Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: informacja@strzelce-kraj.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-09-01 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kamien.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 03.09.2019 07:45.

PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie

________________________________
Od: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: boi
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Radomiu

Twoja wiadomość

Do: 4151-poi
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: 3 września 2019 08:07:27 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Radomiu 1

Witam
Informuję, że Państwa e-mail został przekazany do Sekretariatu Pani Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu.
Z poważaniem
Tomasz Sagan

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie

Twoja wiadomość

Do: Michalczak Katarzyna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 września 2019 08:19:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Twoja wiadomość

Do: boi@gniezno.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-03 08:17.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Dzień dobry,

- pismo przekazane zostaje do dalszych czynności do Oddziału Administracyjnego tut. sądu.

Z poważaniem

Mariusz Kościelniak

Kierownik BOI

_____

Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Franciszkańska 9
62-200 Gniezno

tel. (+48) 61 423 93 60

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.

Rozpowszechnianie wiadomości, kopiowanie jej lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi.

Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej www.gniezno.sr.gov.pl

P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z
uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z
pamięci komputera.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Leśniak Magdalena
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 września 2019 08:27:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Uściłko Iwona
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 20:35:05 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

została przeczytana: 3 września 2019 06:39:06 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@goleniow.sr.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o03.09.2019 07:48

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Dębicy

Twoja wiadomość

Do: boi@debica.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-03 08:41.

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu 2

Nr Prez. A.065/72/19

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 03 września 2019 roku, Prez. A.065/72/19.

Urszula Gurzyńska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poi@kolobrzeg.sr.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o03.09.2019 10:08

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Żorach

Twoja wiadomość

Do: Oddział Administracyjny - SR Żory
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 września 2019 11:05:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na inf. publiczną Adm.-0132-31/19 i zobowiązanie przez Sąd Rejonowy w Kozienicach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam częściową odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej oraz zobowiązanie do sprecyzowania wniosku.

Iwona Myśler
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Specjalista w Oddziale Administracyjnym
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
tel. 048 614-29-13 wew. 202

Uwaga: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubinie 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja dot. terminu udzielenia odpowiedzi na poniższy wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Z poważaniem

Sylwia Wyraz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Lubinie
ul. Wrocławska nr 3
59-300 Lubin

Nr telefonu: (76) 7544 200
Nr faksu: (76) 7544 211
e-mail: oddzial.administracyjny@lubin.sr.gov.pl
e-mail: sylwia.wyraz@lubin.sr.gov.pl
________________________________
UWAGA:
Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Lubinie, reprezentowany przez Prezesa Sądu.
Więcej informacji na http://www.lubin.sr.gov.pl<http://www.legnica.sr.gov.pl/> i na tablicy informacyjnej.
________________________________
Od: Olszewska Joanna
Wysłane: 2 września 2019 11:11
Do: Wyraz Sylwia
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14387@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14387@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR_Lubin_BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14387@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 02 września 2019 roku A-099-32/19 w przedmiocie wydłużenia terminu do załatwienia wniosku.

Agnieszka Sarnacka
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
tel.85 731 21 06

________________________________
Od: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adm-0144-83/19 przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes SSR Elżbiety Witkowskiej z dnia 3
września 2019r. dotyczące udzielenia informacji publicznej.

Natalia Kusak

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim

tel. 33 8475518, fax. 33 8445900

<http://www.oswiecim.sr.gov.pl> www.oswiecim.sr.gov.pl

Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że
wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o
powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z
załącznikami.

This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended
only for the person or entity to whom it is addressed and may contain
confidential or restricted content. In case you are not the intended
recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution,
reproduction or other use of this communication or its attachments is
prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the
sender and remove the message with attachments immediately.

Adm. 058-51/19 WEZWANIE DO WYKAZANIA INTERESU PUBLICZNEGO przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 1

Z poważaniem,

Aleksandra Kamińska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
tel. 32 3387 777
……………………………………………………………..

ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
www.gliwice.sr.gov.pl
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.
Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom is addressed. If you are not the intended recipient, then any disclosure, copying, distribution or any other action in reliance upon is expressly prohibited and may be unlawful. In this case, please advise the sender by replying and deleting this message.
The sender cannot accept any liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission. Also, since the Internet is not a secure environment, any responsibility for the accuracy or completeness of this message cannot be accepted as well
________________________________

dot. inf.publ. A-061-237/19 przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu 2

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 września 2019 r. wraz z klauzulą informacyjną.

Pozdrawiam

________________________________

Agata Kubiak

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

tel. 71-37-04-205, pok. 326

agata.kubiak@wroclaw.so.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Wrocław.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelinie

Twoja wiadomość

Do: Kołosińska Grażyna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 września 2019 15:16:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

dot. inf.publ. A-061-237/19 przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4 września 2019 r.

Pozdrawiam

________________________________

Agata Kubiak

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

tel. 71-37-04-205, pok. 326

agata.kubiak@wroclaw.so.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Wrocław.