Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Opatowie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres boi@opatow.sr.gov.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź na wniosek u.d.i.p. BEZP-0153-938/19 przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie 1

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam informację dotyczące punktów 4-7 wniosku z 01 września 2019 r.

4. liczba sędziów w tutejszym Sądzie na koniec:

a. 2016 r. - 338,

b. 2017 r. - 332,

c. 2018 r. - 334,

5. liczba nieobsadzonych etatów w tutejszym Sądzie na koniec:

a. 2016 r. - 26,

b. 2017 r. - 42,

c. 2018 r. - 86,

6. liczba sędziów delegowanych z innego sądu do tutejszego Sądu w ciągu:

a. 2016 r. - 45,

b. 2017 r. - 54,

c. 2018 r. - 71,

7. liczba sędziów tutejszego Sądu, którzy awansowali w ciągu:

a. 2016 r. - 22,

b. 2017 r. - 4,

c. 2018 r. - 10

Z poważaniem,
Aleksandra Dębek

[cid:image001.jpg@01CE6C36.D1B83FF0]

Aleksandra Dębek

Oddział Bezpieczeństwa
Sądu Okręgowego w Warszawie

tel. 22 440 60 50
fax 22 440 60 51
e-mail: a.debek3@warszawa.so.gov.pl<mailto:a.debek3@warszawa.so.gov.pl>
al. "Solidarności" 127, 00-898 Warszawa
bip.warszawa.so.gov.pl<www.warszawa.so.gov.pl>

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
Więcej informacji na stronie BIP Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce Ochrona danych lub w zakładce Informacja publiczna

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu

Witam,

Wiadomość została przekazana do Oddziału Administracyjnego tut. Sądu.

z poważaniem

Katarzyna Zagórska

________________________________
Od: sprawa-14541@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14541@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 23 września 2019 14:28
Do: 4090-Biuro Obsługi Interesantów
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego z dnia 11 września (sygnatura pisma Prez. Adm.0006- 75/2019) przesyłam poniżej naszą odpowiedź.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem sądu, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Trudno tu podnieść konkretne argumenty, kiedy nie wskazali Państwo, na czym miałoby polegać przetworzenie informacji.

Dlatego ogólnie pragniemy wskazać, że judykatura podnosi, że do wytworzenia informacji przetworzonej konieczne jest intelektualne zaangażowanie podmiotu zobowiązanego, celem którego jest wytworzenie informacji objętej wnioskiem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 89/13). Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku.

Wydaje nam się mało prawdopodobne, by Prezes sądu nie miała wiedzy na przykład na temat tego, ile spraw mają konkretni sędziowie i by nie istniał żaden system elektroniczny pozwalający na sprawdzenie takiej informacji w ciągu kilku minut. Czy jest inaczej?

Jeśli jest inaczej, interesem publicznym stojącym za naszym pytaniem, jest dostarczenie opinii publicznej informacji o tym jak wygląda praca w sądach. Jako, że reforma sądownictwa budzi emocje społeczne, dostarczanie rzetelnej informacji dotyczącej tego ile pracy mają sędziowie i w jakim warunkach pracują, wydaje się jak najbardziej potrzebne i na czasie. Zwłaszcza, że akurat takiej informacji nie ma w Informatorze Statystycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - dyrektorka zarządzająca na podstawie Uchwały zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska z 27 listopada 2018 r. nr 8/XI/2018

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki:

* https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/24929/52258

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2019-09-09 20:41:32.087228+00:00 z > adresu boi@zawiercie.sr.gov.pl: > Szanowni Państwo, zapytanie > skierowałam do Oddziału Administracyjnego tut. > Sądu. z > poważaniem Katarzyna Zagórska > ________________________________ > Od: sprawa-14541@fedrowanie.siecobywatelska.pl > > <sprawa-14541@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Wysłane: 1 września > 2019 22:35 > Do: 4090-Biuro Obsługi Interesantów Temat: Wniosek o > informację publiczną > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP > i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do informacji publicznej, > stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi > o > udostępnienie następujących informacji publicznych: 1. Imię i > nazwisko > obecnego Prezesa tutejszego sądu. 2. Imię i nazwisko > poprzedniego Prezesa > tutejszego sądu. 3. Kiedy rozpoczęła się i > kiedy zakończyła kadencja > poprzedniego Prezesa tutejszego sądu? > 4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie > (sumarycznie we wszystkich > wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 5. Ile > było > nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich > > wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku? 6. Ilu sędziów > delegowanych z > innego sądu pracowało w tutejszym sądzie > odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 > roku? 7. Ilu sędziów > tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, > 2017 i > 2018 roku? 8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 > roku? > (średnio we wszystkich wydziałach) 9. Ile spraw miał/a > sędzia z największą > liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? > (niezależnie od wydziału) 10. Ile spraw > miał/a sędzia z > najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie > od > wydziału) 11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z > największą > liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane > na koniec roku). 12. > Procentowe wykonanie spraw przez > sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w > roku 2016, 2017, > 2018 (prosimy o dane na koniec roku). 13. Czy tutejszy sąd w > > 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej > sprawy > rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię? 14. Czy > tutejszy sąd w 2018 roku > zbierał statystyki dotyczące liczby > tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej > przez danego > sędziego/sędzię? Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w > > formie elektronicznej na adres: > sprawa-14541@fedrowanie.siecobywatelska.pl > Szymon Osowski i > Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. > Ursynowska 22/2 | > 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 > www.siecobywatelska.pl > <http://www.siecobywatelska.pl> > www.watchdogportal.pl > <http://www.watchdogportal.pl> > www.funduszesoleckie.pl > <http://www.funduszesoleckie.pl> > www.informacjapubliczna.org > <http://www.informacjapubliczna.org> > NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy > dla m. st. Warszawy w > Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru > Sądowego

A-0144-56)19 przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu 1

ASR-061-142/19 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie 1

Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 23 września 2019 roku nr ASR-061-142/19.

Z poważaniem,

Agnieszka Górczyńska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Częstochowie

odpowiedź na korespondencję przez Sąd Rejonowy w Bytomiu 1

Dzień dobry;

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa.

--
Katarzyna Niebiosa-Radoła
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bytomiu
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom
Tel. 32 3966954
Fax.32 3966955

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Turku 1

Na zarządzenie Pana Prezesa SR w Turku uprzejmie przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.09.2019 r.

Izabela Bartosik-Woźniak

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Turku

tel. 63 278 57 60 wew. 22

Adm.058-22/19 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim 1

odpowiedź na wniosek Adm.-0132-31/19 przez Sąd Rejonowy w Kozienicach 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2019r.

Iwona Myśler
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Specjalista w Oddziale Administracyjnym
p.f. Kierownika Oddziału Administracyjnego
tel. 048 614-29-13 wew. 202

Uwaga: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne i mogą być prawnie chronione. Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla adresata, dostęp do jej treści przez inne osoby jest zabroniony. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Adm.-058-138/19 / WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez Sąd Okręgowy w Gliwicach 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 września 2019 roku, znak Adm.-058-138/19.

Z poważaniem
Dorota Deciuk
Oddział Administracyjny
Sąd Okręgowy w Gliwicach
ul. Kościuszki 15
44-100 Gliwice

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Wieluniu 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej
Z poważaniem:
Edyta Szczepaniak - Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wieluniu
tel. 734 429 030
tel. 43 842 01 44

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieluniu pod adresem: http://www.wielun.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,224 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu.

Adm 411-534/19 przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim 1

Dzień dobry,

Uprzejmie przesyłam pismo Adm-534/19 dot. wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
-------------------------------------------------------------
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim
tel. 22 77-09-210
fax 22 77-09-258
email: sr.gm@grodzisk.sr.gov.pl

Adm 058-29/19 ifnormacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach 1

W odpowiedzi na Państwa pismow załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa tut. Sądu.

---------

Przemysław Szwed

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Oddział Administracyjny

(32) 381 83 11?

________________________________
Od: Gapska Karolina
Wysłane: 25 września 2019 12:26
Do: Szwed Przemysław
Temat: scan Adm. 058-29/19

?

Pozdrawiam

sr zwoleń przez Sąd Rejonowy w Zwoleniu 1

Niniejsza korespondencja może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo korespondencję na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i odesłać otrzymaną korespondencję. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.

RE: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Wschowie 1

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek w zakresie udzielenia informacji publicznej.

Pozdrawiam

Monika Chodorowska

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego we Wschowie

Tel: (65) 5401523 / 604 474 436

Fax: (65) 5408414

e-mail: <mailto:m.chodorowska@wschowa.sr.gov.pl> m.chodorowska@wschowa.sr.gov.pl

Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informuję, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Adm. -0144-62/19 przez Sąd Rejonowy w Olkuszu 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam Decyzję Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia
25.09.2019 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej na
pkt. 4-12 zawarte w Państwa wniosku z dn. 01.09.2019 r.

Elżbieta Lipa

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

32-300 Olkusz

tel: 32 626-11-28

e-mail: elzbieta.lipa@olkusz.sr.gov.pl
<mailto:elzbieta.lipa@olkusz.sr.gov.pl>

* Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
realizowanych zadań.

* Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu
Rejonowego w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są
gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z
Państwem i w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO

* Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną

* W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu
przysługuje Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych

* Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego

* kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@olkusz.sr.gov.pl
<mailto:iod@olkusz.sr.gov.pl>

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy we Wrześni 1

Dzień Dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa

Pozdrawiam

Małgorzata Maślij

Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
we Wrześni

tel. 61 436 90 01

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE INFORCJI PUBLICZNEJ Z 01.09.2019 przez Sąd Rejonowy we Wrześni 1

Dzień Dobry!

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Prezesa

Pozdrawiam

Małgorzata Maślij

Kierownik
Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego
we Wrześni

tel. 61 436 90 01

informacja dla Watchdog (SR Ostrowiec) przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim 2

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 26 września 2019 roku
Adm. 0144-43/19

Witam

W nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku
w załączeniu uprzejmie przedstawiam żądane w korespondencji informacje w Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pozdrawiam,

Karina Adamska
Z-ca Kierownika O/Administracyjnego
Sądu Rejonowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
tel. 41 24 62 000

A-055-27/19 odpowiedź na informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Kępnie 1

Dzień dobry,

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Kępnie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Emilia Skotnik
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sądu Rejonowego w Kępnie
Al. Marcinkowskiego 10, 63-600 Kępno
Tel. 62 78 27 267
e-mail: administracja@kepno.sr.gov.pl

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego w Kępnie, adres: 63 - 600 Kępno, Al. Marcinkowskiego 10, e-mail: ado@kepno.sr.gov.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

informacja publiczna przez Sąd Rejonowy w Łęczycy 1

Jeśli chcecie Państwo uzyskać bliższe szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Łęczycy – prosimy o zapoznanie się z informacją w tym zakresie, która dostępna jest pod adresem http://www.leczyca.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,3,231.
Niniejsza wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli otrzymaliście Państwo niniejszy przekaz wskutek błędu, Sąd prosi o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

dot. informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku 1

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Kłodzku na Państwa maila.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań proszę o kontakt na mój adres mailowy (bezpośrednio).

Pozdrawiam serdecznie.

Monika Pawelec
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Kłodzku
ul.Bohaterów Getta 15
57-300 Kłodzko
tel. 74 865 13 78

Re: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Słubicach

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej - jak poniżej
- uprzejmie informuję, iż żądane informacje nie mogą zostać udostępnione
w terminie do 30.09.2019r. Postawione pytania (szczególnie z pkt.11 i
12) wymagają bowiem przeprowadzenia wielu wyliczeń matematycznych. Sąd
nie prowadzi żadnych statystyk dotyczących procentowego wykonania spraw
przez sędziów. Z uwagi na obciążenie zarówno prezesa jak też pracowników
sądu ostateczne udostępnienie informacji nastąpi w terminie do dnia

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z 27.09.2019 r.

Z poważaniem

Izabela Murawska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

we Wrocławiu

tel. 71/74-81-120, VoIP 332503121

fax 71/74-81-129

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court for Wrocław-Śródmieście in Wrocław.

________________________________
Od: Murawska Izabela
Wysłane: 18 września 2019 11:33
Do: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Temat: PD: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z 17.09.2019 r.

Izabela Murawska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia

we Wrocławiu

tel. 71/74-81-120, VoIP 332503121

fax 71/74-81-129

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court for Wrocław-Śródmieście in Wrocław.

________________________________
Od: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SRWS_Biuro Podawcze
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez krzysztof

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej.

Czy w okresie 15.08.2019 - 06.10.2019 na terenie Państwa gminy odbywały się lub są zaplanowane polowania zbiorowe,
jeśli tak, to proszę o podanie dat kiedy odbywały się takie polowania lub na kiedy są zaplanowane oraz proszę o następujące informacje:

1. Czy polowania te zostały zgłoszone przez ich organizatorów na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem?
2. Czy zgłoszenia te zawierały godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania?
3. W jakiej innej formie, oprócz umieszczenia informacji na stronie internetowej urzędu gminy, Wójt/Burmistrz podał do publicznej wiadomości informacje o datach, miejscu a w szczególności godzinach rozpoczęcia i zakończenia polowania?
4. Czy w informacji podawanej przez Wójta/Burmistrza umieszczone było pouczenie, że mieszkańcy gminy mogą zgłaszać sprzeciw wobec zaplanowanego polowania zbiorowego?
5. Czy wpłynęły jakieś sprzeciwy na podstawie art. 42ab ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, a jeśli tak to ile?

Proszę o nadesłanie (w formie plików komputerowych / skanów) dokumentów dotyczących polowań odbywających się na terenie Państwa gminy w okresie 15.08.2019 - 06.10.2019:
a) kopii zawiadomień nadesłanych przez dzierżawców obwodów łowieckich zgodnie z art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (proszę zwłaszcza o zwrócenie uwagi czy zawiadomienia te zawierają godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania) wraz z informacją o dacie wpływu zawiadomienia do urzędu gminy,
b) kopii obwieszczenia Wójta/Burmistrza, o którym mowa w art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo łowieckie.

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na adres e-mail {{EMAIL}}

Krzysztof Wychowałek
--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535