Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

Szanowni Państwo,

zapytanie skierowałam do Oddziału Administracyjnego tut. Sądu.

z poważaniem

Katarzyna Zagórska

________________________________
Od: sprawa-14541@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14541@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4090-Biuro Obsługi Interesantów
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14541@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy

Twoja wiadomość

Do: Michorczyk-Poturaj Edyta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 12:38:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BRANIEWO

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, Urząd Gminy w Braniewie poniżej przesyła informacje.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

----

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

----

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

----

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

----

Pozdrawiam

Patrycja Wojtowicz

Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych

Urząd Gminy Braniewo

ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

tel. 55 644 03 00

faks 55 644 03 01

gmina@gminabraniewo.pl <mailto:gmina@gminabraniewo.pl>

www.gminabraniewo.pl <http://www.gminabraniewo.pl>

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Braniewo, adres: ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod@gminabraniewo.pl <mailto:iod@gminabraniewo.pl>

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-18 10:36:40.484472+00:00 na > adres gmina@gminabraniewo.pl <mailto:gmina@gminabraniewo.pl> <http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA3MTEyMTQ0NTAuMzM5NDAuOTUxNUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxUaHUsIDExIEp1bCAyMDE5IDIxOjQ0OjUwIC0wMDAwfGdtaW5hQGdtaW5hYnJhbmlld28ucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXww>

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Działdowie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<srdzialdowo@dzialdowo.sr.gov.pl> o 2019-09-01 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-09-02 13:21

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Działdowie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<srdzialdowo@dzialdowo.sr.gov.pl> o 2019-09-01 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-09-02 13:21

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie

Twoja wiadomość

Do: Stanicki Lucjan
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 11:35:57 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie

Twoja wiadomość

Do: Sąd Rejonowy w Pszczynie - Biuro Obsługi Interesantów
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 13:25:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.na wniosek przez Sąd Rejonowy w Brzozowie 1

--
z poważaniem
Iwona Orłowska-Duplaga
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Brzozowie

tel: 13 434 48 00

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message
or disclose its contents to any person.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Leżajsku

Twoja wiadomość

Do: Sajdyk Daniel
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 2 września 2019 13:49:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Świeciu

Twoja wiadomość

Do: sad@swiecie.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-02 14:24.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: informacja@strzelce-kraj.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-09-01 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@kamien.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 01.09.2019 22:35

odczytano w dniu 03.09.2019 07:45.

PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie

________________________________
Od: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: boi
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14302@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Radomiu

Twoja wiadomość

Do: 4151-poi
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: 3 września 2019 08:07:27 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Radomiu 1

Witam
Informuję, że Państwa e-mail został przekazany do Sekretariatu Pani Prezes Sądu Rejonowego w Radomiu.
Z poważaniem
Tomasz Sagan

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie

Twoja wiadomość

Do: Michalczak Katarzyna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 września 2019 08:19:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Twoja wiadomość

Do: boi@gniezno.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-03 08:17.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Dzień dobry,

- pismo przekazane zostaje do dalszych czynności do Oddziału Administracyjnego tut. sądu.

Z poważaniem

Mariusz Kościelniak

Kierownik BOI

_____

Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Franciszkańska 9
62-200 Gniezno

tel. (+48) 61 423 93 60

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.

Rozpowszechnianie wiadomości, kopiowanie jej lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi.

Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej www.gniezno.sr.gov.pl

P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z
uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z
pamięci komputera.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Leśniak Magdalena
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 września 2019 08:27:50 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Suwałkach

Twoja wiadomość

Do: Uściłko Iwona
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 20:35:05 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany

została przeczytana: 3 września 2019 06:39:06 (UTC) Uniwersalny czas koordynowany.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<boi@goleniow.sr.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o03.09.2019 07:48

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Dębicy

Twoja wiadomość

Do: boi@debica.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-03 08:41.

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu 2

Nr Prez. A.065/72/19

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 03 września 2019 roku, Prez. A.065/72/19.

Urszula Gurzyńska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poi@kolobrzeg.sr.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o03.09.2019 10:08