Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez "SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Justyna Warchoł
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:18:37 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została przeczytana: środa, 16 października 2019 07:16:18 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy w Radomsku

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<metorg@szpital.biz.pl> o 15.10.19 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 16.10.19 07:10

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Twoja wiadomość

Do: scr@scr-ustron.com.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:39

odczytano w dniu 2019-10-16 07:17.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@narutowicz.krakow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:46

odczytano w dniu 16.10.2019 07:20.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@wssd.olsztyn.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:44

odczytano w dniu 16.10.2019 07:20.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Twoja wiadomość

Do: szpital@nieklanska.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:49

odczytano w dniu 16.10.2019 07:20.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez NOWY SZPITAL W OLKUSZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do Grupa Nowy Szpital Holding S.A

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL ŚW.ANNY W MIECHOWIE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpital.miechow.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@116szpital.opole.pl> o 2019-10-15 22:29

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:24

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital SOLEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: szpital.solec@cmsolec.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:46

odczytano w dniu 16.10.2019 07:18.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIBORZU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<szpital@ciborz.eu> o 2019-10-15 22:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:25

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat UCMMiT
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 22:39:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 07:26:28 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK Sp. z o.o.

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biuro@san-energetyk.com.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:23

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MRĄGOWSKI IM. MICHAŁA KAJKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital-mragowo.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:46

odczytano w dniu 2019-10-16 07:30.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital-zakopane.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:46

odczytano w dniu 16.10.2019 07:31.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Twoja wiadomość

Do: spwsz@spwsz.szczecin.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:56

odczytano w dniu 2019-10-16 07:32.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital.koscierzyna.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:41

odczytano w dniu 16.10.2019 07:32.

_________________________________________________________________________________________________________________

Szpital Specjalistyczny w Koscierzynie Sp. z o.o. - jednostka Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego

ul.A.Piechowskiego 36, 83-400 Koscierzyna,

wpisana do rejestru przedsibiorcow Krajowego Rejestru Sadowego (KRS)

prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy, pod numerem KRS 0000469668.

Wysokosc kapitalu zakladowego 108 806 000,- zl.,

REGON 191103039,

NIP 5911694694.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM LECZENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZABORZE

Twoja wiadomość

Do: biuro@cldim.zgora.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:54

odczytano w dniu 16.10.2019 07:26.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE

Twoja wiadomość

Do: szpital@szpital-belchatow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:41

odczytano w dniu 2019-10-16 07:33.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CIBORZU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<szpital@ciborz.eu> o 2019-10-15 22:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:33

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: poznan@wcpit.org
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:44

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL REJONOWY IM. DR JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital-raciborz.org> o 15-10-2019 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 16-10-2019 07:33

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚREMIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<por@reumatologia.srem.net> o 2019-10-15 22:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:33

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Twoja wiadomość

Do: spwsz@spwsz.szczecin.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:56

odczytano w dniu 2019-10-16 07:34.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW.JÓZEFA W PILCHOWICACH

Twoja wiadomość

Do: szpital@szpital-pilchowice.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:49

odczytano w dniu 16.10.2019 07:35.