Cz. 16 przez Nadleśnictwo Wołów 76

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 18 przez Nadleśnictwo Wołów 73

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Automatyczna odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE MAZURSKIE

Informujemy, że uległ zmianie adres e-mail. Wszelką korespondencję proszę
przesyłać na e-mail
[sekretariat@gminabaniemazurskie.pl](mailto:sekretariat@gminabaniemazurskie.pl)

Urząd Miasta w Uniejowie przez UNIEJÓW 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam scan pisma.

Anna Pająk-Kowalska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Bl. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

63 288 97 49

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku informuję, jak poniżej:

Ad.1. Nie posiadamy edytowalnej formy danych o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowań.

Ad.2. Treść przesłanych informacji przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich znajduje się na stronie internetowej gminy – adres poniżej.

Ad.3 i 4. Informacja o terminie i miejscu polowań oraz o książce ewidencji pobytu na polowaniu znajduje się na stronie:

<https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=134&subsub=34&menu=224&strona=1> https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=134&subsub=34&menu=224&strona=1 .

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów

**_Return Receipt_**

Your document:

|

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


---|---

was received by:

|

Nowak_B@um.chorzow.plat:

|

2018-11-13 07:34:27Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów.
Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych
[tutaj](http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727)
(http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail
oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości
prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBROSŁAWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zbroslawice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITONIA

W odpowiedzi na wniosek informuję, że wszelkie informacje dotyczące kół
łowieckich znajdują się na stronie internetowej Gminy pod adresem
http://witonia.gmina.pl , lewe menu zakładka Łowiectwo z podstronami
poszczególnych Kół.

Urząd Gminy w Witoni

Krzysztof Bojarski

tel. 24 356 47 07

rolospr@mm.pl

http://witonia.gmina.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN

Twoja wiadomość

Do: gmina@bip.krupskimlyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-11 15:52

odczytano w dniu 2018-11-13 09:04.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
31.10.2018 r. Gmina Ozorków przesyła informacje:

Ad. 1 Gmina Ozorków informuje, że kalendarze polowań kół łowieckich
działających na terenie gminy Ozorków dostępne są na stronie internetowej
urzędu: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie. Gmina Ozorków nie
posiada wersji edytowalnej tych informacji.

Ad. 2 Informacje przekazywane na podstawie art.42ab ust.1 ustawy Prawo
Łowieckie dostępne są na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pkt.
1.

Ad. 3 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

Ad. 4 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

Z wyrazami szacunku

Karolina Dziedziela

Gmina Ozorków

95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

Tel. 42 277-14-44 wew. 120

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Zabrze

Twoja wiadomość

Do: Zdzisława Kubisz (comp)
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 listopada 2018 15:46:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 13 listopada 2018 09:57:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

informacja publiczna dot. ustawy Prawo Łowieckie przez MYSŁAKOWICE 2

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródło”
ul. Zielona 27, 90 602 Łódź
Pan Krzysztof Wychowanek

Gmina Mysłakowice przesyła skan pisma przewodniego wraz z załącznikami. W przypadku konieczności wyjaśnień proszę o kontakt.

Grażyna Ługowska
podinspektor ds. gospodarowania odpadami,
rolnictwa i leśnictwa tel. 75 64 39 974
email: rgk2@myslakowice.pl

Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy z dnia wpływu 30.10.2018 r. przez WOLA UHRUSKA 7

Dzień dobry,
w związku z Państwa wnioskiem z dnia wpływu 30.10.2018 r., złożonej w formie elektronicznej (email) zał. odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem
Marek Pakuła
U G Wola Uhruska

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HANNA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, przesyłam w załączniku skany rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2018/2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu roku gospodarczego 2017/2018 oraz plany polowań zbiorowych kół łowieckich „Żbik”, „Jeleń”, „Ogar”.

Informuje również , że:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych

-miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

podawane były do publicznej wiadomości przez rozpowszechnienie na tablicach urzędowych Gminy Hanna. Aktualnie trwa aktualizacja strony BIP Gmina Hanna, niebawem informacje wyżej wymienione będą podawane do publicznej wiadomości przez obwieszczenia Wójta Gminy Hanna.

Z poważaniem

Wiesław Litwin

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OGRODZIENIEC

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27
90-602 Łódź

Dzień dobry.
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2018 r. wnoszące o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec są umieszczone plany łowieckie polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 - https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/4478.
Informujemy równocześnie, że koła łowieckie nie dostarczyły nam informacji na temat miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Wystąpiliśmy do kół łowieckich o przedłożenie tychże informacji. Po ich otrzymaniu na podanej stronie internetowej zostaną one umieszczone.
Pozdrawiam
Marcin Królak
Inspektor ds. geodezji

odpowiedźź na wniosek o udostępnienie danych przez OSTRÓWEK 2

Plan polowań zbiorowych na rok 2018/2019.

Koło Łowiecki nr 37 KNIEJA

Data Godzina Teren polowania
11.11.2018 r. 07:00 Leszkowice, Antoniówka
02.12.2018 r. 07:00 las Cegielnia, Dębica, Antoniówka
16.12.2018 r. 07:00 Las Dębica, Cegielnia
23.12.2018 r. 07:00 Leszkowice, Antoniówka
30.12.2018 r. 07:00 Cegielnia, Kol. Dębica, Antoniówka
Koło Łowiecki nr 38 BÓR

Data Godzina Teren polowania
14.10.2018 r. 08:00
21.10.2018 r. 08:00
04.11.2018 r. 08:00

--------------------------------------------
Pozdrawiam
Magda Szumiec
tel. 81 856 27 80

odp. przez GRYFÓW ŚLĄSKI 1

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.11.2018 r. informuję, co następuje:
1. i 2. Gmina Gryfów Śląski nie posiada informacji o zaplanowanych polowaniach w formie edytowalnej (załączamy skany przesłanych dokumentów).
3. i 4. Gmina Gryfów Śląski nie posiada podstrony, na której udostępnia terminy polowań oraz miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Pozdrawiam
Magdalena Nowak
podinspektor ds. ochrony środowiska
UGiM Gryfów Śląski

Informacja publiczna- Irządze przez IRZĄDZE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 7 listopada 2018 r.

Z poważaniem,

Urszula Karoń

Urząd Gminy Irządze

Udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN 3

Witam !!!!

W załączeniu przesyłam scany pism dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i
zakończenia oraz miejsca zaplanowanych polowań przekazane przez zarządców i
dzierżawców obwodów łowieckich.

Jednocześnie poniżej podaję ścieżki dostępu na stronie internetowej Gminy
Krupski Młyn dotyczące polowań zbiorowych oraz miejsc przechowywania książek
ewidencji pobytu ma polowaniu indywidualnym

1. www.bip.krupskimlyn.pl <http://www.bip.krupskimlyn.pl> -> Polowania
-> Terminy polowań zbiorowych lub Miejsca przechowywania książek ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym

http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805
<http://www.bip.krupskimlyn.pl/?t=1805&menu=1805&mod=site&id=1805>
&menu=1805&mod=site&id=1805

Pozdrawiam!!!!!

Artur Konfederak

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa,

Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Krupski Młyn

ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn

tel. 32 285-70-16, fax. 32 285-70-77, kom. 500-486-325

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wójt Gminy Krupski
Młyn przekazuje poniższe informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Gminy Krupski Młyn jest Wójt Gminy Krupski Młyn. Dane kontaktowe: 42-693
Krupski Młyn ul. Krasickiego 9, e-mail: <mailto:gmina@bip.krupskimlyn.pl>
gmina@bip.krupskimlyn.pl, tel. 322857016.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 42-693 Krupski Młyn, ul.
Krasickiego 9, e-mail: <mailto:gwozdz@krupskimlyn.pl> gwozdz@krupskimlyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu
wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych dane te mogą
zostać ujawnione organom publicznym, osobom fizycznym lub prawnym,
jednostkom lub innym podmiotom w zakresie i w celach wynikających z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych,
prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania
lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
wycofaniem.
9. Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma
charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w
sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta miedzy stronami umowa
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

dokument skanowany przez KALETY 1

W załączniku skanowane dokumenty

Fwd: Wniosek o informacje publiczną cz 1 przez LUBIN 4

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną. Ze względu na prośbę dotyczącą przesłania  5 kolejnych numerów wydawanego przez UG Lubin czasopisma i ich duży rozmiar, wiadomość zostanie podzielona na 2 części.

Sylwia Rozkosz
Email: rozkosz@ug.lubin.pl
Tel: 76 84-03-152
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I nr 3
59-300 Lubin


----------------

Od: <sprawa-7019@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Do: <sekretariat@ug.lubin.pl>
Wysłano: 2019-01-05 18:03
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7019@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-16 07:05:05.612531+00:00 na > adres sekretariat@ug.lubin.pl

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/

OR.I.1431.3.2019 cz.2 przez MIŁKOWICE 1

--
Anna Wanowska
stanowisko ds. kultury, sportu i promocji
Urzšd Gminy Miłkowice
ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice
tel. 76 8871212 wew 36

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODZKO 1

Szanowni Państwo,
Poniżej załączam informacje, o które Państwo prosiliście:
- tak

- w Urzędzie Gminy Kłodzko od 2016 roku prowadzony jest „Informator.
Gmina Kłodzko” (kwartalnik, 8 stron, nakład 3000 egzemplarzy);

- „Informator. Gmina Kłodzko”:
• 2016:
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-1.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-2.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-3.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2016/numer-4.html
• 2017:
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-1.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-2.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-3.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2017/numer-4.html
• 2018:
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-1.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-2.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-3.html
www.gmina.klodzko.pl/pl/gazeta/2018/numer-4.html

- „Informator. Gmina Kłodzko” jest zarejestrowany w sądzie

- w załączeniu przesyłamy następujące numery pdf wydane do 15
października 2018 r. (4/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018

- wydatki na promocję w mediach:
• w 2015 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
kolumna samorządowa i ogłoszenia w lokalnych tygodnikach Euroregio
Glacensis, Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem
Gmina Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z TV Wrocław): 48 562,30

• w 2016 roku w tym (publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio
Glacensis, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina Polska
Przegląd Samorządowy, wydawanie kwartalnika „Informator. Gmina Kłodzko”
skład i druk): 13 709,97 zł
• w 2017 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
ogłoszenia i publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio Glacensis,
Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina
Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z TV Wrocław, wydawanie
kwartalnika „Informator. Gmina Kłodzko” skład i druk): 30 443,50 zł
• w 2017 roku w tym (roczna umowa z lokalną telewizją TV Kłodzka,
ogłoszenia i publikacje w lokalnych tygodnikach Euroregio Glacensis,
Gazeta Kłodzka, Panorama Kłodzka, współpraca z miesięcznikiem Gmina
Polska Przegląd Samorządowy, współpraca z Poradnikiem Samorządowym
Gospodarz, współpraca z TV Wrocław, wydawanie kwartalnika „Informator.
Gmina Kłodzko” skład i druk, umowa z portalem internetowym doba.pl): 38
655,60 zł

Z pozdrowieniami

--
Justyna Bytnar
Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
Tel.: 74/6474156

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

numer 1/2018 przez KŁODZKO 1

--
Justyna Bytnar
Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
Tel.: 74/6474156

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.