Wiadomość zwrotna (wyświetlana) przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA

To jest wiadomość zwrotna dla poczty, którą wysyłasz do sekretariat@wsnlc.pl z tematem "Wniosek o informację publiczną".

Wskazówka: Wiadomość zwrotna tylko potwierdza, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy.
Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał ją i zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@spzozsokolow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:51

odczytano w dniu 2019-10-16 07:48.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc I Rehabilitacji w Łodzi

Twoja wiadomość

Do: clchp@centrumpluc.com.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:37

odczytano w dniu 16.10.2019 07:49.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpitalprabuty.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:41

odczytano w dniu 2019-10-16 07:50.

Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM. WITOLDA CHODŹKI

The message sent on October 15, 2019 9:06:09 PM GMT-00:00 to imw@imw.lublin.pl with subject "Wniosek o informację publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W OTWOCKU

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zozmswia.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:51

odczytano w dniu 2019-10-16 07:43.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<klinika@klinika-zabrze.med.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:49

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

Twoja wiadomość

Do: info@su.krakow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:51

odczytano w dniu 16.10.2019 07:52.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres szpital@szpital.lublin.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY DLA DZIECI W AMERYCE

Twoja wiadomość

Do: szpital@ameryka.com.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:42

odczytano w dniu 16.10.2019 07:44.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zakazny.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:36

odczytano w dniu 16.10.2019 07:53.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE

Twoja wiadomość

Do: dyrekcja@ssz.tar.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:49

odczytano w dniu 16.10.2019 07:57.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez MAŁOPOLSKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI IM. EDMUNDA WOJTYŁY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@wschp.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 23:08

odczytano w dniu 16.10.2019 07:58.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM.PROF.EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<szpitalzurawica@poczta.onet.pl> o 2019-10-15 22:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 07:57

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@centrumzagorze.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 23:07

odczytano w dniu 16.10.2019 07:56.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "ARS MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: biuro@arsmedical.pila.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:15

odczytano w dniu 16.10.2019 07:58.

Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

Twoja wiadomość

Do: wsz@wsz.leszno.pl
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:36

odczytano w dniu 16.10.2019 07:46.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.PAPIEŻA JANA PAWŁA II

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: szpital@szpital.zam.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:56

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@izer-med.com.pl> o 2019-10-15 23:06

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-10-16 07:49

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<CENTRUM@WCM.OPOLE.PL> o 15.10.2019 22:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 16.10.2019 08:01

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@meditrans.waw.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:44

odczytano w dniu 2019-10-16 08:01.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "sekretariat@wsz-skier.pl" <sekretariat@wsz-skier.pl> z
tematem "Wniosek o informację publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.DIETLA W KRAKOWIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@dietl.krakow.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 08:04

Read-Receipt: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Wiadomość wysłana w dniu 15 października 2019 20:54:07 GMT-00:00 do kancelaria@psychiatria.com o temacie „Wniosek o informację publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SZPITAL PSYCHIATRYCZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGORZEWIE

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
październik 2019 do "kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl"
<kancelariaa@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl> z tematem "Wniosek o informację
publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.