4009-0.Ip.2.2023 przez Prokuratura Rejonowa w Kolnie 2

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 27b ustawy Prawo łowieckie przez Starostwo Powiatowe w Olecku 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres starostwo@powiat.olecko.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

informacja publiczna przez Jastrzębie-Zdrój 7

informacja publiczna przez Jastrzębie-Zdrój 7

Informacja Miasto Kalisz przez Kalisz 1

Dzień dobry w załączeniu Informacja odpowiedź. Józef Szymański

KLAUZULA POUFNOŚCI.
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Inspektorem ochrony danych: iod@um.kalisz.pl.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.09.2023r. przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.09.2023r.

Z poważaniem

Oliwia Filipczak
Inspektor Ochrony Danych
Starostwo Powiatowe w Białogardzie
Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard
tel. : 94 312 09 82

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Plac Wolności 16-17,78-200 Białogard w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z osobami, których dane dotyczą, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Osobom, których dane dotyczą przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do sprzeciwu, usunięcia, dostępu do danych, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna pod adresem : http://bip.powiat-bialogard.pl/index.php?id=224695

FW: Informacja publiczna przez None 6

Potwierdzenie otrzymania: Re: Fwd: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 27b Prawo łowieckie przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: Starosta@powiat.sierpc.pl
Temat: Re: Fwd: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
dotyczącej art. 27b Prawo łowieckie
Data: 2023-09-28 13:14

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Fwd: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 27b Prawo łowieckie przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art.
27b Prawo łowieckie
Data: 2023-09-14 10:26
Od: j.pratnicka@powiat.sierpc.pl
Do: Sprawa 39928 <sprawa-39928@pokot.pl>

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
łącznej liczby złożonych i obowiązujących do dnia dzisiejszego
oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy z dnia 13 października
1995r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U z 2023r., poz. 1082) tj.: oświadczeń o
zakazie wykonywania polowania informuję, że do Starosty Sierpeckiego
wpłynęły 4 takie oświadczenia.

Ponadto informuję, że złożenie oświadczenia wymaga osobistego
stawiennictwa właściciela nieruchomości w urzędzie.

Pozdrawiam
Joanna Prątnicka
Starostwo Powiatowe w Sierpcu
24 275 91 31

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej art. 27b ustawy Prawo łowieckie przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres starostwo@pro.onet.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -[SPAM] Re: Wniosek z dnia 13.09.2023 r. - oudostępnienieinformacji publicznej przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres starostwo@czluchow.org.pl.

Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.