Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARE BOGACZOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<rop@starebogaczowice.ug.gov.pl> o 2019-09-30 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-09-30 11:58

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŻMIGRÓD

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: urzad@zmigrod.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-09-30 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

odpowiedź na informację publiczną przez Sąd Okręgowy w Szczecinie 1

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 27 września 2019 roku Adm- 028-143/19.

Jolanta Uziębło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Szczecinie
tel. (91) 48-38-336
e-mail <mailto:juzieblo@szczecin.so.gov.pl> juzieblo@szczecin.so.gov.pl

Administratorem Danych jest Sąd Okręgowy w Szczecinie, reprezentowany przez
Prezesa Sądu . Więcej informacji na stronie:
<http://www.szczecin.so.gov.pl/> www.szczecin.so.gov.pl i na tablicach
informacyjnych w budynkach Sądu .

Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani
wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że
rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek
działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o
natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy
o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

OSTRZEŻENIE

Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być
przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien
sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd
Okręgowy w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej
wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia,
zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności
wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje
bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności
za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości,
które powstały na skutek jej przesyłania.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JAWOR 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@jawor.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZŁOTY STOK

Twoja wiadomość

Do: um@zlotystok.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 12:12.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez CHOJNÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@gmina-chojnow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:21.

Potwierdzenie otrzymania: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez POLKOWICE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@ug.polkowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Data: 2019-09-30 11:53

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WARTA BOLESŁAWIECKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@wartabol.pl> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 12:29

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez PASZOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@paszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WOŁÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@wolow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JERZMANOWA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jerzmanowa.com.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 12:28.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez JELCZ-LASKOWICE

Twoja wiadomość

Do: um.info@jelcz-laskowice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:28.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@zabkowiceslaskie.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:29.

Read: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĄDEK-ZDRÓJ

Your message

To: Magdalena Suliga Biuro Obsługi Klienta UMiG w Lądku-Zdroju
Subject: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Sent: Monday, September 30, 2019 11:53:24 AM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

was read on Monday, September 30, 2019 12:31:00 PM (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LĄDEK-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: umig@ladek.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:30.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ŁAGIEWNIKI

Twoja wiadomość

Do: gmina@lagiewniki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:41.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZAGRODNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugzagrodno@zagrodno.eu> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 12:38

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez OLEŚNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kancelaria@um.olesnica.pl> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 12:45

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOTLA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@kotla.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TWARDOGÓRA

Twoja wiadomość

Do: ratusz@twardogora.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:48.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez LEWIN KŁODZKI

Twoja wiadomość

Do: urzad@lewin-klodzki.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:54.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KUDOWA-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: kudowa@kudowa.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 12:59.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STARA KAMIENICA

Twoja wiadomość

Do: starakamienica@starakamienica.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 30.09.2019 11:53

odczytano w dniu 30.09.2019 13:02.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KŁODZKO

Twoja wiadomość

Do: umklod@um.klodzko.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:53

odczytano w dniu 2019-09-30 13:09.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ABRAMÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@abramow.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-09-30 11:15

odczytano w dniu 2019-09-30 13:21.