A-067-79/19 PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 1

?Olsztyn, 11 września 2019 r.
A-067-79/19

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

e-mail: sprawa-14427@fedrowanie.siecobywatelska.pl?

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie z 11 września 2019 r. z załącznikiem.

z poważaniem
Agnieszka Krawiec
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Olsztynie
...................................................................
Sąd Rejonowy w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 pok. 239 II piętro
10-543 Olsztyn
Tel. 89 5230 137, Fax 89 5230 241
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.sr.gov.pl
sr.olsztyn@olsztyn.sr.gov.pl
http://olsztyn.sr.gov.pl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu http://olsztyn.sr.gov.pl/
Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy.
________________________________
Od: sprawa-14427@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14427@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Olsztyn BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14427@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Oleśnie

Twoja wiadomość

Do: Grabas Małgorzata
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:14 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 11 września 2019 11:09:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Adm.-402-84/19 przez Sąd Rejonowy w Sopocie 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w
Sopocie.

--
Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Jurewicz
Sąd Rejonowy w Sopocie
Oddział Administracyjny
ul. 1 Maja 10, 81-828 Sopot
tel. 58 55 49 810, fax 58 55 49 826

UWAGA:
ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz
udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy.
Dziękujemy.

-RODO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa |
|danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych |
|w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
|(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej |
|Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kościerzynie 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 1 września 2019r.

--
Z poważaniem
Aleksandra Niklas
St. Inspektor
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Kościerzynie
tel./fax:58 680-13-48

Sąd Rejonowy w Kościerzynie z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Dworcowej 2, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kościerzynie
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Sądu Rejonowego w Kościerzynie, pod adresem: http://www.koscierzyna.sr.gov.pl , w zakładce: Ochrona danych osobowych.

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14366@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odp przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 1

LW Adm. 054-51/19

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 11.09.19 r.

Marta Osińska
St. inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku
Tel. (81) 46 48 714

odpowiedź na udostepnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu

W odpowiedzi na pytania w trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie
przekazuje poniższe informacje:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.

SSA Andrzej Daczyński

2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.

SSA Krzysztof Józefowicz

3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego
Prezesa tutejszego sądu?

4.05.2011-3.05.2017

4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich
wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 42 sędziów,

2017 r. - 42 sędziów,

2018 r. - 41 sędziów.

5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we
wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 4 sędziów,

2017 r. - 4 sędziów,

2018 r. - 4 sędziów.

6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie
odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 6 sędziów art. 77 par 1, 23 sędziów art. 77 par. 9,

2017 r. - 7 sędziów art. 77 par 1, 19 sędziów art. 77 par. 9,

2018 r. - 3 sędziów art. 77 par 1, 22 sędziów art. 77 par. 9.

7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016,
2017 i 2018 roku?

2016 r. - 0 sędziów,

2017 r. - 0 sędziów,

2018 r. - 0 sędziów.

8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio
we wszystkich wydziałach)

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

średnio

na sędziego

2016

227,0

199,2

304,7

237,5

2017

198,7

223,8

176,0

200,5

2018

188,4

250,0

214,6

210,7

9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
2018? (niezależnie od wydziału)

2016 r. - 490 spraw,

2017 r. - 408 spraw,

2018 r. - 413 spraw.

10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
2018? (niezależnie od wydziału)

2016 r. - 30 spraw,

2017 r. - 28 spraw,

2018 r. - 27 spraw.

11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą
spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

2016 r. - 97,1%

2017 r. - 94,6%

2018 r. - 96,4%

12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą
spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

2016 r. - 83,3%

2017 r. - 85,7%

2018 r. - 63,0%

13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów
akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Filtry w programie Sędzia 2 pozwalają na ustalenie ilości tomów akt dla
każdej sprawy.

14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów
akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Filtry w programie Sędzia 2 pozwalają na ustalenie ilości tomów akt dla
każdej sprawy.

Beata Becker

Z-ca Kierownika Sekretariatu IV Wydziału Wizytacji

Kierownik Zespołu ds. analiz i organizacji pracy

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Tel. 61 827 45 72

email: statystyka@poznan.sa.gov.pl

A-061-34/19 przez None 1

Dzień dobry

uprzejmie przesyłam w załączeniu odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

z poważaniem

Aleksandra Nowakowska
inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Opole
tel.: 77 54 15 405
fax: 77 45 31 917

adm.0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przekazuję pismo z dnia 11 września 2019 roku.

Z poważaniem
Anna Wieczorek
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
tel.: (22) 501-97-02, (22) 501-97-03,
fax.: (22) 620-34-45
e-mail: a.wieczorek@mokotow.sr.gov.pl

odpowiedź SR Gryfice przez Sąd Rejonowy w Gryficach 1

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pana Prezesa na pismo z dnia 01.09.2019r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Małgorzata Bujak

Kierownik Oddz. Administracyjnego

SR Gryfice

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią 1

Dzień dobry

A-060-38/19

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1.09.2019 uprzejmie informuję, iż z uwagi na czasochłonne przygotowanie odpowiedzi i okolicznościami wynikłymi w sprawach rodzinnych (nieobecność do dnia 20.09.2019) uprzejmie informuję, iż dalsza odp. na wniosek będzie udzielona w terminie do 30.09.2019r .

Ponadto zwracam się z prośbą o dokładniejsze sprecyzowanie pkt. 11 i 12 .

Odpowiedzi na;

pkt. 1- BARTOSZ ŁAPIŃSKI

pkt.2 – MAŁGORZATA ŁOSOŚ,

pkt.3 – 26.01.2008r. do 31.12.2012r.

pkt 4. – rok 2016 -7 sędziów; 2017-7 sędziów; 2018-8 sędziów,

pkt.5- rok 2016-0; 2017-0; 2018-0

pkt.6- w tutejszym Sądzie nie było przypadków delegacji z innych Sądów.

Pkt. 7 -awanse sędziów:

- rok 2016- 2

- rok 2017-1

Pkt. 13 i pkt 14 sąd nie prowadzi statystyki , o której mowa w pytaniach.

Z poważaniem

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

Tel/Faks. (52) 386-78-21

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią pod adresem: bip.naklo.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona Danych Osobowych

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji plublicznej OA-055-70/19 przez Sąd Okręgowy w Płocku 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Monika Figurska
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Płocku

e-mail: adm@plock.so.gov.pl<mailto:adm@plock.so.gov.pl>
monika.figurska@plock.so.gov.pl<mailto:monika.figurska@plock.so.gov.pl>
tel. 24 269 72 58

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku

Pani/Pana dane osobowe w Sądzie Okręgowym w Płocku przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016r. (dalej: RODO)

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Płocku z siedzibą Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock - reprezentowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku (dalej: ADO).
2. Kontakt z ADO jest możliwy: listownie pod adresem Sąd Okręgowy w Płocku z siedzibą Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, e-mail: prezes@plock.so.gov.pl<mailto:prezes@plock.so.gov.pl>, tel. 24 269 72 59
3. W Sądzie Okręgowym w Płocku został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy: listownie Pl. Narutowicza 4, 09-404 Płock, e-mail: iod@plock.so.gov.pl<mailto:iod@plock.so.gov.pl>, tel. 24 269 73 59
4. Przetwarzanie danych osobowych, w Sądzie Okręgowym w Płocku, odbywa się w celu wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 8 Ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych z dn. 27.07.2001r.
5. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Płocku odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt c, e RODO.
6. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
7. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku nie są i nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku są i będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującym w Sądzie Okręgowym w Płocku.
9. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku przysługuje prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
10. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
11. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Płocku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Re:Wniosek oinformację publiczną A.060.85.2019 przez Sąd Rejonowy w Mogilnie 1

Dzień dobry.

W zał. przesyłam pismo  A.060.85.2019 w sprawie udzielenia informacji publicznej.

z poważaniem
Renata Woźniak
Kierownik Sam. Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Mogilnie

W dniu: Niedziela, Wrzesień 01, 2019 22:35 CEST, sprawa-14406@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
 
Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14406@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek z dnia 01.09.2019 r. przez Sąd Rejonowy w Strzelinie 1

Dzień Dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 01.09.2019 r.

Pozdrawiam,

Teresa Malik
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Strzelinie
tel.: 71 74 99 102
fax: 71 39 27 132

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Strzelinie.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Strzelin.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa tutejszego Sądu na wniosek z dnia 01.09.2019r.

Z poważaniem
Ewa Kozioł
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowego
w Strzelcach Opolskich

SRPiZ przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 11.09.2019r. Nr Prez.
969/2019

Z poważaniem
Magdalena Skowrońska

--

Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie
tel. 091-46-03-520

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem
i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań
na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Włodawie 1

Danuta Biała
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sad Rejonowy we Włodawie
82 5721 115

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

________________________________
Od: sprawa-14557@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14557@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5062 Sekretariat Prezesa
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14557@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja publiczna (Adm.-0143-172/19) przez Sąd Apelacyjny w Krakowie 2

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 września 2019 r., znak: Adm.-0143-172/19.
Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji.

Z poważaniem
Katarzyna Rogowska
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Apelacyjny w Krakowie
tel.: 12 41 75 534, fax: 12 41 75 554
Wszelkie odpowiedzi proszę kierować na adres oddzial.administracyjny@krakow.sa.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@krakow.sa.gov.pl>
[cid:image002.png@01D480B8.EB872F30]
P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten email

Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended only for the person or entity to whom it is addressed and may contain confidential or restricted content. In case you are not the intended recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution, reproduction or other use of this communication or its attachments is prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the sender and remove the message with attachments immediately.

FW: pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 11 września 2019r.

---------------------------
Magdalena Siembida
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Tel. 15 643 45 46

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera. The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer

A-061-32/19 przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie 1

Z poważaniem

Sylwia Poborczyk
inspektor
Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
tel. 74 6334130

Realizując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:

http://www.dzierzoniow.sr.gov.pl/index.php?idg=24&id=307&x=10

A-022-344/19 przez Sąd Okręgowy w Krośnie 1

--
Artur Kret
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Inspektor Ochrony Danych
Sądu Okręgowego w Krośnie
tel. 134373603

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie 1

?

Dzień dobry;

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z dnia 11.09.2019 r. dot. Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Emilia Kopańko
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw
NIP 564-178-84-50
Regon 000570720-00035

tel./fax 82 576 33 05
tel. 509 713 075
e-mail: emilia.kopanko@krasnystaw.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
________________________________
Od: sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5017_Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adm.-058-40/19 przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 1

Dzień dobry,

w zał. przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Anna Marcinkowska

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 1

Adm. 0143-173/19

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie na zapytanie przesłane do tut. Sądu przez za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 2 września 2019 r.

Z poważaniem

Łukasz Cichowski

Inspektor Ochrony Danych

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Tel. 22 328 60 26

iod@warszawa-wola.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,, adres e-mail: <mailto:srwarwola@warszawa.so.gov.pl> srwarwola@warszawa.so.gov.pl 2. W sądzie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: <mailto:iod@warszawa-wola.sr.gov.pl> iod@warszawa-wola.sr.gov.pl 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w wiadomości mailowej pytania. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania. 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania. 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania. 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubartowie 1

Dzień dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku

Z poważaniem

Anna Charęzińska

pf kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Lubartowie

tel.81 852 68 24

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl> pisze:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może
zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez
pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie
o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.