RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sławnie 1

Dzień dobry,

w załączeniu na zarządzenie Pana Prezesa, przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

Monika Sawicka

Samodzielna Sekcja Administracyjna

Sądu Rejonowego w Sławnie
ul. I-go Pułku Ułanów 20 ,76-100 Sławno

<mailto:sr.slawno@koszalin.so.gov.pl> sr.slawno@koszalin.so.gov.pl tel. +48 598106731 / fax. +48 598106732
__________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż na stronie internetowej w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Sądu Rejonowego w Sławnie znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
__________________________________________________________________________

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14480@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA5MDEyMDM1MTcuNzIwMC45MzAyMUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxTdW4sIDAxIFNlcCAyMDE5IDIwOjM1OjE3IC0wMDAwfGJpdXJvcG9kYXdjemVAc2xhd25vLnNyLmdvdi5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQxfDA%3D>

Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Nysie 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Nysie z dnia 13 września 2019 r.

Z poważaniem
Daria Czepiel
Sekretariat Prezesa
Sąd Rejonowy w Nysie
tel. 077 4483516
daria.czepiel@nysa.sr.gov.pl<mailto:daria.czepiel@nysa.sr.gov.pl>
________________________________

________________________________
Od: sprawa-14421@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14421@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4006_BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14421@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.09.2019 roku przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 1

Dzień dobry

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w załączeniu uprzejmie przesyła odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 02.09.2019 roku - drogą elektroniczną zgodnie z wnioskiem.

Z poważaniem
Agnieszka Kłaczkiewicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21, pokój 64
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 67 12 800, fax 75 67 12 801
e-mail: srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl<mailto:srjg@jelenia-gora.sr.gov.pl>
agnieszka.klaczkiewicz@jelenia-gora.sr.gov.pl<mailto:agnieszka.klaczkiewicz@jelenia-gora.sr.gov.pl>

P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne. Pomyśl o środowisku.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w korespondencji e-mail, których zakres może zawierać (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie WWW Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (zakładka "Ochrona Danych osobowych") http://www.jelenia-gora.sr.gov.pl/download/klauzula-informacyjna-1529585821.pdf

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie 1

P. Szymon Osowski
P. Katarzyna Batko - Tołuć

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

BIS-0153-187/19

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 2.09.2019 r., w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 12.09.2019 r.

Joanna Adamowicz
z-ca kierownika
Biura Obsługi Interesantów
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
w Warszawie
tel. 22 440 40 83

dot. Wniosek o informację publiczną - odp. SR Świdnica (A-061-111/19) przez Sąd Rejonowy w Świdnicy 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 13.09.2019r. (A-061-11/19).

Z poważaniem

Monika Molenda
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Świdnicy
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica
tel. 74 8518454

Prez - 008 - 326/19 informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Katowicach 2

Pani
Katarzyna Batko-Tołuć
Pan
Szymon Osowski

W załączeniu przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 września 2019 r. Prez - 008 - 326/19 oraz zestawienie danych.

st. insp. Anna Badura
Sekretariat Wiceprezesa
Sądu Okręgowego w Katowicach
Tel. 32 60 70 203

odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 13 września 2019r. (A-061-21/19).

Kierownik o/administracyjnego

Sądu Rejonowego w Kluczborku

Anna Żołnierek

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Tarnowie 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam stosowną odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Z poważaniem

Joanna Kicińska
Sąd Okręgowy w Tarnowie

A-061-201/19 - odp. na inf. publi. przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich 1

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania załączonej wiadomości.

z poważaniem
Iwona Maślach
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Realizując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem: http://www.zabkowice.sr.gov.pl/pl/dokumenty/RODO

informacja publiczna przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z
13.09.2019 r. nr Adm.105.176.2019.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie jego otrzymania.

Z poważaniem

Karolina Śreniawa-Pisarska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

--------------------------------------------------------------------------------
Sąd Apelacyjny w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 28/29,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Dyrektora Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pod adresem:
http://www.gdansk.sa.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Oddział Administracyjny
tel. 58 32 38 507

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie 1

Kraków, dnia 13 września 2019 r.

Adm. K. 0144-102/19

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z dnia 13 września 2019 r. ?

Agnieszka Książek

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Adm. 061-137/19 Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim 1

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim jako odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Inspektor
Dagmara Nowak

p.f. Kierownika Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 46
24-300 Opole Lubelskie

tel./fax 81 827 28 25

NIP 717 183 05 74
REGON 000322956

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

________________________________
Od: sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DU-5014_Administracyjny SR Opole Lubelskie
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14432@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowidź na wniosek z dnia 1.09.2019 roku przez None 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 1.09.2019 roku.

Grażyna Kaczmarek

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy
w Jastrzębiu-Zdroju
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej http://www.jastrzebie.sr.gov.pl/index.php?id=387

Pismo - Adm.Ch.-0144-39/19 przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie 1

Dzień dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w
Chrzanowie SSR Rafała Sobczuk z dnia 9.09.2019r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Ewelina Czerbniak

Starszy Inspektor

O/Administracyjny

SR Chrzanów

informacja publiczna dla Watchdog (43) przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim 2

Z poważaniem,

Karina Adamska
Z-ca Kierownika O/Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel. 41 24 62 000

informacja publiczne przez Sąd Rejonowy w Garwolinie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa z dn. 13.09.2019r. Nr A-0183-33/19.

Z poważaniem
Barbara Talarek
St.inspektor
p.f. Kierownika
Oddziału Administracyjnego
SR w Garwolinie
Tel./fax 25 684 17 30

A-029-113/19 przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie 1

Witam

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w
Szczecinie z dnia 13 września 2019 roku nr A-029-113/19.

Pozdrawiam

Agnieszka Plichta

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Apelacyjny w Szczecinie | ul. Mickiewicza 163 | 71-165 Szczecin

tel.: (91) 48 49 480, faks (91) 48 49 482 | e-mail:
<mailto:aplichta@szczecin.sa.gov.pl> aplichta@szczecin.sa.gov.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Wrześni 1

Dzień Dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa

Pozdrawiam

Małgorzata Maślij

Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
we Wrześni

tel. 61 436 90 01

ODP: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie 1

Witam,
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z tut. Sądu.

Z poważaniem,
_____________________________________________
mgr Magdalena Zabagło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Krakowa- Nowej Huty w Krakowie
tel.(012) 619-55-10
tel/fax.(012) 619-50-37
magdalena.zabaglo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl<mailto:magdalena.zabaglo@krakow-nowahuta.sr.gov.pl>
________________________________
Od: sprawa-14247@fedrowanie.siecobywatelska.pl [sprawa-14247@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
Wysłano: 1 września 2019 22:35
Do: kontakt
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14247@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A-061-25/19 dot. informacji publicznej przez MUCHARZ 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 13 września 2019r. Nr Prez. A-061-25/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 września 2019r.

Pozdrawiam

Anita Sulewska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sąd Rejonowy w Grajewie

tel. 86 272 02 81

e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl<mailto:administracja@grajewo.sr.gov.pl>

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Grajewie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Grajewie, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych - jest dostępna {tutaj<http://lomza.so.gov.pl/index.php?k=509>}. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Siedlcach 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z 13.09.2019r. nr A-0151-67/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udip.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem
Ewa Cabaj
Specjalista ds. administracyjnych
Sądu Okręgowego w Siedlcach
ul. Sądowa 2
08-100 Siedlce
Tel. 25 6407846
www.siedlce.so.gov.pl<http://www.siedlce.so.gov.pl/>
e-mail: ewa.cabaj@siedlce.so.gov.pl<mailto:ewa.cabaj@siedlce.so.gov.pl>

P Czy musisz drukować tę wiadomomość? Pomyśl o Środowisku.
Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Siedlcach z siedzibą przy ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Sądu pod adresem: www.siedlce.so.gov.pl<http://www.siedlce.so.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy,
że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.

Sąd Okręgowy w Siedlcach

pismo OA-175-061-22/2019 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 1 września 2019
r.

Pozdrawiam

Agnieszka Radkiewicz

................

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Ul. Szprotawska 3

68-100 Żagań

...............

tel/fax. 68 367 11 01 / 02

Uwaga:

Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być
poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informuję, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

SR Kartuzy - odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Kartuzach 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2019 r.

Karolina Bednarek

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Kartuzach

Fw: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Wrześni 2

Dzień Dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pisma Pana Prezesa

Pozdrawiam

Małgorzata Maślij

Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
we Wrześni

tel. 61 436 90 01

A-061-105/19 przez Sąd Okręgowy w Białymstoku 2

??

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 września 2019 roku A-061-105/19.

z poważaniem

Monika Wierciszewska

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Okręgowy w Białymstoku

tel. 85 7459 209

e-mail: oa@bialystok.so.gov.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku,<http://bialystok.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych.html> w zakładce Ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

Podstawa prawna: art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Jeśli otrzymał Pan/i niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.