Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOCZAŁA

Twoja wiadomość

Do: koczala@koczala.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-10-07 10:59

odczytano w dniu 2019-10-07 11:40.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DEBRZNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@debrzno.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez DZIEMIANY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@dziemiany.pl> o 07.10.2019 10:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07.10.2019 12:08

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez WEJHEROWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres miasto@wejherowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ZBLEWO

Dzień dobry,

Przesyłam link do artykułu o SIS, opublikowanego na Państwa prośbę na naszej stronie gminnej zblewo.pl:

https://www.zblewo.pl/222,ogloszenia?tresc=6028

Serdecznie pozdrawiamy ze Zblewa, miłego dnia (i tygodnia)

------------------------------------------
Magdalena Apostołowicz

Inspektor ds. promocji i turystyki

Referat Organizacyjno-Prawny

Urząd Gminy w Zblewie
ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

NIP: 592-12-02-586
tel. (58) 588 43 81 w.50
fax (58) 588 45 69

www.zblewo.pl

(bez tematu) przez Sąd Rejonowy w Jaworznie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02 września 2019r. uprzejmie przedstawiam żądane informacje:

1.Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego Sądu
Odp. Paweł Wysocki
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
Odp. Ewa Łąpińska
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
Odp. rozpoczęcie kadencji - 01 sierpnia 2006r, zakończenie kadencji 31 lipca 2014r
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
Odp. na koniec 2016, 2017 i 2018 roku była taka sama liczba sędziów czyli 17
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
Odp. Nie było nieobsadzonych stanowisk w roku 2016, 2017 i 2018
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
Odp. nie było takich przypadków
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
Odp. w wymienionych latach nikt z sędziów tutejszego Sądu nie awansował.
Ad. 8
Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018roku:
2016 rok- 7778,3
2017 rok- 795
2018 rok- 782

Ad. 9
Ile spraw miał sędzia z największą liczbą spraw w 2016, 2017, 2018roku:
2016 rok- 1896
2017 rok- 1082,3
2018 rok- 914,6

Ad. 10
Ile spraw miał sędzia z najmniejszą liczbą spraw w 2016, 2017, 2018roku:
2016 rok- 313
2017 rok- 340
2018 rok- 378

Ad.11
Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z największą liczbą spraw w 2016, 2017, 2018roku:
2016 rok- 59,48 %
2017 rok- 55,69 %
2018 rok- 50,86 %

Ad. 12
Procentowe wykonanie spraw przez sędziego z najmniejszą liczbą spraw w 2016, 2017, 2018roku:
2016 rok- 19,45 %
2017 rok- 20,42 %
2018 rok- 23,32 %

Ad 13
Czy tut. Sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego?

NIE

Ad. 14
Czy tut. Sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego?

NIE

Z upoważnienia Prezesa Sadu Rejonowego w Jaworznie

Z poważaniem

Monika Kaczmarek
Głowny Specjalista ds. administracyjno - kadrowych
Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sąd Rejonowy w Jaworznie
Ul. Grunwaldzka 28
43-600 Jaworzno
tel. kontaktowy: 32 75 86 170
fax. 32 75 86 189
e-mail: administracja@jaworzno.sr.gov.pl
monika.kaczmarek@jaworzno.sr.gov.pl

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez BRUSY

Twoja wiadomość

Do: um@brusy.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 10:59

odczytano w dniu 07.10.2019 12:55.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gmina-tczew.pl> o 07.10.2019 11:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o07.10.2019 12:59

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KĘPICE

Twoja wiadomość

Do: poczta@kepice.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw
Strażniczych
Wysłano: 2019-10-07 10:59

odczytano w dniu 2019-10-07 14:16.

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.tczew.pl> o 2019-10-07 11:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-07 14:34

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STEGNA

Twoja wiadomość

Do: gmina@stegna.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-10-07 11:11

odczytano w dniu 2019-10-07 14:39.

Adm-0144-182/19 przez Sąd Okręgowy w Kielcach 1

Dzień dobry
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 7 października 2019 roku, nr Adm-0144-182/19 wraz z załącznikiem, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres: administracja@kielce.so.gov.pl.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Jolanta Sarnecka

Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce
http://bip.kielce.so.gov.pl
tel: 041-34-02-395

Adm-0144-182/19 przez Sąd Okręgowy w Kielcach 1

Dzień dobry
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 7 października 2019 roku, nr Adm-0144-182/19, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres: administracja@kielce.so.gov.pl.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Jolanta Sarnecka

Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce
http://bip.kielce.so.gov.pl
tel: 041-34-02-395

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STUDZIENICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@studzienice.pl> o 2019-10-07 11:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-08 07:12

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TRZEBIELINO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@trzebielino.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 11:11

odczytano w dniu 08.10.2019 07:39.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOSAKOWO

Twoja wiadomość

Do: kosakowo@kosakowo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 10:59

odczytano w dniu 08.10.2019 08:59.

Informacja publiczna 29/19 przez Sąd Rejonowy w Zgierzu 1

Dzień dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z 7 października 2019 roku na Państwa zapytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku

Pozdrawiam

Renata Zbik

Z-ca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach 1

W dniu 02.09.2019 o 07:35, POI pisze:

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słubicach 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa SR w Słubicach na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Na zarządzenie PSR

Andżelika Krajewska

Kierownik Oddziału Administracyjnego
sekretariat@slubice.sr.gov.pl
tel. 95 750 70 24

Sąd Rejonowy w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3B
69-100 Słubice

Pismo ws. wniosku o udostępnienie informacji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 1

Adm. 008-156/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Adm. 008-156/19 z dnia 7 października 2019r. zawierające dalsze informacje ws. Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pismo zostaje wysłane również za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pozdrawiam serdecznie

Gabriela Kołodziej

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego Katowice - Wschód

w Katowicach

tel.: 32 60-47-491

Prez. Adm. 0006-75/19; FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu 1

Prez. Adm. 0006-75/19

Dzień dobry,

Wykonując zarządzenie Pani Prezes w załączeniu przesyłam skan pisma Prezesa tut. Sądu w związku ze złożonym wnioskiem Prez. Adm. 0006-75/19 z dnia 02.09.2019 r. uzupełnionym w dniu 24.09.2019r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Marta Otręba, St. sekretarz sądowy
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zawierciu
Tel. 32 64 97 950

Adm-056-74/19 przez Sąd Okręgowy w Radomiu 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam decyzję Pani Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu w
sprawie Adm-056-74/19 z dnia 8 października 2019r.

Z poważaniem,

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy w Radomiu.

Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Radomiu z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 26-600 Radom w zakresie przetwarzania danych w wymiarze sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej oraz Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu - w zakresie realizowanych zadań. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu zostało zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://radom.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,311

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Radom.

The administrator of personal data is the District Court in Radom with the registered office at ul. Marshal Józef Piłsudski 10 26-600 Radom in the field of data processing in the justice system and implementation of tasks in the field of legal protection and the President of the District Court in Radom and Director of the District Court in Radom - in the scope of tasks. More information on the processing of personal data at the District Court in Radom has been posted on the Public Information Bulletin https://radom.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,311

RE: Info przez DOMANIÓW

????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​,
????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​
????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​:

i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​'????​.
i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​ ????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​!

????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​:

http://bit.ly/4fvdff

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes na złożony przez Państwa wniosek z dnia 2 września 2019 roku (data wpływu do sądu) o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Sarnacka
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
tel.85 731 21 06

________________________________
Od: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z 9 października 2019 r. Prez. A-055-24/19.

Z poważaniem

______________________________
Joanna Klinowiecka
Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
Sądu Rejonowego w Pile
tel. 67 35 22 801
<http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.