wniosek o informacje publiczna A-061-25/19 przez Sąd Rejonowy w Miliczu 1

Milicz, 16.09.2019 roku

A-061-25/19

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej

(-) Dominik Flunt

Prezes Sądu Rejonowego w Miliczu

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd rejonowy w Miliczu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Milicz.

Adm.-058-138/19 przez None 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 września 2019 roku, znak Adm.-058-138/19 wraz z klauzulą informacyjną.

Z poważaniem
Monika Twardawa
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Gliwicach
tel.32-338-01-03

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Puławach 1

Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 16 września 2019 r. nr Adm-0540-40/19 na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z prośbą o doprecyzowanie.

?

-- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Bytomiu 1

Dzień dobry;

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej wraz z wezwaniem.

--
Katarzyna Niebiosa-Radoła
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bytomiu
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom
Tel. 32 3966954
Fax.32 3966955

RE: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Słupsku 1

Dzień dobry

A-0143-72/19

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 16 września 2019 r. nr A-0143-72/19.

Pozdrawiam

Magdalena Miklińska

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Słupsku

tel. (59) 8469440

e-mail: <mailto:administracja2@slupsk.so.gov.pl> administracja2@slupsk.so.gov.pl

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

76-200Słupsk,ul.Zamenhofa7

Telefon: (0-59) 842-83-25 Fax.: (0-59) 842-83-01

e-mail: <mailto:poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl> poczta@slupsk.so.gov.pl;boi@slupsk.so.gov.pl

<http://www.slupsk.so.gov.pl/> www.slupsk.so.gov.pl

„Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Okręgowy w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Słupsku pod adresem: <http://www.slupsk.so.gov.pl> www.slupsk.so.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Przeworsku 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek skierowany w trybie dostępu do informacji publicznej.

Z poważaniem

Bogda Węglowska-Paluch

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Przeworsku

tel: 48 16 649 08 24

fax: 48 16 648 78 58

P
Proszę o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

************************************************

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kętrzynie 1

Kętrzyn, 16.09.2019r.

A-05-31/19

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem.

Aniela Cieślak

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Kętrzynie

tel. (89) 751 76 04

aniela.cieslak@ketrzyn.sr.gov.pl<mailto:aniela.cieslak@ketrzyn.sr.gov.pl>

________________________________

________________________________
Od: sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Kętrzyn Poczta ogólna
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14355@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pleszewie 1

??

Pozdrawiam

Edyta Kula
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Pleszewie
tel. 62 742 94 88
fax. 62 594 45 50

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Pleszewie, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Rejonowy w Pleszewie w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.
________________________________
Od: sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Pleszew - Administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14447@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

A-060-80/19 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 1

Dzień dobry, uprzejmie przekazuję pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego w
Bydgoszczy z dnia 16 września 2019r.

Z poważaniem

Ilona Rujner

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

A-060-117/19 przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 1

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GUBIN 1

Witam,

Proszę o zapoznanie się z zaproponowanymi Planami do końca tygodnia.

Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

Adm.SO.-0144-1-259/19 przez Sąd Okręgowy w Krakowie 1

Adm.SO.-0144-1-259/19

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Krakowie SSO Mieczysława Potejki z dnia 13.09.2019r.

Z poważaniem .

Halina Dubiel
Starszy Inspektor
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Krakowie
tel. (12) 619 58 06

Not read: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Olsztynie

Twoja wiadomość

Do: Zychowicz Beata
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 1 września 2019 22:35:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została usunięta nieprzeczytana: 16 września 2019 14:33:12 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach 1

Jelonek Małgorzata

Kierownik Oddz. Adm.

Sąd Rejonowy

ul. Staszica 12

27-200 Starachowice

Tel. 41 246-13-30

e-mail: administracja@starachowice.sr.gov.pl

Adm-0144-182/19 informacja publiczna przez Sąd Okręgowy w Kielcach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 16 września 2019 roku, nr Adm-0144-182/19 wraz z załącznikami, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres: administracja@kielce.so.gov.pl.
Z poważaniem
Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Jolanta Sarnecka

Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce
http://bip.kielce.so.gov.pl
tel: 041-34-02-395

(bez tematu) przez None 1

Z poważaniem,
Sylwia Góra-Korczak,
Sąd Rejonowy w Wieliczce.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Piasecznie 2

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 16 września 2019 roku.

pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Ostródzie przez Sąd Rejonowy w Ostródzie 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
S20C-419091613360

--
z poważaniem
Inspektor Małgorzata Stolarska
Oddz. Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostródzie

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli 1

W dniu 01.09.2019 o 22:35, sprawa-14415@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo wraz z odpowiedzią.

--
Pozdrawiam
Magdalena Wojtas
Oddział Administracyjny
Sšd Rejonowy
w Nowej Soli
tel.68 356 97 00
fax.68 356 97 02

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Iławie 1

Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 16 września 2019 r., Adm. 0132-32/19, stanowiące odpowiedź na wnosek o udzielenie informacji publicznej.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie

st. sekr. sąd. Katarzyna Maruszewska

p. o. Zastępcy Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Iławie

--------

Sąd Rejonowy w Iławie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Iławie, ul. Mikołaja Kopernika 4B, 14 – 200 Iława informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Iławie pod adresem: http://www.ilawa.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.
Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pani/Pan zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie ujawnienie, rozpowszechnianie, dystrybucja, powielanie lub inne wykorzystywanie tej wiadomości jest zabronione. Jeżeli niniejsza wiadomość została Państwu doręczona omyłkowo, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Będzinie przez Sąd Rejonowy w Będzinie 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Będzinie.

Z poważaniem?

Izabela Piurkowska
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Będzinie
tel. 32-36-88-185
izabela.piurkowska@bedzin.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Będzinie przy ul. Jana Sączewskiego 23, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego i Dyrektora Sądu Rejonowego informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Będzinie pod adresem:https://www.bedzin.sr.gov.pl/index.php/ochrona-danych-osobowych
Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

SR Tczew - skan odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tczewie 1

Z upoważnienia Pana Prezesa w załączeniu uprzejmie przedstawiam skan
odp. na wniosek złożony drogą elektroniczna w dniu 1 września 2019 r. o
udzielenie informacji publicznej.

--
Katarzyna Ehlert
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Tczewie
tel. 58 53 09 100

Sąd Rejonowy w Tczewie z siedzibą w Tczewie przy ul. Kołłątaja 6, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Tczewie informuje,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Tczewie pod adresem: http://www.tczew.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych

informacja publiczna - SR Łask przez Sąd Rejonowy w Łasku 1

Dzień dobry
Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Łasku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Dorota Bednarek
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Łasku
Tel. 43 676 85 15