RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Oławie 2

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

Pozdrawiam

Ewelina Majer- Tetlak
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Oławie
ul. 11 Listopada 12
55-200 Oława
e-mail: ewelina.majer-tetlak@olawa.sr.gov.pl<mailto:ewelina.majer-tetlak@olawa.sr.gov.pl>
tel. 71 74 99 400
fax: 71 74 99 401

Spamodpowiedź_na_wniosek_w_trybie_dostępu_do_informacji_publicznej przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z dnia
12.09.2019 r. Adm. 0144-38/19 (odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do
informacji publicznej).

Beata Smerkowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Jędrzejowie

Tel. 41 386-14-41

A-0173-70/19 przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 12 września 2019 roku nr A-0173-70/19, stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 3 września 2019 roku. ??

?

Z poważaniem
Monika Adamczyk
Inspektor

odpowiedź dot. A.061-20/19 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich 1

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. zwraca się z prośbą o potwierdzenie
otrzymania załączonej odpowiedzi.

Justyna Duda

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Elblągu 1

W odpowiedzi na poniższego e-maila w załączeniu przesyłam odpowiedź Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu na poniże pytania.

Z poważaniem

stażystka
Justyna Stępka
Samodzielna Sekcja Kadr
Sąd Okręgowy w Elblągu
tel. 55 611 24 12

Sąd Okręgowy w Elblągu, reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Elblągu informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzeniem ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Elblągu pod adresem: http://www.elblag.so.gov.pl/, w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

informacja publiczna - Adm. 0471-76/19 przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie 1

P. Szymon Osowski
P. Katarzyna Batko-Tołuć
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1
września 2019 r.
w załączniku przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w
Lublinie z dnia 12 września 2019 r.

_Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.__
___
Z poważaniem,/
Iwona Winiarczyk/
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Odp.: Wniosek o informację publiczną A-060-38/19 przez Sąd Rejonowy w Ełku 1

Z poważaniem

Barbara Auguściak
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
tel.: 87 629 03 35
barbara.augusciak@elk.sr.gov.pl

SĄD REJONOWY W EŁKU
www.elk.sr.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
ul.Małeckich 4
19-300 Ełk
________________________________
Od: sprawa-14316@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14316@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR-EL OAdm
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14316@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

SR w Myszkowie - informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Myszkowie 1

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 września 2019 roku w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Myszkowie z dnia 12 września 2019 roku nr A-484-14.19.IP.

Renata Gryl
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Myszkowie
34 315 98 10

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z 12 września 2019 r. Prez. A-055-24/19.

Z poważaniem

______________________________
Joanna Klinowiecka
Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
Sądu Rejonowego w Pile
tel. 67 35 22 801
<http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem 2

Regina Decewicz

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
tel. 86 477 02 30 wew. 59

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrektor Sądu Okręgowego w Łomży, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej. Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych – jest dostępna {tutaj<http://lomza.so.gov.pl/index.php?k=511>}. Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim 1

Dzień dobry,

W załączniku uprzejmie przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Z poważaniem

Gertruda Karczmarska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
ul. Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pom.
tel. 91 38 25 761,
sekretariat@kamien.sr.gov.pl <mailto:sekretariat@kamien.sr.gov.pl>

Wiadomość wyłącznie do użytku służbowego

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Krośnie 2

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 12 września 2019r., nr: A-051-1-28/19

Agata Cebula

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Krośnie

tel. 134375675

SR Wadowice przez Sąd Rejonowy w Wadowicach 1

odpowiedź do Adm. 0144-30/19 przez Sąd Rejonowy w Bochni 1

Dzień Dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 2 września
2019 r.

--
Pozdrawiam,
Katarzyna Londo
Sąd Rejonowy w Bochni
tel. 14 6152103,
fax 14 6124266

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie 1

Szanowni Państwo

W załączeniu uprzejmie przesyłamy odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie z dnia 12.09.2019r. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu

Oddział Administracyjny
  Sądu Rejonowego w Kwidzynie
     /55/ 262 45 43

"Sąd Rejonowy w Kwidzynie z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Plac Plebiscytowy 1,
reprezentowany przez Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kwidzynie informuje, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Kwidzynie pod adresem:
http://www.kwidzyn.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych."

dot. wniosku o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie 1

A-051-70/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia
12 września 2019 roku.

Pozdrawiam,

Daria Kowalczyk

Kierownik Oddziału Administracyjnego

_____

Sąd Rejonowy w Gnieźnie

Oddział Administracyjny
ul. Franciszkańska 9
62-200 Gniezno

fax./tel. (+48) 61 426 10 34

tel. (+48) 61 423 93 02

P Przed wydrukowaniem tej wiadomości zastanów się, czy jest to konieczne.
Pomyśl o środowisku.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne.
Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są
wyłącznie adresatowi.
Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracam się z
uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z
pamięci komputera.

Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie internetowej
www.gniezno.sr.gov.pl <http://www.gniezno.sr.gov.pl/>

Adm 0143-214/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 2

W załączeniu, uprzejmie przesyłam pismo Adm 0143-214/19.

Z poważaniem,
Danuta Gałązka

Specjalista ds. informacji publicznej

Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
tel. (22) 55 39 196

fax (22) 55 39 197

srsr_logo_final_poziom_CMYK do maila

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 82, 00-517 Warszawa.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo
pod adresem:
<http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych>
http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykuly/1586/ochrona-danych-osobowych.

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia
w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli
nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na
skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu uprzejmie przesyłam pisma Prezesa Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu.

Z poważaniem
Teresa Krociel
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Tarnobrzegu

A-061-23/19 przez Sąd Rejonowy w Głogowie 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 1 września 2019 r.

Z poważaniem

Ilona Jóźwicka

Ilona Jóźwicka
SR w Głogowie
tel. 76 754-52-50

RE informacja publiczna Adm. 0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 1

SĄD REJONOWY

DLA WARSZAWY-MOKOTOWA

W WARSZAWIE

XVI WYDZIAŁ CYWILNY


Warszawa, dnia 13 września 2019 roku

Adm. 0143-202/19

L.dz.


Stowarzyszenie Sieć

Obywatelska

Watchdog Polska

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej z
dnia 01 września 2019 roku uprzejmie informuję, iż w XVI Wydziale Cywilnym
wielkość referatów przestawiała się następująco:

Rok

Największy referat

Najmniejszy referat

2016

464

334

2017

637

470

2018

937

604

Z poważaniem

Wioletta Grzegrzółka

Kierownik Sekretariatu XVI Wydziału Cywilnego

--

Treść niniejszej wiadomości oraz załączniki są poufne i prawnie chronione. W
przypadku, gdy nie jest Pan/Pani adresatem informujemy, że jej
rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnych charakterze
jest zabronione. Jednocześnie prosimy o niezwłoczne i trwałe jej usunięcie
oraz poinformowanie o zaistniałej sytuacji nadawcę.

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu 1

Dzień dobry

W nawiązaniu do wniosku z dnia 01.09.2019 r. o udostępnienie informacji
publicznej, w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w
Sandomierzu z dnia 12.09.2019 r. Nr Adm-0144-42/19.
Jednoczenie informuję, że w/w pismo zostanie wysłane jedynie drogą
elektroniczną.

Z poważaniem
-------------------------------------
Agnieszka Borkowska
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel. 15 834 21 21
fax. 15 832 36 12

W dniu 2019-09-01 o 22:35, sprawa-14472@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
_____________________________
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
Oddział Administracyjny
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
tel./fax (15) 8323612

Dot. Adm.-0144-30/19 przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej 1

Witam!

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 12 września 2019 r., Adm.-0144-30/19.

Pozdrawiam

Kierownik Samodzielnej
Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
w Dąbrowie Tarnowskiej
Edyta Płaneta

Tel. 14-64-44-217

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam raz jeszcze wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wysłany do Państwa również 1 września 2019 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email, z którego otrzymali Państwo powyższy wniosek.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Suwałkach 1

A-060-45/19

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przedstawiam pismo Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 12 września 2019r. A-060-45/19.-

Z poważaniem

Iwona Uściłko
Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel.: 87 56 31 239
iwona.uscilko@suwalki.so.gov.pl<mailto:iwona.uscilko@suwalki.so.gov.pl>

SĄD OKRĘGOWY W SUWAŁKACH
www.suwalki.so.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Suwałkach z siedzibą: ul. Waryńskiego 45 , 16 - 400 Suwałki .
Prosimy o zapoznanie się z treścią informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych – która jest dostępna tutaj: www.suwalki.so.gov.pl<http://www.suwalki.so.gov.pl/>
Dowiesz się z niej, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sierpcu

Twoja wiadomość

Do: Czubakowska Marta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 13 września 2019 10:54:29 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.