Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM.FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital.rzeszow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 23:06

odczytano w dniu 2019-10-16 07:49.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "Sekretariat SPWZOZ w Stargardzie" <biuro@zozstargard.pl> z
tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "sekretariat@szpitalns.nazwa.pl"
<sekretariat@szpitalnowysacz.pl> z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez "SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. - Sekretariat"
<sekretariat@szpitalwrabce.pl> z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekr.nacz@szpitalino.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

Twoja wiadomość

Do: szpital_grajewo@post.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:46

odczytano w dniu 2019-10-16 07:47.

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@mscz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 23:07

odczytano w dniu 16.10.2019 07:36.

Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY "INFLANCKA" IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ - "ZAKURZONEJ" W WARSZAWIE

The message sent on October 15, 2019 8:46:45 PM GMT-00:00 to gcichocka@inflancka.pl with subject "Wniosek o informację publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

Wiadomość zwrotna (wyświetlana) przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA

To jest wiadomość zwrotna dla poczty, którą wysyłasz do sekretariat@wsnlc.pl z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Wskazówka: Wiadomość zwrotna tylko potwierdza, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy.
Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał ją i zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@spzozsokolow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:51

odczytano w dniu 2019-10-16 07:48.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi

Twoja wiadomość

Do: clchp@centrumpluc.com.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:37

odczytano w dniu 16.10.2019 07:49.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpitalprabuty.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:41

odczytano w dniu 2019-10-16 07:50.

Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI

The message sent on October 15, 2019 9:06:09 PM GMT-00:00 to imw@imw.lublin.pl with subject "Wniosek o informację publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OTWOCKU

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zozmswia.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:51

odczytano w dniu 2019-10-16 07:43.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<klinika@klinika-zabrze.med.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:49

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

Twoja wiadomość

Do: info@su.krakow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:51

odczytano w dniu 16.10.2019 07:52.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres szpital@szpital.lublin.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W AMERYCE

Twoja wiadomość

Do: szpital@ameryka.com.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:42

odczytano w dniu 16.10.2019 07:44.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zakazny.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:36

odczytano w dniu 16.10.2019 07:53.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

Twoja wiadomość

Do: dyrekcja@ssz.tar.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:49

odczytano w dniu 16.10.2019 07:57.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@wschp.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 23:08

odczytano w dniu 16.10.2019 07:58.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM.PROF.EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<szpitalzurawica@poczta.onet.pl> o 2019-10-15 22:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:57

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@centrumzagorze.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 23:07

odczytano w dniu 16.10.2019 07:56.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: biuro@arsmedical.pila.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:15

odczytano w dniu 16.10.2019 07:58.

Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

Twoja wiadomość

Do: wsz@wsz.leszno.pl
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:36

odczytano w dniu 16.10.2019 07:46.