Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Żorach

Twoja wiadomość

Do: Oddział Administracyjny - SR Żory
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 września 2019 11:05:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedź na inf. publiczną Adm.-0132-31/19 i zobowiązanie przez Sąd Rejonowy w Kozienicach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam częściową odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej oraz zobowiązanie do sprecyzowania wniosku.

Iwona Myśler
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Specjalista w Oddziale Administracyjnym
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
tel. 048 614-29-13 wew. 202

Uwaga: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubinie 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja dot. terminu udzielenia odpowiedzi na poniższy wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Z poważaniem

Sylwia Wyraz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Lubinie
ul. Wrocławska nr 3
59-300 Lubin

Nr telefonu: (76) 7544 200
Nr faksu: (76) 7544 211
e-mail: oddzial.administracyjny@lubin.sr.gov.pl
e-mail: sylwia.wyraz@lubin.sr.gov.pl
________________________________
UWAGA:
Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Lubinie, reprezentowany przez Prezesa Sądu.
Więcej informacji na http://www.lubin.sr.gov.pl<http://www.legnica.sr.gov.pl/> i na tablicy informacyjnej.
________________________________
Od: Olszewska Joanna
Wysłane: 2 września 2019 11:11
Do: Wyraz Sylwia
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14387@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14387@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR_Lubin_BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14387@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 02 września 2019 roku A-099-32/19 w przedmiocie wydłużenia terminu do załatwienia wniosku.

Agnieszka Sarnacka
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
tel.85 731 21 06

________________________________
Od: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adm-0144-83/19 przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes SSR Elżbiety Witkowskiej z dnia 3
września 2019r. dotyczące udzielenia informacji publicznej.

Natalia Kusak

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim

tel. 33 8475518, fax. 33 8445900

<http://www.oswiecim.sr.gov.pl> www.oswiecim.sr.gov.pl

Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki
przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest
zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że
wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne
wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione.
Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o
powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z
załącznikami.

This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended
only for the person or entity to whom it is addressed and may contain
confidential or restricted content. In case you are not the intended
recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution,
reproduction or other use of this communication or its attachments is
prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the
sender and remove the message with attachments immediately.

Adm. 058-51/19 WEZWANIE DO WYKAZANIA INTERESU PUBLICZNEGO przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 1

Z poważaniem,

Aleksandra Kamińska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach
tel. 32 3387 777
……………………………………………………………..

ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
www.gliwice.sr.gov.pl
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości oraz nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.
Nadawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania przez nieuprawnioną osobę, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu niedokładności lub niekompletności wiadomości, gdyż Internet nie jest bezpiecznym środkiem łączności.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended solely for the use of the individual or entity to whom is addressed. If you are not the intended recipient, then any disclosure, copying, distribution or any other action in reliance upon is expressly prohibited and may be unlawful. In this case, please advise the sender by replying and deleting this message.
The sender cannot accept any liability for any loss or damage arising from the use of this message or from delayed, intercepted, corrupted or virus-infected e-mail transmission. Also, since the Internet is not a secure environment, any responsibility for the accuracy or completeness of this message cannot be accepted as well
________________________________

dot. inf.publ. A-061-237/19 przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu 2

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 września 2019 r. wraz z klauzulą informacyjną.

Pozdrawiam

________________________________

Agata Kubiak

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

tel. 71-37-04-205, pok. 326

agata.kubiak@wroclaw.so.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Wrocław.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Strzelinie

Twoja wiadomość

Do: Kołosińska Grażyna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 3 września 2019 15:16:38 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

dot. inf.publ. A-061-237/19 przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 4 września 2019 r.

Pozdrawiam

________________________________

Agata Kubiak

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław

tel. 71-37-04-205, pok. 326

agata.kubiak@wroclaw.so.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Wrocław.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu

Twoja wiadomość

Do: Mika Krzysztof
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 4 września 2019 13:55:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Redel Kamila
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 4 września 2019 14:04:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Złotowie

Twoja wiadomość

Do: biuropodawcze@zlotow.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-01 22:35

odczytano w dniu 2019-09-04 15:30.

dot. Wniosku o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 3 września 2019 r. sygn. A-061-25.

Dorota Jaskulska
zastępca kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu
tel 77 40 53 167
dorota.jaskulska@kozle.sr.gov.pl<mailto:dorota.jaskulska@kozle.sr.gov.pl>

Adm-0163-72.2019 przez Sąd Okręgowy w Częstochowie 1

Adm-0163-72.2019

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 1 września 2019 roku w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 4 września 2019 roku Adm-0163-72.2019.

Z poważaniem,

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Częstochowie

Izabela Piskorska
tel.: 34 3684410, fax.: 34 3684420

e-mail: so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl<mailto:so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl>
Administratorem Państwa danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z siedzibą: ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych - jest dostępna tutaj<https://czestochowa.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,3,133>. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

A-061-44/19 przez Sąd Rejonowy dla Wrocława-Krzyków we Wrocławiu 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo A-061-44/19.

Ewa Ostrowska

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

we Wrocławiu

tel. 71 749 63 18

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court for Wroclaw-Krzyki in Wroclaw.

________________________________
Od: sprawa-14259@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14259@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4012-DU_ADMINISTRACYJNY
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14259@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 1

Pozdrawiam
Halina Kruk
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
tel. 29 745-37-41
e-mail sekretariat@ostrowmaz.sr.gov.pl
________________________________
Od: sprawa-14435@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14435@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Kruk Halina
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14435@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adm.-058-138/19 / WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez Sąd Okręgowy w Gliwicach 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 4 września 2019 roku, znak Adm.-058-138/19 wraz z klauzulą informacyjną.

Z poważaniem
Dorota Deciuk
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubinie

Twoja wiadomość

Do: Rawinis Halina
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 5 września 2019 11:18:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

A-060-45/19 dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olecku 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Olecku oraz wezwanie z dnia 05.09.2019 r. A-060-45/19.

Z poważaniem,
Karolina Grądzka
Starszy inspektor SR w Olecku

Sąd Rejonowy w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Tel. 87 523 06 00, fax 87 523 05 99
e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl<mailto:olecko@olecko.sr.gov.pl>
www.olecko.sr.gov.pl<http://www.olecko.sr.gov.pl/>

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Końskich 1

Końskie, dnia 5 września 2019r.

Dzień dobry.

     W załączeniu uprzejmie przesyłam uzupełnienie pisma Adm.
0144-22/19 z dnia 5 września 2019r.

Proszę o wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,
Anita Szmidt
Z-ca Kierownica
Oddziału Administracyjnego

Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego w Końskich
tel. 041 372 27 02 wew. 254.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Szubinie 1

A.060.23.2019

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam żądane informacje zgodnie z treścią e-maila z dnia
01.09.2019r

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie

Jadwiga Wołowicz

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Szubinie

Sąd Rejonowy w Szubinie z siedzibą w Szubinie, Pl. Wolności 4, 89-200
Szubin, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie informuje,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Szubinie pod
adresem: www.szubin.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona
Danych Osobowych.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Płocku

Twoja wiadomość

Do: Pędraszewska-Kwaśniak Anna
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 5 września 2019 13:22:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odpowiedź na wniosek z dnia 2 września 2019 roku. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

Szanowni Państwo!

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 2 września 2019 roku o udostępnienie
informacji publicznej zgodnie z zarządzeniem Wiceprezesa tut. Sądu na
podstawie art. 8 ust. 3 i 4 informuję, że w zakresie punktów 1-5, 6 Państwa
wniosku informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Sądu
pod adresem www.sppragapolnoc.pl. W zakresie punktów 7-12 informuję, że
Wiceprezes tut. Sądu sklasyfikował wnioskowane informacje jako informację
publiczną przetworzoną, w związku z czym udostępnienie Państwu przedmiotowej
informacji może nastąpić po wykazaniu przez Państwa powodów, dla których
spełnienie żądania będzie szczególnie istotne dla interesu publicznego w
terminie 14 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
Końcowo, w zakresie punktów 13 i 14 wniosku informuję, że w tut. Sądzie nie
gromadzono takich informacji.

Adm-0143-113/19

Z poważaniem,

Bogdan Płonecki

Specjalista ds. administracyjnych

Sekretariat Wiceprezesa

tel. +48 22 50 91 505

e-mail: <mailto:sekretariat.wiceprezesa@srpragapolnoc.pl>
sekretariat.wiceprezesa@srpragapolnoc.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

tel. +48 22 50 91 500 (cenrtala), fax +48 22 50 91 160

e-mail: <mailto:boi@srpragapolnoc.pl> boi@srpragapolnoc.pl

tel. +48 22 50 91 158

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie
internetowej Sądu: <http://www.srpragapolnoc.pl/> www.srpragapolnoc.pl

Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Prezes
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie (03-813) z siedzibą
przy ul. Terespolskiej 15A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w tut.
Sądzie: e-mail: <mailto:iod@srpragapolnoc.pl> iod@srpragapolnoc.pl, tel.
(22) 50-91-165. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b lub f RODO. Dane osobowe przetwarzane są
w celu udzielenia stosownej informacji, zgodnie z wnioskiem. Okres ich
przechowywania jest zależny od charakteru korespondencji. Prawa podmiotu
danych zawarte zostały w klauzuli informacyjnej na stronie Sądu:
www.srpragapolnoc.pl, w zakładce "ochrona danych osobowych".

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie.

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

__________ Informacja programu ESET Endpoint Security, wersja bazy sygnatur
wirusów 13602 (20160606) __________

Wiadomość została sprawdzona przez program ESET Endpoint Security.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com