Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@zabkowiceslaskie.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:29.

Read: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĄDEK-ZDRÓJ

Your message

To: Magdalena Suliga Biuro Obsługi Klienta UMiG w Lądku-Zdroju
Subject: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Sent: Monday, September 30, 2019 11:53:24 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

was read on Monday, September 30, 2019 12:31:00 PM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĄDEK-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: umig@ladek.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:30.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁAGIEWNIKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:41.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAGRODNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugzagrodno@zagrodno.eu> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 12:38

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OLEŚNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kancelaria@um.olesnica.pl> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 12:45

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOTLA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@kotla.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TWARDOGÓRA

Twoja wiadomość

Do: ratusz@twardogora.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:48.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LEWIN KŁODZKI

Twoja wiadomość

Do: urzad@lewin-klodzki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:54.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KUDOWA-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: kudowa@kudowa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:59.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARA KAMIENICA

Twoja wiadomość

Do: starakamienica@starakamienica.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 13:02.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KŁODZKO

Twoja wiadomość

Do: umklod@um.klodzko.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 13:09.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ABRAMÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@abramow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:15

odczytano w dniu 2019-09-30 13:21.

sprawa-14540 przez Sąd Rejonowy w Zamościu 1

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 30.09.2019 r. nr Adm-0174-39/19.

Beata Raszka

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zamościu
tel. 84 631 66 76

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PODGÓRZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@podgorzyn.pl> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 13:36

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez MYSŁAKOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@myslakowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 13:39.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OŁAWA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gminaolawa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 13:39.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KŁODZKO

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@gmina.klodzko.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-09-30 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez Wrocław

Return Receipt

Your Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
document: Strażniczych

was biana.smolarkiewicz@um.wroc.pl
received
by:

at: 09/30/2019 02:03:53 PM

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PIELGRZYMKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<pielgrzymka@zgwrp.org.pl> o 2019.09.30 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019.09.30 14:05

Pismo A-061-33/19 przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam pismo z 30 września 2019 r. (A-061-33/19).

_______________________
Arkadiusz Wisiecki
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
Tel. (+48) 75 64 56 950
Faks (+48) 75 65 56 932

UWAGA
Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być jedynie jej adresat. Jeżeli nie jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Konieczne jest trwałe jej usunięcie oraz powiadomienie o tym nadawcy.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez SZKLARSKA PORĘBA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szklarskaporeba.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 14:17.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRZEG DOLNY

Twoja wiadomość

Do: um@brzegdolny.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 14:22.

Disposition Notification przez MIĘDZYLESIE

The message sent on Mon, 30 Sep 2019 09:53:25 -0000 to
urzad@miedzylesie.pl with subject "Prośba o publikację zaproszenia do
Szkoły Inicjatyw Strażniczych" has been displayed.

This is no guarantee that the message has been read or understood.

Adm-0144-33/19 przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego we Włoszczowie z dnia
30.09.2019 r. nr Adm-0144-33/19 stanowiące odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Na zarządzenie Prezesa

Sądu Rejonowego we Włoszczowie

Aleksandra Solecka

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego we Włoszczowie

Tel. 41 38 24 269