Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: dcr@dcr.org.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 23:10

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM.OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wsnk@wsn.koscian.pl> o 2019-10-15 22:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:44

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM.OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wsnk@wsn.koscian.pl> o 2019-10-15 22:42

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:44

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@szpital.wloclawek.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:42

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR I W BYTOMIU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<INFO@SZPITAL1.BYTOM.PL> o 15.10.2019 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:39

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@janbozy.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez 20 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: krynica@20wszur.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:29

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez WOJEWÓDZKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROFESORA EUGENIUSZA WILCZKOWSKIEGO W GOSTYNINIE

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
października 2019 do "k.gajewska spzoz-zalesie.pl" <k.gajewska@spzoz-zalesie.pl>
z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<kancelaria@zoz.wodzislaw.pl> o 15.10.2019 22:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:35

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital.walbrzych.pl> o 15.10.2019 22:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:42

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital.walbrzych.pl> o 15.10.2019 22:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:42

Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY W JAWORZNIE

Wiadomość wysłana w dniu 15 października 2019 20:41:19 GMT-00:00 do sylwia.solarz@szpital.jaworzno.pl o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHEŁMIE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szpital@szpital.chelm.pl
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "ZAMOJSKI SZPITAL NIEPUBLICZNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: zamosc@szpital.com.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:29

odczytano w dniu 16.10.2019 07:42.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY W ZAKOPANEM

Twoja wiadomość

Do: administracja@klinika.net.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:39

odczytano w dniu 2019-10-16 07:43.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@pcm-nzoz-wieruszow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat Poczta
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 22:36:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 07:45:18 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM.FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital.rzeszow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 23:06

odczytano w dniu 2019-10-16 07:49.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "Sekretariat SPWZOZ w Stargardzie" <biuro@zozstargard.pl> z
tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "sekretariat@szpitalns.nazwa.pl"
<sekretariat@szpitalnowysacz.pl> z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez "SZPITAL MIEJSKI W RABCE-ZDROJU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o. - Sekretariat"
<sekretariat@szpitalwrabce.pl> z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekr.nacz@szpitalino.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE

Twoja wiadomość

Do: szpital_grajewo@post.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:46

odczytano w dniu 2019-10-16 07:47.

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@mscz.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 23:07

odczytano w dniu 16.10.2019 07:36.

Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY "INFLANCKA" IM. KRYSI NIŻYŃSKIEJ - "ZAKURZONEJ" W WARSZAWIE

The message sent on October 15, 2019 8:46:45 PM GMT-00:00 to gcichocka@inflancka.pl with subject "Wniosek o informację publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.