Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szpital@szpital.zam.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@izer-med.com.pl> o 2019-10-15 23:06

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-10-16 07:49

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<CENTRUM@WCM.OPOLE.PL> o 15.10.2019 22:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 16.10.2019 08:01

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@meditrans.waw.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:44

odczytano w dniu 2019-10-16 08:01.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "sekretariat@wsz-skier.pl" <sekretariat@wsz-skier.pl> z
tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@dietl.krakow.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 08:04

Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Wiadomość wysłana w dniu 15 października 2019 20:54:07 GMT-00:00 do kancelaria@psychiatria.com o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl"
<kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl> z tematem "Wniosek o informację
publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Nowy Szpital we Wschowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do Grupa Nowy Szpital Holding S.A

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpital-ostroda.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: SEKRETARIAT@DREWNICA.PL
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:15

odczytano w dniu 16.10.2019 07:59.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Twoja wiadomość

Do: sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 22:41:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 08:10:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@usdk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

Twoja wiadomość

Do: Dyrektor
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 23:06:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 08:14:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

Twoja wiadomość

Do: Dyrektor
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 23:06:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 08:14:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL W KNUROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpitalknurow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:41

odczytano w dniu 16.10.2019 08:15.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Twoja wiadomość

Do: szpital
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:39:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 16 października 2019 08:17:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital.mielec.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-10-16 08:18

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital2.bytom.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 08:20

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat TM
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:49:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 16 października 2019 08:20:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z o.o.

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat.szpital@powiatzambrowski.com> o 2019-10-15 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 08:21

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpital.kalisz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" W JELENIEJ GÓRZE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpitalmsw.net
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:18

odczytano w dniu 2019-10-16 08:23.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
października 2019 do "dco post.pl" <dco@post.pl> z tematem "Wniosek o informację
publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez MAZOWIECKI SZPITAL ONKOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Anna Winogrodzka
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 23:08:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 16 października 2019 08:26:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.