Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Łomży

Twoja wiadomość

Do: Chrzanowska Monika
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:37:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Twoja wiadomość

Do: Wojtyła Janusz
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:37:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Twoja wiadomość

Do: Nowak Dagmara
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:38:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Oleśnie

Twoja wiadomość

Do: Chuć Marek
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:38:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Oławie

Twoja wiadomość

Do: Ziółkowska Małgorzata
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:14 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga

została przeczytana: 2 września 2019 07:41:12 (UTC+01:00) Belgrad, Bratysława, Budapeszt, Lublana, Praga.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Sokołowska Anna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:41:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Twoja wiadomość

Do: Biuro Obsługi Interesanta SR Siemianowice Śląskie
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:42:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Radomiu

Twoja wiadomość

Do: 3025-BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:42:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poi@kolobrzeg.sr.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o02.09.2019 07:24

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sławnie

Twoja wiadomość

Do: biuropodawcze@slawno.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 07:18.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat Prezesa
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: niedziela, 1 września 2019 22:35:05 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została przeczytana: poniedziałek, 2 września 2019 07:43:08 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kutnie

Twoja wiadomość

Do: 4164-boi
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:43:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Twoja wiadomość

Do: 4158-Oddział Administracyjny
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:43:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wałczu

Twoja wiadomość

Do: boi@walcz.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 07:36.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim

Twoja wiadomość

Do: 4158-Oddział Administracyjny
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:45:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Twoja wiadomość

Do: boi@zielona-gora.so.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 07:37.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łomży

Twoja wiadomość

Do: Kocon Danuta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:45:31 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Dzień dobry!

Uprzejmie informuję, iż pismo zostało przekazane według właściwości do sekretariatu Pani Prezes tut. Sądu.-

Barbara Chojdacka
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
telefon 85 731-21-65
________________________________
Od: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Twoja wiadomość

Do: poi@grudziadz.sr.gov.pl
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 07:37.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres administracja@koscierzyna.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Myszkowie

Twoja wiadomość

Do: 4089-boi Sąd Rejonowy w Myszkowie
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:46:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Twoja wiadomość

Do: sad@lubaczow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 07:40.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie

Twoja wiadomość

Do: administracja@swiebodzin.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 07:41.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@gdansk.sa.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o02.09.2019 07:41

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pińczowie

Twoja wiadomość

Do: administracja@pinczow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 07:51.