Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sopocie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres boi@sopot.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nisku

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@nisko.sr.gov.pl> o 2019-09-01 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-09-02 09:47

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sopocie

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Sopocie  uprzejmie
informuje, iż poniższy  wniosek  został przekazany do Oddziału
Administracyjnego tut. Sądu  według właściwości.

W razie kolejnej korespondencji proszę o jej przesyłanie bezpośrednio do
w/wym Oddziału, na adres skrzynki poczty elektronicznej:
administracyjny@sopot.sr.gov.pl.*
*

Z poważaniem.
Joanna Konarczak
Starszy Inspektor
Sądu Rejonowego w Sopocie

Dostęp do spraw dla stron i pełnomocników jest możliwy za pośrednictwem internetowego Portalu Informacyjnego https://portal.gdansk.sa.gov.pl/login
Więcej informacji odnośnie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych na stronie Sądu Rejonowego w Sopocie Biuletynu Informacji Publicznej:
http://www.sopot.sr.gov.pl/portal-informacyjny/

UWAGA:
ten dokument może zawierać informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i przeznaczone tylko do wiadomości adresata. Zabrania się kopiowania oraz
udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat. Jeżeli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o jego skasowanie i powiadomienie nadawcy.
Dziękujemy.

-RODO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Sąd Rejonowy w Sopocie z siedzibą w Sopocie przy ul. 1 Maja 10, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sopocie informuje, że przetwarzanie Państwa |
|danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych |
|w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) |
|(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej |
|Sądu Rejonowego w Sopocie pod adresem: http://www.sopot.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14486@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: boi@mokotow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-09-01 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
Biuro Obsługi Interesanta
===================================================================
ul. Ogrodowa 51a
00-873 Warszawa

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Pana/i e-mail uprzejmie informuję, że e-mail został
przekazany do Sekretariatu Prezesa.

Treść niniejszej wiadomości oraz załączniki są poufne i prawnie
chronione. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani adresatem informujemy, że
jej rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnych
charakterze jest zabronione. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne i
trwałe jej usunięcie oraz poinformowanie o zaistniałej sytuacji nadawcę.

Z poważaniem
Inspektor Magdalena Witaszek
Biuro Obsługi Interesantów

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Twoja wiadomość

Do: Informacja
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 09:57:45 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dzień dobry. Informuje, że Państwa wniosek został przekazany do Oddziału
Administracji tut. Sądu jako właściwego do jego rozpoznania.

Pozdrawiam. Renata Matuszczyk (BOI)

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14524@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

SpamPrzeczytano:_Wniosek_o_informację_publiczną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Twoja wiadomość

Do: administracja@jedrzejow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 10:05.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku

Twoja wiadomość

Do: boi@szczecinek.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 09:59.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łasku

Twoja wiadomość

Do: 4183-administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 10:09:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce

Twoja wiadomość

Do: Informacja SR Wieliczka
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 10:16:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce

Twoja wiadomość

Do: informacja@wieliczka.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 02.09.2019 10:16.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@tarnobrzeg.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 01.09.2019 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Radomsku

Twoja wiadomość

Do: 4174-administracja SR Radomsko
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 10:27:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju

Twoja wiadomość

Do: S-4092-jastrzebie
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 10:53:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Olsztynie

Twoja wiadomość

Do: Foks Katarzyna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 10:53:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: SR Krakow-Krowodrza-Sąd
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 10:57:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Nieprzeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Zabrze

Twoja wiadomość

Do: Katarzyna Sobczyk
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 6 lutego 2019 15:36:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta bez czytania o godzinie 2 września 2019 10:58:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubinie

Twoja wiadomość

Do: Olszewska Joanna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 11:06:21 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zambrowie

Twoja wiadomość

Do: Niewiarowska Iwona
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 11:06:09 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Wrześni

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<administracja@wrzesnia.sr.gov.pl> o 2019-09-01 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-09-02 11:05

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Twoja wiadomość

Do: 4017-informacja
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:09 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 11:18:24 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Figurska Monika
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: 2 września 2019 11:29:25 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach

Twoja wiadomość

Do: Oddział Administracyjny SR Katowice-Zachód w Katowicach
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:06 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 11:39:28 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

Twoja wiadomość

Do: 4090-Biuro Obsługi Interesantów
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 11:53:47 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.