A-060-45/19 decyzja dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Olecku 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzję Prezesa Sądu Rejonowego w Olecku 18.09.2019 r. A-060-45/19.

Z poważaniem,
Karolina Grądzka
Starszy inspektor SR w Olecku

Sąd Rejonowy w Olecku
ul. Osiedle Siejnik I 18
19-400 Olecko
Tel. 87 523 06 00, fax 87 523 05 99
e-mail: olecko@olecko.sr.gov.pl<mailto:olecko@olecko.sr.gov.pl>
www.olecko.sr.gov.pl<http://www.olecko.sr.gov.pl/>

Adm.-0144-40/19 przez Sąd Rejonowy w Tarnowie 1

inf. publ. przez Sąd Okręgowy w Opolu 4

Szanowni Państwo

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 19 września 2019 r. wraz z załącznikami.

Z poważaniem

Katarzyna Kremzer
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Opolu
tel. 77 5418110
fax. 77 5418180

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli 1

Dzień dobry!
W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

-----------
Pozdrawiam
Mirosława Faustryjak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli
tel. 43 824-18-07
fax. 43 656 89 79
email: miroslawa.faustryjak@zdwola.sr.gov.pl

odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie przez Sąd Rejonowy w Ostródzie 1

Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w
Ostródzie na Państwa wniosek z 02.09.2019 r. o udzielenie informacji
publicznej.

--
z poważaniem
Inspektor Małgorzata Stolarska
Oddz. Administracyjny Sądu Rejonowego w Ostródzie

0143-202/19 przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu uprzejmie przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 01 września 2019 roku.

Z poważaniem
Anna Wieczorek
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
tel.: (22) 501-97-02, (22) 501-97-03,
fax.: (22) 620-34-45
e-mail: a.wieczorek@mokotow.sr.gov.pl

Odp. na wniosek o inf. publiczną przez Sąd Rejonowy w Gostyninie 1

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Gostyninie na wniosek o informację publiczną z dnia 13 września 2019 r.

Z poważaniem

Elżbieta Sławińska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Gostyninie

Odp. SR Łuków: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Łukowie 1

Dzień dobry,

uprzejmie przesyłam w załączeniu odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Łukowie na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r.

Z poważaniem,

Beata Pucyk
Inspektor p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Łukowie
tel. (25) 798 23 48 w. 212
________________________________
Od: 4145-biuro.podawcze
Wysłane: 2 września 2019 07:24
Do: 4145-administracja
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

________________________________
Od: sprawa-14396@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14396@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: 4145-biuro.podawcze
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14396@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie 2

Szczytno, dn. 19.09.2019 r.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

na zarządzenie Prezesa SR Szczytno:
st. insp. Katarzyna Michalczak
Oddział Administracyjny, Sąd Rejonowy w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 8
Tel. 89-624-71-11, faks. 89-624-71-09
katarzyna.michalczak@szczytno.sr.gov.pl

Re: informacja publiczna przez KatarzynaBatkoToluc

Szanowni Państwo,

Uprzejmie dziękujemy za odpowiedź na nasz wniosek z 1 września 2019.

Jeśli chodzi o doprecyzowanie wniosku, pytanie o liczbę spraw na sędziego, jest pytaniem o to ile spraw miał/a dany/a sędzia w danym roku w ogóle - albo pozostawały doń/do niej przypisane, albo wpłynęły, albo się zakończyły. Jednym słowem, za ile "odpowiadał/a" w ciągu roku. Nie możemy podać konkretnej daty, gdyż sprawa, która wpłynęła np. 22 grudnia, jest tak samo traktowana jak sprawa, która wpłynęła 3 stycznia. Podobnie sprawy z lat poprzednich, które nie zostały lub zostały zakończone.

Co zaś do interesu publicznego, który stoi za naszym wnioskiem. Wydaje nam się mało prawdopodobne by Prezes sądu nie miała wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Łączymy wyrazy szacunku,

Katarzyna Batko-Tołuć i Szymon Osowski.
Członkowie Zarządu

__
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kutnie 2

W załączeniu uprzejmie przedstawiam skan pisma Prezesa Sądu z dnia 16.09.2019 r.

Elżbieta Burkiewicz
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Kutnie

tel.: 24-251-13-51
e-mail: administracja@kutno.sr.gov.pl<mailto:administracja@kutno.sr.gov.pl>

SĄD REJONOWY w KUTNIE
ul. Spokojna 2
99-300 Kutno
http://www.kutno.sr.gov.pl<http://www.kutno.sr.gov.pl/>

NIP: 775-10-61-968 REGON: 000323217
____________________________________________________­­­­­­­­________
[cid:image001.jpg@01D11715.9493EED0]Czy musisz drukować tą wiadomość ? Pomyśl o środowisku !

Klauzula poufności/ Confidentiality Notice
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek wykorzystanie w tym zapoznanie się z treścią przesłanych informacji, jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
Kontakt: Sąd Rejonowy w Kutnie, 99-300, Spokojna 2; http://www.kutno.sr.gov.pl<http://www.kutno.sr.gov.pl/>
This e-mail is confidential, may be legally privileged. If you are not the intended recipient, you may not use, disclosure, distribute, copy, print or rely on this e-mail. If you received this e-mail in error, please notify the sender and delete the material from any computer.
Contact: Sąd Rejonowy w Kutnie, 99-300, Spokojna 2; http://www.kutno.sr.gov.pl<http://www.kutno.sr.gov.pl/>

Fwd: Sąd Rejonowy w Gryfinie - odp z 6.09.2019r dot. wniosku o udzielnie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie 1

Sąd Rejonowy w Gryfinie ponownie zwraca się o potwierdzenie otrzymanego
pisma z 6.09.2019r A-433-179/9 stanowiącego odpowiedź na
wniosek                o udzielenie informacji publicznej.

Kierownik Oddz. Administracyjnego

Hanna Kosatka

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Sąd Rejonowy w Gryfinie - odp z 6.09.2019r dot. wniosku o
udzielnie informacji publicznej
Data: Fri, 6 Sep 2019 15:10:22 +0200
Nadawca: Sąd Rejonowy w Gryfinie <administracja@gryfino.sr.gov.pl>
Adresat: sprawa-14336@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu przesyłamy pismo z 6.09.2019r dot. odpowiedzi na wniosek o
udzielenie informacji publicznej. Prosimy o potwierdzenie otrzymanego
pisma.

Hanna Kosatka

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Gryfinie

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu 1

Odpowiadając na poniższą wiadomość w załączniku przesyłam skan decyzji o umorzeniu częściowym postępowania.

Anna Hunczak
KIEROWNIK
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Kędzierzynie-Koźlu

________________________________
Od: sprawa-14353@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14353@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DU-4004_Podawcze
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14353@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o udost. inf. publicznej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do poniższej wiadomości w załączeniu przesyłam uzupełnioną
odpowiedź.

Karolina Januszkiewicz

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Szczecinku

ul. Boh. Warszawy 42, 78 - 400 Szczecinek

tel. 94 37 30 802 fax 94 37 30 808

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie 2

Nasz nr rej OA – 0143-33/19
Oddział Administracji Sądu Rejonowego w Żyrardowie zgodnie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej uprzejmie przesyła odpowiedź- skan pisma P. Prezesa tut. Sądu .

Z poważaniem
Monika Piotrowska
Starszy Sekretarz Sądowy
Sąd Rejonowy w Żyrardowie
tel. 46 854 31 00
fax 46 811 27 40

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Żyrardów.

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Sierpcu 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam pismo dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej.

________________________
Marta Czubakowska
________________________________
Od: sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: DG-5024_administracja
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14477@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Adm.-058-138/19 przez Sąd Okręgowy w Gliwicach 3

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 września 2019 roku, znak Adm.-058-138/19 wraz z klauzulą informacyjną. Pismo zostało nadane w dniu 16 września 2019 roku zgodnie z zachowaniem terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek w trybie informacji publicznej, jednakże w wyniku wystąpienia błędu w adresie e-mail wiadomość ta mogła być niedostarczona. W załączeniu przesyłam również potwierdzenie nadania wiadomości, za pomyłkę bardzo przepraszam.

Z poważaniem
Monika Twardawa
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Gliwicach
tel.32-338-01-03

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Re: Odp.: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego z dnia 11 września (sygnatura pisma Prez. Adm.0006- 75/2019) przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem sądu, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Trudno tu podnieść konkretne argumenty, kiedy nie wskazali Państwo, na czym miałoby polegać przetworzenie informacji.

Dlatego ogólnie pragniemy wskazać, że judykatura podnosi, że do wytworzenia informacji przetworzonej konieczne jest intelektualne zaangażowanie podmiotu zobowiązanego, celem którego jest wytworzenie informacji objętej wnioskiem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 89/13). Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miała wiedzy na przykład na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: informacja publiczna przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie zwracamy uwagę, że pytanie 11 dotyczy sędziego z największą liczbą przypisanych w danym roku spraw, a pytanie 12 z najmniejszą liczbą takich spraw. Pytania te dotyczą całego sądu, a nie poszczególnych wydziałów.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego z dnia 9 września (sygnatura pisma A-0138-147/19) przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem sądu, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Trudno tu podnieść konkretne argumenty, kiedy nie wskazali Państwo, na czym miałoby polegać przetworzenie informacji.

Dlatego ogólnie pragniemy wskazać, że judykatura podnosi, że do wytworzenia informacji przetworzonej konieczne jest intelektualne zaangażowanie podmiotu zobowiązanego, celem którego jest wytworzenie informacji objętej wnioskiem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 89/13). Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miała wiedzy na przykład na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pytanie przesłane do nas pocztą tradycyjną (pismo z dnia 13.09.2019 r., odebrane 19.09.2019 r.) wyjaśniamy, o co chodzi nam w pytaniach 11 i 12, których treść brzmi:

11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

Aby uzyskać powyższe informacje należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Pismo ws. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie z dnia 6.09.2019 r. (sygnatura pisma 008-156/19) wskazujemy, co następuje.

Co do nieścisłości w pytaniu nr 7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku? - chodzi nam o to, ilu sędziów zostało powołanych na stanowiska w sądach wyższego rzędu oraz o osoby, które uzyskały wynagrodzenie w kolejnej stawce awansowej. Najchętniej otrzymalibyśmy te dane w podziale na te powyższe rodzaje.

Co do pytania nr 8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.

Co do pytań 9, 10, 11 i 12 - jak powyżej, chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Znowu chodzi o jednego sędziego z największą/najmniejszą liczbą spraw na cały sąd, a nie w poszczególnych wydziałach.

Co do interesu publicznego, który stoi za naszym wnioskiem, wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miał wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku przez AgnieszkaZdanowicz 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie z dnia 11.09.2019 r. (sygnatura pisma 0144.30.2019) wskazujemy, że odpowiedź na pytania 11 i 12 z naszego wniosku wymaga jedynie prostego podzielenia jednej danej przez drugą, a więc ma charakter informacji prostej.

Aby uzyskać informacje, o które nam chodzi w powyższych pytaniach, należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw przypisanych do sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku. Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miał wiedzy na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym, jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego, ile pracy mają sędziowie i w jakich warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Twoja wiadomość

Do: Wojtyła Janusz
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 23 września 2019 15:04:33 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 23 września 2019 15:40:35 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Re: pismo dot. informacji publicznej przez AgnieszkaZdanowicz

Szanowni Państwo,

odpowiadając na Państwa pisma z 3 września i 13 września 2019 r., informuję, że nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na pytania nr 7-12. Poniżej wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pytań:

Co do wątpliwości w pytaniu nr 7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku? - chodzi nam o to, ilu sędziów zostało powołanych na stanowiska w sądach wyższego rzędu oraz o sędziów, którzy uzyskali wynagrodzenie w kolejnej stawce awansowej. Najchętniej otrzymalibyśmy te dane w podziale na te powyższe rodzaje.

Co do pytania nr 8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach) - podstawą powinna być tutaj liczba spraw, które zarówno nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i tych, które wpłynęły w tym danym roku do sądu. Chodzi o sprawy w całym sądzie w sumie, a nie w każdym wydziale osobno.

Co do pytań 9, 10 - chodzi o sprawy przydzielone/prowadzone, a nie zakończone - który sędzia w całym sądzie prowadził najwięcej/najmniej spraw w danym roku (chodzi zarówno o sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu)

Co do pytań 11 i 12 - Aby uzyskać te informacje należy wziąć pod uwagę liczbę wszystkich spraw prowadzonych przez sędziego np. w 2016 roku oraz ile spośród tych spraw zostało zakończonych w 2016 roku. Chodzi nam o stosunek spraw zakończonych do wszystkich prowadzonych przez sędziego w danym roku. Na sprawy prowadzone składają się zarówno sprawy, które nie zostały zakończone w roku poprzednim i trwają w danym roku, jak i te, które wpłynęły w tym danym roku do sądu.

Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia będą dla Państwa wystarczające.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego