Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: Kalicka, Irena
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 2 września 2019 07:53:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Puławach

Dzień dobry
Uprzejmie informuję, że wiadomość została przekazana do sekretariatu Prezesa Sądu.

Małgorzata Zielińska
Biuro Obsługi Interesanta

________________________________
Od: sprawa-14457@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14457@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4146-BOI SR Puławy
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14457@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Twoja wiadomość

Do: Szydłowska Iwona
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 07:58:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Grójcu

Dzień dobry.

Informuję, iż pismo przekazałam wg właściwości do sekretariatu Pana Prezesa.

Pracownik BOI-Ewa Lipiec

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

________________________________
Od: sprawa-14333@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14333@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4148-poi
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14333@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Dzień dobry,
wniosek przesłałam do Prezesa Sądu Apelacyjnego

Funkcję tę sprawuje Sędzia Sądu Apelacyjnego Andrzej Daczyński

Sekretariat:

tel. (61) 827-45-80
faks (61) 822-64-20
e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl
sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Specjalista ds.administracyjnych
Magdalena Michałek

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: boi@warszawa-wola.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 07:53.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 08:00:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 08:00:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce

Twoja wiadomość

Do: Orzechowska Sabina
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 08:02:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Twoja wiadomość

Do: Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 08:02:43 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu

?

Dzień dobry,

Mail został przesłany do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu celem podjęcia dalszych czynności.

Pozdrawiam,

Agnieszka Sajdak

Kierownik Biura Podawczego

Punkt Informacyjny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1

50-046 Wrocław

tel.: 71/37-04-500

mail: punkt.informacyjny@wroclaw.so.gov.pl

mail: agnieszka.sajdak@wroclaw.so.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Wrocław.

________________________________
Od: sprawa-14243@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14243@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 3005-punkt_informacyjny
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14243@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Twoja wiadomość

Do: Decewicz Regina
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 08:02:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu 1

Pan Szymon Osowski i Pani Katarzyna Batko-Tołuć
informuję, że poniższego e-maila przekazuję do Pani Karoliny Kaczmarek.

Pani Karolina Kaczmarek ,
w załączeniu przesyłam poniższego e-maila jako wniosek o udostępnienie publicznej.

z poważaniem
st. inspektor Violetta Waligóra
Biuro Obsługi Interesanta
Sądu Okręgowego w Poznaniu
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
tel. 61 62 83 000

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Twoja wiadomość

Do: informacja@dabrowatar.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 07:59.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: Marcin Lewandowski
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: niedziela, 1 września 2019 22:35:05 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została przeczytana: poniedziałek, 2 września 2019 08:05:39 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach

Twoja wiadomość

Do: administracja@starachowice.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 08:05.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Dzień dobry,

wiadomość wydrukowano i przekazano do Oddziału Administracyjnego celem udzielenia odpowiedzi.
Beata Steglińska
starszy inspektor
Biuro Obsługi Interesanta
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
tel. 42 66-40-996, 42 66-40-997, 42 66-40-998

________________________________
Od: sprawa-14250@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14250@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14250@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Łódź-Śródmieście.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi dostępne są tutaj<https://lodz.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,293>.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: administracja@busko.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-09-01 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Żarach

Twoja wiadomość

Do: srzary@zary.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 08:02.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Tarnowie

Twoja wiadomość

Do: informacja@tarnow.so.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 08:02.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie

Twoja wiadomość

Do: informacja@tarnow.so.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 08:01.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@stargard.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłane: 2019-09-01 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Wiadomość przeczytano (2 września 2019 05:54:58 UTC).

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łęczycy

Twoja wiadomość

Do: administracja leczyca
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:13 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 08:21:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Mielcu 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres administracja@mielec.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.