Odpowiedź na wniosek przez SŁUPNO 4

Witam,

przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Udostępnienie informacji publicznej przez BIELINY 4

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Jadwiga Wójcik

Sekretarz Gminy Bieliny

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁASZCZÓW 1

W dniu 2017-03-07 o 11:07, Sekretariat pisze:
Zgodnie z Państwa wnioskiem udzielam odpowiedzi:

W roku 2014 otrzymaliśmy 20 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

W roku 2015 otrzymaliśmy 33 wnioski o udzielenie informacji publicznej.

W roku 2016 otrzymaliśmy 38 wniosków o udzielenie informacji publicznej.

W załączniku przekazuję rejestry wniosków.

Pozdrawiam

Rafał Swatowski - Sekretarz Gminy Łaszczów

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA 1

Dzień dobry.

Przekazuję w załączeniu wyciąg z rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Izbicy w latach 2014-2016.

Z poważaniem,

Piotr Dudek
Sekretarz Gminy Izbica

Udzielenie odp. na wniosek o udostępnienie informacji przez LEWIN BRZESKI 4

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek

oraz skany rejestru (spis) wniosków o udostepnienie informacji publicznej

w latach 2014 - 2016.

z poważaniem

Halina Berezowska

Urząd Miejski

w Lewinie Brzeskim

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADŁÓW 4

W załączeniu odpowiedź na poniższy wniosek

--
Z poważaniem
Patrycja Pochroń
Urząd Miejski Radłów
tel.: 14 6782044 w. 19
e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl
www.gminaradlow.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZIEJOWICE 3

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w temacie ilości otrzymanych przez Urząd wniosków o udostępnienie informacji publicznej w latach 2014-2016 poniżej przedstawiamy wnioskowane dane:
2014 - 34 wnioski
2015 - 58 wniosków
2016 - 49 wniosków
W załączeniu przesyłamy skany ewidencji wpływającej korespondencji.
Z poważaniem
Agnieszka Ostrowska
Urząd Gminy Radziejowice

odp. na informacje publiczną. przez KRYNICA MORSKA 19

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam państwu odpowiedź na informacje publiczną wraz ze scanami rejestru.

Z poważaniem

Jolanta Kwiatkowska
Sekretarz Miasta Krynica Morska
tel. 693384278
email: sekretarz@krynicamorska.tv

Urząd Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15,
82-120 Krynica Morska
tel. 55 247 65 27 w 130
Fax +48 55 247 65 66
www.krynicamorska.tv

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁA PODLASKA 3

OG.1431.16.2017
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:
1. 48
2. 62
3. 71
4. w załączniku
5. w załączniku
6. w załączniku

Z poważaniem
Maja Fila

Odpowiedź na wniosek - Gmina Lipno cz 2. przez LIPNO 1

Pozdrawiam

Marika Kokornaczyk-Wilczyńska

Inspektor ds. promocji

Urząd Gminy Lipno

ul. Powstańców Wielkopolskich 9

64-111 Lipno

tel. 65 5340 911

kom. 722 323 108

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZBĄSZYNEK

W nawiązaniu do przesłanego do tut. Urzędu Miejskiego wniosku z dnia 21 lutego 2017 roku, w sprawie udostępnienia informacji publicznej o liczbie otrzymanych pisemnych wniosków w 2014, 2015 i 2016 roku oraz o przesłanie ewidencji wniosków o informację publiczną za 2014, 2015 i 2016 rok, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), wzywam wnioskodawcę do wykazania szczególnego interesu publicznego uzasadniającego otrzymanie przetworzonej informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Jan Makarewicz
Sekretarz Gminy Zbąszynek

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRABÓW

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Państwa wniosku informuję, iż Urząd nie prowadzi centralnej ewidencji/spisu/rejestru udostępnianych danych zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.
Wnioski o udostępnienie danych realizowane są przez poszczególne ( merytoryczne ) stanowiska pracy.
W związku z powyższym przygotowanie dla Państwa wnioskowanych informacji wiąże się z dokonaniem przetwarzania danych, a co za tym idzie Urząd poniesie dodatkowe koszty co powoduje zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej konieczność obciążenia Państwa przed udostępnieniem informacji opłatą w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Dlatego proszę o przeanalizowanie i potwierdzenie czy wnioskowane dane, ich forma i zakres są Państwu niezbędne, jeżeli tak to zostaną Państwo poinformowani o wysokości opłaty i terminie jej uiszczenia.

Z poważaniem

Jarosław Głowacki
Sekretarz Gminy Grabów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCZĘPY 3

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Tuczępy informuje, że w do naszego urzędu wpłynęło w:
- 2014 - 51 wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
- 2015 - 44 wnioski,
- 2016 - 46 wniosków.

W załączeniu przesyłam skany wyżej wymienionych rejestrów.
Z poważaniem,

Katarzyna Pałka
Urząd Gminy Tuczępy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELNO

Witam

2014 - liczba wniosków: 34

2015- liczba wniosków: 26

2016 - liczba wniosków: 42

Urząd Miejski w Strzelnie nie prowadzi ewidencji/spisu/rejestru wniosków
o informację publiczną.

Jarosław Marek

Sekretarz Gminy Strzelno

W dniu 21.02.2017 o 20:30, sprawa-449@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedż na wniosek przez BOGUCHWAŁA 5

<HTML><HEAD></HEAD><BODY dir=ltr><DIV dir=ltr><DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000"><DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

dot. liczby wniosków o informację publiczną w latach 2014-2016 (Burmistrz) przez IŁOWA 5

Ta wiadomość została wysłana automatycznie przez system eDOK
Treść pisma znajduje się w pliku: Tresc pisma 18148.doc

Do wiadomości dołączone są następujące załączniki:
SSC_1431_a.xlsx
OR_1431_a.xlsx
GK_1431_a.xlsx

odpowiedź na wniosek z dnia 22.02.2017r. przez KOBYŁKA 1

ZRP.1431.21.2017
Kobylka, dnia 8 marca 2017r.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. (data wpływu do
urzędu w dniu 22.02.2017r.

uprzejmie informuję, iż

ad.1 liczba otrzymanych wniosków w 2014 r. - 161.
ad.2 liczba otrzymanych wniosków w 2015 r. - 112.
ad.3 liczba otrzymanych wniosków w 2016 r. - 110.

ad.4,5,6 - skany rejestrów za 2014, 2015, 2016 w załączeniu.

z pozdrowieniami,
Rafał Solis.

Zespół Radców Prawnych
Urząd Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
tel.: 22 760 07 51

odpowiedź na wniosek przez GRĘBOCICE 4

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek
pozdrawiam
Izabela Wójcik
Urząd Gminy Grębocice
tel. 76 8325 315

WOU.1431.11.2017 odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ZAKROCZYM 4

WOU.1431.11.2017
Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną wraz
z załącznikami

--
Z poważaniem
Anna Sobczak
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Gminy w Zakroczymiu
tel. (22) 785 21 45 wew. 224

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻMUDŹ 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam informacje:
Odp. 1 - 15
Odp. 2 - 17
Odp. 3 - 17
Odp 4, 5, 6
Plik w załączniku

Z poważaniem
Mariusz Łopuszyński
UG Żmudź

Rejestry wniosków o udostępnienie informacji publicznej. przez BARTNICZKA 2

Witam;

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21
lutego 2017 roku sprawa-502@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-502@fedrowanie.siecobywatelska.pl>, Urząd Gminy
Bartniczka informuje:

Odp. 1 Urząd w 2014 roku otrzymał 12 wniosków pisemnych o informację
publiczną mailem.

Odp. 2 Urząd w 2015 roku otrzymał 17 wniosków pisemnych o informację
publiczną mailem.

Odp. 3 Urząd w 2016 roku otrzymał 25 wniosków pisemnych o informację
publiczną mailem.

Odp. 4 Za 2014 rok Urząd nie prowadził rejestru wniosków o udostępnienie
informacji publicznej.

Odp. 5 W załączeniu przesyłam skan rejestru wniosków o udostępnienie
informacji publicznej za 2015 rok.

Odp. 6 W załączeniu przesyłam skan rejestru wniosków o udostępnienie
informacji publicznej za 2016 rok.

Pozdrawiam;

Benedykt Kamiński

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAGNUSZEW

Twoja wiadomość

Do: ugmagnuszew@bip.org.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-02-21 21:52

odczytano w dniu 2017-02-24 13:28.

udostępnienie informacji publicznej przez JABŁONKA 4

Nasz znak: OA.1431.5.2017

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. o udostępnienie
informacji publicznej, Urząd Gminy Jabłonka przekazuje poniżej
odpowiedzi na pytania:

1. w 2014 r. - 23.

2. w 2015 r. - 17.

3. w 2016 r. - 27.

4. odpowiedź w załączniku.

5. odpowiedź w załączniku.

6. odpowiedź w załączniku.

--

CRWIP/1280/17 przez Warszawa 3

Szanowni Państwo,
W załączniku przesyłam pismo Gabinetu Prezydenta, z dnia 21 kwietnia 2017 r., znak: GP-IP.1431.19.2017.KPU(3.ABA) dotyczące Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej złożonego w zakresie pkt 6.
Będę wdzięczna za potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

--
Alicja Babicz
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Senatorska 27, pokój 201, 00-099 Warszawa
tel. +48224431115
faks +48224439965
ababicz@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez MILÓWKA 1

Witam,
w załączniku przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek

Z poważaniem
Urząd Gminy Milówka