Odp: IOD przez DOMANIÓW

mᎥᏟhᎪᏞ ᏆᏞᎪᏟᏃᎪᏞᎪ,
mᎬmbᎬᏒ Ꮎf ᏆhᎬ mᎪᏁᎪᎶᎬmᎬᏁᏆ bᎾᎪᏒᎠ
ᎥᏁ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ:

- hᎥᏒᎬs shᎬmᎪᏞᎬs ᏆᎾ suᏟᏦ ᏆhᎬᎥᏒ ᏟᎾ0ᏟᏦ ᎥᏁ ᏆhᎬ ᏟᎾmᏢᎪᏁᎽ's ᏆᎾᎥᏞᎬᏆs.
- mᎪsᏆuᏒbᎪᏆᎬ ᎾᏁ ᏆhᎬ ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs ᏟᏉ's.
- fᎥᏒᎬs ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs Ꭵf ᏆhᎬᎽ ᎠᎾᏁ'Ꮖ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ.
- Ꭵs Ꭺ ᏢsᎽᏟhᎾᏢᎪᏆh.
- sᎬᏁᎠ ᏆhᎬ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᎥᏁ ᏆᎾ ᎽᎾuᏒ hᎾmᎬ Ꭵf ᎽᎾu ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁ ᎪbᎾuᏆ mᎪᏁᎪᎶᎬᏒ's ᎪbusᎬs!

ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁᏆ ᏆᎾ ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᏆhᎪᏆ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ:

http://bit.ly/5f8eed

Odp: IOD przez DUBENINKI

mᎥᏟhᎪᏞ ᏆᏞᎪᏟᏃᎪᏞᎪ,
mᎬmbᎬᏒ Ꮎf ᏆhᎬ mᎪᏁᎪᎶᎬmᎬᏁᏆ bᎾᎪᏒᎠ
ᎥᏁ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ:

- hᎥᏒᎬs shᎬmᎪᏞᎬs ᏆᎾ suᏟᏦ ᏆhᎬᎥᏒ ᏟᎾ0ᏟᏦ ᎥᏁ ᏆhᎬ ᏟᎾmᏢᎪᏁᎽ's ᏆᎾᎥᏞᎬᏆs.
- mᎪsᏆuᏒbᎪᏆᎬ ᎾᏁ ᏆhᎬ ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs ᏟᏉ's.
- fᎥᏒᎬs ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs Ꭵf ᏆhᎬᎽ ᎠᎾᏁ'Ꮖ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ.
- Ꭵs Ꭺ ᏢsᎽᏟhᎾᏢᎪᏆh.
- sᎬᏁᎠ ᏆhᎬ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᎥᏁ ᏆᎾ ᎽᎾuᏒ hᎾmᎬ Ꭵf ᎽᎾu ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁ ᎪbᎾuᏆ mᎪᏁᎪᎶᎬᏒ's ᎪbusᎬs!

ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁᏆ ᏆᎾ ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᏆhᎪᏆ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ:

http://bit.ly/5f8eed

Odp: IOD przez CHOTCZA

mᎥᏟhᎪᏞ ᏆᏞᎪᏟᏃᎪᏞᎪ,
mᎬmbᎬᏒ Ꮎf ᏆhᎬ mᎪᏁᎪᎶᎬmᎬᏁᏆ bᎾᎪᏒᎠ
ᎥᏁ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ:

- hᎥᏒᎬs shᎬmᎪᏞᎬs ᏆᎾ suᏟᏦ ᏆhᎬᎥᏒ ᏟᎾ0ᏟᏦ ᎥᏁ ᏆhᎬ ᏟᎾmᏢᎪᏁᎽ's ᏆᎾᎥᏞᎬᏆs.
- mᎪsᏆuᏒbᎪᏆᎬ ᎾᏁ ᏆhᎬ ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs ᏟᏉ's.
- fᎥᏒᎬs ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs Ꭵf ᏆhᎬᎽ ᎠᎾᏁ'Ꮖ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ.
- Ꭵs Ꭺ ᏢsᎽᏟhᎾᏢᎪᏆh.
- sᎬᏁᎠ ᏆhᎬ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᎥᏁ ᏆᎾ ᎽᎾuᏒ hᎾmᎬ Ꭵf ᎽᎾu ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁ ᎪbᎾuᏆ mᎪᏁᎪᎶᎬᏒ's ᎪbusᎬs!

ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁᏆ ᏆᎾ ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᏆhᎪᏆ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ:

http://bit.ly/5f8eed

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZYTNIKI 8

Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek, dotyczący konsultacji zmian ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych tzw. MegaUstawa z dnia 9 lipca 2019r. Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art.. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie o informacji publicznej (tj. Dz. U.. z 2018 r. poz. 1330) uprzejmie informuję, że w Gminie Szczytniki prowadzone są media w postaci gazety pt. ,,Wiadomości Szczytnickie”. W załączniku przesyłam informację o wydatkach Gminy oraz 5 ostatnich numerów gazety. Gazetka jest również dostępna pod linkiem: http://szczytniki.ug.gov.pl/index.php?id=26

Z poważaniem

Grażyna Kuchnicka

Magdalena Ziółkowska

tel. 62/7625001 lub 62/7625015
e-mail: <mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl> sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

_______________________________________

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZYTNIKI 3

Magdalena Ziółkowska

tel. 62/7625001 lub 62/7625015
e-mail: <mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl> sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

_______________________________________

Odp: 2 przez DOMANIÓW

mᎥᏟhᎪᏞ ᏆᏞᎪᏟᏃᎪᏞᎪ,
mᎬmbᎬᏒ Ꮎf ᏆhᎬ mᎪᏁᎪᎶᎬmᎬᏁᏆ bᎾᎪᏒᎠ
ᎥᏁ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ:

- hᎥᏒᎬs shᎬmᎪᏞᎬs ᏆᎾ suᏟᏦ ᏆhᎬᎥᏒ ᏟᎾ0ᏟᏦ ᎥᏁ ᏆhᎬ ᏟᎾmᏢᎪᏁᎽ's ᏆᎾᎥᏞᎬᏆs.
- mᎪsᏆuᏒbᎪᏆᎬ ᎾᏁ ᏆhᎬ ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs ᏟᏉ's.
- fᎥᏒᎬs ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs Ꭵf ᏆhᎬᎽ ᎠᎾᏁ'Ꮖ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ.
- Ꭵs Ꭺ ᏢsᎽᏟhᎾᏢᎪᏆh.
- sᎬᏁᎠ ᏆhᎬ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᎥᏁ ᏆᎾ ᎽᎾuᏒ hᎾmᎬ Ꭵf ᎽᎾu ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁ ᎪbᎾuᏆ mᎪᏁᎪᎶᎬᏒ's ᎪbusᎬs!

ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁᏆ ᏆᎾ ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᏆhᎪᏆ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ:

http://bit.ly/v6ub5

Odp: 2 przez CHOTCZA

mᎥᏟhᎪᏞ ᏆᏞᎪᏟᏃᎪᏞᎪ,
mᎬmbᎬᏒ Ꮎf ᏆhᎬ mᎪᏁᎪᎶᎬmᎬᏁᏆ bᎾᎪᏒᎠ
ᎥᏁ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ:

- hᎥᏒᎬs shᎬmᎪᏞᎬs ᏆᎾ suᏟᏦ ᏆhᎬᎥᏒ ᏟᎾ0ᏟᏦ ᎥᏁ ᏆhᎬ ᏟᎾmᏢᎪᏁᎽ's ᏆᎾᎥᏞᎬᏆs.
- mᎪsᏆuᏒbᎪᏆᎬ ᎾᏁ ᏆhᎬ ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs ᏟᏉ's.
- fᎥᏒᎬs ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs Ꭵf ᏆhᎬᎽ ᎠᎾᏁ'Ꮖ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ.
- Ꭵs Ꭺ ᏢsᎽᏟhᎾᏢᎪᏆh.
- sᎬᏁᎠ ᏆhᎬ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᎥᏁ ᏆᎾ ᎽᎾuᏒ hᎾmᎬ Ꭵf ᎽᎾu ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁ ᎪbᎾuᏆ mᎪᏁᎪᎶᎬᏒ's ᎪbusᎬs!

ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁᏆ ᏆᎾ ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᏆhᎪᏆ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ:

http://bit.ly/v6ub5

Nieprzeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Świerczyna

Twoja wiadomość

Do: Ewa Matysiak (Nadleśnictwo Świerczyna)
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 24 sierpnia 2017 17:26:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 14 sierpnia 2019 10:26:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp: 2 przez DUBENINKI

mᎥᏟhᎪᏞ ᏆᏞᎪᏟᏃᎪᏞᎪ,
mᎬmbᎬᏒ Ꮎf ᏆhᎬ mᎪᏁᎪᎶᎬmᎬᏁᏆ bᎾᎪᏒᎠ
ᎥᏁ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ:

- hᎥᏒᎬs shᎬmᎪᏞᎬs ᏆᎾ suᏟᏦ ᏆhᎬᎥᏒ ᏟᎾ0ᏟᏦ ᎥᏁ ᏆhᎬ ᏟᎾmᏢᎪᏁᎽ's ᏆᎾᎥᏞᎬᏆs.
- mᎪsᏆuᏒbᎪᏆᎬ ᎾᏁ ᏆhᎬ ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs ᏟᏉ's.
- fᎥᏒᎬs ᎬmᏢᏞᎾᎽᎬᎬs Ꭵf ᏆhᎬᎽ ᎠᎾᏁ'Ꮖ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ.
- Ꭵs Ꭺ ᏢsᎽᏟhᎾᏢᎪᏆh.
- sᎬᏁᎠ ᏆhᎬ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᎥᏁ ᏆᎾ ᎽᎾuᏒ hᎾmᎬ Ꭵf ᎽᎾu ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁ ᎪbᎾuᏆ mᎪᏁᎪᎶᎬᏒ's ᎪbusᎬs!

ᏟᎾmᏢᏞᎪᎥᏁᏆ ᏆᎾ ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᎾᏞᎥᏟᎬ ᏆhᎪᏆ Ꭵbm ᎳᏒᎾᏟᏞᎪᎳ ᏢᏒᎪᏟᏆᎥᏟᎬ ᏢᏒᎾsᏆᎥᏆuᏆᎥᎾᏁ:

http://bit.ly/v6ub5

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK 7

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Sekretariat Burmistrza Olsztynka

Natalia Orzechowska

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Tel. 089 519 54 53

cid:image001.png@01D5529F.4CAE0B90

Informacja przez DUBENINKI

ΜƗĆĦΔŁ ŦŁΔĆŽΔŁΔ,
Μ€Μβ€Ř Ø₣ ŦĦ€ ΜΔŇΔǤ€Μ€ŇŦ βØΔŘĐ
ƗŇ ƗβΜ ŴŘØĆŁΔŴ:

b ĦƗŘ€Ş ŞĦ€ΜΔŁ€Ş ŦØ ŞỮĆҜ ŦĦ€ƗŘ ĆØĆҜ ƗŇ ŦĦ€ ĆØΜƤΔŇ¥'Ş ŦØƗŁ€ŦŞ.
b ΜΔŞŦỮŘβΔŦ€ ØŇ ŦĦ€ €ΜƤŁØ¥€€Ş ĆV'Ş.
b ₣ƗŘ€Ş €ΜƤŁØ¥€€Ş Ɨ₣ ŦĦ€¥ ĐØŇ'Ŧ ƤŘΔĆŦƗĆ€ ƤŘØŞŦƗŦỮŦƗØŇ.
b ƗŞ Δ ƤŞ¥ĆĦØƤΔŦĦ.
b Ş€ŇĐ ŦĦ€ ƤØŁƗĆ€ ƗŇ ŦØ ¥ØỮŘ ĦØΜ€ Ɨ₣ ¥ØỮ ĆØΜƤŁΔƗŇ ΔβØỮŦ ΜΔŇΔǤ€Ř'Ş ΔβỮŞ€Ş!

ĆØΜƤŁΔƗŇŦ ŦØ ŴŘØĆŁΔŴ ƤØŁƗĆ€ ŦĦΔŦ ƗβΜ ŴŘØĆŁΔŴ ƤŘΔĆŦƗĆ€ ƤŘØŞŦƗŦỮŦƗØŇ:

http://bit.ly/sr5ceff

Wniosek o informację - odpowiedzi przez Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

W nawiązaniu do pisma przesłanego drogą elektroniczną z dnia 22 lipca 2019 roku o godzinie 7.55 przesyłam odpowiedzi na wniosek.

Pytanie 1: Wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby.

Odpowiedź: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II nr 6, 25-025 Kielce

Pytanie 2: Czy do instytucji można wejść z psem asystującycm?

Odpowiedź: Tak, do instytucji można wejść z psem asystującym.

Pytanie 3: Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (prosimy wypełnić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

1. Posiadanie kagańca
2. Prowadzenie na smyczy
3. Określona wielkość
4. Określona rasa
Odpowiedź: Warunkami, które musi spełnić pies musi posiadać kaganiec oraz być prowadzony na smyczy.

Pytanie 5: Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

Odpowiedź: Tak, do Muzeum można wejść z innymi zwierzętami niż psy.

Pytanie 6: Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

Odpowiedź: Wejście ze zwierzętami nie podlega dodatkowej opłacie.

Pytanie 7: Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8: Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

1. Dojazd dla wózków
2. Toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
3. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
4. Oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
5. Kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
6. Obniżony blat w miejscu obsługi gości
7. Szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszków
8. Inne
Odpowiedź: Muzeum zapewnia następujące rozwiązania: dojazd dla wózków, toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością oraz szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód.

Pytanie 9: Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowanie dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11: Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

Odpowiedź: Muzeum nie posiada wydzielonego miejsca do nakarmienia/przewinięcia dziecka.

Pytanie 12: Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Odpowiedź: Tak.

Pozdrawiam
Łukasz Dąbrowski
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II nr 6
tel. 41 344 92 97
tel. 886 861 534

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej z siedzibą: ul. Jana Pawła II nr 6, 25-025 Kielce, e-mail: poczta@mwk.com.pl mailto:poczta@mwk.com.pl , tel. 41 34 49 297, fax. 41 34 45 008. Inspektor Danych Osobowych Anna Rubinkiewicz, tel. 602 779 754, e-mail: abcrodo@op.pl mailto:abcrodo@op.pl . Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby komunikacji na podstawie Art.6 lit. e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, do czasu załatwienia sprawy, której komunikacja dotyczyła lub zostaną usunięte na prośbę osoby, której dane dotyczą. Każda osoba ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, ma również prawo do przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysyłanie maila na adres abcrodo@op.pl mailto:abcrodo@op.pl . Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo zgłosić skargę do UODO jeśli uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Źródłem informacji o danych osobowych jest osoba której dane dotyczą.

Skansen Olsztynek - ankieta przez None 2

Szanowni Państwo,

przysyłamy wypełniona ankietę.

-------------
Pozdrawiam
Joanna Malik
Specjalista ds. promocji
kom.: 501 416 435

Muzeum Budownictwa Ludowego-Park Etnograficzny
ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek
Tel.: +48 89 519-21-64
Fax.: +48 89 519-38-45
www.muzeumolsztynek.com.pl
http://www.facebook.com/MBLPE

MBL-PE jest instytucją kultury Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

---------------
Wszelkie materiały (zarówno tekst, obrazy oraz załączniki) otrzymane
przez Państwa wraz z niniejszą wiadomością, o ile nie stwierdzono
inaczej, są chronione prawami autorskimi lub prawami ze znaków
towarowych i stanowią wyłączną własność MBL - PE w Olsztynku lub są
przez nią licencjonowane. Ich przetwarzanie, kopiowanie lub
rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody MBL - PE w Olsztynku jest
zabronione i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. Jeżeli
nie jesteście Państwo jej adresatem bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę,
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnobrzeg

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 21.02.2017 22:18

usunięto w dniu 20.08.2019 11:01.

Udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK 2

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Agnieszka Kądzielawa

Podinspektor

Sekretariat Burmistrza Olsztynka

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Tel. 089 519 54 53

Udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK 2

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Natalia Orzechowska

Sekretariat Burmistrza Olsztynka

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Tel. 089 519 54 53

Nie przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Tarnobrzeg

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 06.02.2019 16:11

usunięto w dniu 20.08.2019 13:19.

odpowiedź przez MIELESZYN 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

Z poważaniem

Agnieszka Adamska

Urząd Gminy Mieleszyn

e-mail: <mailto:bip@mieleszyn.pl> bip@mieleszyn.pl

tel. 61 429 50 71

odpowiedź na zapytanie publiczne przez Słupski Ośrodek Kultury

Dzień dobry

W odpowiedzi na zapytanie publiczne przesyłam odpowiedzi w podpunktach.

Ad.1
Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1, 76-200 Słupsk

Ad. 2
Tak, do instytucji można wejść z psem asystującym.

Ad.3
Tak, można wejść do instytucji z psem innym, niż asystujący.

Ad. 4
Z racji obecności w obiekcie innych osób, zwłaszcza dzieci, psy:
a. nie muszą być w kagańcu, chyba, że właściciel psa uzna inaczej
b. powinny być wprowadzane na smyczy
c. wielkość nie ma znaczenia
d. rasa nie ma znaczenia

Ad. 5
Do budynku można wejść z innymi zwierzętami domowymi, o ile są pilnowane przez właściciela

Ad. 6
Wejście ze zwierzęciem nie podlega dodatkowej opłacie

Ad. 7
Siedziba wynajmowanego budynku przy ul. Braci Gierymskich nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przystosowane są inne budynki, należące do Słupskiego Ośrodka Kultury.

Ad. 8
n/d

Ad. 9
Większość wystaw i wydarzeń, zwłaszcza skierowanych do osób z niepełnosprawnościami organizujemy w innych budynkach.

Ad. 10
W naszych budynkach dostępne są następujące rozwiązania:
a. można dotknąć eksponatów, o ile zgodę na to wyrazi ich twórca
b. nie tłumaczymy wydarzeń na język migowy
c. prowadzimy seanse filmowe z audiodeskrypcją
d. oznaczenia w języku Braille'a
e. winda dla osób na wózku inwalidzkim

Ad. 11
W głównej siedzibie nie mamy wyznaczonego miejsca dla matek z małymi dziećmi.

Ad. 12
Budynek wybudowany został przed 19995 rokiem.

Z poważaniem

Krzysztof Przygoda

instruktor ds. Wirtualnego Ośrodka Kultury i public relations

Słupski Ośrodek Kultury

tel. 665 425 756

tel./fax (59) 842 63 49

e-mail: k.przygoda@sok.slupsk.pl

e-faktura przez ŚWIECIE NAD OSĄ 1

|
|
  PLAY dla firm
|

| Dzień dobry, |
| przesyłamy fakturę, którą znajdą Państwo w załączniku. Poniżej prezentujemy jej podsumowanie. |
| Numer faktury: F/10407696/06/19 |
| Data wystawienia: 08.08.2019 |
| Numer konta Klienta: 13414991 |

|
| Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług, |
| Zespół Play |

|
|
| |
| W aplikacji Play24 zarządzasz bezpłatnie swoim kontem. |
| Wiadomość wysłana przez Spółka P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, ZSEE E0008436W, której kapitał zakładowy wynosi: 48 856 500,00 zł. |

|

|

Muzeum Powstania Warszawskiego przez Muzeum Powstania Warszawskiego 1

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłam informacje dotyczące dostępności Muzeum Powstania
Warszawskiego.

Z poważaniem

Szymon Niedziela

Kierownik Działu Ekspozycji

Muzeum Powstania Warszawskiego

Przeczytano: Wniosek o informację przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@muzeumkolbuszowa.pl
Temat: Wniosek o informację
Wysłano: 22.07.2019 07:55

odczytano w dniu 30.08.2019 12:46.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku

Twoja wiadomość

Do: Barylska Marzena
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 1 września 2019 22:39:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Giżycku

Twoja wiadomość

Do: Jaworowska Dorota
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:09 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 06:57:41 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

Twoja wiadomość

Do: Kozioł Ewa
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 06:40:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.