Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu

Twoja wiadomość

Do: Mika Krzysztof
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 4 września 2019 13:55:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Redel Kamila
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 4 września 2019 14:04:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Złotowie

Twoja wiadomość

Do: biuropodawcze@zlotow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-04 15:30.

dot. Wniosku o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 3 września 2019 r. sygn. A-061-25.

Dorota Jaskulska
zastępca kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
tel 77 40 53 167
dorota.jaskulska@kozle.sr.gov.pl<mailto:dorota.jaskulska@kozle.sr.gov.pl>

Adm-0163-72.2019 przez Sąd Okręgowy w Częstochowie 1

Adm-0163-72.2019

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 1 września 2019 roku w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 4 września 2019 roku Adm-0163-72.2019.

Z poważaniem,

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Częstochowie

Izabela Piskorska
tel.: 34 3684410, fax.: 34 3684420

e-mail: so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl<mailto:so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl>
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z siedzibą: ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych - jest dostępna tutaj<https://czestochowa.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,3,133>. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

A-061-44/19 przez Sąd Rejonowy dla Wrocława-Krzyków we Wrocławiu 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo A-061-44/19.

Ewa Ostrowska

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

we Wrocławiu

tel. 71 749 63 18

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court for Wroclaw-Krzyki in Wroclaw.

________________________________
Od: sprawa-14259@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14259@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4012-DU_ADMINISTRACYJNY
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14259@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 1

Pozdrawiam
Halina Kruk
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
tel. 29 745-37-41
e-mail sekretariat@ostrowmaz.sr.gov.pl
________________________________
Od: sprawa-14435@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14435@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Kruk Halina
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14435@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adm.-058-138/19 / WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez Sąd Okręgowy w Gliwicach 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 4 września 2019 roku, znak Adm.-058-138/19 wraz z klauzulą informacyjną.

Z poważaniem
Dorota Deciuk
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubinie

Twoja wiadomość

Do: Rawinis Halina
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 5 września 2019 11:18:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

A-060-45/19 dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olecku 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Olecku oraz wezwanie z dnia 05.09.2019 r. A-060-45/19.

Z poważaniem,
Karolina Grądzka
Starszy inspektor SR w Olecku

Sąd Rejonowy w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Tel. 87 523 06 00, fax 87 523 05 99
e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl<mailto:olecko@olecko.sr.gov.pl>
www.olecko.sr.gov.pl<http://www.olecko.sr.gov.pl/>

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich 1

Końskie, dnia 5 września 2019r.

Dzień dobry.

     W załączeniu uprzejmie przesyłam uzupełnienie pisma Adm.
0144-22/19 z dnia 5 września 2019r.

Proszę o wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,
Anita Szmidt
Z-ca Kierownica
Oddziału Administracyjnego

Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego w Końskich
tel. 041 372 27 02 wew. 254.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Szubinie 1

A.060.23.2019

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam żądane informacje zgodnie z treścią e-maila z dnia
01.09.2019r

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie

Jadwiga Wołowicz

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Szubinie

Sąd Rejonowy w Szubinie z siedzibą w Szubinie, Pl. Wolności 4, 89-200
Szubin, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie informuje,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Szubinie pod
adresem: www.szubin.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona
Danych Osobowych.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Pędraszewska-Kwaśniak Anna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 5 września 2019 13:22:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek z dnia 2 września 2019 roku. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Szanowni Państwo!

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 2 września 2019 roku o udostępnienie
informacji publicznej zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa tut. Sądu na
podstawie art. 8 ust. 3 i 4 informuję, że w zakresie punktów 1-5, 6 Państwa
wniosku informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Sądu
pod adresem www.sppragapolnoc.pl. W zakresie punktów 7-12 informuję, że
Wiceprezes tut. Sądu sklasyfikował wnioskowane informacje jako informację
publiczną przetworzoną, w związku z czym udostępnienie Państwu przedmiotowej
informacji może nastąpić po wykazaniu przez Państwa powodów, dla których
spełnienie żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego w
terminie 14 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
Końcowo, w zakresie punktów 13 i 14 wniosku informuję, że w tut. Sądzie nie
gromadzono takich informacji.

Adm-0143-113/19

Z poważaniem,

Bogdan Płonecki

Specjalista ds. administracyjnych

Sekretariat Wiceprezesa

tel. +48 22 50 91 505

e-mail: <mailto:sekretariat.wiceprezesa@srpragapolnoc.pl>
sekretariat.wiceprezesa@srpragapolnoc.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. +48 22 50 91 500 (cenrtala), fax +48 22 50 91 160

e-mail: <mailto:boi@srpragapolnoc.pl> boi@srpragapolnoc.pl

tel. +48 22 50 91 158

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie
internetowej Sądu: <http://www.srpragapolnoc.pl/> www.srpragapolnoc.pl

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Prezes
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą
przy ul. Terespolskiej 15A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut.
Sądzie: e-mail: <mailto:iod@srpragapolnoc.pl> iod@srpragapolnoc.pl, tel.
(22) 50-91-165. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b lub f RODO. Dane osobowe przetwarzane są
w celu udzielenia stosownej informacji, zgodnie z wnioskiem. Okres ich
przechowywania jest zależny od charakteru korespondencji. Prawa podmiotu
danych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej na stronie Sądu:
www.srpragapolnoc.pl, w zakładce "ochrona danych osobowych".

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur
wirusów 13602 (20160606) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej - odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 05 września 2019 r.

Przemysław Brzóska

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich

tel. 95 76 309 23

Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie 2

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesłany dnia 1 sierpnia 2019r. drogą mailową przesyłam w załączeniu pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie.

Pozdrawiam.

Ewelina Pazgrat

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Świebodzinie

Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin

Tel. 68 38 194 50, fax. 68 38 191 20

Adm 0144-43/19 przez Sąd Rejonowy w Kielcach 1

Dzień Dobry

W złączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z
dnia 5 września 2019 r.

Na zarządzenie Prezesa

inspektor ds. administracyjnych

Aneta Drogosz

wniosek o informacje publiczną przez Sąd Rejonowy w Opocznie 1

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa emaila w związku z udzieleniem informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie z prośba o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

-----
Z poważaniem

Anna Wiktorowicz
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Opocznie
ul. Biernackiego 20
26-300 Opoczno

tel: 44 755 71 01
fax 44 741 57 18
e-mail: anna.wiktorowicz@opoczno.sr.gov.pl<mailto:anna.wiktorowicz@opoczno.sr.gov.pl>

Wniosek o udost. inf. publicznej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku 3

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
01.09.2019r. w załączeniu przesyłam udzieloną odpowiedź.

Karolina Januszkiewicz

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Szczecinku

ul. Boh. Warszawy 42, 78 - 400 Szczecinek

tel. 94 37 30 802 fax 94 37 30 808

dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słupcy 2

Dzień dobry,
uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Halina Preis
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Słupcy
62-400 Słupca, Armii Krajowej 2

Tel. 63 228 27 50

wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich 1

Dzień dobry,
w nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2019r. który wpłynął do tut. Sądu w dniu 02.09.2019r. w załączeniu przesyłam pismo Prezesa tutejszego Sądu.

Z poważaniem
Ewa Kozioł
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowego
w Strzelcach Opolskich

Adm.-0144-62/19 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu 1

Adm.-0144-62/19

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa tut. Sądu dotyczące wniosku z
01.09.2019 r.

--

Ewa Strojna-Podlejska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

32-300 Olkusz

tel. (32) 626-11-28

e-mail: <mailto:administracja@olkusz.sr.gov.pl>
administracja@olkusz.sr.gov.pl

* Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
realizowanych zadań.

* Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu
Rejonowego w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO

* Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

* W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
przysługuje Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych

* Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego

* kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
<mailto:iod@olkusz.sr.gov.pl> iod@olkusz.sr.gov.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji publicznwej. przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim

A. 061-21/19

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

Obecnie Prezesem Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim jest P. SSR Jędrzej Barczewski poprzednim Prezesem Sądu była P. SSR Wioleta Bielińska (okres kadencji od 01.02.2015 r. do 31.01.2019 r.). Na koniec 2016 r., 2017r. i 2018 r. było łącznie we wszystkich wydziałach 7 sędziów. Na koniec 2016 r. był jeden etat sędziowski nie obsadzony na koniec 2017 r. wszystkie etaty były obsadzone i na koniec 2018 r. był jeden etat asesorski nie obsadzony. Nie pracowali w tut. Sądzie delegowani sędziowie z innego Sądu. W latach 2016-2018r. żaden sędzia tut. Sądu nie awansował.

Po wnikliwej analizie dalszej treści niniejszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji obejmuje obowiązek przetworzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429). Biorąc pod uwagę powszechną opinię wyrażaną przez sądy administracyjne dla właściwego rozstrzygnięcia wniosku wymagającego przetworzenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonywać wnioskowanego przetworzenia.
Wzywam zatem stronę wnioskującą do wykazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych. W razie braku odpowiedzi we wskazanym terminie podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych.
Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym "wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego" (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2111/13).
Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam stronę wnioskującą, że wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 31 października 2019 r.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1429), powiadamiam nadto, że w związku z rozpatrywaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął w dniu 2 września 2019 r., powstał obowiązek pobrania od strony wnioskującej opłaty w wysokości 700,00 zł. Kwotę niniejszą proszę wpłacić na numer rachunku bankowego Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim: 12 1010 0055 1213 0050 4400 0000.
Jako tytuł przelewu proszę określić: ,,opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z dnia 2 września 2019 r. A.061-21/19".
Powiadomienie o wysokości kosztów ma na celu umożliwienie stronie wnioskującej podjęcie decyzji o pokryciu kosztów udostępnianych informacji, gdyż ze względu na wysokość opłaty może odstąpić od wskazanego we wniosku sposobu lub formy udostępnienia informacji, poprzestając na sposobie, z którym nie wiążą się opłaty.
Strona wnioskującą od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia ma 14 dni na poinformowanie Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim, czy zgadza się na pokrycie kosztów określonych w powiadomieniu. Jeżeli w tym terminie nie wpłynie do Sądu odpowiedź Wnioskodawczyni, sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam, że wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku na dzień 31 października 2019 r.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lwówku Śl.

Z poważaniem
Andżelika BURDUKIEWICZ
Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy
ul. Jaśkiewicza 12
59-600 Lwówek Śląski
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl<mailto:biuro@lwowekslaski.sr.gov.pl>;
andzelika.burdukiewicz@lwowekslaski.sr.gov.pl<mailto:andzelika.burdukiewicz@lwowekslaski.sr.gov.pl>
tel. +48 756469464