Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nysie

Twoja wiadomość

Do: Bentka Jolanta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:04:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie

Twoja wiadomość

Do: Kołodziejska Barbara
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:04:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Włodawie

Twoja wiadomość

Do: Biała Danuta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:21 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:08:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie 1

Uprzejmie przesyłam zgodnie z właściwością.
Z poważaniem

[cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

Agnieszka Lasota

Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Sądu Okręgowego w Warszawie

tel. 22 440 80 00
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl<mailto:boi@warszawa.so.gov.pl>
al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Twoja wiadomość

Do: boi@bydgoszcz.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 07:07.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Bierdzio Marta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:14:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Bierdzio Marta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:14:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Twoja wiadomość

Do: Wiśniowska Danuta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 06:58:29 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nidzicy

Twoja wiadomość

Do: Jankowski Jacek
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:17:48 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu

Twoja wiadomość

Do: Łukanowicz Katarzyna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:18:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Olecku

Twoja wiadomość

Do: Grądzka Karolina
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:19:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Twoja wiadomość

Do: Stypułkowski Dariusz
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:20:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@goleniow.sr.gov.pl> o 2019-09-01 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-09-02 06:55

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: Nowak, Krzysztof
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 2 września 2019 07:19:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach

Twoja wiadomość

Do: informacja@myslenice.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 07:07.

Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję maila państwa Katarzyny Batko-Tołuć i Szymona
Osowskiego.

Z poważaniem
Kierownik BOI
Wojciech Gawronek

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: Sun, 01 Sep 2019 20:35:06 -0000
Nadawca: sprawa-14270@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-14270@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa
tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich
wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we
wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie
odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016,
2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we
wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016,
2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą
spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą
liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby
tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby
tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-14270@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Twoja wiadomość

Do: boi@bydgoszcz.so.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 07:30.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Jaśle

Twoja wiadomość

Do: administracja@jaslo.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 07:31.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Twoja wiadomość

Do: Grabarz Urszula
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:33:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opatowie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres boi@opatow.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Twoja wiadomość

Do: Samodzielna Sekcja Administracyjna - SR Krotoszyn
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:35:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

Twoja wiadomość

Do: sad@naklo.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 07:36.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie

Twoja wiadomość

Do: Samodzielna Sekcja Administracyjna - SR Krotoszyn
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:35:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 07:35.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tucholi

Twoja wiadomość

Do: sad@tuchola.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 07:36.