A-060-117/19 przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 1

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GUBIN 1

Witam,

Proszę o zapoznanie się z zaproponowanymi Planami do końca tygodnia.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

Adm.SO.-0144-1-259/19 przez Sąd Okręgowy w Krakowie 1

Adm.SO.-0144-1-259/19

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Mieczysława Potejki z dnia 13.09.2019r.

Z poważaniem .

Halina Dubiel
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Krakowie
tel. (12) 619 58 06

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Olsztynie

Twoja wiadomość

Do: Zychowicz Beata
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 16 września 2019 14:33:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach 1

Jelonek Małgorzata

Kierownik Oddz. Adm.

Sąd Rejonowy

ul. Staszica 12

27-200 Starachowice

Tel. 41 246-13-30

e-mail: administracja@starachowice.sr.gov.pl

Adm-0144-182/19 informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Kielcach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 16 września 2019 roku, nr Adm-0144-182/19 wraz z załącznikami, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres: administracja@kielce.so.gov.pl.
Z poważaniem
Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Jolanta Sarnecka

Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce
http://bip.kielce.so.gov.pl
tel: 041-34-02-395

(bez tematu) przez None 1

Z poważaniem,
Sylwia Góra-Korczak,
Sąd Rejonowy w Wieliczce.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie 2

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 16 września 2019 roku.

pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie przez Sąd Rejonowy w Ostródzie 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
S20C-419091613360

--
z poważaniem
Inspektor Małgorzata Stolarska
Oddz. Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostródzie

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli 1

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14415@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo wraz z odpowiedzią.

--
Pozdrawiam
Magdalena Wojtas
Oddział Administracyjny
Sšd Rejonowy
w Nowej Soli
tel.68 356 97 00
fax.68 356 97 02

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Iławie 1

Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 16 września 2019 r., Adm. 0132-32/19, stanowiące odpowiedź na wnosek o udzielenie informacji publicznej.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie

st. sekr. sąd. Katarzyna Maruszewska

p. o. Zastępcy Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Iławie

--------

Sąd Rejonowy w Iławie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Iławie pod adresem: http://www.ilawa.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.
Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pani/Pan zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie ujawnienie, rozpowszechnianie, dystrybucja, powielanie lub inne wykorzystywanie tej wiadomości jest zabronione. Jeżeli niniejsza wiadomość została Państwu doręczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Będzinie przez Sąd Rejonowy w Będzinie 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Będzinie.

Z poważaniem?

Izabela Piurkowska
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Będzinie
tel. 32-36-88-185
izabela.piurkowska@bedzin.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Będzinie pod adresem:https://www.bedzin.sr.gov.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych
Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

SR Tczew - skan odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tczewie 1

Z upoważnienia Pana Prezesa w załączeniu uprzejmie przedstawiam skan
odp. na wniosek złożony drogą elektroniczna w dniu 1 września 2019 r. o
udzielenie informacji publicznej.

--
Katarzyna Ehlert
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Tczewie
tel. 58 53 09 100

Sąd Rejonowy w Tczewie z siedzibą w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Tczewie informuje,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Tczewie pod adresem: http://www.tczew.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych

informacja publiczna - SR Łask przez Sąd Rejonowy w Łasku 1

Dzień dobry
Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Łasku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Dorota Bednarek
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Łasku
Tel. 43 676 85 15

inf. publiczna Adm.0144.30.2019 przez Sąd Rejonowy w Opatowie 1

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Opatowie z dnia
16 września 2019 roku wydane w sprawie Adm.0144.30.2019

--
W zastępstwie
Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Opatowie
Katarzyna Czosnek

SR Wałcz odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Wałczu 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu
z dnia 16 września 2019 roku.

Z poważaniem

Ewa Zwolska

Sąd Rejonowy w Wałczu

Oddział Administracyjny

Tel/fax 67 250 19 24

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż na stronie
internetowej w zakładce "Ochrona danych osobowych" oraz w siedzibie Sądu
Rejonowego w Wałczu znajduje się klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Krotoszynie 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź udzieloną przez Prezesa Sądu Rejonowego w Krotoszynie - Pani Dorotę Wojtkowiak-Mielicką na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Milena Kuczyńska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Krotoszynie
ul. Sienkiewicza 11
63-700 Krotoszyn
Tel. 62 725 11 31

1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Krotoszynie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Krotoszynie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
2. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte pytania ( podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami stron).
3. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
5. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzani, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w resorcie sprawiedliwości niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Adm-061-75/19 przez Sąd Okręgowy w Zamościu 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z załącznikami.

Mariola Żukowska
Główny specjalista ds. administracji
Sądu Okręgowego w Zamościu
Tel: 84-631-69-25
fax: 48 84 631 69 93

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

066 50 19 przez Sąd Okręgowy w Sieradzu 1

Pozdrawiam

Agnieszka Krawczyk

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Sieradzu

tel. 43 82 66 650 lub w.651

email: administracja@sieradz.so.gov.pl<mailto:administracja@sieradz.so.gov.pl>

dot. udzielenia informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Węgrowie 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 16 września 2019 r.

Z poważaniem
Joanna Żółkowska
inspektor
p. o. Kierownik Oddziału Administracyjnego
Tel. (25) 792 23 77 wew. 18

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-SR Rawa Maz. przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej 1

Z poważaniem,

Marta Chojecka
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
tel. /46/ 814-60-95

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna pod adresem http://www.rawa.sr.gov.pl/informacje-dla-interesanta,m,mg,3.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
________________________________________
Od: s.skanowanie@gmail.com <s.skanowanie@gmail.com>
Wysłane: 16 września 2019 15:53
Do: Chojecka Marta
Temat: Skan

Zeskanowany dokument w zalaczniku.

-------------------
FS-1035MFP
[00:c0:ee:9e:e9:29]
-------------------

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Mikołowie 2

Dzień dobry
Przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mikołowie
St. Insp. Ilona Dragon

odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Trzciance 1

Sz.P.
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Joanna Bylewska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Trzciance
tel. (067) 216-25-11 wew. 21,24
e-mail: administracja@trzcianka.sr.gov.pl

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie 1

Agnieszka Wróbel
Starszy inspektor

Sekretariat Prezesa
Sąd Rejonowy w Wyszkowie
tel. 29 742 58 19