Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Nowy Szpital we Wschowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości do Grupa Nowy Szpital Holding S.A

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL W OSTRÓDZIE SPÓŁKA AKCYJNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpital-ostroda.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: SEKRETARIAT@DREWNICA.PL
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:15

odczytano w dniu 16.10.2019 07:59.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Twoja wiadomość

Do: sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 22:41:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 08:10:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@usdk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

Twoja wiadomość

Do: Dyrektor
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 23:06:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 08:14:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

Twoja wiadomość

Do: Dyrektor
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 23:06:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 16 października 2019 08:14:32 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL W KNUROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpitalknurow.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:41

odczytano w dniu 16.10.2019 08:15.

Read: Wniosek o informację publiczną przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Twoja wiadomość

Do: szpital
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:39:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 16 października 2019 08:17:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital.mielec.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2019-10-16 08:18

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpital2.bytom.pl> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 08:20

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SPECJALISTYCZNY SZPITAL ONKOLOGICZNY NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat TM
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:49:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 16 października 2019 08:20:40 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy w Zambrowie spółka z o.o.

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat.szpital@powiatzambrowski.com> o 2019-10-15 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 08:21

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W KALISZU 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpital.kalisz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI" W JELENIEJ GÓRZE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpitalmsw.net
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:18

odczytano w dniu 2019-10-16 08:23.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
października 2019 do "dco post.pl" <dco@post.pl> z tematem "Wniosek o informację
publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez MAZOWIECKI SZPITAL ONKOLOGICZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: Anna Winogrodzka
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15 października 2019 23:08:42 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 16 października 2019 08:26:15 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Twoja wiadomość

Do: instytut@igichp.edu.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 23:06

odczytano w dniu 2019-10-16 08:24.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez "NEFROLUX" Lucjan Sobieraj,Wojciech Kamiński Spółka jawna

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:18:36 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 16 października 2019 08:20:26 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL POWIATOWY IM. PROF. ROMANA DREWSA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<szpitalpowiatowy@chodziez.pl> o 2019-10-15 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-10-16 08:30

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI - MEDINET SPÓKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres biuro@medinet.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.Return-path:
<el.8092bccd1f4df32f65462782e6688dab.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
Return-receipt-to: sprawa-16898@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Disposition-notification-to: sprawa-16898@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Received: from z-mta4.wcss.wroc.pl ([156.17.193.131])
by z-ms4.wcss.wroc.pl (Oracle Communications Messaging Server 7.0.5.36.0 64bit
(built Oct 19 2015)) with ESMTP id <0PZF00MAAPHZ0I70@z-ms4.wcss.wroc.pl> for
biuro@medinet.pl; Tue, 15 Oct 2019 23:10:47 +0200 (CEST)
Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12])
by z-mta4.wcss.wroc.pl
(Oracle Communications Messaging Server 8.0.1.1.0 64bit (built Jun 15 2016))
with ESMTPS id <0PZF00MXKPHYXW20@z-mta4.wcss.wroc.pl> for biuro@medinet.pl
(ORCPT biuro@medinet.pl); Tue, 15 Oct 2019 23:10:47 +0200 (CEST)
Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 46t7Pf1rvLzF9ttQ for
<biuro@medinet.pl>; Tue, 15 Oct 2019 21:10:46 +0000 (UTC)
Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id E64F21EA82 for
<biuro@medinet.pl>; Tue, 15 Oct 2019 23:10:45 +0200 (CEST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
s=emaillabs; t=1571173846; bh=PYVaFn1Nz9Zptn+EM+3R+X3EMUY=;
h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
b=Ggp/cqBsPNtOc2oiHwmONY1ZCvXJAl7jprXlt8HLEbcYLY9Pe6XQHtozxB/R/2vZx
ktO0D/3GWCnEH/VlP77npFvyPTN2JNWpqaK8z35yj9fdijSIEF1/wTWJgyAlJY83wE
3DRz4JCVfYIsDEF+PS01Biu3RxaSNsIWjFvKbf0U=

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital-trzebnica.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:49

odczytano w dniu 2019-10-16 08:31.

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "UROVITA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@urovita.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:28

odczytano w dniu 2019-10-16 08:05.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez "MIKULICZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: Ewa Kardaś
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: wtorek, 15 października 2019 22:18:36 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

została przeczytana: środa, 16 października 2019 08:33:11 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<SEKRETARIAT@SZPITALWOLOMIN.PL> o 2019-10-15 22:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 08:35