Adm-0144-182/19 przez Sąd Okręgowy w Kielcach 1

Dzień dobry
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 7 października 2019 roku, nr Adm-0144-182/19, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres: administracja@kielce.so.gov.pl.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Jolanta Sarnecka

Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce
http://bip.kielce.so.gov.pl
tel: 041-34-02-395

Przeczytane: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez STUDZIENICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@studzienice.pl> o 2019-10-07 11:11

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-08 07:12

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez TRZEBIELINO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@trzebielino.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 11:11

odczytano w dniu 08.10.2019 07:39.

Przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOSAKOWO

Twoja wiadomość

Do: kosakowo@kosakowo.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 07.10.2019 10:59

odczytano w dniu 08.10.2019 08:59.

Informacja publiczna 29/19 przez Sąd Rejonowy w Zgierzu 1

Dzień dobry

w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź z 7 października 2019 roku na Państwa zapytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku

Pozdrawiam

Renata Zbik

Z-ca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Zgierzu

Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Wadowicach 1

W dniu 02.09.2019 o 07:35, POI pisze:

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Słubicach 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa SR w Słubicach na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Na zarządzenie PSR

Andżelika Krajewska

Kierownik Oddziału Administracyjnego
sekretariat@slubice.sr.gov.pl
tel. 95 750 70 24

Sąd Rejonowy w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3B
69-100 Słubice

Pismo ws. wniosku o udostępnienie informacji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 1

Adm. 008-156/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Adm. 008-156/19 z dnia 7 października 2019r. zawierające dalsze informacje ws. Państwa wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pismo zostaje wysłane również za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pozdrawiam serdecznie

Gabriela Kołodziej

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego Katowice - Wschód

w Katowicach

tel.: 32 60-47-491

Prez. Adm. 0006-75/19; FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Zawierciu 1

Prez. Adm. 0006-75/19

Dzień dobry,

Wykonując zarządzenie Pani Prezes w załączeniu przesyłam skan pisma Prezesa tut. Sądu w związku ze złożonym wnioskiem Prez. Adm. 0006-75/19 z dnia 02.09.2019 r. uzupełnionym w dniu 24.09.2019r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Marta Otręba, St. sekretarz sądowy
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zawierciu
Tel. 32 64 97 950

Adm-056-74/19 przez Sąd Okręgowy w Radomiu 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam decyzję Pani Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu w
sprawie Adm-056-74/19 z dnia 8 października 2019r.

Z poważaniem,

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Okręgowy w Radomiu.

Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Radomiu z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 26-600 Radom w zakresie przetwarzania danych w wymiarze sprawiedliwości i realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej oraz Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu - w zakresie realizowanych zadań. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu zostało zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://radom.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,311

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. District Court in Radom.

The administrator of personal data is the District Court in Radom with the registered office at ul. Marshal Józef Piłsudski 10 26-600 Radom in the field of data processing in the justice system and implementation of tasks in the field of legal protection and the President of the District Court in Radom and Director of the District Court in Radom - in the scope of tasks. More information on the processing of personal data at the District Court in Radom has been posted on the Public Information Bulletin https://radom.so.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m1,311

RE: Info przez DOMANIÓW

????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​,
????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​
????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​:

i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​'????​.
i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​ ????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​!

????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​:

http://bit.ly/4fvdff

Odp.: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź Pani Prezes na złożony przez Państwa wniosek z dnia 2 września 2019 roku (data wpływu do sądu) o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Sarnacka
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
tel.85 731 21 06

________________________________
Od: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 1 września 2019 22:35
Do: SR Bielsk Podlaski BOI
Temat: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.
2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.
3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego Prezesa tutejszego sądu?
4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?
6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?
7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016, 2017 i 2018 roku?
8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio we wszystkich wydziałach)
9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018? (niezależnie od wydziału)
11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).
13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?
14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14282@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

FW: Wniosek o informację publiczną przez Sąd Rejonowy w Pile 1

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Pile z 9 października 2019 r. Prez. A-055-24/19.

Z poważaniem

______________________________
Joanna Klinowiecka
Z-ca Kierownika Oddz. Admin.
Sądu Rejonowego w Pile
tel. 67 35 22 801
<http://pila.sr.gov.pl/> www.pila.sr.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

RE: Info przez DUBENINKI

????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​,
????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​
????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​:

i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​'????​.
i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​ ????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​!

????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​:

http://bit.ly/4fvdff

Nie przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ROŹWIENICA

Twoja wiadomość

Do: ug_rozwienica@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2019-04-22 21:38

usunięto w dniu 2019-10-10 08:09.

Nie przeczytano: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez ROŹWIENICA

Twoja wiadomość

Do: ug_rozwienica@pro.onet.pl
Temat: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Wysłano: 2019-02-06 16:11

usunięto w dniu 2019-10-10 08:09.

Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez USTKA

Link do opublikowanego ogłoszenia:
https://www.facebook.com/GminaUstka/?__tn__=kC-R&eid=ARC9ZbbIRBgO8ex9Hjq164c95mSAFMkDN8OxL_Yq6V43NZjuX9PAe5Xkhlb5pL17clIS8EtuYiDpffQT&hc_ref=ARRAzClpbiMWRQAhz8nzvTRWR9rt03CLKLqg9YdxTMjX8Lea2lxN3On5HkUvVwmQYRs&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBTvQvHlA8O47jqW4Kt6aNKgljqoGRZjBJZRpeIrV6mtOxuLBDXu9NO4O0wDRpjEGubrzdihiyG8Gg9J2BGIQhssdqJScIzVlj71ylD8VASkAL0clsf-sLcHD6fu8DBua_PY8YxtQRzy8tJefzG0UGNS8VOmfRSN2cMbZgpwucndMhCiuFdADXPU8qoYgecJXiAoCuIHJcnoUt5sXYuf5wdHTAudzIdPXhqkQ_0a5qr4HoCS4hONu05kfMyMXsUtMgdQCNezLUrVv_0bUoeHX-CD6CAEZGxH4If69biqC9I0zuq7gQcHXpOFO8tJRMdIuErW_fHhVmJDI0NJvwCWSsjzg

Pozdrawiam,

Agata Płotka
stanowisko ds. promocji gminy i kultury
Urząd Gminy Ustka
tel. 59 815 24 08
promocja@ustka.ug.gov.pl

VII W-0194-98/19 przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 10 października 2019 r., znak VII W-0194-98/19 stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 2 października 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Jednocześnie proszę o potwierdzenie odczytania niniejszej wiadomości.

Z wyrazami Szacunku,
Katarzyna Czeluśniak
Kierownik Sekretariatu
VII Wydziału Wizytacyjnego
Sądu Okręgowego w Rzeszowie

tel. 17/ 87 56 331
fax 17/ 87 56 349

Dane osobowe przetwarzane w niniejszej korespondencji są niezbędne do realizacji zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Sądu Okręgowego w Rzeszowie i zostaną usunięte po udzieleniu lub uzyskaniu stosownej odpowiedzi, o ile nie podlegają odpowiedniemu zakwalifikowaniu do właściwej kategorii wyrażonej brzmieniem ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 991) a także hasła kwalifikacyjnego określonego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.). Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) został spełniony poprzez umieszczenie Klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Sądu www.rzeszow.so.gov.pl<http://www.rzeszow.so.gov.pl> - zakładka "Ochrona danych osobowych.

odpowiedź na wniosek z dnia 01.09.2019 r. o dostępie do informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie

Warszawa, dnia 10 października 2019 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Pan Szymon Osowski
Pani Katarzyna Batko-Tołuć
członkowie zarządu

Adm-032- 593/19

Stosownie do wniosku z dnia 01 września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej -w wykonaniu polecenia Wiceprezesa Sądu- uprzejmie informuję co następuje:

Ad. 1
SSA Beata Waś

Ad.2
SSA Krystyna Karolus-Franczyk

Ad. 3
Kadencja poprzedniego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie rozpoczęła się 06 lipca 2010r., a zakończyła 05 lipca 2016 r.

Ad. 4

2016 r.- liczba obsadzonych etatów - sędziowie SA - 79
2017 r. liczba obsadzonych etatów- sędziowie SA-75
2018 r. liczba obsadzonych etatów - sędziowie SA -74

Ad. 5

2016 r. liczba nieobsadzonych etatów sędziów - 18
2017 r. liczba nieobsadzonych etatów sędziów - 26
2018 r. liczba nieobsadzonych etatów sędziów - 34

Ad. 6
jednorazowe delegacje w trybie art. 77 § 9 u.s.p.
- 2018 r. 70 sędziów
-2017 r. 82 sędziów
-2016 r. 73 sędziów
stałe delegacje w trybie art. 77 § 1 pkt 1 u.s.p.
-2018 r. 28 sędziów
-2017 r. 14 sędziów
2016 r. 23 sędziów

Ad. 7
w 2018 r. 4 sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostało powołanych do orzekania w Sądzie Najwyższym w Warszawie.

Ad.8

Średnia liczba spraw na sędziego w 2016,2017 i 2018 roku (średnio we wszystkich wydziałach)- podano średnią liczbę spraw załatwionych przez sędziów Sadu Apelacyjnego w Warszawie oraz sędziów delegowanych na podstawie77 § 1 u.s.p. i art. 77 § 9 u.s.p. według obsady średniookresowej:
2016 r. -250,1
2017 r. -219,1
2018r. - 268,4

*2017-liczba spraw załatwionych z wyłączeniem spraw zakreślonych w związku ze zmianami organizacyjnymi w Sądzie oraz spraw zakreślonych w związku ze zmianami przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.MS 5 z 2013 r.,poz. 22 ze zm.).

Ad.9

Liczbę spraw podano według liczby spraw załatwionych przez sędziów Sadu Apelacyjnego w Warszawie orzekających w pełnym wymiarze, z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz sędziów delegowanych ( art. 77§ 1 u.s.p i art. 77§ 9 u.s.p)
2016 r.- 336
2017 r.-250
2018 r.-351

Ad.10

Liczbę spraw podano według liczby spraw załatwionych przez sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie orzekających w pełnym wymiarze, z wyłączeniem sędziów funkcyjnych oraz sędziów delegowanych ( art. 77§ 1 u.s.p i art. 77§ 9 u.s.p)
2016 r.-15
2017 r.-30
2018r.-35

Ad.11
podano% liczby spraw załatwionych w stosunku do liczby spraw wyznaczonych na termin rozprawy:

2016 r.- 82,92%
2017 r.- 91,91%
2018 r.- 80,38%

Ad.12

podano% liczby spraw załatwionych w stosunku do liczby spraw wyznaczonych na termin rozprawy:

2016 r.- 93,75%
2017 r.- 90,91%
2018 r.- 64,81%

Ad.13

W 2016 r. na potrzeby sporządzania sprawozdań statystycznych, w systemie informatycznym zbierano dane dotyczące tomów akt dla spraw rozpoznawanych przez danego sędziego powyżej 5 tomów, nie zbierano danych dla każdej sprawy.

Ad.14

W 2018 r. na potrzeby sporządzania sprawozdań statystycznych zbierano dane dotyczące liczby tomów akt dla spraw wielotomowych powyżej 5 tomów, nie zbierano danych dla każdej sprawy.

Danuta Śliwińska
Specjalista ds. informacji publicznej
Oddział Administracyjny

Sąd Apelacyjny w Warszawie
Pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa
Tel. 22 279 85 05
e-mail: dsliwins@waw.sa.gov.pl<mailto:dsliwins@waw.sa.gov.pl>
http://www.waw.sa.gov.pl <http://www.waw.sa.gov.pl/>

________________________________
Wiadomość została przeskanowana przez program Bitdefender

________________________________

Administratorem danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Warszawie z siedzibą przy Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Retencja danych, zawartych w niniejszej wiadomości, zostanie ograniczona wyłącznie do udzielenia odpowiedzi wnioskodawcy. Dane z niniejszej wiadomości, bez wskazania wnioskodawcy, mogą nie zostać włączane do zbioru danych Administratora.
Więcej informacji dot. zasad przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Sądu pod adresem: www.waw.sa.gov.pl

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy,
że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Dziękujemy.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

ASR 061-142/19 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie 1

ASR 061-142/19

Dzień dobry,

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 10 października 2019 roku ASR 061-142/19.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie
Justyna Sitarz
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Częstochowie

ASR 061-142/19 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie 1

ASR 061-142/19

Dzień dobry,

W związku z Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 roku w załączeniu uprzejmie przesyłam skan pisma Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 10 października 2019 roku ASR 061-142/19.

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Częstochowie
Justyna Sitarz
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Częstochowie

RE: Info przez CHOTCZA

????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​,
????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​
????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​:

i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​'????​.
i ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​ ????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​.
i ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​'????​ ????​????​????​????​????​????​!

????​????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​ ????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​ ????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​????​:

http://bit.ly/4fvdff

RE: Prośba o publikację zaproszenia do Szkoły Inicjatyw Strażniczych przez KOCZAŁA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa prośbę Urząd Gminy Koczała informuje, że ogłoszenie o rekrutacji do Szkoły Inicjatyw Strażniczych zostało zamieszczone na naszej stronie internetowej www.koczala.pl w dniu 9 października 2019 r.

Serdecznie pozdrawiam,

Marzanna Wysocka

Sekretariat
Urząd Gminy Koczała
tel. 59 857 4258, 59 857 4259

Fax 59 857 4073

Email koczala@koczala.pl

www.koczala.pl <http://www.koczala.pl/>

Udzielenie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Węgrowie 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Pani Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie z dnia 11 października 2019 r.

Z poważaniem
Joanna Żółkowska
inspektor
p. o. Kierownik Oddziału Administracyjnego
Tel. (25) 792 23 77 wew. 18

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - A-061-26/19 przez Sąd Rejonowy w Lubinie 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Sylwia Wyraz
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sąd Rejonowy w Lubinie
ul. Wrocławska nr 3, 59-300 Lubin
Nr telefonu: (76) 7544 200; Nr faksu: (076) 7544 211
e-mail: oddzial.administracyjny@lubin.sr.gov.pl lub sylwia.wyraz@lubin.sr.gov.pl
_________________________________________________________________________________________________________
UWAGA: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od celu, w jakim prowadzona jest korespondencja mailowa, jest Sąd Rejonowy w Lubinie, Prezes Sądu Rejonowego w Lubinie lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 3,59-300 Lubin. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyska Pani/Pan na stronie Sądu pod adresem: https://lubin.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo,m,mg,221 lub u Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@lubin.sr.gov.pl lub pod adresem korespondencyjnym Sądu Rejonowego w Lubinie ul. Wrocławska 3.