RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Krośnie 2

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 12 września 2019r., nr: A-051-1-28/19

Agata Cebula

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Krośnie

tel. 134375675

SR Wadowice przez Sąd Rejonowy w Wadowicach 1

odpowiedź do Adm. 0144-30/19 przez Sąd Rejonowy w Bochni 1

Dzień Dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 2 września
2019 r.

--
Pozdrawiam,
Katarzyna Londo
Sąd Rejonowy w Bochni
tel. 14 6152103,
fax 14 6124266

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie 1

Szanowni Państwo

W załączeniu uprzejmie przesyłamy odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 12.09.2019r. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu

Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Kwidzynie
     /55/ 262 45 43

"Sąd Rejonowy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Plac Plebiscytowy 1,
reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie informuje, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kwidzynie pod adresem:
http://www.kwidzyn.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych."

dot. wniosku o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie 1

A-051-70/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia
12 września 2019 roku.

Pozdrawiam,

Daria Kowalczyk

Kierownik Oddziału Administracyjnego

_____

Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Oddział Administracyjny
ul. Franciszkańska 9
62-200 Gniezno

fax./tel. (+48) 61 426 10 34

tel. (+48) 61 423 93 02

P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne.
Pomyśl o środowisku.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z
uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z
pamięci komputera.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej
www.gniezno.sr.gov.pl <http://www.gniezno.sr.gov.pl/>

Adm 0143-214/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 2

W załączeniu, uprzejmie przesyłam pismo Adm 0143-214/19.

Z poważaniem,
Danuta Gałązka

Specjalista ds. informacji publicznej

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
tel. (22) 55 39 196

fax (22) 55 39 197

srsr_logo_final_poziom_CMYK do maila

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
pod adresem:
<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych>
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych.

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu uprzejmie przesyłam pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Z poważaniem
Teresa Krociel
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Tarnobrzegu

A-061-23/19 przez Sąd Rejonowy w Głogowie 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 1 września 2019 r.

Z poważaniem

Ilona Jóźwicka

Ilona Jóźwicka
SR w Głogowie
tel. 76 754-52-50

RE informacja publiczna Adm. 0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 1

SĄD REJONOWY

DLA WARSZAWY-MOKOTOWA

W WARSZAWIE

XVI WYDZIAŁ CYWILNY


Warszawa, dnia 13 września 2019 roku

Adm. 0143-202/19

L.dz.


Stowarzyszenie Sieć

Obywatelska

Watchdog Polska

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z
dnia 01 września 2019 roku uprzejmie informuję, iż w XVI Wydziale Cywilnym
wielkość referatów przestawiała się następująco:

Rok

Największy referat

Najmniejszy referat

2016

464

334

2017

637

470

2018

937

604

Z poważaniem

Wioletta Grzegrzółka

Kierownik Sekretariatu XVI Wydziału Cywilnego

--

Treść niniejszej wiadomości oraz załączniki są poufne i prawnie chronione. W
przypadku, gdy nie jest Pan/Pani adresatem informujemy, że jej
rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnych charakterze
jest zabronione. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne i trwałe jej usunięcie
oraz poinformowanie o zaistniałej sytuacji nadawcę.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu 1

Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2019 r. o udostępnienie informacji
publicznej, w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w
Sandomierzu z dnia 12.09.2019 r. Nr Adm-0144-42/19.
Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
elektroniczną.

Z poważaniem
-------------------------------------
Agnieszka Borkowska
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel. 15 834 21 21
fax. 15 832 36 12

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14472@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
_____________________________
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel./fax (15) 8323612

Dot. Adm.-0144-30/19 przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej 1

Witam!

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 12 września 2019 r., Adm.-0144-30/19.

Pozdrawiam

Kierownik Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
w Dąbrowie Tarnowskiej
Edyta Płaneta

Tel. 14-64-44-217

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam raz jeszcze wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wysłany do Państwa również 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email, z którego otrzymali Państwo powyższy wniosek.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Suwałkach 1

A-060-45/19

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 12 września 2019r. A-060-45/19.-

Z poważaniem

Iwona Uściłko
Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel.: 87 56 31 239
iwona.uscilko@suwalki.so.gov.pl<mailto:iwona.uscilko@suwalki.so.gov.pl>

SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH
www.suwalki.so.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Suwałkach z siedzibą: ul. Waryńskiego 45 , 16 - 400 Suwałki .
Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych – która jest dostępna tutaj: www.suwalki.so.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sierpcu

Twoja wiadomość

Do: Czubakowska Marta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 13 września 2019 10:54:29 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sierpcu 1

?Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam informację dot. przedmiotowego wniosku.

________________________
Marta Czubakowska
________________________________
Od: sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5024_administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A-063-140/19 - odp. przez Sąd Okręgowy w Olsztynie 1

Z poważaniem

Dawid Kalinowski
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 44 A; 10-543 Olsztyn
tel. (89) 521 60 11, faks (89) 521 61 60
e-mail: oddzial.administracyjny@olsztyn.so.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@olsztyn.so.gov.pl>

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu (https://www.olsztyn.so.gov.pl<https://www.olsztyn.so.gov.pl/>),
w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14
Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w wyniku rozmowy telefonicznej okazało się, że poprzednie 2 wiadomości wysłaliśmy do Państwa na niewłaściwy adres email. W związku z tym jeszcze raz przesyłam wniosek - tym razem na adres podany telefonicznie.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14328@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca, na podstawie uchwały Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018 (uchwała zawierająca podpisy elektroniczne w załączeniu)

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie

Twoja wiadomość

Do: Sławińska Elżbieta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 13 września 2019 11:12:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 13 września 2019 11:15:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Adm 0143-2722/19 RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 1

Dnia, 13 września 2019 roku

Adm-0143-2722/19

Szanowni Państwo,

Sieć Obywatelska Warchdog Polska

Adres e-mail: 14252@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniesiony elektronicznie ( data wpływu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie 2września 2019 roku ) uprzejmie przedstawiam informację.

Odpowiedź udzielona zostaje wyłącznie drogą elektroniczną.

Proszę o potwierdzenie jej otrzymania.

Małgorzata Gogowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie

<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy> http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/894/1159/sad-rejonowy-dla-m-st-warszawy

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, z siedzibą: 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82.

Administrator informuje, że:

1. W Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego <mailto:iod@warszawa.sr.gov.pl> iod@warszawa.sr.gov.pl. Do Inspektora ochrony danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw opisanych w pkt 7.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże w wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane jedynie przez osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty uprawnione z mocy prawa.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie osoby i podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające dane w celu świadczenia usług na zlecenie administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach lub wewnętrznych procedurach administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa krajowego, prawo do:

* dostępu do swoich danych osobowych,

* sprostowania swoich danych,

* usunięcia danych w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

* ograniczenia przetwarzania danych, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ma wpływu na wynik postępowania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione. The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Żorach 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję pismo prezesa tut. Sądu z dnia 12 września 2019r., stanowiące odpowiedź na poniższą korespondencję.

Z poważaniem
Agnieszka Fuks
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Żorach
tel. 32 47 59 655

________________________________
Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot niebędący jej adresatem jest zabronione.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną oraz przesłanie zawiadomienia na adres iod@zory.sr.gov.pl Jednocześnie bardzo prosimy o usunięcie jej treści z poczty elektronicznej. Dziękujemy Sąd Rejonowy w Żorach

________________________________
Od: sprawa-14553@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14553@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: Oddział Administracyjny - SR Żory
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14553@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pismo dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kozienicach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam pismo dotyczące wniosku o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Iwona Myśler
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Specjalista w Oddziale Administracyjnym
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
tel. 048 614-29-13 wew. 202

Uwaga: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

odpowiedź dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 1

Adm.S-0144-102/19
Kraków, dn.13.09.2019

Dzień dobry,
w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia
1.09.2019r. o udostępnienie informacji publicznej.

Małgorzata Rybińska
Oddział Kadr
Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adm-0143-103/19 odpowiedź na wniosek z dnia 01.09.2019r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie 1

W załączeniu, uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego dla
Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, na Państwa wniosek o dostępie do
informacji publicznej z dnia 01.09.2019r.

Alicja Żochowska

Kierownik

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

tel. 22 509 15 14

fax 22 509 11 25

e-mail adm_srppd@warszawapraga.so.gov.pl

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Płońsku 2

Wykonując zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Płońsku w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem
Ilona Zabłocka
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Płońsku

e-mail: adm@plonsk.sr.gov.pl<mailto:adm@plonsk.sr.gov.pl>
tel.23 662 20 10 w.306

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sędziowie i sprawy sędziów przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany drogą elektroniczną w dniu 01 września 2019 roku dot. sędziów i spraw sędziów.

Z poważaniem,
---------------------
Ewa Burza
Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Oddział Administracyjny
tel. /44/ 635 76 12
fax /44/ 741 57 09
e-mail: administracja@belchatow.sr.gov.pl