Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie

Twoja wiadomość

Do: administracja@wloszczowa.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-16 23:48

odczytano w dniu 2019-09-17 09:26.

Informacja publiczna A-0164-53/19 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Edyta Marszałek

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Rzeszowie

SR W_wa Żoliborz przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 1

Ewa Górnicka

Zastępca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego
dla Warszawy Żoliborza

w Warszawie

tel. 22 328 67 13

fax 22 328 67 04
e-mail: e.gornicka@srzoliborz.pl

odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Lubaniu 1

Dzień dobry
W odpowiedzi na poniższy wniosek przesyłam w załączeniu odpowiedź

Z up. Prezesa Sądu

Mariola Żukrowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Lubaniu
tel. 75 646 46 12

Pismo w dopowiedzi na informacje publiczną. przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach 1

?Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa tut. Sądu z dnia 16 września 2019 r. o numerze Adm 058-29/19.

---------

Przemysław Szwed

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Oddział Administracyjny

(32) 381 83 11?

A-061-49/19 odp. na wniosek o udzielenie IP przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu z dnia 16.09.2019 r.  na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 2.09.2019 r.

Na zarządzenie Prezesa,

-- Z poważaniem Patrycja Nowak Zastępca Kierownika Oddziału
Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Realizując zapisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:
http://www.walbrzych.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,305

RE: [Fwd: Wniosek o informacjÄ? publicznÄ?] przez Sąd Rejonowy w Malborku 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w
załączeniu uprzejmie przesyłam żądaną informację.

Sadczuk Aleksandra
Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Malborku
82-200 Malbork
ul. 17 Marca 3
tel. 55 647-07-02 Fax. 55 647-07-04
e-mail: srmalbork@malbork.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3,
reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku -
każdego z nich w zakresie realizowanych zadań, z uwzględnieniem
regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. ze zm.)
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Malborku pod adresem:
http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

-------------------------- Wiadomość oryginalna --------------------------
Temat: Wniosek o informacjÄT publicznÄ.
Od: sprawa-14397@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 1 Września 2019, 10:35 pm, N
Do: poi@malbork.sr.gov.pl
--------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostÄTpie do informacji publicznej, stowarzyszenie SieÄ? Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostÄTpnienie nastÄTpujÄ.cych informacji
publicznych:

1. ImiÄT i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sÄ.du.
2. ImiÄT i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sÄ.du.
3. Kiedy rozpoczÄTĹ,a siÄT i kiedy zakoĹ"czyĹ,a kadencja poprzedniego
Prezesa tutejszego sÄ.du?
4. Ilu byĹ,o sÄTdziĂłw w tutejszym sÄ.dzie (sumarycznie we wszystkich
wydziaĹ,ach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile byĹ,o nieobsadzonych etatĂłw w tutejszym sÄ.dzie (sumarycznie we
wszystkich wydziaĹ,ach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sÄTdziĂłw delegowanych z innego sÄ.du pracowaĹ,o w tutejszym
sÄ.dzie odpowiednio w ciÄ.gu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sÄTdziĂłw tutejszego sÄ.du awansowaĹ,o w ciÄ.gu odpowiednio -
2016,
2017 i 2018 roku?
8. Ĺšrednia liczba spraw na sÄTdziego w 2016, 2017, 2018 roku?
(Ĺ>rednio
we wszystkich wydziaĹ,ach)
9. Ile spraw miaĹ,/a sÄTdzia z najwiÄTkszÄ. liczbÄ. spraw w roku 2016,
2017, 2018? (niezaleĹźnie od wydziaĹ,u)
10. Ile spraw miaĹ,/a sÄTdzia z najmniejszÄ. liczbÄ. spraw w roku 2016,
2017, 2018? (niezaleĹźnie od wydziaĹ,u)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sÄTdziego/sÄTdziÄT z najwiÄTkszÄ.
liczbÄ. spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sÄTdziego/sÄTdziÄT z najmniejszÄ.
liczbÄ. spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sÄ.d w 2016 roku zbieraĹ, statystyki dotyczÄ.ce liczby
tomĂłw akt dla kaĹźdej sprawy rozpatrywanej przez danego sÄTdziego/sÄTdziÄT?
14. Czy tutejszy sÄ.d w 2018 roku zbieraĹ, statystyki dotyczÄ.ce liczby
tomĂłw akt dla kaĹźdej sprawy rozpatrywanej przez danego sÄTdziego/sÄTdziÄT?

Wnosimy o udostÄTpnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-14397@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-ToĹ,uÄ? - czĹ,onkowie zarzÄ.du, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--
SieÄ? Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl
<http://www.siecobywatelska.pl>> >
www.watchdogportal.pl &lt;http://www.watchdogportal.pl
<http://www.watchdogportal.pl>> >
www.funduszesoleckie.pl &lt;http://www.funduszesoleckie.pl
<http://www.funduszesoleckie.pl>> >
www.informacjapubliczna.org &lt;http://www.informacjapubliczna.org
<http://www.informacjapubliczna.org>> >
NIP 526282872
KRS 0000181348 SÄ.d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaĹ,
Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ.dowego

Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
Rejonowego w Malborku pod adresem:
http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych&#8221;

__________ ESET NOD32 Antivirus __________

Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono zagrożeń.

Wersja silnika detekcji: 20012 (20190913)

https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm. 4107-135.19 przez Sąd Rejonowy w Radomiu 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):

Adm. 4107-135.19

SR Brzeziny - odp. na wniosek SSAdm. 0143-23/19 przez Sąd Rejonowy w Brzezinach 1

Katarzyna Kacprzyk

Sąd Rejonowy w Brzezinach
Samodzielna Sekcja Administracyjna
ul.Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Brzezinach - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://brzeziny.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,233>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
Adm.0144-45/19 z dnia 13.09.2019 r.

--

Z poważaniem,

Tomasz Jaśkiewicz

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego

w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel: 412520360 (w: 415)

Kom: 506116730

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W
przypadku gdyby otrzymali Państwo tą wiadomość przypadkowo lub przez
pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym
fakcie nadawcę.
Kopiowanie i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez
osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

A-0135-44/19 przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim 1

Pozdrawiam
Monika Sulewska
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 30
tel. 58 777 46 47

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim pod adresem: http://www.starogard-gd.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Paulina Czerniejewska

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego

w Ostrowie Wielkopolskim

________________________________
Od: sprawa-14436@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14436@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW SR W OSTROWIE WLKP
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14436@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GUBIN 1

Witam,

w zalaczniku potwierdzenie przelewu na podane konto bankowe.

Pozdrawiam,
Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z 17.09.2019 r.

Izabela Murawska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

we Wrocławiu

tel. 71/74-81-120, VoIP 332503121

fax 71/74-81-129

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court for Wrocław-Śródmieście in Wrocław.

________________________________
Od: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SRWS_Biuro Podawcze
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A-060-45/19 decyzja dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olecku 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku 18.09.2019 r. A-060-45/19.

Z poważaniem,
Karolina Grądzka
Starszy inspektor SR w Olecku

Sąd Rejonowy w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Tel. 87 523 06 00, fax 87 523 05 99
e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl<mailto:olecko@olecko.sr.gov.pl>
www.olecko.sr.gov.pl<http://www.olecko.sr.gov.pl/>

Adm.-0144-40/19 przez Sąd Rejonowy w Tarnowie 1

inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu 4

Szanowni Państwo

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 19 września 2019 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Katarzyna Kremzer
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Opolu
tel. 77 5418110
fax. 77 5418180

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli 1

Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

-----------
Pozdrawiam
Mirosława Faustryjak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
tel. 43 824-18-07
fax. 43 656 89 79
email: miroslawa.faustryjak@zdwola.sr.gov.pl

odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie przez Sąd Rejonowy w Ostródzie 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w
Ostródzie na Państwa wniosek z 02.09.2019 r. o udzielenie informacji
publicznej.

--
z poważaniem
Inspektor Małgorzata Stolarska
Oddz. Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostródzie

0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 01 września 2019 roku.

Z poważaniem
Anna Wieczorek
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
tel.: (22) 501-97-02, (22) 501-97-03,
fax.: (22) 620-34-45
e-mail: a.wieczorek@mokotow.sr.gov.pl

Odp. na wniosek o inf. publiczną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Gostyninie na wniosek o informację publiczną z dnia 13 września 2019 r.

Z poważaniem

Elżbieta Sławińska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Gostyninie

Odp. SR Łuków: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łukowie 1

Dzień dobry,

uprzejmie przesyłam w załączeniu odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r.

Z poważaniem,

Beata Pucyk
Inspektor p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Łukowie
tel. (25) 798 23 48 w. 212
________________________________
Od: 4145-biuro.podawcze
Wysłane: 2 września 2019 07:24
Do: 4145-administracja
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14396@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14396@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4145-biuro.podawcze
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14396@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie 2

Szczytno, dn. 19.09.2019 r.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

na zarządzenie Prezesa SR Szczytno:
st. insp. Katarzyna Michalczak
Oddział Administracyjny, Sąd Rejonowy w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 8
Tel. 89-624-71-11, faks. 89-624-71-09
katarzyna.michalczak@szczytno.sr.gov.pl

Re: informacja publiczna przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź na nasz wniosek z 1 września 2019.

Jeśli chodzi o doprecyzowanie wniosku, pytanie o liczbę spraw na sędziego, jest pytaniem o to ile spraw miał/a dany/a sędzia w danym roku w ogóle - albo pozostawały doń/do niej przypisane, albo wpłynęły, albo się zakończyły. Jednym słowem, za ile "odpowiadał/a" w ciągu roku. Nie możemy podać konkretnej daty, gdyż sprawa, która wpłynęła np. 22 grudnia, jest tak samo traktowana jak sprawa, która wpłynęła 3 stycznia. Podobnie sprawy z lat poprzednich, które nie zostały lub zostały zakończone.

Co zaś do interesu publicznego, który stoi za naszym wnioskiem. Wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Łączymy wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski.
Członkowie Zarządu

__
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kutnie 2

W załączeniu uprzejmie przedstawiam skan pisma Prezesa Sądu z dnia 16.09.2019 r.

Elżbieta Burkiewicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Kutnie

tel.: 24-251-13-51
e-mail: administracja@kutno.sr.gov.pl<mailto:administracja@kutno.sr.gov.pl>

SĄD REJONOWY w KUTNIE
ul. Spokojna 2
99-300 Kutno
http://www.kutno.sr.gov.pl<http://www.kutno.sr.gov.pl/>

NIP: 775-10-61-968 REGON: 000323217
____________________________________________________­­­­­­­­________
[cid:image001.jpg@01D11715.9493EED0]Czy musisz drukować tą wiadomość ? Pomyśl o środowisku !

Klauzula poufności/ Confidentiality Notice
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek wykorzystanie w tym zapoznanie się z treścią przesłanych informacji, jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
Kontakt: Sąd Rejonowy w Kutnie, 99-300, Spokojna 2; http://www.kutno.sr.gov.pl<http://www.kutno.sr.gov.pl/>
This e-mail is confidential, may be legally privileged. If you are not the intended recipient, you may not use, disclosure, distribute, copy, print or rely on this e-mail. If you received this e-mail in error, please notify the sender and delete the material from any computer.
Contact: Sąd Rejonowy w Kutnie, 99-300, Spokojna 2; http://www.kutno.sr.gov.pl<http://www.kutno.sr.gov.pl/>