Informacja publiczna przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu 2

A-0142-61/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa tut. Sądu z 6 września br. zawierające
informacje publiczne oraz wezwanie do wykazania szczególnego interesu
publicznego.

Z poważaniem

Ilona Stachowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

----------------------------------------------

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ul. Młyńska 1A, 61 - 729 Poznań

tel. 61 46 82 504, fax. 61 46 82 513

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Płocku 1

Dzień dobry,

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Płocku w załączeniu uprzejmie odpowiedź na pismo.

Bogumiła Ciećwierz

Oddział Kadr

Sąd Rejonowy w Gryfinie - odp z 6.09.2019r dot. wniosku o udzielnie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie 1

W załączeniu przesyłamy pismo z 6.09.2019r dot. odpowiedzi na wniosek o
udzielenie informacji publicznej. Prosimy o potwierdzenie otrzymanego
pisma.

Hanna Kosatka

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Gryfinie

Odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wiadomość e-mail z dnia 01.09.2019 r.

--

Z poważaniem,

Paulina Bieniawska-Rechnio

Starszy inspektor

Zastępca Kierownika Oddziału

Oddział Administracyjny

e-mail: paulina.rechnio@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

tel. 25 756 49 66 | fax 25 756 49 40

----------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756 49 00 | fax: 25 756 49 40

http://minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Mińsk Mazowiecki.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

Z poważaniem

st. insp. Tomasz Sokół

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Or.1431.79.2019 przez BLACHOWNIA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pismo z dnia 07 lipca br.

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lesku 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Gierula

Sekretariat Prezesa

Sądu Rejonowego w Lesku

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

Blachownia przez BLACHOWNIA 1

Gazeta w załączeniu

--
Pozdrawiam, Paulina Głuszko

Stanowisko ds. promocji gminy

Urząd Miejski w Blachowni

e-mail: promocja@blachownia.pl

tel: 343270409 wew.122 / kom. 508257208

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Leżajsku 1

Dzień Dobry

W załączeniu skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Leżajsku z dnia 6 września 2019 roku.

Pozdrawiam
Brygida Kogut
Sąd Rejonowy w Leżajsku
Tel. 17 2405 307

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pan / Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do wniesienia organu nadzorczego.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.lezajsk.sr.gov.pl<http://www.lezajsk.sr.gov.pl> w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Proszę o rozważenie, czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamiy się do ochrony środowiska naturalnego.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie 2

Dzień dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczna z 1.09.2019 r.

M. Maciuła

Sąd Rejonowy w Lubaczowie

Tel. 16/6325064

informacja publiczna-odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Leżajsku 1

Dzień Dobry

W załączeniu skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Leżajsku z dnia 6 września 2019 roku.

Pozdrawiam
Brygida Kogut
Sąd Rejonowy w Leżajsku
Tel. 17 2405 307

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pan / Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do wniesienia organu nadzorczego.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.lezajsk.sr.gov.pl<http://www.lezajsk.sr.gov.pl> w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Proszę o rozważenie, czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamiy się do ochrony środowiska naturalnego.

informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Łodzi 1

Szanowi Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na zadane przez Państwa pytania we wniosku o udzielenie informacji publicznej kierowanym do Prezesa SO w Łodzi z dnia 1 września 2019

z poważaniem
spec. Anna Wojtczak

---------------------------------------------------
Sąd Okręgowy w Łodzi
Oddział ds. analiz i organizacji pracy
Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
tel.: (42) 677-89-87 (88)

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Łodzi – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

?

Pozdrawiam

Jolanta Kurdziel
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Łańcucie
tel. 17 2242 323
jolanta.kurdziel@lancut.sr.gov.pl

Ochrona Danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pan/Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lancut.sr.gov.pl<http://www.lancut.sr.gov.pl> w zakładce "ochrona danych osobowych".

Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego

________________________________
Od: sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR_Lancut_sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie 1

?W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z dnia 9 września 2019

Pozdrawiam

Jolanta Kurdziel
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Łańcucie
tel. 17 2242 323
jolanta.kurdziel@lancut.sr.gov.pl

Ochrona Danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pan/Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lancut.sr.gov.pl<http://www.lancut.sr.gov.pl> w zakładce "ochrona danych osobowych".

Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego

________________________________
Od: sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR_Lancut_sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pismo przez Sąd Okręgowy w Szczecinie 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 6 września 2019r. Adm- 028-143/19.

Jolanta Uziębło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Szczecinie
tel. (91) 48-38-336
e-mail <mailto:juzieblo@szczecin.so.gov.pl> juzieblo@szczecin.so.gov.pl

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Twoja wiadomość

Do: Gulej Mirosław
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 9 września 2019 11:07:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu udostępnienia informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grójcu

Dzień dobry,

W związku z otrzymanym w dniu 2 września 2019 r. wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., uprzejmie powiadamiam, że udostępnienie żądanych informacji nie może zostać zrealizowane w terminie wskazanym w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1830, z późn. zm.). Powodem opóźnienia w załatwieniu wniosku jest konieczność zebrania danych. Sąd nie dysponuje, w tej chwili, informacją, która w swojej treści i układzie odpowiadałaby zakresowi opisanemu przez Państwa we wniosku.

W związku z powyższym powiadamiam na podstawie art. 13 ust. 2 ww. ustaw, że udostępnienie wnioskowanej informacji nastąpi w nowym terminie tj. do dnia 28 października 2019 r.

Podrawiam,

Sylwia Kwiatkowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Grójcu

tel. 048/664-84-00

sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl<mailto:sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl>

www.grojec.sr.gov.pl<http://www.grojec.sr.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

A-060-63)19 przez Sąd Rejonowy w Suwałkach 1

Odpowiedź na wniosek z dnia 1 września 2019r. o udzielenie informacji publicznej .

Z poważaniem

Bożena Suchocka

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 2 w3rześnia 2019r. o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Katarzyna Łukanowicz
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bolesławcu
tel. 756469501
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Bolesławcu z siedzibą pod adresem: ul. Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@vp.pl<mailto:abi@vp.pl>;

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 1

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. stanowiące odpowiedź na poniższy wniosek.

Z poważaniem

Anna Banicka
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

W dniu 2019-09-02 o 10:36, BOI_SRGorzów pisze: