Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Twoja wiadomość

Do: spwsz@spwsz.szczecin.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:56

odczytano w dniu 2019-10-16 07:32.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital.koscierzyna.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:41

odczytano w dniu 16.10.2019 07:32.

_________________________________________________________________________________________________________________

Szpital Specjalistyczny w Koscierzynie Sp. z o.o. - jednostka Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego

ul.A.Piechowskiego 36, 83-400 Koscierzyna,

wpisana do rejestru przedsibiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS)

prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy, pod numerem KRS 0000469668.

Wysokosc kapitalu zakladowego 108 806 000,- zl.,

REGON 191103039,

NIP 5911694694.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABORZE

Twoja wiadomość

Do: biuro@cldim.zgora.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:54

odczytano w dniu 16.10.2019 07:26.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE

Twoja wiadomość

Do: szpital@szpital-belchatow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:41

odczytano w dniu 2019-10-16 07:33.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIBORZU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<szpital@ciborz.eu> o 2019-10-15 22:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:33

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: poznan@wcpit.org
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:44

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL REJONOWY IM. DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital-raciborz.org> o 15-10-2019 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 16-10-2019 07:33

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚREMIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<por@reumatologia.srem.net> o 2019-10-15 22:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:33

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Twoja wiadomość

Do: spwsz@spwsz.szczecin.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:56

odczytano w dniu 2019-10-16 07:34.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW.JÓZEFA W PILCHOWICACH

Twoja wiadomość

Do: szpital@szpital-pilchowice.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:49

odczytano w dniu 16.10.2019 07:35.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: dcr@dcr.org.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 23:10

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM.OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wsnk@wsn.koscian.pl> o 2019-10-15 22:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:44

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@szpital.wloclawek.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:42

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<INFO@SZPITAL1.BYTOM.PL> o 15.10.2019 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:39

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@janbozy.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez 20 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: krynica@20wszur.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:29

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROFESORA EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
października 2019 do "k.gajewska spzoz-zalesie.pl" <k.gajewska@spzoz-zalesie.pl>
z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kancelaria@zoz.wodzislaw.pl> o 15.10.2019 22:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:35

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital.walbrzych.pl> o 15.10.2019 22:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:42

Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE

Wiadomość wysłana w dniu 15 października 2019 20:41:19 GMT-00:00 do sylwia.solarz@szpital.jaworzno.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szpital@szpital.chelm.pl
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: zamosc@szpital.com.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:29

odczytano w dniu 16.10.2019 07:42.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM

Twoja wiadomość

Do: administracja@klinika.net.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:39

odczytano w dniu 2019-10-16 07:43.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat Poczta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 22:36:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 07:45:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.