Re: Fw: Wniosek o informacjepubliczną przez KŁAJ 5

- Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odp. Tak, za prowadzenie mediów w Urzędzie Gminy w Kłaju jest
odpowiedzialny referat Promocji Kultury i Sportu. Jednostki jakimi są
Gminna Biblioteka Publiczna w Kłaju oraz Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne w Kłaju prowadzą własną promocje w swoich mediach.

- Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Gmina Kłaj prowadzi takie media jak:
- Miesięcznik informacyjno ogłoszeniowy „Samodzielność” – wydawca Wójt
Gminy, za treść odpowiada redaktor naczelna – pracownik Referatu
Promocji Kultury i Sportu
- Oficjalna strona Gminy Kłaj: www.klaj.pl - administratorem jest
pracownik Referatu Promocji Kultury i Sportu
- Fan page Gminy Kłaj na Facebooku: https://www.facebook.com/GKlaj/ -
administratorem jest pracownik Referatu Promocji Kultury i Sportu
- Instagram Gminy Kłaj: https://www.instagram.com/gminaklaj/ -
administratorem jest pracownik Referatu Promocji Kultury i Sportu

- Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Samodzielność dostępna jest na stronie gminy z zakładce multimedia:
Najnowszy numer:
http://www.klaj.pl/multimedia/gazeta-samodzielnosc/najnowszy-numer

Numery archiwalne:
http://www.klaj.pl/multimedia/gazeta-samodzielnosc/numery-archiwalne
www.klaj.pl
https://www.facebook.com/GKlaj/
https://www.instagram.com/gminaklaj/

- Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Miesiecznik informacyjno ogłoszeniowy Gminy Kłaj „Samodzielność” o
numerze ISSN 1426-4617 jest zarejestrowany w sądzie

- Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

- Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Gmina Kłaj w kolejnych latach ponosiła koszty za publikowanie
materiałów promocyjnych gminę w gazetach innych niż „Samodzielność” i
poniosła następujące koszty z tym związane;
W 2015: 15498, 00 złotych ( dwa rodzaje gazet)
W 2016: 8706,00 złotych
W 2017: 8856,00 złotych
W 2018: 3690,00 złotych

--
Pozdrawiam,
Oliwia Bieda

Urząd Gminy w Kłaju
Promocja, Kultura i Sport
tel. 12 284 11 00 wew.28

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

W związku z poniższym wnioskiem w załączeniu przesyłam odpowiedź

Z poważaniem

Anna Bochen
Sekretarz Gminy Stolno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7233@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
===================================================
Anna Bochen
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 22
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 601 16 17 22
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych środków komunikacji
Kontaktując się z nami wypełniając formatkę kontaktową (formularz kontaktowy) lub wysyłając do nas
wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
w celu obsługi korespondencji pomiędzy Tobą, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w
następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
e-mailowo sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824
2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji
z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających
zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego
z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem,
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je
na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne,
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6)Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.
Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7)Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8)W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy
i informować o niej drogą elektroniczną.
9)Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10)Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 2

Dzień dobry,
Ad 1. Tak
Ad 1 a. Wspierająca
Ad 1 b. Tak
Ad 2. Tak
Ad 3. - Nie dotyczy -
Ad 4. - Nie dotyczy -
---
Pozdrawiam,
Piotr Stefanicki
Informatyk
Wydział Organizacyjny
e-mail: p.stefanicki@powiatkrosnienski.pl

tel. 68 383 0247
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
www.powiatkrosnienski.pl (http://www.powiatkrosnienski.pl)

Dnia czw, wrz 20, 2018 o 13:56, Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim napisał:

Cz.2 przez Nadleśnictwo Wołów 71

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz.4 przez Nadleśnictwo Wołów 74

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 14 przez Nadleśnictwo Wołów 73

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 16 przez Nadleśnictwo Wołów 76

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Cz. 18 przez Nadleśnictwo Wołów 73

Z poważaniem

Z up. Z-cy Nadleśniczego Nadleśnictwa Wołów

Justyna Burak

Automatyczna odpowiedź: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BANIE MAZURSKIE

Informujemy, że uległ zmianie adres e-mail. Wszelką korespondencję proszę
przesyłać na e-mail
[sekretariat@gminabaniemazurskie.pl](mailto:sekretariat@gminabaniemazurskie.pl)

Urząd Miasta w Uniejowie przez UNIEJÓW 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam scan pisma.

Anna Pająk-Kowalska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miasta w Uniejowie

ul. Bl. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

63 288 97 49

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do otrzymanego wniosku informuję, jak poniżej:

Ad.1. Nie posiadamy edytowalnej formy danych o terminie rozpoczęcia i zakończenia polowań.

Ad.2. Treść przesłanych informacji przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich znajduje się na stronie internetowej gminy – adres poniżej.

Ad.3 i 4. Informacja o terminie i miejscu polowań oraz o książce ewidencji pobytu na polowaniu znajduje się na stronie:

<https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=134&subsub=34&menu=224&strona=1> https://www.zawonia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=134&subsub=34&menu=224&strona=1 .

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów

**_Return Receipt_**

Your document:

|

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


---|---

was received by:

|

Nowak_B@um.chorzow.plat:

|

2018-11-13 07:34:27Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu
prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów.
Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych
[tutaj](http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727)
(http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail
oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie
prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości,
nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny
sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości
prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBROSŁAWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zbroslawice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITONIA

W odpowiedzi na wniosek informuję, że wszelkie informacje dotyczące kół
łowieckich znajdują się na stronie internetowej Gminy pod adresem
http://witonia.gmina.pl , lewe menu zakładka Łowiectwo z podstronami
poszczególnych Kół.

Urząd Gminy w Witoni

Krzysztof Bojarski

tel. 24 356 47 07

rolospr@mm.pl

http://witonia.gmina.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KRUPSKIMŁYN

Twoja wiadomość

Do: gmina@bip.krupskimlyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-11-11 15:52

odczytano w dniu 2018-11-13 09:04.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OZORKÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
31.10.2018 r. Gmina Ozorków przesyła informacje:

Ad. 1 Gmina Ozorków informuje, że kalendarze polowań kół łowieckich
działających na terenie gminy Ozorków dostępne są na stronie internetowej
urzędu: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie. Gmina Ozorków nie
posiada wersji edytowalnej tych informacji.

Ad. 2 Informacje przekazywane na podstawie art.42ab ust.1 ustawy Prawo
Łowieckie dostępne są na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pkt.
1.

Ad. 3 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

Ad. 4 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

Z wyrazami szacunku

Karolina Dziedziela

Gmina Ozorków

95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

Tel. 42 277-14-44 wew. 120

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Zabrze

Twoja wiadomość

Do: Zdzisława Kubisz (comp)
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 listopada 2018 15:46:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 13 listopada 2018 09:57:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

informacja publiczna dot. ustawy Prawo Łowieckie przez MYSŁAKOWICE 2

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródło”
ul. Zielona 27, 90 602 Łódź
Pan Krzysztof Wychowanek

Gmina Mysłakowice przesyła skan pisma przewodniego wraz z załącznikami. W przypadku konieczności wyjaśnień proszę o kontakt.

Grażyna Ługowska
podinspektor ds. gospodarowania odpadami,
rolnictwa i leśnictwa tel. 75 64 39 974
email: rgk2@myslakowice.pl

Dotyczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy z dnia wpływu 30.10.2018 r. przez WOLA UHRUSKA 7

Dzień dobry,
w związku z Państwa wnioskiem z dnia wpływu 30.10.2018 r., złożonej w formie elektronicznej (email) zał. odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem
Marek Pakuła
U G Wola Uhruska

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HANNA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, przesyłam w załączniku skany rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2018/2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu roku gospodarczego 2017/2018 oraz plany polowań zbiorowych kół łowieckich „Żbik”, „Jeleń”, „Ogar”.

Informuje również , że:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych

-miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

podawane były do publicznej wiadomości przez rozpowszechnienie na tablicach urzędowych Gminy Hanna. Aktualnie trwa aktualizacja strony BIP Gmina Hanna, niebawem informacje wyżej wymienione będą podawane do publicznej wiadomości przez obwieszczenia Wójta Gminy Hanna.

Z poważaniem

Wiesław Litwin

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OGRODZIENIEC

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27
90-602 Łódź

Dzień dobry.
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2018 r. wnoszące o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec są umieszczone plany łowieckie polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 - https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/4478.
Informujemy równocześnie, że koła łowieckie nie dostarczyły nam informacji na temat miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Wystąpiliśmy do kół łowieckich o przedłożenie tychże informacji. Po ich otrzymaniu na podanej stronie internetowej zostaną one umieszczone.
Pozdrawiam
Marcin Królak
Inspektor ds. geodezji

odpowiedźź na wniosek o udostępnienie danych przez OSTRÓWEK 2

Plan polowań zbiorowych na rok 2018/2019.

Koło Łowiecki nr 37 KNIEJA

Data Godzina Teren polowania
11.11.2018 r. 07:00 Leszkowice, Antoniówka
02.12.2018 r. 07:00 las Cegielnia, Dębica, Antoniówka
16.12.2018 r. 07:00 Las Dębica, Cegielnia
23.12.2018 r. 07:00 Leszkowice, Antoniówka
30.12.2018 r. 07:00 Cegielnia, Kol. Dębica, Antoniówka
Koło Łowiecki nr 38 BÓR

Data Godzina Teren polowania
14.10.2018 r. 08:00
21.10.2018 r. 08:00
04.11.2018 r. 08:00

--------------------------------------------
Pozdrawiam
Magda Szumiec
tel. 81 856 27 80

odp. przez GRYFÓW ŚLĄSKI 1

Dzień dobry!
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 08.11.2018 r. informuję, co następuje:
1. i 2. Gmina Gryfów Śląski nie posiada informacji o zaplanowanych polowaniach w formie edytowalnej (załączamy skany przesłanych dokumentów).
3. i 4. Gmina Gryfów Śląski nie posiada podstrony, na której udostępnia terminy polowań oraz miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Pozdrawiam
Magdalena Nowak
podinspektor ds. ochrony środowiska
UGiM Gryfów Śląski