Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: dyrektor@gammaknife.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 23:06

odczytano w dniu 2019-10-16 10:01.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL MURCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@szpitalmurcki.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 2019-10-15 22:46

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "CONTACT- MED" Sp. z o.o.

Twoja wiadomość

Do: wspolna6@interia.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:15

odczytano w dniu 2019-10-16 10:13.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@szpitaletczewskiesa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@szpital-gryfino.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:18

odczytano w dniu 16.10.2019 10:32.

RE: Wniosek o informację publiczną przez "ORTOPEDIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sorry, nie prowadzimy już działalności szpitalnej.

Z poważaniem

Dr med. Zdzisław Małkowski

Prezes

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

Twoja wiadomość

Do: info@szpitaltoszek.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:51

odczytano w dniu 2019-10-16 11:21.

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "ALDEMED" CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Twoja wiadomość

Do: aldemed@aldemed.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 2019-10-15 22:15

odczytano w dniu 2019-10-16 11:20.

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ZARZAD@SZPITALWPUSZCZYKOWIE.COM.PL> o 2019-10-15 22:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2019-10-16 11:36

Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "Centrum Medycyny Sportowej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Twoja wiadomość

Do: dyrektor@cms.waw.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Wysłano: 15.10.2019 22:15

odczytano w dniu 16.10.2019 11:39.

RE: Wniosek o informację publiczną przez "DOM LEKARSKI" Spółka Akcyjna

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 października 2019 r. informujemy, że Dom Lekarski S.A. nie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1429).

Dom Lekarski S.A. jako osoba prawna będąca samodzielnym podmiotem prawa handlowego, nie jest organem władzy czy administracji. Nie jest też podmiotem reprezentującym takie organy, inne osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne, nie dysponuje również majątkiem publicznym. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego nie są akcjonariuszami Domu Lekarskiego S.A.

Dom Lekarski S.A.

Ul. Rydla 37

70-783 Szczecin

www.domlekarski.pl <http://www.domlekarski.pl/>

Sąd Rejonowy w Szczecinie

KRS nr 0000358611

Kapitał zakładowy: 528.321,50 PLN

NIP 955-19-86-711

Adres do korespondencji:

ul. Bagienna 6

70-772 Szczecin

Na ochronie środowiska, Twoje zdrowie zyska.

Drukuj tylko to, co jest Ci potrzebne.

wniosek o udzielenie inf. publicznej przez Sąd Rejonowy w Opocznie 1

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na złożony przez Państwa wniosek.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości
-----
Z poważaniem

Anna Wiktorowicz
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Opocznie
ul. Biernackiego 20
26-300 Opoczno

tel: 44 755 71 01
fax 44 741 57 18
e-mail: anna.wiktorowicz@opoczno.sr.gov.pl<mailto:anna.wiktorowicz@opoczno.sr.gov.pl>

Re: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI PODKARPACKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM.PROF.EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy informuje, że w chwili obecnej nie zatrudnia dietetyka.

Magda Tarnawska
Dział Spraw Pracowniczych
WPSP w Żurawicy

Re: Wniosek o informację publiczną przez "InterHem" Katarzyna Mazgajska-Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko, Piotr Radziwon Spółka Jawna

Nie zatrudniamy dietetyków

W dniu 2019-10-15 o 22:15, sprawa-16435@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

RE: Wniosek o informację publiczną przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM TRANSPLANTACJI KOMÓRKOWYCH Z KRAJOWYM BANKIEM DAWCÓW SZPIKU 3

Szanowni Państwo

W imieniu Profesora Andrzeja Lange Dyrektora Dolnośląskiego Centrum transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku przekazuję odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

mgr Nina Dębska

Sekretarka Dyrektora

Sekretariat, pok. 17

e-mail: <mailto:dctk@dctk.wroc.pl> dctk@dctk.wroc.pl

tel: +48 782 999 707

fax:+ 48 71 36 215 12

_____

<http://www.dctk.wroc.pl/>

<http://www.dctk.wroc.pl/>

<http://www.dctk.wroc.pl/> Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105
tel.: 71 78 313 75, fax: 71 36 215 12
NIP: 894-27-02-290, Numer KRS: 0000084385, REGON: 932717392
http://www.dctk.wroc.pl/

Żywienie pacjentów w Dolnosląskim Centrum Onkologii przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 1

Dzień dobry! Zgodnie z Państwa prośbą przesyłamy w załączniku
odpowiedzi na pytania dotyczące żywienia pacjentów w Dolnośląskim
Centrum Onkologii. Z poważaniem Jadwiga Chmielarz Przełożona
Pielęgniarek Szpitala Onkologicznego DCO.
__________ Informacja od ESET Mail Security, versja bazy sygnatur 20189 (20191016) __________Wiadomosc zostala sprawdzona przez ESET Mail Security.http://www.eset.com

Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

W odpowiedzi na Państwa pismo, na wstępie informuję, iż WOTUIW jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, udziela przede wszystkim
1.. świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin w trzech formach:
1.. całodobowej (oddziały szpitalne),

2.. pośredniej (oddziały dzienne),

3.. ambulatoryjnej;

Pozostałe zadania WOTUIW oraz inne publiczne informacje dotyczące Ośrodka umieszczone są na stronie internetowej Ośrodka.

Wobec powyższego, wskazuję, iż WOTUiW co roku przeprowadza procedurę przetargową na usługę cateringową na około 100 pacjentów. Posiłki dostarczane są 3 razy dziennie w tacach termoizolacyjnych na poszczególne oddziały od godz. 7.00 do godz. 17.30. Diety dla poszczególnych pacjentów są zlecane przez lekarzy oddziałowych, są to : dieta podstawowa, wątrobowa, trzustkowa, wegetariańska, cukrzycowa, żołądkowa, bezmleczna, bezglutenowa oraz pozostałe które zleci lekarz prowadzący. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk. Jednostka przeprowadza okresowe kontrole jakości oraz gramatury dostarczanych posiłków, integralna częścią pospisywanej umowy jest zgłaszanie skarg dot. niewłaściwego żywienia. Stawka żywieniowa wynosi 19,13 zł.

z poważaniem
Anna Piotrowska
WOTUiW Toruń

wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO "MEDITRANS" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Dzień dobry

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuję, że w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie nie
znajduje się szpital.

W związku z powyższym brak jest możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na
przedstawione pytania.

Z poważaniem

Jolanta Czajkowska

Kierownik Działu Organizacji i Szkoleń

WSPRiTS " Meditrans"

w Warszawie

tel. 22 525 14 04, 609 998 895

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób

nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż
zostały przesłane.

===========================

Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku

Think about environment before printing

Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Ogólny w Kolnie

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szpitalkolno.pl> o 2019-10-15 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-16 15:16

odpowiedź na wniosek przez Sąd Rejonowy w Bytomiu 1

Dzień dobry;

W załączeniu przesyłam pismo.

--
Katarzyna Niebiosa-Radoła
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Bytomiu
ul. Piekarska 1
41-902 Bytom
Tel. 32 3966954
Fax.32 3966955

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: lecznictwo@wiml.waw.pl
Temat: Wniosek o informację publiczną
Data: 15.10.2019 22:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informację publiczną przez "TRES-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dzień Dobry,
uprzejmie informujemy, że TRES-MED Spółka z o.o. wykonuje zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia i nie prowadzi żywienia pacjentów.
 
Pozdrawiam
TRES-MED Spółka z o.o.

Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji