odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONECK 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 r. (wpływ 22.02.2017 r.) Urząd Gminy w Konecku uprzejmie informuje, że w 2014 roku do tutejszego urzędu wpłynęły 64 wnioski pisemne o informację publiczną, w 2015 roku - 67 wniosków o informację publiczną, natomiast w 2016 r., tych wnioków wpłynęło 46.

Ponadto informuję, że w załączeniu przekazuję skany ewidencji wniosków o informację publiczną za lata 2014, 2015 i 2016, zgodnie z punktami 4, 5, 6 Państwa wniosku.

Pozdrawiam

Anna Lewandowska
Urząd Gminy w Konecku
tel. 54 2722302 w.17

odpowiedź na wniosek przez URSZULIN 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 lutego 2017r. (data wpływu: 22
lutego 2017r.) informuję, że:

Ad. 1 Liczba wniosków o informację publiczną otrzymanych przez Urząd w
2014 roku - 37.

Ad. 2 Liczba wniosków o informację publiczną otrzymanych przez Urząd w
2015 roku - 36.

Ad. 3 Liczba wniosków o informację publiczną otrzymanych przez Urząd w
2016 roku - 28.

4. W załączeniu rejestr podań dot. wniosków o informację publiczną za
2014 rok.

5. W załączeniu rejestr podań dot. wniosków o informację publiczną za
2015 rok.

6.W załączeniu rejestr podań dot. wniosków o informację publiczną za
2016 rok.

Ewa Szokałczyk

Inspektor

--
Urząd Gminy Urszulin - Sekretariat
ul. Kwiatowa 35
22-234 Urszulin
NIP 565-13-13-932
tel.: 082 571-30-24
fax: 082 571-30-01

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CISEK 4

Szanowni Państwo.

Odpowiadając na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości wniosków pisemnych o informację publiczną uprzejmie informuję, że:

* w roku 2014 wpłynęło do urzędu 15 wniosków,

* w roku 2015 wpłynęło do urzędu 21 wniosków,

* w roku 2016 wpłynęło do urzędu 28 wniosków.

Jednocześnie załączam ewidencję/rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w roku 2014, 2015 i 2016.

Z up. Wójta

Jerzy Groeger
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY CISEK
ul. Planetorza 52
47-253 CISEK

<wlmailhtml:www.cisek.pl> www.cisek.pl

<mailto:info@cisek.pl> info@cisek.pl
tel. faks: +48 77 487 11 40

Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się,
czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 13 marca 2017 r.

OR.1431.13.2017

EPH sp. z o.o.

ul. Krótka 6b/13

58-420 Lubawka

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, przesłany pocztą elektroniczną w dniu 24 lutego br., zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), informuję, co następuje:

odp. na pyt. 1

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie posiada aktualną bazę zawierającą inwentaryzację wyrobów azbestowych.

odp. na pyt. 2

Na terenie gminy została przeprowadzona inwentaryzacja w 2012 r.

odp. na pyt. 3

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest prowadzona jest na bieżąco, w związku z tym nie jest planowane przeprowadzenie kolejnej inwentaryzacji.

odp. na pyt. 4

Nie planujemy skorzystać z dofinansowania do wykonania lub zaktualizowania inwentaryzacji azbestu.

odp. na pyt. 5

Na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie od 2008 r. prowadzone są działania polegające na usuwaniu azbestu. Do chwili obecnej zostało usunięte 153,883 Mg. Pozostało do usunięcia 911,166 Mg.

odp. na pyt. 6

Tak, korzystaliśmy z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Podmiot udostępniający informację:

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

Dane osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:

Katarzyna Markowska – Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim

Dane określające tożsamość osoby, która udostępniła informację:

Krzysztof Widźgowski – Sekretarz Miasta

Data udostępnienia: zgodna z datą wysłania ww. informacji tj. 13 marca 2017 r.

z poważaniem

Krzysztof Widźgowski

Zastępca Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

tel. stacjonarny : 56 4729610

tel. stacjonarny-bezpośredni / fax : 56 4742979

tel. komórkowy : 784299871

e-mail: sekretarz@umnowemiasto.pl

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

woj. warmińsko-mazurskie

e-mail: urzad@umnowemiasto.pl

www.umnowemiasto.pl

Fwd: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2016 rok przez TCZEW 1

cd.wniosku o informację publiczną SK.1431.14.2017

info. pub. przez JÓZEFÓW 1

Józefów, 03.03.2017 r.

OR.1431.07.2017.RR

Pani Katarzyna Batko-Tołuć

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
21.02.2017 r. informuję, że Urząd Miejski w Józefowie otrzymał wniosków
o udostępnienie informacji publicznej w:

2014 r. – 41,

2015 – 28,

2016 – 28.

Wszystkie wnioski otrzymane były drogą elektroniczną. W zał. scan za
poszczególne lata.

Z poważaniem

Robert Rabiega – Sekretarz gminy

wniosek o informację przez CHLEWISKA

Witam

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 roku Gmina Chlewiska informuje, że
do urzędu w latach 2014r.- 2015 r. wpłynęło 22 wnioski
o udzielenie informacji publicznej .

W roku 2016 wpłynęło 13 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

Na chwilę obecną nie jest prowadzona ewidencja wniosków o udzielenie
informacji publicznej.

Pozdrawiam

Gmina Chlewiska.

Wysyłanie wiadomości e-mail: Rejestr wniosków o udost. informacji punl. 2015r. przez BORKOWICE 3

Pani Katarzyna Batko-Tołuć
Pan Szymon Osowski
W odpowiedzi na wniosek w sprawie udostepnienia informacji publicznej z dnia
21 lutego 2017r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
z 2015 poz.2058 ze zm.) Wójt Gminy Borkowice, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42,
26-422 Borkowice przesyła w załączeniu pliki zawierające rejestry wniosków o
udostepnienie informacji publicznej za 2014, 2015 i 2016r. Jednocześnie
informujemy, że wpłynęła następująca liczba wniosków:
Rok 2014 - 44,
Rok 2015 - 30,
Rok 2016-36.
Zup. Wójta -Sławomir Tamioła -Sekretarz Gminy
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Rejestr wniosków o udost. informacji punl. 2015r.

dot.udostępnienie informacji publicznej przez GRABOWIEC 3

Dzień Dobry
W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.02.2017 r o udostępnienie informacji
publicznej
informuję jak poniżej

Ad. 1/ 0
Ad. 2/ 0
Ad. 3/ 0
Ad. 4 - załącznik
Ad. 5 - załącznik
Ad. 6 - załącznik
Pozdrawiam
J.Nosko

Odpowiedź na wniosek przez ŁAGIEWNIKI 1

Dzień dobry
w załączeniu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem
Wiesław Ciećwierz
Gmina Łagiewniki
ul. Jedności Narodowej 21
58-210 Łagiewniki

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informaji publicznej przez MSZANA DOLNA 3

Znak: OG.1431.11.2017

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22 lutego 2017 r. informuję, że:

1. Urząd Miasta w Mszanie Dolnej w roku 2014 otrzymał - 37 wniosków o udostępnienie informacji publicznej

2. Urząd Miasta w Mszanie Dolnej w roku 2015 otrzymał - 48 wniosków o udostępnienie informacji publicznej

3. Urząd Miasta w Mszanie Dolnej w roku 2016 otrzymał - 60 wniosków o udostępnienie informacji publicznej

4.Udostępnienie spisu spraw wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2014 r. - przesyłam w załączeniu

5. Udostępnienie spisu spraw wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2015 r. - przesyłam w załączeniu

6. Udostępnienie spisu spraw wniosków o udostępnienie informacji publicznej z 2016 r. - przesyłam w załączeniu

Z poważaniem
Faustyna Kaletka
UM Mszana Dolna

__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 15026 (20170303) __________

Wiadomoœć została sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŁBIEL 1

W załączeniu przesyłamy powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do
załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem

Ewa Mazek

Zastępca Wójta

W dniu 2017-02-21 o 22:00, sprawa-2494@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZYDNIK DUŻY 1

W załączeniu przesyłam żądaną informację publiczną.

Wioletta Niezbecka
Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, GMINA WOHYŃ przez WOHYŃ

Wohyń, 7 marca 2017 r.
Działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 w zw. z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 23), w związku ze złożonym elektronicznie wnioskiem z dnia 21 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawiam:
1) zawiadomić, że sprawy nie można załatwić w terminach wskazanych w art. 35 k.p.a., z uwagi na konieczność przygotowania ewidencji/spisu wniosków za lata 2014-2016;
2) wskazać nowy termin załatwienia sprawy tj. udostępnienia informacji – do dnia 31 marca 2017 r.
Uzasadnienie: Strona złożyła elektronicznie wniosek w dniu 21 lutego 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie otrzymanych przez tut. urząd wniosków o udostępnienie informacji publicznej za lata 2014-2016. Takie wnioski były składane w różnej formie, istnieje potrzeba przygotowania ewidencji/spisu wniosków za wskazane lata oraz przygotowanie scanów/kopii elektronicznych do wydania. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.
Z up. Wójta Tomasz Jurkiewicz Sekretarz Gminy Wohyń

Odpowiedź na wniosek przez CZAJKÓW 11

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Czajków,dnia 02.03.2017 A Zielińska

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez GORLICE 3

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 r. Urząd Miejskie w Gorlicach informuje, że:

Ad. 1. w 2014 r. wpłynęło 18 wniosków o informację publiczną,

AD. 2. w 2015 r. wpłynęło 21 wniosków o informację publiczną,

Ad. 3. w 2016 r. wpłynęło 17 wniosków o informację publiczną,

Ad. 4-6. Załączniki.

Z poważaniem

Joanna Ryczek

Wydział Organizacyjny

Urzędu Miejskiego w Gorlicach

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOWALEWO POMORSKIE 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek oraz ewidencję w pliku PDF
oraz Open Office
Magdalena Radko

W dniu 2017-02-21 o 20:30, sprawa-458@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. 56 684 10 24, fax. 56 684 10 71
www.kowalewopomorskie.pl

Gm. Huszlew - Odp. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej z 21.02.2017 przez HUSZLEW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--/* Font Definitions */@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* Style Definitions */p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-priority:99; color:#0563C1; text-decoration:underline;}a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-priority:99; color:#954F72; text-decoration:underline;}span.Stylwiadomocie-mail17 {mso-style-type:personal-compose; font-family:"Calibri",sans-serif; color:windowtext;}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-language:EN-US;}@page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}--></style><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" /></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml><o:shapelayout v:ext="edit"><o:idmap v:ext="edit" data="1" /></o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARLINEK 4

Odpowiedź w załączeniu.

W dniu 2017-02-21 o 20:50, sprawa-1041@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek przez BRZESZCZE 1

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 21.02.2017r. Pozdrawiam

--
Maria Pasałka
UG Brzeszcze
Sekretariat
http://www.brzeszcze.pl
e-mail: gmina@brzeszcze.pl
tel. (032)7728500

Informacja zawarta w tym e-mailu jest poufna i objęta tajemnicą zawodową. Jeżeli e-mail otrzymany został przez niewłaściwą osobę, uprzejmie proszę o natychmiastowe powiadomienie o tym fakcie nadawcy i zniszczenie dokumentu. Dziękuję.

The information contained in this e-mail transmission is confidential and privileged. If you have received this e-mail in error, please immediately notify the sender by telephone and destroy the document. Thank you.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MSZANA DOLNA 3

Szanowni Państwo, odpowiadając na Państwa wniosek o udostepnienie informacji
Urząd Gminy Mszana Dolna informuje, iż:

Ad. 1 - w 2014r. Urząd Gminy Mszana Dolna otrzymał 52 wnioski o
udostepnienie informacji publicznej.
Ad.2- w 2015r. Urząd Gmin y Mszana Dolna otrzymał 74 wnioski o
udostępnienie informacji publicznej.
Ad. 3- w 2016r. Urząd Gminy Mszana Dolna otrzymał 78 wniosków o
udostępnienie informacji publicznej.

Odnośnie punktów 4,5,6- skany rejestrów w załączniku.

Pozdrawiam
Monika Gil

Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna
Urząd Gminy Mszana Dolna
e-mail: gmina@mszana.pl
www: www.mszana.pl
tel: 183310009
fax: 185417187

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEPRAW

Uprzejmie informuję, że ze względu na to, że w Urzędzie Gminy Siepraw
informacja publiczna udzielana jest zgodnie z kompetencjami przez każde
stanowisko/referat oddzielnie odpowiedzi na poniżej zadane pytania wymaga
większej ilości czasu, gdyż jest zbierana od każdego stanowiska (urlopy,
chorobowe pracowników). Stąd informuję, że udzielimy odpowiedzi na Państwa
wniosek do 15 marca br.

Z poważaniem

---
Michał Baran
------
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Siepraw
Ul. Kawęciny 30
32 - 447 Siepraw

Tel. 12 37 21 800, 12 37 21 811
Fax. 12 37 21 806
e-mail: mbar@siepraw.pl
www.siepraw.pl
-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji. przez ZEMBRZYCE 5

W załączeniu przesyłam odpowiedz zgodnie z Państwa wnioskiem

z poważaniem
Danuta Smyrak
z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYZDROJE

W odpowiedzi na wniosek o informację z dnia 21 lutego 2017 roku uprzejmie informuję jak niżej.

Ad 1. - 25 wniosków.
Ad 2. - 31 wniosków.
Ad 3. - 68 wniosków.
Ad 4,5,6. - we wskazanym okresie Urząd nie prowadził ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną.

Z poważaniem, Henryk Nogala - sekretarz Gminy Międzyzdroje.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LICHNOWY 1

Lichnowy, dnia 06.03.2017r.

SG 1431.11.2017

W Odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017r. podaje liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Gminy Lichnowy we wskazanych niżej latach:
1) w 2014r. - 23 wnioski,
2) w 2015r. - 46 wniosków,
3) w 2016r. - 46 wniosków.

W załączeniu przesyłam skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzonego w Urzędzie w formie papierowej.

Anna Kunkel
Sekretarz Gminy

--
Anna Kunkel
Zastępca Wójta Gminy / Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Lichnowy
ul. Tczewska 6
82-224 Lichnowy
tel. (55) 271-27-23 wew. 113
fax. (55) 271-27-66