numer 2/2018 przez KŁODZKO 1

--
Justyna Bytnar
Podinspektor ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy Kłodzko
ul. Okrzei 8a
57-300 Kłodzko
Tel.: 74/6474156

„Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji.
Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla adresata. Bez zgody nadawcy
zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo
tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z
nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i serwera”.

Potwierdzenie przeczytania:Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Rybnik

To jest potwierdzenie przeczytania wiadomości "Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych" otrzymanej przez rybnik@um.rybnik.pl w dniu 2019-02-06 o godzinie 15:36.

Wiadomość została przeczytana w dniu 2019-02-07, o godzinie 07:33.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miasta Golub-Dobrzyń przez GOLUB-DOBRZYŃ 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o dostępie do informacji
publicznej oraz 5 ostatnich numerów gazetki wydanej przez Urząd Miasta
Golubia-Dobrzynia.

Z poważaniem

Alicja Serwus
Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 54 10 do 13 wew.38

informacje na temat mediów przez None 4

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą mediów prowadzonych przez gminę Goraj informuje, że na jedyne media jakie są prowadzone w gminie Goraj to kwartalnik- czasopismo "Cebulanka" wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju i prowadzony przez kółko dziennikarskie. Kwartalnik ukazuje się od 2009 roku. Nie jest zarejestrowany w sądzie, jest zarejestrowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie i ma swój numer ISSN.
W załączniku wysyłam 5 numerów pdf. "Cebulanki" - zaznaczam jednak, że jeden z numerów został wydany pod innym numerem i numerem potrójnym. Taka sytuacja przytrafiła się nam j- jednorazowo i była wynikiem problemów z osoba składającą numer i drukiem, po tym czasie czyli po wydaniu potrójnego numeru zmieniliśmy również ISSN, w związku z tym wysyłam nr. 39, 38, 35-37,33. Nr 34 nie posiadamy w wersji pdf. tylko papierowej.
Pozdrawiam
Marta Miszczak-Najda
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

informacje na temat mediów przez None 4

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą mediów prowadzonych przez gminę Goraj informuje, że na jedyne media jakie są prowadzone w gminie Goraj to kwartalnik- czasopismo "Cebulanka" wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju i prowadzony przez kółko dziennikarskie. Kwartalnik ukazuje się od 2009 roku. Nie jest zarejestrowany w sądzie, jest zarejestrowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie i ma swój numer ISSN.
W załączniku wysyłam 5 numerów pdf. "Cebulanki" - zaznaczam jednak, że jeden z numerów został wydany pod innym numerem i numerem potrójnym. Taka sytuacja przytrafiła się nam j- jednorazowo i była wynikiem problemów z osoba składającą numer i drukiem, po tym czasie czyli po wydaniu potrójnego numeru zmieniliśmy również ISSN, w związku z tym wysyłam nr. 39, 38, 35-37,33. Nr 34 nie posiadamy w wersji pdf. tylko papierowej.
Pozdrawiam
Marta Miszczak-Najda
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

FW: informacje na temat mediów przez GORAJ 4

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną dotyczącą mediów prowadzonych przez gminę Goraj informuje, że na jedyne media jakie są prowadzone w gminie Goraj to kwartalnik- czasopismo "Cebulanka" wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury w Goraju i prowadzony przez kółko dziennikarskie. Kwartalnik ukazuje się od 2009 roku. Nie jest zarejestrowany w sądzie, jest zarejestrowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie i ma swój numer ISSN.
W załączniku wysyłam 5 numerów pdf. "Cebulanki" - zaznaczam jednak, że jeden z numerów został wydany pod innym numerem i numerem potrójnym. Taka sytuacja przytrafiła się nam j- jednorazowo i była wynikiem problemów z osoba składającą numer i drukiem, po tym czasie czyli po wydaniu potrójnego numeru zmieniliśmy również ISSN, w związku z tym wysyłam nr. 39, 38, 35-37,33. Nr 34 nie posiadamy w wersji pdf. tylko papierowej.
Pozdrawiam
Marta Miszczak-Najda
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju

ws. informacji publicznej przez RADZIEJÓW 3

Radziejów, 18 lutego 2019 r.

Urząd Miasta Radziejów

ul. Kościuszki 20/22

88-200 Radziejów

Siec Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

(sprawa-7217@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-7217@fedrowanie.siecobywatelska.pl>)

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
06.lutego 2019 r
Urząd Miasta Radziejów przesyła informacje zgodnie z pytaniami zawartymi
w ww. wniosku.

- W Urzędzie Miasta Radziejów nie są prowadzone media typu prasa ,
telewizja, radio itp.

- W samorządowej osobie prawnej – Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej
im. Fr. Becińskiego w Radziejowie jest wydawana gazeta pt: kwartalnik
samorządowy „Radziejowianin”.

- Ww prasa nie posiada własnej strony internetowej. Publikacja owej
gazety w formacie PDF na stronie Urzędu Miasta Radziejów ma miejsce
podczas ukazania jej wersji papierowej i trwa przez ok. 2-3 tygodni.

- Ww. gazeta została zarejestrowana w sądzie okręgowym we Włocławku.

- Urząd Miasta Radziejów nie ponosi żadnych wydatków w związku z
publikacją swoich materiałów promocyjnych w owej gazecie.

- w załączonym e-maillu przesłano 5 egzemplarzy kwartalnika w formacie PDF.

Z poważaniem

Paweł Śrubas

--
Redakcja Radziejowianin

odpowiedź na wniosek nr 548.2019 przez TERESPOL 6

W załącznikach przesyłam odpowiedź na wniosek złożony w dniu 16 lutego
2019 roku.
Z poważaniem

--
Danuta Wowczeniuk
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Terespol
Plac Ryszarda kaczorowskiego 1
21-540 Kobylany
tel. 834112041

Odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez JABŁONNA 4

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie
udostępnienia informacji publicznej.

--

Z poważaniem:
*Magdalena Pęcak*
Podinspektor ds. administracyjnych i obsługi rady gminy
tel. (81) 56-10-077

Urząd Gminy Jabłonna*Referat Spraw Organizacyjnych*
Jabłonna-Majątek 22; 23-114 Jabłonna-Majątek;
tel. 81 561-05-70, fax. 81 561-00-65,
www.jablonna.lubelskie.pl, e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SKĘPE 6

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 6 lutego 2019 r.

Z poważaniem
M. Elwertowska

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SKĘPE 6

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony w dniu 6 lutego 2019 r.
wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem
M. Elwertowska

cd. odp na info publiczną przez ŁAGÓW 1

Anna Kędziora

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

Tel. (41) 343 70 54 wew. 313

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
informuje, że:

Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, zwany dalej Aministratorem.
2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany informacji
drogą elektroniczną.
3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej,
oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w
celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła
uprawniającego do kontaktu z Panią/Panem.
4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba
że będzie to wynikać z przepisu prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia,
cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie do
momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

odp. na wniosek o informacje publiczną przez None 4

OR.1431.5.2019

Lubsko, 27.02.2019 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 16.02.2019 r. (data rejestru wniosku w tut. Urzędzie 18.02.2019
r,), Gmina Lubsko informujejak niżej:

Ad. 1. W Urzędzie Miejskim w Lubsku w Jednostce organizacyjnej Gminy
Lubsko tj. Gminnej instytucji kultury prowadzone są media.

Ad. 2. W bibliotece Miejskiej Miasta i Gminy w Lubsku, będącej gminną
instytucją kultury prowadzoną przez Burmistrza Miasta Lubsko, prowadzona
jest gazeta - Magazyn Lubski.

Ad. 3. www.magazyn-lubski.pl <http://www.magazyn-lubski.pl/>
facebook.com/MagazynLubski <http://facebook.com/MagazynLubski>

Ad. 4.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku wydaje miesięcznik
„Magazyn Lubski” , który jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism
Nr 4/91 i zarejestrowany w Bibliotece Narodowej i posiadający nr ISSN
1425-3178.

Ad. 5. W załączeniu 5 ostatnich numerów Magazynu Lubskiego.

Ad. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i innego typu promocję:

Rok 2015 - 3 142,65 zł brutto

Rok 2016 -4 046,40 zł brutto

Rok 2017 - 4 080,94 zł brutto

Rok 2018 - 6 303,75 zł brutto

Z poważaniem,
A.Ślifirska
UM Lubsko
Wydział Organizacyjny

W dniu 2019-02-20 o 10:56, Manuela Konieczka pisze:
--

odp. na wniosek o informacje publiczną przez LUBSKO 6

OR.1431.5.2019

Lubsko, 27.02.2019 r.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 16.02.2019 r. (data rejestru wniosku w tut. Urzędzie 18.02.2019
r,), Gmina Lubsko informujejak niżej:

Ad. 1. W Urzędzie Miejskim w Lubsku w Jednostce organizacyjnej Gminy
Lubsko tj. Gminnej instytucji kultury prowadzone są media.

Ad. 2. W bibliotece Miejskiej Miasta i Gminy w Lubsku, będącej gminną
instytucją kultury prowadzoną przez Burmistrza Miasta Lubsko, prowadzona
jest gazeta - Magazyn Lubski.

Ad. 3. www.magazyn-lubski.pl <http://www.magazyn-lubski.pl/>
facebook.com/MagazynLubski <http://facebook.com/MagazynLubski>

Ad. 4.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku wydaje miesięcznik
„Magazyn Lubski” , który jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism
Nr 4/91 i zarejestrowany w Bibliotece Narodowej i posiadający nr ISSN
1425-3178.

Ad. 5. W załączeniu 5 ostatnich numerów Magazynu Lubskiego.

Ad. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i innego typu promocję:

Rok 2015 - 3 142,65 zł brutto

Rok 2016 -4 046,40 zł brutto

Rok 2017 - 4 080,94 zł brutto

Rok 2018 - 6 303,75 zł brutto

Z poważaniem,
A.Ślifirska
UM Lubsko
Wydział Organizacyjny

W dniu 2019-02-20 o 10:56, Manuela Konieczka pisze:
--

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEŹNICA 6

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Brzeźnica udziela odpowiedzi:

Ad1) tak

Ad2) Gazeta "Taka Malownicza Gmina" prowadzona przez Centrum Kultury i
Promocji w Brzeźnicy

Ad3) nie ukazuje się w internecie

Ad4) czasopismo jest zarejestrowane w sądzie

Ad5) w załączeniu pięć ostatnich numerów

Ad6) wydatki na ogłoszenia prasowe w rozdziale 75075

2015 - 13 214,67
2016 - 13 196,43
2017 - 17 788,04
2018 - 13 914,49

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 18-02-2019 o 08:29, SERVER pisze:

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - UM Brzesko przez None 7

Dzień dobry,

w załączniku znajduje się odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej dot. współpracy gminy Brzesko z mediami.

Z poważaniem

--
Iwona Leś
Wydział Strategii i Rozwoju w Brzesku
tel. 14 68 65 118

Potwierdzenie przeczytania przez OLEŚNICA

Witaj sprawa-10549@fedrowanie.siecobywatelska.pl!

Twój list adresowany do urzad@olesnica.wroc.pl i datowany: 5 lutego 2019 (15:15:34), został przeczytany.
Jeśli Twój list wymaga odpowiedzi, to urzad odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.063e19e7f503ae0b505350ca4e3ca802.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
X-Original-To: urzad@olesnica.wroc.pl
Delivered-To: urzad@olesnica.wroc.pl
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mail18.provider.pl (Postfix) with ESMTP id 801C0224A3
for <urzad@olesnica.wroc.pl>; Tue, 5 Feb 2019 15:15:35 +0100 (CET)
X-PVD: v2
X-Original-Sender:
el.063e19e7f503ae0b505350ca4e3ca802.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl
X-Original-Recip: urzad@olesnica.wroc.pl
X-Original-Recips: urzad@olesnica.wroc.pl
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at mc-mx18.provider.pl
Received: from mail18.provider.pl ([127.0.0.1])
by localhost (mc-mx18.provider.pl [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id spxZxghsIl4k for <urzad@olesnica.wroc.pl>;
Tue, 5 Feb 2019 15:15:35 +0100 (CET)
Received-SPF: Pass (sender SPF authorized) identity=mailfrom; client-ip=185.70.38.12; helo=smtp2-87.emaillabs.net.pl; envelope-from=el.063e19e7f503ae0b505350ca4e3ca802.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl; receiver=urzad@olesnica.wroc.pl
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
(using TLSv1.2 with cipher AECDH-AES256-SHA (256/256 bits))
(No client certificate requested)
by mail18.provider.pl (Postfix) with ESMTPS id 4BAB6214BF
for <urzad@olesnica.wroc.pl>; Tue, 5 Feb 2019 15:15:34 +0100 (CET)
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 43v66t4L0fzF9w9K
for <urzad@olesnica.wroc.pl>; Tue, 5 Feb 2019 14:15:34 +0000 (UTC)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1549376134; bh=AO/ybNxeGnDMDjpoNbzyu47Zil8=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=LzonhAT5P6DQpa4QnnzVqx+HSeiRRuQl22rtyg3y1AEqNd/b8pPG/ppptcV4ZBJCl
C+KXq5FBScAsQtONONb26DZOgFEpPE0ye0l3jBKdlYSF5gEspu7i2TplQOySwky6JE
SgnA9BnD99ul96NMECXvKUES0y//E6sfZFKf5JeA=
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 349FF1EC0A
for <urzad@olesnica.wroc.pl>; Tue, 5 Feb 2019 15:15:34 +0100 (CET)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="===============9042638376282417697=="
MIME-Version: 1.0
Subject: =?utf-8?q?Pro=C5=9Bba_o_publikacj=C4=99_zaproszenia_do_Szko=C5=82y_Inicja?=
=?utf-8?q?tyw_Stra=C5=BCniczych?=

FW: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej część II przez ZAKRZÓWEK 3

Witam. Przesyłam część II. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem Ewelina Stańko

Urząd Gminy Zakrzówek

odpowiedź na pismo przez PISZCZAC 4

Przesyłam jeszcze raz bo nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedź na pismo
Data: Wed, 20 Feb 2019 15:40:22 +0100
Nadawca: Łukasz Węda <gckis@piszczac.pl>
Adresat: sprawa-7381@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek  niniejszym informuję, że w Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Piszczacu wydawany jest kwartalnik "Głos Piszczaca" w
formie gazety.

Link do kwartalnika w Internecie
http://prologit.pl/asp/piszczac.pl/pl_start.asp?typ=14&menu=53&strona=1&sub=3&subsub=46

Instytucja wydała na ogłoszenia 3 ty. zł

W załączeniu przesyłam elektroniczne wersje gazety.

Z poważaniem

Łukasz Węda

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez TOMASZÓW LUBELSKI 4

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Pawelczyk
Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 listopada 9
tel. (84) 664 30 85 wew. 21

> *From:*sprawa-7433@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> [mailto:sprawa-7433@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
> *Sent:* Saturday, February 16, 2019 12:03 PM
> *To:* sekretariat@tomaszowlubelski.pl
> *Subject:* Wniosek o informacje publiczną
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
> w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
> samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
> prowadzone są media?;
>
/Tak. Gmina Tomaszów Lubelski wydaje kwartalnik./
>
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
> gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
> organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
>
/Gmina Tomaszów Lubelski wydaje kwartalnik Biuletyn Informacyjny Gminy
Tomaszów Lubelski./
>
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
>
/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=123&artykul=962&akcja=artykul/

/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=123&artykul=832&akcja=artykul/

/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=6&menu=123&dzialy=123&akcja=artykul&artykul=712/

/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=123&artykul=353&akcja=artykul/

/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=123&artykul=247&akcja=artykul/

> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
> czy jest on zarejestrowany w sądzie;
>
/Biuletyn Informacyjny Gminy Tomaszów Lubelski nie jest zarejestrowany w
sądzie./
>
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
> ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
> pdf.;
>
/W załączeniu pdf Biuletynów Informacyjnych Gminy Tomaszów Lubelski./
>
> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
> sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
> 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
>
/Wydatki Gminy Tomaszów Lubelski na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i
2018 roku:/

/- 2015 r. - 34976,15 zł/

/- 2016 r. - 44888,71 zł/

/- 2017 r. - 52507,56 zł/

/- 2018 r. - 45215,91 zł/

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-7433@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
> zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-17 10:35:59.182248+00:00 na >
> adres sekretariat@tomaszowlubelski.pl Obraz usunięty przez nadawcę.
>
--

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną cz.2 przez TOMASZÓW LUBELSKI 3

W dniu 2019-03-06 o 09:12, Joanna Pawelczyk pisze:
--
Dzień dobry,

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Pawelczyk
Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 listopada 9
tel. (84) 664 30 85 wew. 21

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez NOWE BRZESKO 7

Szanowni Państwo w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam odpowiedź na przedmiotowe zapytania wraz z załącznikami. Z poważaniem Iwona Latowska Sekretarz Gminy Nowe Brzesko.

Czas Czchowa przez CZCHÓW 1