Re: Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-01 wysłanego na adres informacja@poczta.zabrze.sr.gov.pl – ponownie - na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14537@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-01 wysłanego na adres administracja@wolsztyn.sr.gov.pl – ponownie - na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14532@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-01 wysłanego na adres poi@wodzislaw.sr.gov.pl – ponownie - na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14531@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-01 wysłanego na adres poi@wagrowiec.sr.gov.pl – ponownie - na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14527@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-01 wysłanego na adres bpodawcze@turek.sr.gov.pl – ponownie - na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14521@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Wschowie

Twoja wiadomość

Do: podawcze@wschowa.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-16 23:37

odczytano w dniu 2019-09-17 07:23.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Turku

Twoja wiadomość

Do: administracja@turek.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-17 00:28

odczytano w dniu 2019-09-17 07:47.

A-052-283/19 przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 1

A-052-283/19

W załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie
Wlkp.

na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2019r.

Z poważaniem,

Kamila Stawiska
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gorzow-wlkp.so.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź na informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim 1

W załączeniu przedstawiam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Maria Krakowiak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Tomaszowie Maz.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Giżycku 1

na zarz.Prezesa

Mirosława Żadziłko

z-ca kierownika OA

Sąd Rejonowy w Giżycku

tel. 87 4298210

fax 87 4298211

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Giżycku. Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)

________________________________
Od: sprawa-14319@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14319@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-4042_Oddział Administracyjny SR Giżycko
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14319@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie

Twoja wiadomość

Do: administracja@wloszczowa.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-09-16 23:48

odczytano w dniu 2019-09-17 09:26.

Informacja publiczna A-0164-53/19 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie

Edyta Marszałek

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Rzeszowie

SR W_wa Żoliborz przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie 1

Ewa Górnicka

Zastępca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego
dla Warszawy Żoliborza

w Warszawie

tel. 22 328 67 13

fax 22 328 67 04
e-mail: e.gornicka@srzoliborz.pl

odpowiedź przez Sąd Rejonowy w Lubaniu 1

Dzień dobry
W odpowiedzi na poniższy wniosek przesyłam w załączeniu odpowiedź

Z up. Prezesa Sądu

Mariola Żukrowska
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Lubaniu
tel. 75 646 46 12

Pismo w dopowiedzi na informacje publiczną. przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach 1

?Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa tut. Sądu z dnia 16 września 2019 r. o numerze Adm 058-29/19.

---------

Przemysław Szwed

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Oddział Administracyjny

(32) 381 83 11?

A-061-49/19 odp. na wniosek o udzielenie IP przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu z dnia 16.09.2019 r.  na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 2.09.2019 r.

Na zarządzenie Prezesa,

-- Z poważaniem Patrycja Nowak Zastępca Kierownika Oddziału
Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Realizując zapisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:
http://www.walbrzych.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,305

RE: [Fwd: Wniosek o informacjÄ? publicznÄ?] przez Sąd Rejonowy w Malborku 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w
załączeniu uprzejmie przesyłam żądaną informację.

Sadczuk Aleksandra
Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Malborku
82-200 Malbork
ul. 17 Marca 3
tel. 55 647-07-02 Fax. 55 647-07-04
e-mail: srmalbork@malbork.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3,
reprezentowany przez Prezesa lub Dyrektora Sądu Rejonowego w Malborku -
każdego z nich w zakresie realizowanych zadań, z uwzględnieniem
regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 j.t. ze zm.)
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Malborku pod adresem:
http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych.

-------------------------- Wiadomość oryginalna --------------------------
Temat: Wniosek o informacjÄT publicznÄ.
Od: sprawa-14397@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 1 Września 2019, 10:35 pm, N
Do: poi@malbork.sr.gov.pl
--------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostÄTpie do informacji publicznej, stowarzyszenie SieÄ? Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostÄTpnienie nastÄTpujÄ.cych informacji
publicznych:

1. ImiÄT i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sÄ.du.
2. ImiÄT i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sÄ.du.
3. Kiedy rozpoczÄTĹ,a siÄT i kiedy zakoĹ"czyĹ,a kadencja poprzedniego
Prezesa tutejszego sÄ.du?
4. Ilu byĹ,o sÄTdziĂłw w tutejszym sÄ.dzie (sumarycznie we wszystkich
wydziaĹ,ach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile byĹ,o nieobsadzonych etatĂłw w tutejszym sÄ.dzie (sumarycznie we
wszystkich wydziaĹ,ach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sÄTdziĂłw delegowanych z innego sÄ.du pracowaĹ,o w tutejszym
sÄ.dzie odpowiednio w ciÄ.gu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sÄTdziĂłw tutejszego sÄ.du awansowaĹ,o w ciÄ.gu odpowiednio -
2016,
2017 i 2018 roku?
8. Ĺšrednia liczba spraw na sÄTdziego w 2016, 2017, 2018 roku?
(Ĺ>rednio
we wszystkich wydziaĹ,ach)
9. Ile spraw miaĹ,/a sÄTdzia z najwiÄTkszÄ. liczbÄ. spraw w roku 2016,
2017, 2018? (niezaleĹźnie od wydziaĹ,u)
10. Ile spraw miaĹ,/a sÄTdzia z najmniejszÄ. liczbÄ. spraw w roku 2016,
2017, 2018? (niezaleĹźnie od wydziaĹ,u)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sÄTdziego/sÄTdziÄT z najwiÄTkszÄ.
liczbÄ. spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sÄTdziego/sÄTdziÄT z najmniejszÄ.
liczbÄ. spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sÄ.d w 2016 roku zbieraĹ, statystyki dotyczÄ.ce liczby
tomĂłw akt dla kaĹźdej sprawy rozpatrywanej przez danego sÄTdziego/sÄTdziÄT?
14. Czy tutejszy sÄ.d w 2018 roku zbieraĹ, statystyki dotyczÄ.ce liczby
tomĂłw akt dla kaĹźdej sprawy rozpatrywanej przez danego sÄTdziego/sÄTdziÄT?

Wnosimy o udostÄTpnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: sprawa-14397@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-ToĹ,uÄ? - czĹ,onkowie zarzÄ.du, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--
SieÄ? Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl &lt;http://www.siecobywatelska.pl
<http://www.siecobywatelska.pl>> >
www.watchdogportal.pl &lt;http://www.watchdogportal.pl
<http://www.watchdogportal.pl>> >
www.funduszesoleckie.pl &lt;http://www.funduszesoleckie.pl
<http://www.funduszesoleckie.pl>> >
www.informacjapubliczna.org &lt;http://www.informacjapubliczna.org
<http://www.informacjapubliczna.org>> >
NIP 526282872
KRS 0000181348 SÄ.d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII WydziaĹ,
Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ.dowego

Sąd Rejonowy w Malborku z siedzibą w Malborku przy ul. 17-go Marca 3,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Malborku informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu
Rejonowego w Malborku pod adresem:
http://www.malbork.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona danych osobowych&#8221;

__________ ESET NOD32 Antivirus __________

Ta wiadomość e-mail została przeskanowana. Nie znaleziono zagrożeń.

Wersja silnika detekcji: 20012 (20190913)

https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

Wysyłanie wiadomości e-mail: Adm. 4107-135.19 przez Sąd Rejonowy w Radomiu 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):

Adm. 4107-135.19

SR Brzeziny - odp. na wniosek SSAdm. 0143-23/19 przez Sąd Rejonowy w Brzezinach 1

Katarzyna Kacprzyk

Sąd Rejonowy w Brzezinach
Samodzielna Sekcja Administracyjna
ul.Waryńskiego 34
95-060 Brzeziny

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Brzezinach - prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest tutaj<http://brzeziny.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,233>.

Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
Adm.0144-45/19 z dnia 13.09.2019 r.

--

Z poważaniem,

Tomasz Jaśkiewicz

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego

w Skarżysku-Kamiennej

ul. Krasińskiego 11

26-110 Skarżysko-Kamienna

Tel: 412520360 (w: 415)

Kom: 506116730

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W
przypadku gdyby otrzymali Państwo tą wiadomość przypadkowo lub przez
pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym
fakcie nadawcę.
Kopiowanie i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mailu przez
osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

A-0135-44/19 przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim 1

Pozdrawiam
Monika Sulewska
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 30
tel. 58 777 46 47

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 30, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim pod adresem: http://www.starogard-gd.sr.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Paulina Czerniejewska

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego

w Ostrowie Wielkopolskim

________________________________
Od: sprawa-14436@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14436@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: PUNKT OBSŁUGI INTERESANTÓW SR W OSTROWIE WLKP
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14436@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez GUBIN 1

Witam,

w zalaczniku potwierdzenie przelewu na podane konto bankowe.

Pozdrawiam,
Urząd Gminy Gubin
urzad@gminagubin.pl

PD: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z 17.09.2019 r.

Izabela Murawska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

we Wrocławiu

tel. 71/74-81-120, VoIP 332503121

fax 71/74-81-129

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court for Wrocław-Śródmieście in Wrocław.

________________________________
Od: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SRWS_Biuro Podawcze
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego