

Szanowni Państwo,

Odpowiedź na zapytanie publiczne z dn. 22 lipca 2019 r. w załączeniu.

Z poważaniem

Ewelina Przyborowska
p.o. Kierownika Biura Dyrektora

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
pl. W. Bartoszewskiego 1 | 80-862 Gdańsk
tel. +48 58 323-75-20
fax +48 58 323-75-30
e.przyborowska@muzeum1939.pl<mailto:m.grochowiecka@muzeum1939.pl>
www.muzeum1939.pl<http://www.muzeum1939.pl/>

informacja publiczna przez KROTOSZYCE 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 22.07.2019r.

/Marzena Cedzidło/

/podinspektor ds ochrony środowiska i rolnictwa
/

/Urzędu Gminy Krotoszyce/

/ul.Piastowska 46/

/59-223 Krotoszyce /

Re: informacja publiczna przez krzysztof

Dziękuję za informację.

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dzień dobry. Przypominam o upływającym w dniu dzisiejszym terminie na udzielenie informacji publicznej na mój wniosek z dnia 22.07.2019.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dzień dobry. Przypominam o upływającym w dniu dzisiejszym terminie na udzielenie informacji publicznej na mój wniosek z dnia 22.07.2019.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Dzień dobry. Przypominam o upływającym w dniu dzisiejszym terminie na udzielenie informacji publicznej na mój wniosek z dnia 22.07.2019.

Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZERNIEJEWO 2

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnieniu informacji publicznej.

Z poważaniem

Informatyk - UMiG Czerniejewo

*Ewa Gubańska*
*/Kierownik Referatu Organizacyjnego i Edukacji/*
Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo
ul. Poznańska 8
tel. 61 429 13 51
e-mail: czerniejewo@czerniejewo.pl
www.czerniejewo.pl
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że:
*Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo.*
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie:
http://www.czerniejewo.pl/asp/Informacje,Kontakt,Klauzula_Informacyjna,515

W dniu 2019-07-22 o 21:44, sprawa-8598@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STAREMIASTO 2

Dzień dobry,

w związku z otrzymanym wnioskiem o informację publiczną przesyłam w załączniku pismo zawierające odpowiedzi na zadane pytania.

W związku z dużym rozmiarem „Wiadomości Staromiejskich” i trudnością przesłania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłam link do strony internetowej gminy Stare Miasto, z której pobrać można ostatnie 5 numerów kwartalnika:

http://www.stare-miasto.pl/pl/archiwum.html

Z poważaniem

_______________________

Janusz Frysiak

Inspektor ds. promocji

Urząd Gminy Stare Miasto

ul. Główna 16 B
62-571 Stare Miasto

http://www.stare-miasto.pl/files/image/Samorzad/O-gminie/herb-gminy-Stare-Miasto.JPG

Tel.: +48 632 416 216 w. 250

Kom.: +48 609 14 12 10

Mail: <mailto:rzecznik@stare-miasto.pl> rzecznik@stare-miasto.pl

Odpowiedź CMJW na udzielenie informacji publicznej przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach 1

Szanowni Państwo,

w imieniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, w załączeniu przesyłam
odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawie dostępności budynku
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych,

z poważaniem

Ewa Przybylska

--

Ewa Przybylska
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16
www.cmjw.pl <http://www.cmjw.pl>
e-mail: e.przybylska@cmjw.pl <mailto:e.przybylska@cmjw.pl>

Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Mon, 22 Jul 2019 05:55:12 -0000
Nadawca: sprawa-14097@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-14097@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: lambinowice@cmjw.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami?
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-14097@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informację przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 1

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej który wpłynął do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze drogą elektroniczną w dniu 22 lipca 2019 r. przekazujemy poniższe informacje:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze​, 06-406 Opinogóra​,ul. Zygmunta Krasińskiego 9.

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

Regulamin zwiedzania Muzeum przewiduje poruszanie się w towarzystwie psa asystującego po terenie całego Zespołu Pałacowo-Parkowego włącznie z ekspozycjami muzealnymi wewnątrz budynków.

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Z psem innym niż pies asystujący można wejść na teren parku Zespołu Pałacowo-Parkowego​, jednak nie zezwala się wprowadzania go na teren ekspozycji muzealnych wewnątrz budynków.

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków:

Pies inny niż pies asystujący poruszając się po terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego​ powinien posiadać kaganiec oraz być prowadzony na smyczy, nie przewiduje się odstępstw ze względu na wielkość​, czy rasę.

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

Regulamin Muzeum nie przewiduję możliwości wejścia na teren instytucji w towarzystwie zwierząt innych niż psy na smyczy oraz w kagańcu.

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

Na terenie instytucji nie stosuję się opłat za wejście w stosunku do żadnych zwierząt.

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak, Muzeum zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji

Muzeum zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami stosując następujące rozwiązania:
a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne: winda, platforma dla niepełnosprawnych, schodołaz.

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak:

a. Większość wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbywa się w Oranżerii, w tym: Koncerty Niedzielne, Koncerty Sobotnie, inne koncerty (Noc Muzeów, Wydarzenie Kulturalne za 1 zł, etc.), część Rodzinnych Niedziel, Wakacji w Muzeum, Ferii w Muzeum oraz lekcji muzealnych. Wydarzenia są ogólnodostępne także dla osób niepełnosprawnych.
Na życzenie placówki edukacyjnej prowadzącej zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych jesteśmy w stanie organizować zajęcia w obiekcie posiadającym windę, bez barier wejściowych dla osób na wózkach.
Ponadto w nowopowstałej ekspozycji multimedialnej w Oranżerii zainstalowano ścieżki dla niewidomych oraz opisy alfabetem Braille’a.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zwiedzania Ptaszarni na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
W ramach ścieżki zwiedzania obiektów i wystaw, w 2019 r. sfinalizowano także remont krypt grobowych Krasińskich, gdzie ekspozycja udostępniona jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową (zamontowano schodołaz).
b. Muzeum prowadzi także zajęcia z hipoterapii.

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a .w większości eksponatów nie można dotykać, jedynie w Oranżerii Muzeum dysponuje multimedialnym dywanem oraz multimedialnym ogrodem który zwiedzający mogą dotykać
b. wydarzenia nie są tłumaczone na język migowy
c. Muzeum dysponuje materiałami z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów są napisane w języku łatwym do przeczytania.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

Posiadamy miejsce wyznaczone do karmienia dziecka w budynku Oranżerii, jak również miejsce do przewinięcia dziecka.

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Część budynków została wybudowana przed, część po 1995 r.

Poniżej wskazuję link do Regulaminu Zwiedzania Muzeum:

<http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/regulamin-zwiedzania-muzeum> http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/regulamin-zwiedzania-muzeum

Sekretariat

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

06-406 Opinogóra, ul. Zygmunta Krasińskiego 9 tel./fax (23) 671 70 25

e-mail: <mailto:mr@muzeumromantyzmu.pl> mr@muzeumromantyzmu.pl

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 2

Dzień dobry,
Ad 1. Tak
Ad 1 a. Wspierająca
Ad 1 b. Tak
Ad 2. Tak
Ad 3. - Nie dotyczy -
Ad 4. - Nie dotyczy -
---
Pozdrawiam,
Piotr Stefanicki
Informatyk
Wydział Organizacyjny
e-mail: p.stefanicki@powiatkrosnienski.pl

tel. 68 383 0247
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
www.powiatkrosnienski.pl (http://www.powiatkrosnienski.pl)

Dnia czw, wrz 20, 2018 o 13:56, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim napisał:

Cz.2 przez Nadleśnictwo Wołów 71

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz.4 przez Nadleśnictwo Wołów 74

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 14 przez Nadleśnictwo Wołów 73

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak