informacja publiczna-odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Leżajsku 1

Dzień Dobry

W załączeniu skan pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Leżajsku z dnia 6 września 2019 roku.

Pozdrawiam
Brygida Kogut
Sąd Rejonowy w Leżajsku
Tel. 17 2405 307

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pan / Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do wniesienia organu nadzorczego.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.lezajsk.sr.gov.pl<http://www.lezajsk.sr.gov.pl> w zakładce "Ochrona danych osobowych".

Proszę o rozważenie, czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamiy się do ochrony środowiska naturalnego.

informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Łodzi 1

Szanowi Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na zadane przez Państwa pytania we wniosku o udzielenie informacji publicznej kierowanym do Prezesa SO w Łodzi z dnia 1 września 2019

z poważaniem
spec. Anna Wojtczak

---------------------------------------------------
Sąd Okręgowy w Łodzi
Oddział ds. analiz i organizacji pracy
Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
tel.: (42) 677-89-87 (88)

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Okręgowy w Łodzi – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie

?

Pozdrawiam

Jolanta Kurdziel
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Łańcucie
tel. 17 2242 323
jolanta.kurdziel@lancut.sr.gov.pl

Ochrona Danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pan/Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lancut.sr.gov.pl<http://www.lancut.sr.gov.pl> w zakładce "ochrona danych osobowych".

Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego

________________________________
Od: sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR_Lancut_sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie 1

?W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z dnia 9 września 2019

Pozdrawiam

Jolanta Kurdziel
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Łańcucie
tel. 17 2242 323
jolanta.kurdziel@lancut.sr.gov.pl

Ochrona Danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Łańcucie z siedzibą w Łańcucie. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań administracyjnych. Ma Pan/Pani prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.lancut.sr.gov.pl<http://www.lancut.sr.gov.pl> w zakładce "ochrona danych osobowych".

Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego

________________________________
Od: sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR_Lancut_sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14390@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pismo przez Sąd Okręgowy w Szczecinie 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 6 września 2019r. Adm- 028-143/19.

Jolanta Uziębło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Szczecinie
tel. (91) 48-38-336
e-mail <mailto:juzieblo@szczecin.so.gov.pl> juzieblo@szczecin.so.gov.pl

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Twoja wiadomość

Do: Gulej Mirosław
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:20 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 9 września 2019 11:07:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu udostępnienia informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Grójcu

Dzień dobry,

W związku z otrzymanym w dniu 2 września 2019 r. wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., uprzejmie powiadamiam, że udostępnienie żądanych informacji nie może zostać zrealizowane w terminie wskazanym w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1830, z późn. zm.). Powodem opóźnienia w załatwieniu wniosku jest konieczność zebrania danych. Sąd nie dysponuje, w tej chwili, informacją, która w swojej treści i układzie odpowiadałaby zakresowi opisanemu przez Państwa we wniosku.

W związku z powyższym powiadamiam na podstawie art. 13 ust. 2 ww. ustaw, że udostępnienie wnioskowanej informacji nastąpi w nowym terminie tj. do dnia 28 października 2019 r.

Podrawiam,

Sylwia Kwiatkowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Grójcu

tel. 048/664-84-00

sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl<mailto:sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl>

www.grojec.sr.gov.pl<http://www.grojec.sr.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

A-060-63)19 przez Sąd Rejonowy w Suwałkach 1

Odpowiedź na wniosek z dnia 1 września 2019r. o udzielenie informacji publicznej .

Z poważaniem

Bożena Suchocka

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przedstawiam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 2 w3rześnia 2019r. o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Katarzyna Łukanowicz
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bolesławcu
tel. 756469501
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Bolesławcu z siedzibą pod adresem: ul. Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@vp.pl<mailto:abi@vp.pl>;

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 1

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. stanowiące odpowiedź na poniższy wniosek.

Z poważaniem

Anna Banicka
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

W dniu 2019-09-02 o 10:36, BOI_SRGorzów pisze:

informacja publiczna 29/19 przez Sąd Rejonowy w Zgierzu 1

Dzień dobry w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu z dnia 5 września 2019 roku

Z poważaniem
Renata Zbik

Z-ca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słubicach 1

W załączeniu przesyłam wezwanie PSR do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej.

Andżelika Krajewska

Kierownik Oddziału Administracyjnego
sekretariat@slubice.sr.gov.pl
tel. 95 750 70 24

Sąd Rejonowy w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3B
69-100 Słubice

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14481@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SKAŁA 3

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Thu, 14 Mar 2019 09:16:13 +0100
Nadawca: Dom Kultury <domkultury@kulturaskala.pl>
Odpowiedź-Do: domkultury@kulturaskala.pl
Adresat: sprawa-8097@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry. Przepraszam za opóźnienie odpowiedzi.

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale - samorządowa instytucja
kultury Miasta i Gminy Skała, informuje, że do końca 2018 roku wydawał
miesięcznik Kronika Miasta i Gminy Skała.

Obecnie prawdopodobnie pismo stanie się bezpłatnym kwartalnikiem.
Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

Gmina celowo nigdy nie zamieszczała odpłatnych ogłoszeń, nie było też
artykułów sponsorowanych.

Miesięcznik miał charakter społeczno -kulturalny, ale zawsze były
zamieszczane w nim informacje z życia i prac gminy czy Rady Miejskiej.
Niejednokrotnie publikowane były w nim też uchwały Rady Miejskiej,

czy informacje o ważnych dla mieszkańców działaniach.

Niestety nie posiadamy wszystkich numerów w postaci pdf.

Jeśli Państwo chcecie możemy dosłać wydrukowane egzemplarze gazety.

Miłego dnia,
*Grzegorz Kowalik*
*Dyrektor*
*Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale*
<http://www.skala.pl> domkultury@kulturaskala.pl
<mailto:domkultury@kulturaskala.pl>
http://www.kulturaskala.pl/
  tel. 12/ 389 17 77, 12/ 389 10 91
**

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie 1

Z poważaniem

Anna Kloc
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Pszczynie
43-200 Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina 14, tel. 32 44 94 190, www.pszczyna.sr.gov.pl<http://www.pszczyna.sr.gov.pl/>

odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Dębicy 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź udzieloną przez Prezesa Sądu
Rejonowego w Dębicy na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem ,

Stanisława Kokoszka

Starszy Inspektor

Sądu Rejonowego w Dębicy

Tel. 14 680 76 20

Dane osobowe przetwarzane w niniejszej korespondencji są niezbędne do
realizacji zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Sądu
Rejonowego w Dębicy i zostaną usunięte po udzieleniu lub uzyskaniu stosownej
odpowiedzi, o ile nie podlegają odpowiedniemu zakwalifikowaniu do właściwej
kategorii wyrażonej brzmieniem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) i
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie
przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów
państwowych lub do zniszczenia (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991) a także
hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) został spełniony poprzez umieszczenie Klauzuli informacyjnej
na stronie internetowej Sądu <http://www.debica.sr.gov.pl>
www.debica.sr.gov.pl - zakładka "Ochrona danych osobowych.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Łęczycy

Sieć Obywatelska Watchodog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 września 2019 r. uprzejmie informuje, iż informacja publiczna nie może zostać
udostępniona w terminie określonym w art.13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2011 o dostępie do informacji
publicznej z uwagi na konieczność zebrania danych.
Informacja, której wnioskodawca oczekuje zostanie udostępniona w terminie do 2 października 2019 r.

Z upoważnienia Prezesa Sądu
Izabela Domagała
Kierownik SSA

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łęczycy - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://www.leczyca.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,231>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Mielcu 1

szanowni Państwo

W odpowiedzi na poniższy wniosek w załączeniu uprzejmie przesyłam skan
pisma Pani PSR w Mielcu z dnia 09.09.2019 roku.

z poważaniem

st. sekr. sąd. Sylwia Matera

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14400@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

inf publ. przez Sąd Okręgowy w Lublinie 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 10 września 2019 r. nr Adm -095-191/19.

Z poważaniem

Monika Nowak
główny specjalista ds. administracyjnych
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Lublinie
tel. 81 46 01 006

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wołowie 1

Szanowni Państwo

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wołowie w załączeniu uprzejmie przesyłam żądaną informację.

--
Z Poważaniem
Elżbieta Gutowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Wołowie
ul. Mikołaja Reja 11
56-100 Wołów
tel. 71 75 66 102
e-mail: administracyjny@wolow.sr.gov.pl<mailto:administracyjny@wolow.sr.gov.pl>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Wołowie.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Wołów.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Jaśle 1

Uprzejmie przedstawiam żądane informacje.

Teresa Nawracaj

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Jaśle

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Brzegu 5

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z klauzula informacyjną.

Pozdrawiam

Beata Staworowska
Oddział Administracyjny
w Sądzie Rejonowym w Brzegu
tel. 77 4442310
e-mail: sekretariat-sad@brzeg.sr.gov.pl<mailto:sekretariat-sad@brzeg.sr.gov.pl>
Beata.Staworowska@brzeg.sr.gov.pl<mailto:Beata.Staworowska@brzeg.sr.gov.pl>

________________________________
Od: Siłka Anna
Wysłane: 2 września 2019 08:22
Do: Staworowska Beata
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

Pozdrawiam

Anna Siłka

Biuro Obsługi Interesanta

Sąd Rejonowy

w Brzegu

tel. 77 4442331

________________________________
Od: sprawa-14290@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14290@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4030_SR_Brzeg_BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14290@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysyłanie wiadomości e-mail: informacja publiczna - Adm.061-39 przez None 1

Dzień dobry
W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Marzena Kostusik
Starszy inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
tel. 083 343 63 14 wew. 502, fax. 342 08 80 wew. 505

Informacja zawarta w tej transmisji jest przeznaczona tylko dla osoby lub jednostki, do której jest adresowana. Może ona zawierać zastrzeżone i poufne informacje i jeżeli to nie Państwo są wskazanym odbiorcą, nie można kopiować, rozpowszechniać lub podejmować żadnych czynności w oparciu o nią. W przypadku otrzymania tej transmisji przez pomyłkę, proszę powiadomić nadawcę za pomocą e-maila zwrotnego i usunąć tę transmisję (wraz z załącznikami) z Państwa systemu.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej.

Dane za lata 2016-2018 przez Sąd Rejonowy w Żninie 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam żądane dane, o których mowa w piśmie z dnia
01.09.2019r

Z poważaniem

w/ Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Lidia Świtała

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Choszcznie 1

dzień dobry;
W załączeniu przesyłam pismo z dnia 10 września 2019 r. A 026-31/19.

Pozdrawiam
Monika Świątek - Brzezińska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Choszcznie
tel. 95 765 70 69 wew. 11