informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa tutejszego Sądu na wniosek z dnia 01.09.2019r.

Z poważaniem
Ewa Kozioł
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowego
w Strzelcach Opolskich

SRPiZ przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 11.09.2019r. Nr Prez.
969/2019

Z poważaniem
Magdalena Skowrońska

--

Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie
tel. 091-46-03-520

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem
i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie,
rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań
na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Włodawie 1

Danuta Biała
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sad Rejonowy we Włodawie
82 5721 115

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

________________________________
Od: sprawa-14557@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14557@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5062 Sekretariat Prezesa
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14557@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja publiczna (Adm.-0143-172/19) przez Sąd Apelacyjny w Krakowie 2

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 września 2019 r., znak: Adm.-0143-172/19.
Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji.

Z poważaniem
Katarzyna Rogowska
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Apelacyjny w Krakowie
tel.: 12 41 75 534, fax: 12 41 75 554
Wszelkie odpowiedzi proszę kierować na adres oddzial.administracyjny@krakow.sa.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@krakow.sa.gov.pl>
[cid:image002.png@01D480B8.EB872F30]
P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten email

Niniejsza korespondencja, w szczególności jej treść oraz załączniki przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści o charakterze poufnym lub zastrzeżonym. W przypadku, gdy nie są Państwo jej zamierzonym adresatem informujemy, że wszelkie ujawnianie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tej korespondencji lub jej załączników jest zabronione. Jeżeli nasza korespondencja została Państwu dostarczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

This correspondence, in particular, its contents and attachments is intended only for the person or entity to whom it is addressed and may contain confidential or restricted content. In case you are not the intended recipient be advised that any disclosure, dissemination, distribution, reproduction or other use of this communication or its attachments is prohibited. If this email was delivered to you by error, please notify the sender and remove the message with attachments immediately.

FW: pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 11 września 2019r.

---------------------------
Magdalena Siembida
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Tel. 15 643 45 46

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera. The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer

A-061-32/19 przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie 1

Z poważaniem

Sylwia Poborczyk
inspektor
Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
tel. 74 6334130

Realizując zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:

http://www.dzierzoniow.sr.gov.pl/index.php?idg=24&id=307&x=10

A-022-344/19 przez Sąd Okręgowy w Krośnie 1

--
Artur Kret
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Inspektor Ochrony Danych
Sądu Okręgowego w Krośnie
tel. 134373603

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie 1

?

Dzień dobry;

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z dnia 11.09.2019 r. dot. Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Emilia Kopańko
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie
ul. Poniatowskiego 31
22-300 Krasnystaw
NIP 564-178-84-50
Regon 000570720-00035

tel./fax 82 576 33 05
tel. 509 713 075
e-mail: emilia.kopanko@krasnystaw.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
________________________________
Od: sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5017_Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14368@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adm.-058-40/19 przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej 1

Dzień dobry,

w zał. przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej.

Anna Marcinkowska

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie 1

Adm. 0143-173/19

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie na zapytanie przesłane do tut. Sądu przez za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 2 września 2019 r.

Z poważaniem

Łukasz Cichowski

Inspektor Ochrony Danych

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

ul. Kocjana 3

01-473 Warszawa

Tel. 22 328 60 26

iod@warszawa-wola.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa,, adres e-mail: <mailto:srwarwola@warszawa.so.gov.pl> srwarwola@warszawa.so.gov.pl 2. W sądzie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: <mailto:iod@warszawa-wola.sr.gov.pl> iod@warszawa-wola.sr.gov.pl 3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w wiadomości mailowej pytania. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania. 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania. 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania. 7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lubartowie 1

Dzień dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku

Z poważaniem

Anna Charęzińska

pf kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Lubartowie

tel.81 852 68 24

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl> pisze:

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-14273@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl> <http://www.siecobywatelska.pl><http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl> <http://www.watchdogportal.pl><http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl> <http://www.funduszesoleckie.pl><http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org> <http://www.informacjapubliczna.org><http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może
zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli przez
pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o poinformowanie
o tym fakcie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kraśniku 1

W związku? z poniższą korespondencją w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Beata Wilkos

kier. Oddz. Adm.

SR Kraśnik

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

________________________________
Od: sprawa-14369@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14369@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4141_Kraśnik Kraśnik
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14369@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adm.005-100/2019 przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich 1

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 01 września 2019 r.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 1 września 2019 r.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim

Danuta Wiśniowska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

e-mail: sekcja.administracyjna@lidzbarkwarminski.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@lidzbarkwarminski.sr.gov.pl>

tel. 89 767 83 02

________________________________

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)

________________________________
Od: sprawa-14381@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14381@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SF LW Sekcja Administracyjna
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14381@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu 2

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem
Krzysztof Mika
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Rejonowym w Raciborzu

tel. 32 4594600

________________________________
Od: sprawa-14459@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14459@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Racibórz - Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14459@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja publiczna SR Cieszyn przez Sąd Rejonowy w Cieszynie 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedz na informację publiczną z dnia 1 września 2019r.

Z poważaniem

Dorota Salachna
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Cieszynie
ul. Garncarska 8
43 - 400 Cieszyn
tel. 33 479 46 15

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu 2

Nr Prez. A.065/72/19

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 11 września 2019 roku, Prez. A.065/72/19 wraz załącznikami, stanowiącego odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urszula Gurzyńska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Grudziądzu

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez Sąd Okręgowy w Legnicy 1

W załączeniu przedstawiam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 12.09.2019r. A-061-65/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Bury
starszy inspektor
Oddział Administracyjny
w Sądzie Okręgowym w Legnicy
tel. 76-7545011
Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Fw: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Goleniowie drogą elektroniczną w dniu 2 września 2019 r.

Z poważaniem,
Anna Górska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Goleniowie
91 466 74 30

Adm 50-114/19 przez Sąd Rejonowy w Legionowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie.

Z poważaniem

Magdalena Kisiel

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Legionowie

Tel (22) 782-36-01

Fax (22) 782-36-09

e- mail m.kisiel@legionowo.sr.gov.pl

www: <http://www.legionowo.sr.gov.pl/> http://www.legionowo.sr.gov.pl

_____

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Legionowie z siedzibą
przy ul. Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo. Podanie danych jest dobrowolne.
Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona
wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej
wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru
danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
na stronie Sądu pod adresem: <http://www.waw.sa.gov.pl/>
www.legionowo.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.
Sąd Rejonowy w Legionowie

Odp. na wniosek przez Sąd Rejonowy w Złotoryi 3

Odpowiedź na wniosek o udzielenie inf. publ. przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim 1

Dzień dobry,
w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z 1 września 2019 roku (Adm-411-534/19.

Z poważaniem

Elżbieta Dudziec

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego

w Grodzisku Mazowieckim

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1

PO-061-212/19

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Z poważaniem

Grażyna Socha
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu
tel. (71) 798-77-43
faks: (71) 798-77-52

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Dziękujemy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz odpowiednio ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.wroclaw.sa.gov.pl, w zakładce RODO oraz w budynku Sądu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.
Thank you. Court of Appeal in Wrocław.

Your personal data is processed by Court of Appeal in Wroclaw in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) and, accordingly, polish Act of 14th December 2018 on the protection of personal data processed with regard to crime prevention and combating. Full information about personal data processing (in Polish language) is available on the website www.wroclaw.sa.gov.pl in tab "RODO" or in the building of the Court.

A-061-25/19 przez Sąd Rejonowy w Oleśnie 1

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 września 2019 r. kierowane w trybie dostępu do informacji publicznej
w załączeniu przedstawiam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie .

na zarządzenie Prezesa sądu

Z wyrazami szacunku

Violetta Kaczmarczyk
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Oleśnie

46-300 Olesno
ul. Sądowa 3

TEL.: 34 3596930
TEL. 506082590

informacja publiczna 061-72 19 przez None 1

--

Beata Koźmińska - Wiśnicka

Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
ul. Świebodzka 5, p. 416
50-046 Wrocław
tel. +48 (71) 748 9017 | fax. +48 (71) 748 9016
www: http://www.wroclaw-fabryczna.sr.gov.pl/

PS: Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments.