Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej

Twoja wiadomość

Do: informacja@dabrowatar.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 08:48.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubartowie

Twoja wiadomość

Do: Charęzińska Anna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 08:46:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Mogilnie

Twoja wiadomość

Do: administracja@mogilno.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publicznÄ

Wysłano: N Września 1 2019, 10:35 pm

Została wyświetlona na Pn Września 2 2019, 8:48 amReporting-UA : webmail.lo.pl ; SquirrelMail (version 1.4.20-1.3.17)
Original-Recipient : administracja@mogilno.sr.gov.pl
Final-Recipient: rfc822;
Original-Message-ID : <20190901203513.7200.29458@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Zielińska Lidia
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 08:50:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Dzień dobry

Uprzejmie informuję, iż maila przekazałem do Oddziału Administracyjnego tutejszego Sądu.

z poważaniem
Grzegorz Zbytek
Biuro Obsługi Interesantów
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymał/a Pan/Pani ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ przy ul. Piekarnicza 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ informuje, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie BIP Sądu Rejonowego Gdańsk–Północ pod adresem: http://www.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/bip/ w zakładce: Ochrona danych.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce 1

Witam.
Państwa e-mail został wydrukowany i przekazany do Sekretariatu Prezesa S.O. w Ostrołęce.

Pozdrawiam.
Grażyna Orzechowska
Biuro Obsługi Interesanta
Sądu Okręgowego w Ostrołęce
Tel. (29) 765 01 28

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sławnie

Dzień dobry,

w związku z ochroną danych osobowych w załączeniu przesyłam Klauzulę informacyjną w związku z udostępnieniem informacji publicznej oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Celem zapoznania się oraz przesłania podpisanego oświadczenia do Sądu Rejonowego w Sławnie (skanem lub pocztą tradycyjną).

Niepodpisanie w/w oświadczenia będzie skutkowało zaniechaniem rozpatrzenia poniższego wniosku.

Z poważaniem

Monika Sawicka

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sądu Rejonowego w Sławnie

ul. I-go Pułku Ułanów 20 ,76-100 Sławno

<mailto:sr.slawno@koszalin.so.gov.pl> sr.slawno@koszalin.so.gov.pl tel. +48 598106731 / fax. +48 598106732

__________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż na stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Sądu Rejonowego w Sławnie znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14480@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA5MDEyMDM1MTcuNzIwMC45MzAyMUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxTdW4sIDAxIFNlcCAyMDE5IDIwOjM1OjE3IC0wMDAwfGJpdXJvcG9kYXdjemVAc2xhd25vLnNyLmdvdi5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDA%3D>

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sławnie 2

Dzień dobry,

w związku z ochroną danych osobowych w załączeniu przesyłam Klauzulę informacyjną w związku z udostępnieniem informacji publicznej oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Celem zapoznania się oraz przesłania podpisanego oświadczenia do Sądu Rejonowego w Sławnie (skanem lub pocztą tradycyjną).

Niepodpisanie w/w oświadczenia będzie skutkowało zaniechaniem rozpatrzenia poniższego wniosku.

Z poważaniem

Monika Sawicka

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sądu Rejonowego w Sławnie

ul. I-go Pułku Ułanów 20 ,76-100 Sławno

<mailto:sr.slawno@koszalin.so.gov.pl> sr.slawno@koszalin.so.gov.pl tel. +48 598106731 / fax. +48 598106732

__________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż na stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Sądu Rejonowego w Sławnie znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14480@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA5MDEyMDM1MTcuNzIwMC45MzAyMUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxTdW4sIDAxIFNlcCAyMDE5IDIwOjM1OjE3IC0wMDAwfGJpdXJvcG9kYXdjemVAc2xhd25vLnNyLmdvdi5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDA%3D>

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: poi@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 09:03.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zambrowie

Twoja wiadomość

Do: Dąbkowska Elżbieta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 09:04:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 2

Dzień dobry,

niniejsza korespondencja została przesłana do Sekretariatu Prezesa tutejszego Sądu jako właściwemu adresatowi.

Z poważaniem, Barbara Sygit

Zastępca Kierownika Biura Obsługi Interesantów

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
tel. (22) 55 39 703
fax:(22) 55 39 683

Podziel się swoją opinią – wypełnij <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeolNxVCoKs4LsYn8WmJzlhvaXxO94uS7YwIfQYMwSafk2nEw/viewform?c=0&w=1> ANKIETĘ!

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo pod adresem: <http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych> http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych.

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie

Szanowni Państwo

Informuję, iż e-mail został przekazany do Oddziału Administracyjnego.

Z poważaniem
Starszy Sekretarz Sądowy Monika Sykulska

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14258@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lesku

Twoja wiadomość

Do: administracja@lesko.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 09:03.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wołominie

Twoja wiadomość

Do: boi@wolomin.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 09:10.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 01.09.2019 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Apelacyjny w Łodzi

Twoja wiadomość

Do: Arkuszewski Łukasz
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 09:44:07 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sopocie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres boi@sopot.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nisku

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@nisko.sr.gov.pl> o 2019-09-01 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-09-02 09:47

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sopocie

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sopocie  uprzejmie
informuje, iż poniższy  wniosek  został przekazany do Oddziału
Administracyjnego tut. Sądu  według właściwości.

W razie kolejnej korespondencji proszę o jej przesyłanie bezpośrednio do
w/wym Oddziału, na adres skrzynki poczty elektronicznej:
administracyjny@sopot.sr.gov.pl.*
*

Z poważaniem.
Joanna Konarczak
Starszy Inspektor
Sądu Rejonowego w Sopocie

Dostęp do spraw dla stron i pełnomocników jest możliwy za pośrednictwem internetowego Portalu Informacyjnego https://portal.gdansk.sa.gov.pl/login
Więcej informacji odnośnie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na stronie Sądu Rejonowego w Sopocie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.sopot.sr.gov.pl/portal-informacyjny/

UWAGA:
ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz
udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy.
Dziękujemy.

-RODO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa |
|danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych |
|w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
|(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej |
|Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14486@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: boi@mokotow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-09-01 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
Biuro Obsługi Interesanta
===================================================================
ul. Ogrodowa 51a
00-873 Warszawa

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Pana/i e-mail uprzejmie informuję, że e-mail został
przekazany do Sekretariatu Prezesa.

Treść niniejszej wiadomości oraz załączniki są poufne i prawnie
chronione. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani adresatem informujemy, że
jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnych
charakterze jest zabronione. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne i
trwałe jej usunięcie oraz poinformowanie o zaistniałej sytuacji nadawcę.

Z poważaniem
Inspektor Magdalena Witaszek
Biuro Obsługi Interesantów

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Twoja wiadomość

Do: Informacja
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 09:57:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dzień dobry. Informuje, że Państwa wniosek został przekazany do Oddziału
Administracji tut. Sądu jako właściwego do jego rozpoznania.

Pozdrawiam. Renata Matuszczyk (BOI)

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14524@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

SpamPrzeczytano:_Wniosek_o_informację_publiczną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Twoja wiadomość

Do: administracja@jedrzejow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 10:05.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku

Twoja wiadomość

Do: boi@szczecinek.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 09:59.